Biokemik Jerala: K razvoju tehnologije ključne za cepivi Pfizer in Moderna so pomembno prispevali tudi slovenski znanstveniki!

Foto: epa

“K razvoju tehnologije, ključne za mRNK cepiva, so pomembno prispevali tudi slovenski znanstveniki. Biofizik Gregor Cevc je leta 1990 pripravil liposome s PEG, v kakršnih se dostavlja cepivo,” sporoča biokemik Roman Jerala. 

Danilo Lasič je izdal prvo knjigo o t. i. stealth liposomih, ki imajo večjo obstojnost. Oba sta v ZDA in Nemčiji ustanovila podjetja za razvoj in uporabo te tehnologije za zdravila,” je še zapisal priznani biokemik Roman Jerala.

mRNK cepivi (cepivo Pfizer/BioNTech in cepivo Moderna) ne vsebujeta virusov, temveč informacijsko RNK v lipidnem mehurčku. Informacijska RNK služi kot navodilo za izdelavo virusne beljakovine S, ki izzove naš imunski sistem, da ustvari ustrezno zaščito proti virusu.

Cepiti se ne smemo, če imamo hudo alergijo na sestavine cepiva. Pri cepivih na osnovi mRNK je zaradi maloštevilnih sestavin cepiva (mRNK, lipidi, elektroliti, sukroza) kot potencialni alergen prepoznan le polietilen glikol (PEG). Zaščita se predvidoma vzpostavi sedem ali 14 dni po drugem odmerku (glede na vrsto mRNA cepiva): Pfizer cepivo sedem dni, Moderna 14 dni.

Domen Mezeg