Novi vzpodbudni (neuradni) podatki: Toliko manj brezposelnih je v enem samem mesecu!

Foto: STA

Po neuradnih podatkih je bilo 24. maja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih 75.807 oseb, kar je 3.478 manj kot na koncu meseca aprila. Gre za podatek, ki dokazuje, da vladni ukrepi za zagon gospodarstva delujejo. 

Aktualni neuradni podatki predstavljajo nadaljevanje uspešne statistike, ki so jo zabeležili konec aprila. Ob koncu aprila je bilo namreč registriranih 79.285 brezposelnih, kar je predstavljalo 4,1 odstotka manj brezposelnih kot marca in 10,6 odstotka manj kot v lanskem aprilu. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah Zavoda za zaposlovanje.

Med registrirano brezposelnimi osebami je bilo aprila 51,5 odstotka žensk in 48,5 odstotka moških. Najvišja je bila brezposelnost med starejšimi (37,4 odstotka), pri mlajših pa je bila ta nižja (19,3 odstotka). 14,4 odstotka brezposelnih je predstavljalo prve iskalce zaposlitve, 15 odstotkov pa je bilo invalidov. 53,4 odstotka tistih, ki  so bili dolgotrajno brezposelni, so še vedno ostali brezposelni. V vseh regijah so zabeležili zniževanje registrirane brezposelnosti. Največ brezposelnih je bilo v največji ljubljanski regiji (23 tisoč), mariborski (skoraj 11 tisoč) in v celjski regiji (8.413), najmanj pa so jih zabeležili v območnih službah Zavoda v Trbovljah (2.414), Ptuju (3.070) in v Novi Gorici (3.235).

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Odpiranje dejavnosti in ukrepi prispevali k trendu zniževanja brezposelnosti
Potk ko smo v prvem valu epidemije imeli velik porast števila brezposelnih je maja lani sledilo umirjanje, pri čemer so imeli pomembno vlogo interventni ukrepi. V drugem valu, ki se je začel oktobra lani, pa se je brezposelnost povečala najprej zaradi sezonskega povečanja v številu iztekov zaposlitev za določen čas in tudi zaradi posledic epidemije. Sodeč po nedavnih neuradnih podatkih z dne 24. maja je mogoče razbrati, da je odpiranje dejavnosti dodatno vplivalo na zniževanje brezposelnosti. Trend upadanja števila brezposelnih je namreč očiten, ukrepi, ki jih vlada sprejema pa očitno uspešno pomagajo, da se še naprej ohranja trend upadanja števila brezposelnih.

Očitno je, da se uresničujejo nedavne napovedi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ki je na začetku maja dejal, da pričakujejo nadaljnje zmerno zniževanje brezposelnih tudi zaradi sproščanja omejitev, ki bo vplivalo na zaposlovanje v gostinstvu in turizmu. Na podlagi svoje analize je potrdil, da smo z ukrepi za ohranitev delovnih mest vsaj za dve odstotni točki zmanjšali povečanje števila brezposelnih. “Veseli smo in odločeni, da s pomočjo delodajalcem in zaposlenim nadaljujemo,” je tedaj pojasnil.

Komisija napovedala, da je Slovenija med državami z najvišjo gospodarsko rastjo in najnižjo brezposelnostjo
Očitno pa ima v delovanje slovenske vlade zaupanje tudi Evropska komisija. Vlada je namreč pred dvema tednoma sporočila, da je Evropska komisija v spomladanski napovedi izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti za Slovenijo. “Slovenija bo imela v letu 2021 in 2022 eno najvišjih gospodarskih rasti in eno najnižjih stopenj brezposelnosti v EU”. Napoved Evropske komisije predstavlja še en obetaven pokazatelj, ki kaže na to, da je Slovenija pri spopadanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami epidemije, uspešna. Tudi zadolženost se bo zmanjšala, saj naj bi po napovedih Evropske komisije bruto javni dolg v letu 2021 znašal 79 odstotkov BDP, leta 2022 pa le še 76,7 odstotka BDP.

Nina Žoher