Dobil oznako “politično nezanesljiv”: Zavrnil sodelovanje v udbovskih terorističnih akcijah, v dveh tednih je bil ob službo!

Foto: Wikimedia Commons

Komunizem je sprožil nasilje in državljansko vojno ter vplival na spreminjanje vrednot, vse dokler ta ni navidezno izginil. Skoraj sto tisoč mrtvih v Sloveniji, mnogo krivic in materialna škoda predstavljajo posledice preobrata v nekakšno družbo prihodnosti. Dr. Julij Bertoncelj, ki predstavlja del znanstvene provenience, je v knjigi “Komu izstaviti račun? Izzivanja in madeži” med drugim izpostavil, kako je izgubil službo, ker je odklonil sodelovanje v udbovskih terorističnih akcijah. 

Ob neki priložnosti se je namreč v kabinetu Julija Bertonclja oglasil tovariš Veno Doljak, predstavnik Gospodarske zbornice Jugoslavije v Celovcu, ki mu je kar neposredno ponudil sodelovanje v terorističnih akcijah na avstrijskem Koroškem s ponudbo, da prevzame ‘vodenje teh aktivnosti’, kjer bi preganjali zunanjega sovražnika. “To je bil za mene pravi šok. In kar nisem mogel verjeti ali pred mano res stoji resen in predvsem odgovoren človek, kot je to bil Veno ali so to bili le moji prividi?”

Pridobil oznako politične nezanesljivosti
“A presenetil sem ga tudi jaz, saj sem kar takoj, brez čakanja, odklonil sodelovanje z odgovorom, da vidim smisel mojega življenja v družini in poklicu, znanosti, a ne v vodenju terorističnih akcij, nastavljanju bomb ali izvajanju atentatov. In kaj je bilo hujšega! Le dva tedna za tem sem že prejel izbris mojega delovnega mesta.” Od tega dne dalje, ko se je Bertonclju to zgodilo, zanj ni bilo ničesar več, ne kave, tajnice, ne časopisa, nobene zadolžitve ali povabila h kateremu koli projektu. Postal je klinično mrtev. Kar na hitro se je sestala kadrovska komisija in sklenila, da ni potreben, pa toliko diplom in visokih spričeval z vsemi velespoštovanimi državnimi insignijami je imel, sedaj pa je kar čez noč postal nekoristen, brez kakršnega koli dela. Prisiljen je bil začeti borbo za novo službo, kar ni bilo enostavno, saj si je pridobil oznako politične nezanesljivosti.

V Komunističnem manifestu med drugim na kratko tudi piše: komunizem ne pozna nikakega rodoljuba ali domoljuba … Javno prezira ljubezen in požrtvovalnost poedinca do svojega naroda. Smernice Marxa in Engelsa pa navajajo: Otroke takoj po dojenju v – kasarne, kjer naj se na državne stroške vzgajajo, vzgajati heroje dela, vpliv družine minimalen, važna je družbena vzgoja, zasnovati vzgojevalne odbore, tudi vzgojne zavode … (Leninov nauk: Spoštovati moraš samo onega očeta, ki je zaveden revolucionaren proletarec. Komunistični otroci naj vzgajajo svoje očete. Če je poedinec škodljiv, če je nevaren revolucionarni borbi, ga smeš umoriti na povelje zakonitega organa svojega proletarskega razreda. Ob času posebne nevarnosti takega povelja niti ni treba čakati. Umor nepoboljšljivega sovražnika revolucije je postavno etičen (dovoljen) umor).

Sovjetski komunistični diktator odgovoren za 60 milijonov mrtvih. Josef Stalin pod sliko svojega vzornika Karla Marxa v svoji pisarni (vir: Twitter)

Slovenski komunisti pravi profesionalci pri izvajanju masovnih umorov 
Moskva je postala svetovni center za usposabljanje vrhunskih kadrov za “najbolj revolucionarna dejanja, ki bodo v prihodnosti spreminjala svet”, zato so v Moskvi ustanovili zloveščo Akademijo Feliksa Dzeržinskega. Znano je, da so bili jugoslovanski, še posebej pa slovenski komunisti prav na tej akademiji med najboljšimi, kar so potrdili tudi sovjetski učitelji. Bili so izjemno nadarjeni, kar talentirani, postali so pravi profesionalci pri izvajanju masovnih umorov v jugoslovanski Sloveniji, s kvaliteto storitev so dohiteli in prehiteli učitelje, so uradno potrdili njihovi inštruktorji iz Moskve. Res, kar laskava ocena v spričevalih naših revolucionarjih.

