fbpx

STA kljub do sedaj prejetim plačilom UKOM-u še ni posredovala zahtevanih dokumentov

Direktor STA Bojan Veselinovič. (Foto: STA)

V skladu s Pogodbo št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, Pogodbo št. 80/19 o storitvah STA v letu 2020 (t.i. tržno pogodbo) in obveznostmi, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), je Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani Slovenske tiskovne agencije (STA) 14. januarja poravnal obveznosti za mesec oktober in november, 27. januarja obveznosti za mesec december za opravljanje javne službe, obveznosti za mesec december za tržno pogodbo pa bodo poravnane 1. februarja. 

Ne glede na vsa prejeta plačila STA do danes UKOM-u v skladu s pogodbenimi določili ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je UKOM zaprosil STA že oktobra in novembra lani in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil.

V januarju je UKOM STA zaprosil tudi za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in z STA sklenili novo tržno pogodbo, ki je bila v zadnjih letih podlaga za tržne storitve, ki jih STA zagotavlja vladnim institucijam.

Kljub dvema dopisoma, in sicer z dne 4. januarja 2021 in z dne 6. januarja 2021, v katerih je UKOM zaprosil STA za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se UKOM lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, le-tega UKOM ni prejel, zaradi česar vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti.

Sara Kovač