fbpx

Janez Cigler Kralj: “Iščemo načine, kako z ukrepi zagotoviti čim bolj nemoteno življenje in delo državljanov”

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. (Foto: STA)

Minister za delo Janez Cigler Kralj je povedal, da so na včerajšnji večerni seji potrdili besedilo petega protikoronskega paketa (PKP 5), ki prinaša nov sveženj ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19. “To je zdaj naša nova stvarnost in zato iščemo načine, kako s čim bolj življenjskimi ukrepi zagotoviti čim bolj nemoteno življenje in delo državljanov,” je dejal Cigler Kralj. Osredotočamo se na nekaj najbolj pomembni področij kot so trg dela, socialno varstvo, ukrepanje na področju zdravstva, ukrepanje na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi na področju kmetijstva in infrastrukture, je povedal minister za delo v nadaljevanju. 

Govorec Jelko Kacin je na začetku tiskovne konference povedal, da je Vlada včeraj zvečer na seji sprejela spremembe in dopolnitve odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Opravljanje gostinske dejavnosti ostaja omejeno še naprej med 6. in 22:30 uro, so pa sprejeli nekaj izjem, na katere se časovna omejitev ne nanaša, in sicer na samo pripravo in dostave jedi in pijač, na pripravo in strežbo v hotelske sobah in drugih namestitvah ter na osebni prejem jedi in pijač. Ob 22:30 si gostje lahko vzamejo še trideset min, da v miru zapustijo lokal oz. gostilno, v obratih kjer nudijo zahtevnejše jedi pa šestdeset min. Ljudi ni treba metati ljudi ven iz restavracij, se pa po 22:30 več ne streže. Diskoteke in nočni klubi ostanejo zaprti, je povedal vladni govorec Jelko Kacin.

V pol leta odkar smo sprejeli sodelovanje v vladi, smo sprejeli že veliko ukrepov, veliko je posledic na vseh področjih, nanje pa se moramo odzivati pravočasno in učinkovito, je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj. Ponosno je tudi povedal, da so na prvem uradnem obisku v Bruslju kolegi, komisarji in evropski poslanci izrazili jasna priznanja in potrditev, da so bili ukrepi v Sloveniji šolski primer dobrih, hitrih in učinkovitih ukrepov. “Z ukrepi za zaščito trga dela, smo ohranili skoraj 300 tisoč delovnih mest,” je še dodal Cigler Kralj. Maja je bilo največ brezposelnih, trend pa se zdaj počasi spušča. Priliv bi bil večji, če ne bi bilo ukrepov, ki smo jih sprejeli v PKP od 1 do 4. Peti paket to nadaljuje, vanj smo strnili mnoga priporočila, je razložil minister za delo. V ospredju je ohranitev delovnih mest, skrb za najranljivejše in seveda preprečevanje širjenja okužbe. Zainteresirana javnost ugotavlja, da smo uspeli predlagati kvaliteten nabor ukrepov, odgovorno je, da bodo pravočasno napovedani in sprejeti v DZ, je še dejal minister.  Štiri petine ukrepov smo že uspeli uskladiti, kar je dober delež, je ocenil Cigler Kralj.

V okviru protikoronskega svežnja 5 so sprejeli vrsto ukrepov
Minister za delo Cigler Kralj je naštel tudi nekaj odločitev in ukrepov, ki so jih sprejeli. Sprejeli so odločitev za podaljšanje čakanja na delo doma do konca leta, in sicer za vse panoge, so pa zaostrili pogoj za uveljavitev tega ukrepa. Tako je sedaj treba dokazati vsaj 30 0dstotni upad prometa, v primerjavi z letom 2019. Ukrepi bodo podaljšani do 31.12.2020. Uvajajo tudi dodatno možnost povračila za karanteno staršem šolskih in predšolskih otrok, odslej bo nadomestilo  v višini 80 odstotkov in ne več 50. Povračilo samozaposlenim za čas karantene bo znašalo 250 evrov. Za samozaposlene uvajajo tudi možnost pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. V nekaterih panogah, kjer je veliko število samozaposlenih, je nastalo namreč veliko težav, v PKP 5 pa so odgovorili na njihove pozive. Višina mesečnega temeljnega dohodka bo 1100 evrov, in sicer  700 evrov nadomestilo izgubljenega dohodka in 400 evrov za plačilo prispevkov.

Področje socialnega varstva
Na področju socialnega varstva so se ukvarjali s pravno podlago za začasno razporeditev zaposlenih, če v socialnovarstvenem zavodu pride do potrebe za okrepitev tima. Poleg 29 milijonov za nove kadre iz paketa 4, so sedaj sprejeli še dodatek za neposredno delo z uporabniki pri izvajalcih socialnozdravstvenih storitvah, za tiste ki delajo v rdečih in sivi conah, in sicer v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Sprejeli so tudi ukrep financiranja zaščitne opreme, osebne zaščitne opreme in vse opreme za socialnovarstvene zavode. Prav tako tudi na področju zdravstva. V okviru ukrepa za odpravo čakalnih vrst, so sprejeli možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem z registrirano zdravstveno dejavnost v RS, za opravljanje posegov. Minister Cigler Kralj pa je ponovno omenil tudi možnost bolniške do treh delovnih dni, brez obiska zdravnika.

