Končno: Na primeru Electe inženiringa dobili sodno prakso, kdaj se prisilno poravnavo razveljavi zaradi goljufije

Damijan Janković (Foto: STA)

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani z dne 31. maja 2022 je potrdila, da je šlo v primeru poenostavljene prisilne poravnave v primeru Electe in odpisov dolgov v višini 29 milijonov evrov za prevaro – tako se je s tem primerom tudi izpostavila sodna praksa, torej kdaj je poenostavljena prisilna poravnava goljufiva. Spomnimo, novembra 2019 je ljubljanski župan Zoran Janković zatrjeval, da v odpisih dolgov trem podjetjem iz skupine Electa ne vidi nič spornega, s tem pa je očitno izzval enega od upnikov – dan kasneje je družba Rating, ki se ukvarja z odkupom terjatev, vložila tožbo za razveljavitev poenostavljene prisilne poravnave Electe Inžerininga. Takrat smo poročali, da naj bi Electa Inženiring družbi Rating dolgovala 76 tisoč evrov – gre za terjatve enega od podizvajalcev propadlega Vegrada, ki je za podjetje Damijana Jankovića delal pri projektu gradnje stanovanjskega naselja na Vrhniki. Te je nato odkupila družba Rating, ki na njihovo poplačilo čaka že najmanj osem let, k temu pa je treba prišteti tudi obresti. V poenostavljeni prisiljeni poravnavi Electe Inženiringa je tako imela družba Rating že za skoraj 256 tisoč evrov terjatev.

Pred dnevi so Finance poročale, da je podjetju Rating uspelo s tožbo proti Electi. Podjetje Rating, ki je v lasti Viljema Bevka, je eno od upnikov Electe inženiringa.  V tožbi je omenjeno podjetje očitalo Electi, da je poenostavljeno prisilno poravnavo sprejela na goljufiv način, in sicer s pomočjo prijateljskih terjatev in upnikov – zato je  zahtevalo je razveljavitev prisilke. Sodišče mu je ugodilo, pred dnevi je bila izdana pravnomočna sodba; na Electi pa se s sodbo seveda ne strinjajo. Damijan Janković je med drugim sporočil, da bodo v najkrajšem možnem času vložili predlog za dopustnost revizije. O goljufivosti Electine prisilke je sicer že lani odločilo prvostopenjsko sodišče, po pritožbi pa je goljufivost potrdilo tudi višje sodišče. Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Electe je tako razveljavljen. Finance izpostavljajo, da se je s tem primerom izpostavila sodna praksa, torej kdaj je poenostavljena prisilna poravnava goljufiva.

Spomnimo, podjetje Rating je decembra 2016 vložilo predlog za stečaj Electe, ki je predlog februarja 2017 sprejela in predlagala odložitev odločanja o stečaju. Nato pa je proti koncu aprila istega leta direktor Electe predlagal začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave – slednja pa ima prednost pred stečajem. V predlogu prisilke je Janković upnikom predlagal 90-odstotni odpis terjatev, poplačilo preostalih odstotkov  pa naj bi se opravilo do konca decembra 2020. Electa bi tako do navadnih upnikov odpisala 16 milijonov evrov dolga. Glavno vlogo pri potrditvi prisilke je imelo podjetje Bodi – lepotni salon, katerega lastnica je nekoč bila nekdanja Jankovićeva partnerka, danes pa je v lasti Jana Beca, ki je partner Jankovićeve sestrične. Zaradi omenjenih povezav je Bevk tudi očital, da je bila prisilna poravnava sprejeta goljufivo. Že prvostopenjsko sodišče je sklenilo, da je bil odstop terjatve zaigran in je bila družba Bodi le fiktivna imetnica terjatve, glavni namen pa je bil preprečiti stečaj Electe inženiringa. Kot že rečeno, je temu pritrdilo tudi višje sodišče.

