fbpx

Levičarsko vodstvo občine Črnomelj želi poteptati voljo občanov in se izogniti referendumu

Foto: Matic Štojs

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je razkrila, da naj bi nekaj pred pol tretjo uro pred začetkom današnje sklicane seje Občinskega sveta Občine Črnomelj občinski svetnik, podžupan in predsednik občinskega odbora SD Samer Khalil, svetnikom preko elektronske pošte poslal predlog za zavrnitev dnevnega reda seje. Na ta način del občinskega sveta očitno išče nove manevre, kako bi prezrl voljo ljudstva.

Khalil je podal predlog, da se razveljavi 5., 6. in 7. točka sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj z dne 25. 11. 2016. Z razveljavitvijo tega dela sklepa, za katerega je Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini zbirala podpise za izvedbo referenduma, želijo na vsak način poteptati voljo ljudi, ki so jasno izrazili, da ne želijo prisotnosti migrantov v svoji bližini. Treba se je zavedati, da razveljavitev točk pomeni, da pobuda za referendum ni zakonsko utemeljena.

Upravno sodišče odločilo v korist civilne iniciative
Spomnimo se, da je Upravno sodišče Republike Slovenije v upravnem sporu med Civilno iniciativo proti migrantskemu centru v Beli krajini (v njihovem imenu Maja Kocjan iz Črnomlja) in Občino Črnomelj razsodilo v prid Civilni iniciativi. Tožbo pa so Belokranjci vložili zato, ker je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič zavrnila zahtevo za razpis občinskega referenduma. Upravno sodišče RS je razsodilo, da je bil sklep o zavrnitvi referenduma nezakonit, občina Črnomelj pa mora Civilni iniciativi povrniti stroške postopka v znesku 347,70 evra.

(Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič) Foto: STA

Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, foto: STA

Županja Čemas Stjepanovič je v javnosti razglašala, da reševanje migrantske problematike ni v pristojnosti občine, čeprav je ta sprejemala sklepe, ki so veljali za celotno Belo krajino. Civilna iniciativa opozarja na nezakonito ravnanje županje, saj ta v zakonskem roku 8 dni ni izvedla ustreznih postopkov, ki bi prispevali k nadaljevanju referenduma.

Glede na to, da je podžupan Khalil zahteval razveljavitev sklepov, to pomeni, da se stvari ponovno vračajo na sam začetek. Igri moči s strani občinskega sveta očitno ni videti konca. Očitno je, da ne razumejo, da so člani občinskega sveta, podžupan in županja tam zato, da upoštevajo voljo občank in občanov.
 
N. Ž.