Ali so Kemisu na Vrhniki šteti dnevi? Civilna družba in občinska politika s peticijo proti obstoju podjetja

(Foto: Nova24TV)

Po hudem požaru v Kemisu na Vrhniki, ki je bila prava ekološka katastrofa, po kateri je zemlja nevarno onesnažena z visokimi presežki svinca, cinka, arzena in kadmija nad zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, so se zbrali nasprotniki obstoja podjetja. Pripravili so izjavo, s katero Kemisu sporočajo, da na Vrhniki ni več zaželen. Izjavo, ki jo je podpisalo več civilnih iniciativ, večina občinskih svetnikov, župan in krajevne skupnosti, bodo prihodnji teden ponudili v podpis tudi Vrhničanom.

Kot je na novinarski konferenci povedal predstavnik Civilne iniciative Eko Vrh Andrej Marković, je izjava izraz enotnosti in odločenosti občanov Vrhnike, da bodo vztrajali pri svoji zahtevi, in sicer da Kemis z Vrhnike umakne svoj obrat za predelavo odpadkov. V izjavi podpisniki opozarjajo, da je vrhniški občinski svet 30. maja lani soglasno ugotovil, da je lokacija, na kateri se nahaja obrat, neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki, zato zahtevajo, da se obrat premesti na drugo lokacijo izven občine Vrhnika.

Želijo zaščititi svoje bivanjsko okolje
Kot navajajo podpisniki, se v skrbi za zdravo okolje zavedajo pomena tovrstnih objektov za predelavo odpadkov, “saj smo v Sloveniji vodilni v ločevanju le-teh, vendar zdaj tudi vemo, da tak objekt ne sodi v naselje”. Podjetju Kemis so, kot navajajo, dali priložnost, a “jo je žal zapravilo”. “Še več, ob podpori pristojnih inštitucij, ki naj bi ščitile državljane, ponovno obratuje. Prišel je čas, da občani Vrhnike zaščitimo svoje bivanjsko okolje, tudi za prihodnje generacije,” so še zapisali v izjavi.

Na novinarski konferenci so danes znova opozorili, da tudi eno leto po izbruhu požara ne vedo, kakšne posledice je nesreča pustila na okolju in zdravju ljudi. Prav tako nimajo nobenih zagotovil, da se nesreča ne bo še kdaj ponovila. Kemisu, ki je sicer sprejel določene dodatne varnostne ukrepe, namreč ne zaupajo več, prav tako ne zaupajo pristojnim državnih inštitucijam. Kot namreč pravijo, so bili s strani slednjih že od vsega začetka deležni poskusov, da se pomen požara in njegovih posledic čim bolj zmanjša.

Požar v Kemisu 15. maja 2017. (Foto: YouTube)

Vrhničani nimajo besede pri odločitvah o obratovanju Kemisa
Posebej so po besedah vrhniškega župana Stojana Jakina nezadovoljni, ker ne morejo sodelovati pri odločitvah, ki se nanašajo na Kemisovo nadaljnje obratovanje. Med drugim ne morejo spodbijati sklepa inšpektorata, ki Kemisu pri sanaciji dovoljuje poseganje v konstrukcijo stavbe brez gradbenega dovoljenja, ker jih ministrstvo za okolje in prostor ne priznava kot stranko v postopku. Zato je občina zoper ministrstvo na upravno sodišče vložila tožbo, je povedal.

Glede odškodnin so danes povedali, da so zavarovalnice okoli 50 kmetom, ki so prijavili škodo, odškodninske zahtevke večinoma priznale, niso pa priznale zahtevka za škodo, ki je nastala na opremi gasilcev. Slednjo – v višini 120.000 evrov – je zato iz svojih rezerv pokrila občina, Kemis pa ji jo je delno – v višini 30.000 evrov – povrnil.

A. G.