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa

Senat v sestavi višje sodnice Andreje Strmčnik-Izak je torej odločil, da se pritožba podjetja Electa na izrečeno sodbo iz leta 2021 zavrže. Tožena stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka in je dolžna v roku 15 dni povrniti tožeči stranki  stroške pritožbenega postopka v znesku 559,98 evrov, v primeru zamude pa še zakonske zamudne obresti. Electo je zastopala odvetniška družba Kotlušek in Pavčič iz Ljubljane. Bistvo sodbe je pojasnjeno med 12. in 17. točko, kjer je med drugim zapisano, da je bila terjatev družbe Bodi d.o.o. v lasti družinskega prijatelja družine Janković zaigrana, fiktivna in je šlo le za izigravanje obstoječe zakonodaje, glavni namen pa je bil preprečiti stečaj Electe inženiringa – kar je sklenilo že prvostopenjsko sodišče.

Sklep Okrožnega sodišča

Preprečitev stečaja načeloma ni v nasprotju z zakonom, je pa v nasprotju z zakonom, če je ta preprečen le z namenom škodovanja upnikom, ne pa z resnim namenom ohranitve podjema in vzpostavitve solventnosti ter čim boljšega poplačila upnikov, je zapisalo sodišče. “Prisilna poravnava je sprejeta na goljufiv način, če se njena potrditev doseže s sredstvi, ki so sicer načeloma dopustna, razen, če je njihov namen v nasprotju z zakonskim namenom prisilne poravnave – čim boljše poplačilo upnikov, vsekakor boljše kot v stečaju, hkrati pa tudi ohranitev podjema dolžnika. Tega pa ni dopustno doseči s ‘podelitvijo’ glasovalnih pravic upniku, ki vsaj na prvi pogled ni povezan z dolžnikom, medtem ko prvotni upnik ne bi mogel glasovati, kar se je zameglilo tudi s pomanjkljivim posodobljenim seznamom terjatev. Ob tem se je vse izvajalo med poslovno in zasebno povezanimi osebami,” so še pojasnili. 

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa

V postopku se je izkazalo, da je studio Bodi 7,6-milijonsko terjatev do Electe inženiringa kupil od Electe naložb, so zapisale Finance. Dogovorjena kupnina, ki naj bi jo studio Bodi plačal za terjatev, je bila 150 tisoč evrov oziroma dva odstotka nominalne vrednosti terjatve. Na podlagi tega je podjetje Rating trdilo, da je Electa naložbe terjatev na Bodi prenesla samo zato, da bi lahko glasovala o potrditvi prisilke. Electa naložbe je imela namreč do Electe inženiringa status povezane osebe in o prisilki ne bi smela glasovati – lastništvo vseh treh družb je prepleteno, vse pa je vodil isti direktor, torej Janković. Tako sodba okrožnega kot tudi višjega sodišča je v celoti dostopna na portalu Prava.si.

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa

Višje sodišče je v 17. točki sodbe zapisalo, da Electa ni nasprotovala dejstvu, da je podjetje Bodi d.o.o. ustanovila tedanja zunajzakonska partnerka Jana Beca, Meta Logar. Leta 20121 je poslovni delež prenesla na Beca, ki je takrat postal tudi direktor družbe. Bec je leta 2013 postal direktor družbe Artisan, v kateri je imela Electa v lasti sinov ljubljanskega župana Jankovića 90-odstotkov glasovalnih pravic. Kot že rečeno, je bil Bec tudi partner Urške Kunej, ki je sestrična Jureta in Damjana Jankovića. Odvetniki Electe tega v pritožbenem postopku pred višjim sodiščem v Ljubljani niso izpodbijali, iz česar sledi, da gre za priznana dejstva, ne pa zgolj za “tabloidne novičke” – kot se je izrazil Damijan Janković.

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa

Spomnimo še to, da sta obe družbi, tako Electa Naložbe kot tudi Electa inženiring, v večinski lasti Electa Holdinga. Zato glasovanje o prisilni poravnavi prepoveduje četrti odstavek 200. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki se smiselno uporablja tudi za poenostavljeno prisilno poravnavo na podlagi šestnajste alineje 221.b člena ZFIPPIPP.

Sara Bertoncelj