fbpx

RTV Slovenija od lokalnega kabelskega operaterja zahteva skoraj 300 tisoč evrov! Pripravlja se referendum o ukinitvi RTV-prispevka!

Foto: STA

RTV Slovenija je na Okrožno sodišče v Kopru nedavno vložila tožbo proti ponudniku kabelskih storitev Sistem – TV multimedija in komunikacijske storitve d.o.o. v višini 268.721,80 evra zaradi nepoplačanih stroškov nadomestila za retransmisijo njenih televizijskih programov TV SLO 1, TV SLO 2 in TV SLO 3, čeprav morajo kabelski operaterji obvezno zagotavljati brezplačen prenos tako imenovanih programov posebnega pomena.

Mafija, z drugimi besedami je težko opisati početje javne televizije. Namreč, najprej zakon od ponudnikov kabelskih storitev zahteva, da sami brezplačno obvezno zagotavljajo prenos tako imenovanih “programov posebnega pomena”, kamor se uvrščajo trije programi RTV Slovenija.

Šok pa pride, ko potem zaradi opravljanja zahtevanega prenosa programov RTV Slovenija od ponudnikov kabelskih storitev zahteva še nadomestilo za retransmisijo njenih televizijskih programov. Država kabelskega operaterja najprej prisili, da zagotavlja določene televizijske programe zaradi “posebnih pomenov”, nato pa želi od kabelskega operaterja še denar zato, ker ga sili v prenašanje njenih programov. To je primerljivo edino z roparjem, ki vas sili, da ga odpeljete iz Ljubljane v Maribor, nato pa še zahteva, da vi njemu povrnete potne stroške.

Najprej zahtevajo od operaterjev prenos programa
Ravno s tem pa se te dni soočajo v podjetju Sistem – TV, ki ponuja kabelske storitve na območju Primorske. Direktor podjetja dr. Rok Mencej nam je preko e-maila zaupal, da “gre seveda za vrhunski precedens in svinjarijo, saj zakon o medijih (glej člen 112.) jasno govori o tem, da se morajo programi RTV SLO razširjati brezplačno”.

Generalni direktor RTVS Igor Kadunc (Foto: STA)

Kljub temu pa RTV zdaj toži vse slovenske operaterje. V tožbi je navedenih kar 33 ponudnikov kabelskih storitev, ki delujejo v Sloveniji. V tožbi namreč trdijo, da čeprav morajo operaterji omogočati neodplačno razširjanje njihovega programa, jih to še vedno ne oprosti obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorskih in sorodnih pravic.

Iz tega razloga nam je Mencej zaupal, da se operaterji pripravljajo na referendum o ukinitvi plačevanja RTV-prispevka, h kateremu bodo v septembru pozvali vse naročnike. “Osebno menim, da gre za režimski medij, ki z objektivnim poročanjem nima veliko,” je povedal Mencej, ki meni, da bodo zaradi takšne tožbe RTV kabelski naročniki kmalu dobili višje položnice za okoli 2 evra na mesec.

Kratko na koncu potegnejo davkoplačevalci
Mencej je tudi opozoril, da gre pri tožbi RTV Slovenija, v kateri ta od kabelskih operaterjev zahteva skoraj 300 tisoč evrov, zgolj za obdobje 2010-2015. Če jim s tožbo uspe, bi to za javno televizijo iz tega obdobja pomenilo dva milijona čistega dobička, ki bi šel za neupravičeno pokrivanje svojih stroškov.

Kakor je že dolgo jasno. Javna hiša zapravlja, račun pa so na koncu prisiljeni pokriti slovenski davkoplačevalci. Če se je še lani govorilo, kako bo RTV Slovenija pokrila finančni primanjkljaj, saj ne bo šlo v nedogled z odprodajo premoženja, je zdaj jasno. Kratko malo z izsiljevanjem denarja, na koncu pa bodo spet trpeli davkoplačevalci.

112. člen zakona o medijih

(1) Operater mora pod enakopravnimi pogoji omogočiti razširjanje programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 105. člena tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer najpozneje v roku devetdeset (90) dni od začetka oddajanja teh programov ter tako, da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.

(2) Operater mora v roku iz prejšnjega odstavka omogočiti neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer tako, da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj operaterju omogočiti neodplačno razširjanje njegovega programa, razen obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih pravic.

(4) Operater ne sme omogočiti razširjanja radijskega ali televizijskega programa izdajatelju, ki spada pod jurisdikcijo Republike Slovenije, če program ni vpisan v razvid pri pristojnemu ministrstvu.

(5) Poleg programov iz prvega in drugega odstavka tega člena, operater omogoča tudi razširjanje drugih programov, če tako odloči programski svet iz 114. člena tega zakona.

Ivan Šokić