fbpx

Borut Pahor končno odlikoval Krkovičev vod

Foto: Nova24TV

Krkovičevi fantje, pripadniki 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine TO, so s strani države končno prejeli priznanje za svoje zasluge. Trajalo je celih 25 let, da jim je država priznala, da so s svojim delovanjem med osamosvojitveno vojno bistveno pripomogli k našemu vojaškemu uspehu. 

Izvidniški vod, ki mu je takrat poveljeval še podpolkovnik Krkovič, je v akciji – poimenovani s kodnim imenom “Nabava” – zasegel vojaško skladišče v Borovnici. Akcija je bila organizirana drugi dan vojne, v popolni tajnosti, in je tudi popolnoma uspela. Z orožjem, ki so ga zasegli JLA, so se Teritorialni obrambi znatno povečale obrambne zmožnosti.

Državno odlikovanje je prejelo vseh dvajset mož, takrat še mladeničev. V akciji so sodelovali Tomaž Brence, Brane Brožič, Bruno Dormiš, Jože Fortuna, Uroš Gabrovšek, Edvard Gregorka, Rok Hrovatin, Stanislav Kucler, Marko Lipuš, Robert Marolt, Peter Mencin, Robert Miklavčič, Janez Novak, Smiljan Pajnkihar, Robert Petrovčič, Andrej Pristavec, Dušan Radošek, Uroš Sajovic, Niko Smole, Denis Ule in Brane Zrinski. Akcijo so izpeljali brez žrtev na eni ali drugi strani. Pozicijo so uspeli obdržati, kljub temu da se je v bližini nahajalo veliko pripadnikov JLA.

Do odlikovanja šele po 25 letih
“Ponosni smo, da ni bilo žrtev in da smo zasedli … Najbolj pa smo ponosni, da smo naredili prav,” je povedal Rok Hrovatin, eden izmed odlikovanih. Na novinarkino vprašanje, kako se spominja tistega časa, je dejal, da je bilo živčno. “Najtežje je bilo, ko nismo vedeli, ali bodo streljali ali ne.” Kako komentira, da jim je bilo odlikovanje podeljeno šele zdaj, pa je odgovoril: “Ko sem može vprašal, ali bodo sprejeli odlikovanje, so mi odgovorili, zdaj pa je bil že res čas.” 

Predsednik Pahor je osamosvojitvene junake odlikoval na predlog Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.

Ž. K.