Kopač Mrakova vam za delo z migranti ponuja 20 evrov na uro. Poglejte, kakšne bodo vaše naloge

(Slika je simbolna) Foto: epa

No, ne gre ravno za klasično zaposlitev, a vam ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje tega dela vseeno nudi nagrado v višini 20 evrov na uro. Iščejo namreč zakonite zastopnike mladoletnih migrantov brez spremstva.  A mesta ne boste dobili tako z lahkoto, prej morate namreč na izobraževanje, kjer se boste podučili o kulturnih razlikah. 

Zakoniti zastopniki skrbijo za koristi mladoletnika, predvsem za njegovo zdravje, izobraževanje, varovanje premoženjskih koristi ter za njegove koristi v postopku pridobivanja mednarodne zaščite. Če je možno, se morajo zastopniki o vsaki od teh zadev sicer posvetovati z mladoletnikom.

Poglejte, kateri poslanci bodo migrante vzeli na dom:
-Tako so se hvalili, da bi na dom vzeli prebežnike. Zdaj pa …

Ministrstvo bo na podlagi javnega poziva izbralo do 30 kandidatov, ki imajo odlične osebne lastnosti, prednost pa dajejo posameznikom, ki ne prihajajo iz osrednjeslovenske regije ter imajo zagotovljen lasten prevoz. A javni poziv je le prvi korak do tega, da postanete zakoniti zastopnik za mladoletne migrante brez spremstva.

Osebne lastnosti niso dovolj – sledi posebno izobraževanje
Potem ko vas ministrstvo oceni za osebo z dovolj odličnimi osebnimi lastnostmi, se morate udeležiti 24-urnega izobraževanja na ljubljanski Fakulteti za socialno delo. Tam vas bodo med drugim poučili o medkulturnih, rasnih in verskih značilnostih, pojasnili delovanje verstev in vpliv okolja na posameznika. Več pozornosti na izobraževanju bo namenjene tudi predavanju o kulturnih in religioznih posebnostih ter razvoju medkulturnih kompetenc pri zagovorništvu otrok.

Tematike v tem sklopu bodo predvsem samozavedanje lastnega sistema vrednot, soočanje s stereotipi in pa prilagodljivost. Predavatelji vas bodo seznanili tudi z vsebinami s področja psihologije in varstva človekovih pravic.

Nagrada: 20 evrov na uro
Zastopniki mladoletnih migrantov brez spremstva so upravičeni do povračila materialnih in potnih stroškov ter dobijo denarno nagrado v okviru 20 evrov na uro, in sicer za vsako uro, ko neposredno opravljajo aktivnosti zastopništva. Izplačevanje nagrade se izvede na podlagi poročila, ki ga posamezni zastopniki pošljejo na pristojno ministrstvo.

Vsak zastopnik lahko istočasno zastopa pet mladoletnikov, vsakih pet let pa mora opraviti dodatno 8-urno usposabljanje. V prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis z motivom za prijavo, predstavitev, v kateri so razvidne osebne lastnosti prijavitelja, ter potrdilo, da prijavljena oseba ni bila pravnomočno kaznovana za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen, ki je večja od šestih mesecev zapora.

Maruša Gorišek