(Foto: STA)

Ukrepi na področju izobraževanja in infrastrukture
Na področju izobraževanja so sprejeli možnost sprememba šolskega koledarja, potekanje izobraževanja na daljavo, financiranje zaščitne opreme, financiranje dezinfekcije prostorov, predvideva se tudi oprostitev plačila za vrtec v primeru odsotnosti. Na področju infrastrukture pa so sprejeli ukrepe za nadomestilo stroškov, ki so nastali tako pri občasnih prevozih kot tudi pri mestnih prevozih, in sicer od razglasitve epidemije do sredine maja. V tistem času je bil namreč omenjeni promet ustavljen, kar je povzročila izpad dohodka. Na tem področju se predvideva tudi povrnitev stroškov za zaščitno opremo in za sredstva za razkuževanje. Gre za obsežen paket, ki prinaša obilo predlogov, je zaključil naštevanje minister za delo.

Cigler Kralj je bil deležen tudi nekaj novinarskih vprašanj, na katera je odgovoril, da se znesek 250 evrov nadomestila samozaposlenim nanaša na 10 dni, za kolikor je odrejena karantena. Vsi omenjeni ukrepi pričnejo delovati 1. oktobra, z izjemo povračila pri karanteni staršem otrok, to se šteje že od 1. septembra. Ukrep, ki predvideva tri dni bolniške brez obiska zdravnika se načeloma predvidi na največ devet dni v letu. Dodatka za zdravstvene delavce pa v novem paketu ni več.

(Foto: STA)

Še vedno preveč praznovanj in rajanja
Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager je na novinarski konferenci predstavila trenutno situacijo pri nas in tudi širše v Evropi. Povedala je, da je obarvanost Evrope je kar intenzivna, predvsem pa Španija, Francija, pa tudi Balkan, slika pa se slabša tudi v tudi skandinavskih državah. Včeraj je bilo v Sloveniji novih potrjenih okužb 122, incidenca v Sloveniji je kar visoka, in sicer 68,4 na 100 tisoč prebivalcev. Veliko na novo okuženih je v domovih in med zdravstvenimi delavci. S porastom se bomo še soočali v nadaljnjih dneh, je napovedala Čakš Jagrova.  Pri ženskah je zaslediti nekaj več primerov kot pri moških, trenutno pa je največ obolelih v starostni skupini med 45 in 54 let. Lokalnih prenosov je sicer največ, ni pa več toliko vnosov v državo. Porast se čuti predvsem zaradi rojstnih dni in večjih dogodkov, pa tudi zaradi šole, meni namestnica predstojnika. Veliko pozitivnih je tudi med zaposlenimi v domovih za starejše, med zaposlenimi v šolah, in med zdravstveni delavci. Za konec se je Nuška Čakš Jager zahvalila študentom medicine, ki pomagajo pri anketiranju. Zahvalila se jim je za pripravljenost na delo in entuziazem, zahvalila pa se je tudi epidemiologom, ki vodijo te centre in skupine študentov pri delu.

Klinike imajo najbolj jasno sliko o situaciji
Na vprašanje, ali je možno reči, da se krivulja obrača navzdol, je Jagrova odgovorila, da je prehitro za ocenjevanje, vedno imamo tudi  zamike, po njenem mnenju pa bi klinike lažje presodijo v katero smer gre trend. “Napovedovanje sloni na tem, kako se bomo vsi obnašali in kako bomo spoštovali zaščitne ukrepe.” Lahko trend upočasnimo, če se zavedamo, da je virus med nami in se temu primerno tudi vedemo, je še opozorila.

Hrvaška še ni pripravljena na rumeni seznam
Jelka Kacina so vprašali, kaj lahko pove glede nadzora zasebnih druženj, kako je kaj s tem, bo tudi to možno v prihodnosti? Kacin je odgovoril, da bodo odgovorili na to vprašanje, ko bodo imeli čistopis svežnja ukrepov. Treba je pa je seveda zagotoviti pravno podlago. Na vprašanje ali se povečujejo policijska pooblastila, če bo očitno možen dostop tudi na zasebno zemljišče, pa je odgovoril, da ne gre za policijo, pač pa za nadzorni organe, kot je zdravstvena ali delovna inšpekcija. O tem da bi umaknili Hrvaško z rdečega seznama se še ne pogovarjajo, prav tako pa v Bruslju še niso dali nobene časovne premice, kdaj bi se dogovarjali o poenotenju migracij med državami, čeprav poenotenju nihče ne nasprotuje. V Avstriji imajo trenutno visoko incidenco, prav tako na Madžarskem, kjer je podobna kot v Bosni in Hercegovini. Potovanja naj se omeji res na najbolj nujna, je še povedal Jelko Kacin.

Sara Bertoncelj