fbpx

Okrevanje gospodarstva je občutno: Uvoz in izvoz konkretno navzgor

Foto: surs.si

Vrednosti izvoza in uvoza blaga je v prvih devetih mesecih 2021 višji kot v istem obdobju leta 2020 – Slovenija je po podatkih Statističnega urada RS v obdobju od januarja do septembra 2021 izvozila vrednostno za 19,1 odstotka, uvozila pa za 29,4 odstotka več blaga kot v istem obdobju 2020. Cene uvoženih proizvodov v septembru 2021 so na mesečni ravni višje za 3,2 odstotka, na letni ravni pa za 17,8 odstotka – predvsem na račun električne energije in plina.

Izvoz blaga je bil v septembru 2021 za 16,7 odstotka višji kot v septembru 2020, uvoz blaga pa za 46,7 odstotka. Izvoženega je bilo namreč za 3,5 milijarde evrov blaga, uvoženega pa za 3,9 milijarde evrov. Pri celotnem izvozu in uvozu blaga so predstavljali največji delež (približno štiri petine) t. i. redni trgovinski posli, ki vključujejo dejanski ali nameravani prenos lastništva od rezidentov na nerezidente za finančno ali drugo nadomestilo. Preostali delež je glede na vrsto trgovinskega posla pripadal na izvozni strani pretežno postopkom, ki sledijo oplemenitenju po pogodbi (brez prenosa lastništva na predelovalca), na uvozni strani pa postopkom z namenom oplemenitenja po pogodbi (brez prenosa lastništva na predelovalca).

Vrednost izvoza in uvoza blaga je bila v septembru 2021 višja tudi od vrednosti pred dvema letoma (v septembru 2019), ko negativnega učinka na zunanjo trgovino z blagom Slovenije zaradi posledic epidemije covida-19 še ni bilo mogoče občutiti. Izvoz in uvoz blaga sta bila tako v septembru 2021 v primerjavi s septembrom 2019 višja, in sicer izvoz blaga za 16,5 odstotka, uvoz blaga pa za 30,8 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom je bila v septembru 2021 87,9-odstotna. Primanjkljaj je znašal 0,5 milijarde evrov.

Izvoz in uvoz blaga v države članice EU in v preostale države višja kot v septembru 2020
Slovenija je v septembru 2021 ohranila podoben delež trgovanja z državami članicami EU kot v preteklem mesecu, saj približno dve tretjini celotnega izvoza in nekoliko manj kot dve tretjini celotnega uvoza še vedno ustvari z državami iz te skupine. V te države je v septembru 2021 izvozila za 2,3 milijarde evrov (ali za 14,6 odstotka več kot v septembru 2020), od tam pa uvozila za 2,4 milijarde evrov (ali za 20,7 odstotka več kot v septembru 2020).

V države članice EU je Slovenija v septembru 2021 izvozila največ proizvodov iz blagovnih skupin osebni avtomobili, zdravila, aluminij ter olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov razen surovih (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK). Uvozila pa je največ proizvodov iz blagovnih skupin olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov razen surovih, osebni avtomobili, električna energija in zdravila. Pri blagovni menjavi z državami članicami EU je Slovenija najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško, na izvozni strani še s Francijo, na uvozni strani pa še z Madžarsko.

Cene uvoženih proizvodov v septembru 2021 na mesečni ravni višje za 3,2 odstotka, na letni ravni pa za 17,8 odstotka (Vir: surs.si)

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 1,2 milijarde evrov blaga, od tam pa je uvozila za 1,5 milijarde evrov blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija izvozila v te države, je bila za 21,0 odstotka višja kot v septembru 2020, vrednost blaga, ki ga je v opazovanem mesecu iz omenjenih držav uvozila, je bila za 119,9 odstotka višja kot v septembru 2020. Pri trgovanju Slovenije s preostalimi državami, ki niso članice EU, so predstavljali pomemben delež posli oplemenitenja.

V te države je Slovenija izvozila največ proizvodov iz blagovnih skupin zdravila ter drugi medicinski in farmacevtski proizvodi, od tam pa je uvozila največ proizvodov iz blagovne skupine organsko-anorganske spojine, heterociklične spojine, nukleinske kisline in njihove soli ter sulfonamidi, katerim so sledila zdravila in osebni avtomobili (po SMTK). Pri blagovni menjavi z državami, ki niso članice EU, je Slovenija pri izvozu blaga najintenzivneje trgovala s Švico, pri uvozu blaga pa s Kitajsko in Švico.

Izvoz in uvoz v prvih devetih mesecih 2021 višja kot v istem obdobju 2020
Izvoz blaga je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 19,1 odstotka višji od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašal je 28,9 milijarde evrov), uvoz blaga pa je bil višji za 29,4 odstotka (znašal je 29,7 milijarde evrov). Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 0,9 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 97,1-odstotna.

Sara Bertoncelj