fbpx

Kar 20 odstotkov stanovanj je nezasedenih: Z novim letom se bodo kot neprofitna lahko oddajala

Foto: Freepik

Po napovedih ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka je vlada izdala uredbo, s katero ureja izvajanje javnega najema stanovanj na trgu. To pomeni, da bodo s 1. januarjem lahko najemodajalci svoja prazna stanovanja oddajali preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki pa se bodo oddajala kot neprofitna stanovanja. “Ocenjujemo, da je v Sloveniji 20 odstotkov stanovanj nezasedenih. Samo v Ljubljani je po ocenah teh stanovanj okoli 25 tisoč,” je o potencialu najema tržnih stanovanj pred časom dejal Vizjak.

V Sloveniji primanjkuje predvsem neprofitnih stanovanj, ki bi bodočim najemodajalcem pomenila rešitev stanovanjskega problema. Težave na stanovanjskem trgu pa v zadnjih letih v turistično zanimivih krajih povzroča kratkoročno oddajanje stanovanj turistom preko spletnih platform, kar ponudbo stanovanj za prebivalce še dodatno znižuje.

Najemodajalci stanovanj preko Airbnb so se s prihodom koronavirusa soočali s praznimi stanovanji, saj ni bilo zadostnega povpraševanja, ostajajo pa prazna tudi druga tržna stanovanja. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si je iz obeh omenjenih razlogov prizadeval za ustanovitev javne najemniške družbe, s katero bi poskusili lastnike prepričati o oddaji praznih stanovanj, ki bi jih lahko oddajali preko javne najemniške službe. “Ocenjujemo, da je v Sloveniji 20 odstotkov stanovanj nezasedenih. Samo v Ljubljani je po ocenah teh stanovanj okoli 25 tisoč,” je o potencialu praznih tržnih najemniških stanovanj pred časom dejal Vizjak.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (Foto: STA)

Po napovedih Vizjaka je Vlada Republike Slovenije izdala uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, ki je podlaga za sprejem uredbe, določa, da začne Stanovanjski sklad Republike Slovenije začne izvajati javni najem stanovanj na trgu 1. januarja 2022.

Sklad bo najemal prazna stanovanja, ki bodo primerna
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad bo najemal stanovanja na trgu na podlagi stalno odprtega javnega razpisa. Sklad bo najemal le prazna stanovanja brez najemnikov, ki izpolnjujejo pogoje za primerno stanovanje v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska najemna razmerja. Sklad bo najemal stanovanja na trgu glede na potrebe za nadaljnjo oddajo v podnajem in glede na ustreznost ponujenih stanovanj.

S pomočjo uredbe do novih najemniških stanovanj
Uredba določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj in postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. Prav tako določa vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje stanovanj v podnajem.

Foto: Volveragency

Uredba določa tudi način izračuna najemnine za podnajemnike in način subvencioniranja najemnine, pri čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu.

Uredba ureja tudi obseg zagotovljenih sredstev za kritje stroškov izvajanja javnega najema stanovanj in vsebino izvajalčevega poročila o stroških izvajanja javnega najema stanovanj, ki se uporablja kot podlaga za pridobitev predvidenih proračunskih sredstev.

Sara Rančigaj