Sicer pa je bila akademija tudi v didaktičnem smislu nekaj posebnega, saj so se slušatelji v “vzgojnem laboratoriju”- najbolj krvoločnega zapora – Lubjanke naučili tudi osebnega pobijanja razrednega sovražnika na konkretnih žrtvah, s strelom s pištolo v tilnik. “V tem primeru so to prakticirali, prvič kot obvezno seminarsko vajo – prepletanje teorije s prakso, torej že takrat najbolj sodobni andragoški prijem!, in drugič, kot potrditev brezkompromisne zavezanosti in pripadnosti h komunistični ideologiji, po Leninu, če je treba ubiti, ubiti tudi očeta,” izpostavlja Bertoncelj.

Zakopavali kar žive ljudi
“Komunisti vseh dežel” so se na akademiji Dzeržinski seznanili z najbolj krvavimi metodami za spopadanje s sovražnikom in načini nasilnega prevzema oblasti, si pridobili elementarno znanje o umorih, pobojih in atentatih ter tudi nekaj malega o načinu masovnega ubijanja. Postali so izvedenci za teroristične akcije in ustvarjanje programiranega sovraštva. “Če kdo ne verjame, kako malo je bil človek vreden v glavah komunistov, je povabljen k branju katerekoli knjige, ki jo je napisal nobelovec Aleksander Solženicin, kjer tudi opisuje, kako so zakopavali kar žive ljudi,” v knjigi poudarja Bertoncelj.

Hitlerjeva Nemčija in Stalinova Sovjetska zveza sta imeli iste ideološke korenine, v obeh primerih sta namreč ponujali socializem. Po besedah Bertonclja kar dve leti in pol tesnega, učinkovitega in medsebojno zavezujočega sodelovanja med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo, še vedno predstavljata belo liso v literaturi in tudi v mnogih slovenskih glavah. “O tem nočejo nič ali skoraj nič – vedeti! Pakt prijateljstva med nacisti in komunisti: v tem “paktu prijateljstva” sta obe strani še bolj točno definirali vsebino te tajne pogodbe, ki se je že dotikala “osvobajanja vseh držav na svetu izpod imperialističnega izkoriščanja”, tako tudi Kraljevine Jugoslavije. In, ali je možno sploh razumeti, da se je napad nacistične Nemčije na Jugoslavijo po tej logiki imenoval “osvobodilni pohod”, ker sta se oba demona, Hitler in Stalin za nas predstavila in smatrala kot “osvoboditelja”. Da, Hitler in Stalin sta tedaj bila, merjeno po političnih vatlih komunistov, “osvoboditelja”! Zato so jih kasneje, ko je vojna vstopila tudi na naše ozemlje, te nemške okupatorje kar prijazno sprejeli. V nekaterih krajih po Sloveniji: na Dolenjskem, v Zasavju in na Štajerskem so nacionalsocialistično vojsko celo sprejeli z nemškimi zastavami. Kot da bi na obisk prišla prijateljstva vojska.. Saj, če smo precizni, je le ta za komuniste tudi bila.”

V knjigi Zgodovina slovenskega osvobodilnega boja iz leta 1970 je teolog, komunist, partizan, vodilni politik in revolucionar dr. Metod Mikuž zapisal, kako so 2. maja 1941 najbolj vneti demonstranti – sem spadajo komunisti – v Trebnjem nosili nemške zastave in zahtevali priključitev k Nemčiji, podobne demonstracije pa so bile tudi 8. maja v Semiču, kasneje pa še v Trbovljah. Hitler in Stalin sta 28. septembra 1939 podpisala pakt o prijateljstvu med nacisti in komunisti v smislu “osvobajanja vseh držav izpod imperialističnega izkoriščanja”. Kasneje so nacisti tudi “osvobodili” imperialno Jugoslavijo in Boris Kidrič je kar vzkliknil: “Ponosen sem, da smo zrušili ta jugoslovanski nestvor”. Ob obisku Hitlerja v Mariboru, 26. aprila 1941, je Kidrič še istega dne v Ljubljani sklical ustanovni sestanek PIF-a. (Proti imperialistične fronte). Naključje?

Boris Kidrič (Foto: Wikimedia.commons.org)

Slovencev ni razdelil okupator, razklala jih je revolucija. KPS/OF je po besedah Bertonclja slovenskega domoljuba, njegov pogum, zagon in požrtvovalnost v partizanskih enotah, izrabljala za zlorabljanje za totalitarni prevzem oblasti po končani vojni. Do oboroženega odpora proti partizanom je prišlo kot odgovor prebivalstva na teror in likvidacije, ki so jih izvajali partizani. “Odločitev za sprejem orožja od okupatorja ni bila svobodna, temveč vsiljena,” pravi Janez Zdešar. Ni šlo za poljubno izbiro, temveč v silobranu. Odločitev za sprejem orožja ni narekovala simpatija do okupatorja, temveč življenjska nuja, obramba življenja.

