Celje v plamenih revolucije: Mesto, kjer so ohranjeni mikrofilmi UDBE

Ž. K.

Poboji, etnično čiščenje, revolucionarno sodstvo, preganjanje duhovščine in višjega sloja, predvsem pa drugače mislečih – knjiga z naslovom Celje v plamenih beleži dogajanje v povojnem Celju, v mestu, ki ga je revolucionarno nasilje še posebej zaznamovalo. 

Milko Mikola je na podlagi zbranih dokumentov sestavil zgodbo o dogajanju v medvojnem in povojnem Celju, ki po avtorjevih besedah odslika splošno dogajanje v Sloveniji v tistem času.

Namen dela je na podlagi dejstev zaokrožiti zgodbo, ki jo slovenska javnost sicer že pozna, a jo je potrebno dopolniti s specifičnimi dejstvi, do katerih se je avtor dokopal v arhivih. Delo se osredotoča na obdobje po vojni in predvsem na dogodke, ki opisujejo brutalen prevzem in konsolidacijo komunistične oblasti. Avtor je na predstavitvi izpostavil nekaj najpomembnejših dokumentov, ki razkrivajo slepo pego slovenske zgodovine.

Celje je specifično
Celje je po svoje specifika, saj gre za edino mesto, kjer so se ohranili mikrofilmi OZNE, ki bi morali biti sicer izbrisani,” je avtor pospremil izid knjige na Študijskem centru za narodno spravo. Zaradi tega je bilo mogoče o mestu, ki je doživelo vso silo revolucionarnega nasilja, lažje pisati kot o nasilju v drugih mestih, kjer dokumentov ni.

Mikola je drugače znan avtor številnih del iz povojnega obdobja. Za svoje delo Rdeče nasilje je prejel tudi Zoisovo nagrado za dosežke v zgodovinopisju.

Ž. K.