fbpx

Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU

Fotografija je simbolična (Foto: STA)

Vsak peti prebivalec Evropske unije je v nevarnosti, da ga doleti revščina ali socialna izključenost, ugotavlja Eurostat. Podatki pa kažejo, da je Slovenija med tistimi državami, ki imajo najmanjši delež ljudi, ki bi bili ogroženi zaradi revščine – uvrstili smo se na tretje mesto, pred nami sta le še Slovaška in Češka. Po podatkih Statističnega urada RS je tudi stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji v zadnjih dveh letih najnižja.

Leta 2020 je bilo v Evropski uniji 96,5 milijona ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, kar predstavlja 21,9 odstotka prebivalstva. Te informacije izhajajo iz podatkov, ki jih je danes objavil Eurostat. Članek predstavlja nekaj ugotovitev iz podrobnejšega članka, ki pojasnjuje statistiko o življenjskih razmerah v Evropi – revščina in socialna izključenost, skupaj s posodobljeno infografiko.

Leta 2020 je bilo v Evropski uniji  75,3 milijona ljudi, ki jim grozi revščina, 27,6 milijona je bilo hudo materialno in socialno prikrajšanih, 27,1 milijona pa jih je živelo v gospodinjstvu z nizko intenzivnostjo dela. Med 96,5 milijona prebivalcev v EU, ki so se soočili s tveganjem revščine ali socialne izključenosti, je približno 5,9 milijona (1,3 odstotka celotnega prebivalstva) živelo v gospodinjstvih, ki sočasno doživljajo vsa tri tveganja revščine in socialne izključenosti (tveganje revščine, hudo materialna ter socialna prikrajšanost in življenje v gospodinjstvu z zelo malo dela).

 

Slovenija med državami z najmanjšim deležem ljudi, ki bi bili ogroženi zaradi revščine
Več kot četrtina prebivalstva je bila v štirih državah članicah z razpoložljivimi podatki za leto 2020 ogrožena zaradi revščine ali socialne izključenosti: v Romuniji (35,8 odstotka), Bolgariji (33,6 odstotka), Grčiji (27,5 odstotka) in v Španiji (27,0 odstotka). Nasprotno pa so bili najmanjši deleži ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, zabeleženi na Češkem (11,5 odstotka), Slovaškem (13,8 odstotka), Sloveniji (14,3 odstotka), na Nizozemskem (15,8 odstotka) in na Finskem (15,9 odstotka). Če pogledamo graf je razvidno, da sta le dve državi v EU še boljši od nas, Slovaška in Češka.

People at risk of poverty or social exclusion in the EU, 2020

 

Prag in stopnja tveganja revščine v Sloveniji
739 evrov na mesec je znašal prag tveganja revščine v Sloveniji v letu 2020. V zadnjih 15 letih se je nominalno zvišal za približno 70 odstotkov, realno pa za približno 30 odstotkov. 12,4 odstotka ali 254 tisoč prebivalcev Slovenije je v 2020 moralo preživeti mesec z dohodki, ki so bili nižji od 739 evrov. Stopnja tveganja revščine je bila torej 12,4-odstotna. Za 0,2 odstotne točke višja je bila stopnja tveganja revščine v 2020 kot pred 15 leti. Najnižja je bila v 2009, tik pred začetkom finančne krize (11,3-odstotna), najvišja v letih 2013 in 2014 (14,5-odstotna). Po podatkih Statističnega urada RS, se v zadnjih letih se spet počasi znižuje.

Stopnja tveganja socialne izključenosti je v zadnjih dveh letih najnižja
15 odstotkov ali 309 prebivalcev Slovenije je bilo v letu 2020 izpostavljenih tveganju socialne izključenosti. Med njimi so bile naslednje skupine: 254 tisoč jih je živelo z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine. 62 tisoč jih je bilo resno materialno prikrajšanih (od tega 29.000 z dohodki pod pragom tveganja revščine, 33 tisoč z dohodki nad tem pragom). 74 tisoč jih je živelo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (od tega 46 tisoč z dohodki pod pragom tveganja revščine, 28 tisoč z dohodki nad tem pragom). Devet tisoč jih je bilo izpostavljenih vsem trem oblikam socialne izključenosti: tveganju revščine, resni materialni prikrajšanosti in zelo nizki delovni intenzivnosti.

Sara Bertoncelj