fbpx

Policija: Današnji shod je neprijavljen, bodite pozorni na ogrožujoče dogodke in ne zapirajte cestišč!

Zoran Stevanović na neprijavljenem in nezakonitem shodu (Foto: Top News)

“Policija je seznanjena z informacijami o današnjem neprijavljenem javnem shodu na območju centra Ljubljane. Shod ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ne skrbi za varnostne ukrepe, kot je npr.  preverjanje PCT-pogoja, ne organizira rediteljske službe, nima priskrbljenega dovoljenja za zapore cest, ne seznanja javnosti s programom ipd. Skladno z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečujejo ogrožanje ljudi in premoženja, vzdržujejo javni red in mir ter zagotavljajo varnost cestnega prometa,” policija sporoča ob današnjem nezakonitem shodu v Ljubljani. “Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zaradi trenutne epidemiološke situacije pa odsvetujemo udeležbo na shodu.” Razumeti je treba, da zbiranje ljudi v trenutnih razmerah lahko pomeni tudi dodatno  tveganje za zdravje ljudi. Vse, ki se shoda kljub temu udeležujejo, pa pozivajo, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in ukrepe za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Udeleženci so dolžni vzdrževati medsebojno razdaljo, če pa to ni mogoče, morajo nositi zaščitno kirurško masko.


Policija ves čas spremlja dogajanje na mestu, kjer poteka javni shod, in ukrepe prilagaja trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih pozivanj ali izvrševanj kaznivih dejanj ali prekrškov policija skladno s svojimi pristojnostmi izvaja vse potrebne ukrepe. Zaradi zagotovitve varnosti omejuje gibanje v okolici Državnega zbora.

Območje shoda je videonadzorovano. Opozarja, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehničnih sredstev, palice, orodja). “Zaradi  varnosti  udeležencem odsvetujemo, da so na shodu prisotni otroci. Ob hujših  in množičnih kršitvah javnega reda, nasilju oz. v primerih ogrožanja prometa so policisti dolžni ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda.” 

Udeleženci naj bodo pozorni na ogrožajoče dogodke, kot je metanje nevarnih predmetov ali pirotehnike
V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost tako udeležencem shoda kot ostalim osebam, ki se naključno nahajajo na tem območju. V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej ob hujših in množičnih kršitvah, priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih udeležencev. Tudi v primeru, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo.

Udeleženci naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa, ker cestne povezave koristijo intervencijske službe
Z umikom oz. izpraznitvijo prostora se policistom omogoča učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispeva k čim  hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj. “Pozivamo tudi, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa.” Med drugim se je treba zavedati, da cestne povezave pogosto uporabljajo intervencijske službe in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi. “Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom.” Pravico pa uveljavljajo mirno in strpno v dobrobit vseh, ki so v tistem času na tem prostoru.

Domen Mezeg