fbpx

Javnomnenjska raziskava: 70 odstotkov vprašanih bi zaprlo meje, 85 odstotkov pa je ogorčenih nad “2000 evri za migranta”

Foto: epa/iStock

Na podlagi vprašanja o zaprtju mej in ustreznosti višine sredstev, ki jih Cerarjeva vlada nameni ilegalnim migrantom, lahko sklepamo, da so Slovenke in Slovenci, za razliko od vladajoče koalicije SMC, DeSUS in SD, migrantom izrazito nenaklonjeni. Ob tem pa se več kot polovica državljank in državljanov zaveda pomembnosti neposrednega dostopa do mednarodnih voda.

Anketa je bila izvedena v obdobju od 6.2. do 9.2.2017 na vzorcu 614 ljudi in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (70 % mobilno omrežje in 30 % stacionarno omrežje). Anketa je merila splošen utrip glede najbolj aktualnih družbenih tem – arbitraže in migrantske krize ter ravnanje vlade na tem področju.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev znaša 49,3 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra petina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 39,8 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 34,7 % ter 25,5 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,4 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (30,2 %), 22,5 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 15,9 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Vir: Parsifal SC

Vir: Parsifal SC

Ob novem migrantskem valu večina za zaprtje mej
Slovenci v veliki večini podpirajo zaprtje meja v primeru novega navala ilegalnih migrantov, in sicer kar 68,1 %, medtem ko se četrtina vprašanih (25,6 %) s tem ne strinja, 6,2 % vprašanih pa ob tem vprašanju ostaja neopredeljenih.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Rezultati glede pričakovane nove migrantske krize so pričakovani in podobni vzorcem, ki jih najdemo tudi drugod – tudi v državah, ki za razliko od Slovenije nimajo zunanje schengenske meje. Vsekakor lahko pričakujemo, da bo ta tematika še imela politične konsekvence, tako v odnosu med pozicijo in opozicijo, kot tudi prek določenih razpok v največji vladni stranki.”

O tem, da je zaprtje mej najbolj smotrn ukrep, so najbolj prepričani v najstarejši starostni skupini (55 let in več), kjer jih je za to glasovalo skoraj 73 %, po izobrazbi pa so zaprtju mej najbolj naklonjeni z izobrazbo do poklicne šole, kjer podpora znaša nad 72 %.

Vir: Parsifal SC

Vir: Parsifal SC

Vlada za migrante nameni občutno preveč
Slovenci so zelo skladni (85,8 %) v nestrinjanju, da država plačuje 1.963 EUR na mesec za enega prosilca za azil, medtem ko se s tem početjem Cerarjeve vlade strinja zgolj 11 % vprašanih,  3,2 % anketirancev pa o problematiki nima izoblikovanega stališča.

O tem, da vlada nima občutka, koliko denarja nameni migrantom, so najbolj prepričani v srednji starostni skupini (35–54 let), kjer je takšnega mnenja skoraj 90 % vprašanih, po starostni skupini s poklicno izobrazbo pa tako meni skoraj 95 % anketiranih.

Prof. Dr. Matej Makarovič: "Ker anketiranci verjetno primerjajo stroške, ki jih ima država s prosilci za azil, z višino lastne neto plače, se jim zdijo ti stroški pričakovano previsoki. Zato tudi odgovor na to vprašanje ni presenetljiv" (foto: STA).

Prof. dr. Matej Makarovič (foto: STA).

Prof. dr. Matej Makarovič: “Ker anketiranci verjetno primerjajo stroške, ki jih ima država s prosilci za azil, z višino lastne neto plače, se jim zdijo ti stroški pričakovano previsoki. Zato tudi odgovor na to vprašanje ni presenetljiv.”

Jutri, v soboto, 11. 2. 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Vir: Parsifal SC

Vir: Parsifal SC

Večina se zaveda pomembnosti dostopa do mednarodnih voda
Slovenci se v večini (54,3 %) ne strinjajo z dejstvom, da se spoštuje odločitev arbitražnega sodišča tudi v primeru, če sodišče ne bo določilo dostopa Slovenije do mednarodnih voda, medtem ko se s tem strinja dobra tretjina vprašanih (36,5 %). Preostalih 9,2 % ostaja neopredeljenih.

Največje nestrinjanje so izrazili v srednji starostni skupini (35–54 let), in sicer skoraj 58 % vprašanih in tisti anketiranci s poklicno izobrazbo, kjer nestrinjanje presega 60 %.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Vprašanje o spoštovanju razsodbe arbitražnega sodišča v primeru, da bi bila ta za Slovenijo neugodna, nam v vsakem primeru kaže na zanimiv rezultat. Po eni strani je razumljivo zavedanje o pomenu neposrednega stika Slovenije z odprtim morjem, po drugi strani pa je to vsaj nekoliko nenavadno v luči dejstva, da je večina na referendumu pred leti vseeno podprla rešitev, po kateri se odločitev o tem prepusti arbitražnemu sodišču. Mislim, da je problem predvsem v dejstvu, da takratna in sedanja vladajoča politika, ki je zagovarjala arbitražo, hkrati ni znala nikoli pošteno povedati ljudem, da bo lahko odločitev sodišča Sloveniji tudi v škodo in da bo tudi takšno odločitev po mednarodnem pravu treba spoštovati.”

Pregled glavnih ugotovitev javnomnenjske raziskave:
– Slovenci večinoma zaprtje mej, v primeru novega navala ilegalnih migrantov, podpirajo (68,1 %).

– Slovenci so zelo skladni (85,8 %) v nestrinjanju, da država plačuje 1.963,00 EUR na mesec za enega prosilca za azil.

– Slovenci se v večini (54,3 %) ne strinjajo z dejstvom, da se spoštuje odločitev arbitražnega sodišča tudi v primeru, če sodišče ne bo določilo dostopa Slovenije do mednarodnih voda.

Jutri, v soboto, 11. 2. 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Jure Ferjan