Poslanka Levice trdi, da življenje ni nedotakljivo

Poslanka Levice Nataša Sukič. Vir: Zajem zaslona, 24ur.

Zakonski predlog Srebrne niti, ki bi uzakonil evtanazijo, še naprej buri duhove. Tokrat je v medijih potekala debata med predstavnico SDS in zdravnico Alenko Forte in poslanko Levice Natašo Sukič, kjer je podpora za sporni predlog zakona zagotovljena. V stranki se osredotočajo na argument avtonomije posameznika, medtem ko je predstavnica SDS predstavila samo moralnost zakona in številne in nepopravljive posledice, ki bi nastale s sprejetjem zakona. “Svetovnonazorsko v SDS  ne moremo podpirati zakona, ki nalaga poklicno obveznost zdravnikom pri pomoči pri umoru in tudi evtanazijo,” je povedala Fortejeva. 

Nataša Sukič je v začetku debate povedala, da bistvo življenja ni v njegovi nedotakljivosti, temveč v njegovi dobrobiti, in da bi moral imeti pacient možnost izbrati predčasno končanje življenja, če bi se tako odločil. Nastop poslanke je bil osnovan prav na tem argumentu, ki ga je ponavljala skozi oddajo. Forte je predstavila vrsto argumentov, zakaj sprejetju takšnega zakona nasprotuje.

Dr. Forte je najprej izpostavila, da Zdravniška zbornica zakonu odločno nasprotuje. “Ustava republike Slovenije je jasna v 17. členu, ki ste ga ravnokar citirali.  Zakon je jasen, v več členih točno določa, kaj mora lečeči zdravnik narediti. […] Če bo družba šla v smeri, da bo o tem razpravljala, da bo iskala neko rešitev, vsekakor to ne more biti zakon, ki to obvezo nalaga zdravnikom, kljub temu da obstaja varovalka v obliki ugovora vesti,” je razložila.

Odzvala se je tudi na posamezne primere zdravnikov, ki uvedbo evtanazije vendarle podpirajo. “Lahko da posamezni laboratorijski zdravniki, ki se niso nikoli ukvarjali s pacienti neposredno, nimajo niti te empatije niti poklicne povezanosti, drugače razmišljajo. Vendar pa je večina zdravništva proti in tega zakon zdravništvu ne more nalagat,” pojasnjuje Forte.

Rešitev je v paliativni oskrbi
Poslanka Sukič je nato ponovila argument, da je vprašanje evtanazije vprašanje avtonomije posameznika kot izhod v brezizhodni situaciji. Fortejeva je na to odgovorila, da samomor ni izhod, temveč krik na pomoč, argumente poslanke pa na podlagi lastnih dolgoletnih izkušenj iz zdravniške prakse  označila za ateistične: “Lahko vam zatrdim, da pacienti, ki imajo slabo prognozo, težko diagnozo, ne izražajo želje po smrti. Tukaj gre bolj za neki ateističen vzgib, živeti življenje res polno, ko pa je življenje usiha, ko smo bolni, to pa je očitno nekaterim filozofom pretežko vprašanje.” 

Dr. Alenka Forte. Vir: Zajem zaslona, 24ur.

Forte je nato povedala, da obstaja življenju prijazna alternativa evtanaziji, in sicer paliativna oskrba. Ta se v Sloveniji sicer ne razvija zadostno, a vendarle obstaja, kot tudi 12 ambulant, ki so namenjene lajšanju bolečine. “Človeku ni treba trpeti bolečine, potrebuje pa duševno podporo, psihološko podporo. Tukaj je potem vprašanje, tukaj smo slabi v slovenskem prostoru, sploh zaradi tega, ker je zdravnikov manj, nimamo ustrezne psihološke podpore. Na razviti civilizirani družbi je, da se razvija, in da vsakomur, ki trpi bolečino in duševne stiske, nudi popolno podporo,” meni Fortejeva.

Na vprašanje novinarja poslanki Sukič, zakaj paliativna oskrba ne zadošča, je poslanka Levice odgovorila: “Nekomu morda zadošča, nekomu morda ne,” nato pa je nadaljevala, da so bolniki v paliativni oskrbi, ki prejemajo morfij za lajšanje bolečin omamljeni in razosebljeni. Fortejeva je poslanki odgovorila z osebno izkušnjo iz najožje družine, v kateri je bil pacient terminalni onkološki: “So zdravila, ki človeku dopuščajo polno zavest in delujejo maksimalno protibolečinsko, ta fama, da vsi dobijo morfij, seveda je tudi ta, a imamo tudi zdravila, ki lajšajo bolečine do tiste točke, ko človek več ne čuti bolečine, ostaja priseben in ohranja tisti svoj jaz.” 

“Usmrtitev dementnih pacientov, kam to gre, ko enkrat postavimo zakon, kje je meja in kje je konec. Primerov zlorabe, predvsem pri dementnih pacientih in mladoletnih z resnimi boleznimi, ko starši odločajo, to je nedopustno,” meni predstavnica SDS in zdravnica Alenka Forte.

Samomor je klic na pomoč!
Fortejeva je nato izrazila željo, da se bo glede vprašanja paliativne oskrbe odprla javna debata, da bodo imeli tisti, ki se ukvarjajo s paliativno oskrbo, priložnost predstaviti svoje delo. “Ni rešitev usmrtitev in evtanazija,” je ponovila. Na argument, ki ga je poslanka Sukič predstavila in je temeljil na avtonomiji posameznika, da se o svojem življenju odloči tako, kot želi, tudi s samomorom, je Fortejeva odgovorila, da je v praksi opaziti, da poskusijo s samomorom tisti posamezniki, ki niso prejeli ustrezne oskrbe. “Praviloma so vsi po takšnem poskusu prešli v psihiatrično obravnavo in ponovitev poskusa samomora praktično ni. Samomor je izraz stiske, iskanja pozornosti in krik po pomoči. Tukaj moramo kot družba narediti več, torej na področju psihoterapije, ni pa rešitev umor in evtanazija,” je dejala.

Referendum?
Na vprašanje novinarja, ali ima stranka Levica pri vprašanju evtanazije podporo pri koalicijskih partnerjih, je Sukič odgovorila: “V kolikor mi je doslej znano, mislim, da podpora obstaja.” Novinar je nato vprašal predstavnico SDS Alenko Forte, ali je po mnenju stranke, ki jo predstavlja, o vprašanju potreben referendum, je Forte odgovorila: “Če pa je bil kdaj referendum na mestu, če bo takšen zakon sprejet, se bodo morali državljani odločiti, ali to želijo ali ne, po tem, ko bo možnost predstaviti vse vidike trpljenja in bolečine.” 

Gal Kovač