fbpx

Pod krinko zaščite “manjšin LGBTQ” bi v slovenske šole vnesli ideologijo spola!

Parada ponosa v Ljubljani. (Foto: STA)

Društvo Parada ponosa izvaja pritisk na ministrstvo za izobraževanje, da bi sodelovalo pri projektu Preseganje kulture poniževanja. V društvu poudarjajo, da “vrstniško nasilje postaja vse bolj pereč problem v šolah”. Prav tako so prepričani, da je šolsko okolje po nevarnosti za “LGBTQ+ mlade” na drugem mestu. Gre v resnici za poskus indoktrinacije otrok pod krinko “zaščite spolnih manjšin”

Medtem ko je stari marksizem potreboval proletarce (in njihov upor), da bi prevrednotil družbo, se novi marksizem rajši poslužuje samooklicanih spolnih, rasnih itd. manjšin. Gre za modus operandi načrtnega ustvarjanja pogojev za vdor ideologije v družbo, zlasti vzgojno-izobraževalne ustanove. Po poročanju STA so se v društvu Parada ponosa lotili opozarjanja na vrstniško nasilje v šolah, pri čemer so v ospredju “LGBTIQ+ mladi”. Gre za projekt z naslovom Preseganje kulture poniževanja.

Želeli naj bi okrepiti občutljivost šolskega kolektiva in mladih, da bi lažje prepoznavali, kaj prinaša negativni vpliv vrstniškega nasilja. Izobraževalno ministrstvo naj bi večkrat pozvali k sestanku, vendar po njihovih besedah ni bilo odziva. V Paradi ponosa igrajo vlogo žrtve, rekoč da zanje ni posluha, hkrati pa naj bi bili deležni sovražnih komentarjev. Pritožujejo se, da je LGBTQ problematika, zlasti v povezavi s šolskim sistemom, mnogokrat razumljena kot ideologija.

Foto: STA

Izpostavljajo, da “LGBTIQ+ mladi” v šolah so, obveza učiteljev pa je celotni populaciji mladih omogočiti, da se lahko optimalno razvijajo. V društvu zastopajo prav interese t. i. seksualnih manjšin. Po njihovih opažanjih se je nasilje v šolah med leti 2003 in 2014 podvojilo z 22 na 44 odstotkov. Žrtev nasilja naj bi bila tretjina “mladih LGBTIQ+” in 43 odstotkov transspolnikov. Obenem naj bi jih 74 odstotkov prikrivalo spolno identiteto, saj naj bi se bali nasilja vrstnikov.

Domen Mezeg