fbpx

Kje v Sloveniji se nahajajo skrivnostne lokacije razseljenih migrantov

Foto: STA

Policija dnevno objavlja aktualne podatke o številu migrantov v Sloveniji. Nastanjeni so v Ljubljani na Kotnikovi, v Azilnem domu v Ljubljani, v Logatcu, v kriznem centru za mlade in v bolnišnici v Postojni. Pojavlja pa se tudi kategorija “razseljeni”. Pojavlja se vprašanje, kje so ti ljudje, ki jih štejejo v to kategorijo, in od kod jim denar.

Na ministrstvu za notranje zadeve so nam pojasnili, da izraz “razseljeni” pomeni, da prosilci za mednarodno zaščito bivajo na zasebnem naslovu na območju Slovenije. “Prosilcu za mednarodno zaščito se lahko odobri razselitev na zasebnem naslovu, če so za to izpolnjeni pogoji iz zakona o mednarodni zaščiti,” so pojasnili na ministrstvu. O prošnji za nastanitev na zasebnem naslovu odloča strokovna medresorska komisija.

Pristojni organ lahko po 83. členu zakona o mednarodni zaščiti odobri prosilcu razselitev na zasebni naslov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je ugotovljena njegova istovetnost,
– da so mu na zasebnem naslovu zagotovljeni ustrezni pogoji za bivanje in
– da je bil z njim opravljen osebni razgovor.

Prosilcu se lahko dodeli tudi finančna pomoč
Ne glede na pogoje pa lahko ministrstvo odobri razselitev na zasebni naslov prosilcu, pri katerem obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi ali drugi utemeljeni razlogi, ki jih ugotovi pristojni organ. Utemeljenost razlogov ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister Erjavec. Prosilcu, ki nima zagotovljene brezplačne osnovne oskrbe in mu pristojni organ ne more zagotoviti nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se dodeli finančna pomoč, če nima na podlagi drugih predpisov drugih zavezancev, ki so ga dolžni preživljati. Torej, v primeru, da ne more poskrbeti sam zase, to naredi država.

Vir: Policija

Podatki na dan 4.5.2016 (vir: Policija)

Če so stroški višji od finančne pomoči, pa razliko krije ministrstvo
Če višina stroškov oskrbe in nastanitve v drugi primerni instituciji presega višino finančne pomoči, ki je dodeljena prosilcu iz prvega odstavka tega člena, razliko v stroških krije ministrstvo, če ni na podlagi drugega predpisa določen drug zavezanec za plačilo. Če prosilec samovoljno zapusti zasebni naslov, kjer je nastanjen, mora stanodajalec o tem nemudoma obvestiti pristojni organ.

Za kakšne zasebne nastanitve gre, nam na ministrstvu niso pojasnili, gre pa verjetno za tiste zasebnike, ki so se prostovoljno odločili za oddajo stanovanj. Država je namreč pred časom pozvala državljane, naj brezplačno ponudijo zasebna stanovanja z namenom namestitve migrantov. Med njimi pa seveda ni naših poslancev, ki so ob začetku migrantskega vala na ves glas zatrjevali, da bi kakšnega migranta zagotovo vzeli k sebi domov. No, pred kratkim smo jih o teh obljubah povprašali in ugotovili, da je skupno število migrantov, ki so jih vzeli poslanci domov – nič.

Nina Knapič