fbpx

Agresija veganov se nadaljuje: Središče Ljubljane popacali z grafiti!

Foto: družbena omrežja

Teror veganov nad Slovenkami in Slovenci se očitno nadaljuje z vandalizmom, središče Ljubljane so v zadnjih dneh namreč popacali z grafiti, s katerimi vsiljujejo svoja stališča drugim. To se je zgodilo le nekaj dni po nasilnem vdoru v hlev ene od ljubljanskih kmetij, ki pa ga je policija obravnavala precej milo. Ta dogodek je po SLS in KGZS v četrtek končno obsodilo tudi ministrstvo za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so v izjavi med drugim zapisali, da ne moremo živeti v državi, kjer bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino.

Agresivni vegani očitno nadaljujejo s svojim terorjem nad državljankami in državljani Slovenije, ki je že zdavnaj presegel vse meje dopustnega. V zadnjih dneh so se očitno svoja stališča odločili vsiljevati ostalim tudi z vandalizmom. Po družbenih omrežjih so namreč zaokrožile fotografije mestnega središča Ljubljane, ki so ga veganski aktivisti na več krajih popacali z grafiti, s katerimi se očitno zavzemajo za popolno ukinitev pridelave kakršnekoli hrane živalskega izvora.

Svoja stališča so vegani ponovno vsiljevali z uničevanjem tuje lastnine
Nekatera gesla, ki so jih napisali so “mleko je za teličke,” “prihodnost je veganska,” ob simbolu prašička pa so zapisali “prijatelj, ne meso.”

Foto: družbena omrežja

Grafiti so se pojavili nekaj dni po nasilnem vdoru veganskih aktivistov v zaseben hlev
Omenjeni grafiti so se sicer pojavili le nekaj dni po vdoru veganskih aktivistov v hlev zasebne kmetije na Vodnikovi cesti v Ljubljani. Organizatorka Laura Ajdnik je povedala, da je cilj “mirnega” protesta razkriti “resničnost tega, kar se dogaja žrtvam živinoreje in predvsem izzvati miselnost v sedanji družbi.” Prepričani so, da se javnosti prikriva resnica in da se ljudje nimajo priložnosti odločati po svojih vrednotah. Kmetijo so sicer izbrali naključno, a so v hlev vdrli brez soglasja lastnika. Slednji je zato poklical policijo. Po prihodu predstavnikov medijev so aktivisti zapustili kmetijo, toda naslednje dni so se spravili nad klavnico, napovedujejo pa še nadaljnje aktivnosti.

Vegani (Foto: posnetek zaslona)

Policija agresivna dejanja veganov obravnava precej milo
Policija sicer agresivna dejanja veganov očitno obravnava precej milo, kot so po vdoru v hlev odgovorili za Demokracijo, so policisti ugotovili, da je na naključno izbrano kmetijo prišla skupina okoli 30 oseb, mednarodne nevladne organizacije, ki so izražali nezadovoljstvo nad ravnanjem z živalmi v Sloveniji: “Policisti so organizatorju neprijavljenega shoda izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil 1. odstavka 39. člena Zakona o javnih zbiranjih. Policisti do sedaj niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. Po končanem postopku so osebe zapustile kmetijo.” Policija se je sklicevala na zakon o javnih zbiranjih, ki v 39. členu določa, da se z globo od 150 do 300 evrov (pravna oseba oz. podjetnik pa od 500 do 800 evrov) kaznuje za prekršek, če shod ni bil prijavljen oz. ni bil prijavljen pravočasno, uporablja neustrezno označene redarje, ne uporablja uradnega jezika ali pa se na shodu, ki je razpuščen, pozivajo, naj se ne razidejo. Skratka, iz odgovora policije je razvidno, da kaznivega dejanja očitno ni bilo, pač pa je šlo le za prekršek. Ne glede na to, da je šlo v tem primeru za motenje posesti, vendar mora ovadbo v tem primeru podati lastnik kmetije.

Slika je simbolična.

Agresijo že obsodili pri SLS in KGZS, oglasilo se je tudi ministrstvo
Agresijo veganov ob vdoru v hlev so sicer že obsodili pri Slovenski ljudski stranki in Slovenski kmečki zvezi pri SLS, kjer so pojasnili, da je šlo pri tem početju tako za poseganje v zasebno lastnino, kot tudi za nesprejemljiv način izražanja lastnih pogledov, s katerim je bilo ogroženo tudi zdravje in dobrobit živali, čeprav sami menijo, da si prizadevajo za boljše življenje le-teh. Vstop na privatno zemljišče in v zasebne prostore je nasilno dejanje in bi ga kot takega morali tudi obravnavati. Od odgovornih v državi zato pričakujejo primerno ukrepanje, ker so s takimi dejanji kratene lastninske pravice in pravice do kmetovanja v Republiki Sloveniji: “Vsak ima seveda pravico, da se prehranjuje, kakor se mu zdi prav. Se pa pravice posameznika končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega.”

Incident so ostro obsodili tudi pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije: “Tako skrajno izražanje stališč ob poseganju na lastnino posameznika brez njegovega soglasja pomeni hkrati tudi povečanje tveganja za prenos bolezni na živali, zato je to neodgovorno in nasilno dejanje, ki ga obsojamo. Vpad na kmetije zagotovo ni način, ki je v navadi v civilizirani družbi. Takšna dejanja vzbujajo strah in nelagodje pri lastnikih kmetij, ki pošteno opravljajo svoje delo v skladu s pravili in dolgoletno tradicijo na naših tleh.”

V četrtek se je končno oglasilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so prav tako zavrnili takšno izražanje stališč, kot smo mu bili priča z vdorom na zasebno kmetijo, s čimer so bili ogroženi javni red, pravica do zasebne lastnine, poslovna dejavnost ter dobrobit živali: “Ne moremo živeti v državi, kjer bomo dovolili, da se bo vodil dialog na način, da bodo drugače misleči vdirali k drugim domov, pregledovali hladilnike in omare ter nato izražali nestrinjanje z vsebino, ki je notri. Temelj strpne družbe je, da ta spoštuje različna stališča in mnenja, prehranske navade, se zavzema tudi za zdravje in dobrobit živali ter skrbi za okolje, svoje nestrinjanje pa sporoča na primeren način.”

Rok Krajnc