Brez članstva v partiji ni bilo perspektive
Brez članstva v partiji ni bilo dobrega delovnega mesta, napredovanja, boljše plače in sploh – perspektive. Tako je bil ta “miselni politični model” za napredovanje prisoten povsod, od preproste kmetijske zadruge do čebelarskega ali kinološkega društva, kjer je bil vodilni funkcionar lahko vsak, čeprav je komaj vedel za čebele ali pa za vrsto pasjih pasem. Važno je bilo, da je bil partijec. Celo več, na področju zdravstva – kako groteskno, je visokega političnega funkcionarja lahko operiral le zdravnik – kirurg, ki je bil partijec.

“Od kod pravica, aroganca in celo samozavest komunistov, da so na partijskih sestankih razpravljali in odločali o ljudeh, njihovih usodah in perspektivah, kogarkoli so se že lotili. Saj so se komunisti na teh zaprtih sestankih obnašali kot prava zahrbtna mafija, comora ali Al kaida, in pletli usodo vsakomur, kogar jim je bila volja,” navaja Bertoncelj in dodaja, da so imeli člani partije možnosti, kot jih simbolično ponuja dobro založena samopostrežna trgovina, lahko so si izbirali najbolj imenitne službene položaje, ki jih pogosto niso obvladovali. “Ob koncu delovne dobe pa še dobre, pogosto tudi izjemne pokojnine. Družbeni sistem je bil tak, da je omogočal peščici ljudi – kot v nacistični Nemčiji, da so si vseskozi prilaščali privilegije, v največji možni meri posebne ugodnosti, kjerkoli je bilo možno, samo zato, ker so bili člani Komunistične partije Slovenije.”

“Zakaj se nihče od komunistov ne opraviči? Ali se je kdo od tistih, ki so vodili in imeli v rokah škarje in platno ter s slastjo politične moči in privilegiji prevzeto družbeno odgovornost, za njegova pretekla dejanja tudi opravičil? Ne. Nikoli, in nihče. Nihče od teh tovarišic in tovarišev se ni nikoli opravičil lastnemu narodu za nevredne dejanja, skladno z vsebino in vlogo njihove preteklosti. Kako je mogoče, da nihče od slovenskih vodilnih komunistov, ki so krožili iz ene vodstvene funkcije v drugo, niso državljanom ‘osamosvojene’ Slovenije javno povedali, da je vse skupaj bila zabloda, ki je sedaj postala največji madež stoletja. Kakšne morale so ti ljudje? Pa saj so prav ti ljudje pol stoletja od nas, državljanov, delovnega ljudstva, skratka od ljudi, zahtevali pokorščino in sankcionirali vsako kršenje njihovih zakonov, dosledno izvajali represijo z vsemi sredstvi in posledicami, sedaj pa se za ta zmotna dejanja, ki so velikokrat prizadela dušo slovenskega človeka, da ne govorimo o materialnih krivicah, niti ne opravičijo? Zakaj, zakaj?”

Foto: YouTube

Povsod so še isti ljudje, povsod je še polno sledov politične prakse iz preteklosti, boljševistične ideologije. Slovenija je za pol stoletja izgubila neposreden stik z razvitim svetom, sprožila se je finančna odvisnost, nastopilo je zaustavljanje Slovenije v celostnem razvoju, kar čutimo še danes. Primer Dražgoš predstavlja enega izmed najbolj neodgovornih spopadov partizanske enote z Nemci, saj še danes zgodovinarji ne morejo pojasniti, kakšen je bil smisel tega spopada, kjer je bilo umorjenih 41 vaščanov, dvakrat toliko odgnanih v taborišča, vas pa so Nemci do tal požgali. Le kdo je lahko stal za takim ukazom?

Taras Kermauner: “Ne smemo odreči heroizma in žrtvovanja, poštenih namenov in lepih zamisli domobranski strani, kljub temu da je zaprisegla Hitlerju. Partizanska pa je Stalinu, za katerega vemo, da je dal pobiti še več ljudi kot Hitler.”

Leto 1945 po besedah Bertonclja ni prineslo osvoboditve, temveč le prehod iz enega totalitarizma, nacifašizma, v drugega, komunističnega. “Kdor zmaga, ni nujno osvoboditelj! In tudi narodno-ozemeljska bilanca je negativna. Zmaga komunistične revolucije pa ni pomenila samo krnitve slovenskega narodnega prostora in zožitve državnih meja, temveč tudi izgon iz Evrope. Desetletja smo bili izrinjeni iz zahodnega družbenega, političnega in gospodarskega sistema, kot balkanska provinca prisilno vključeni v evrazijski boljševiški prostor. Zmagovita komunistična revolucija je negativno oblikovala slovenski narodni značaj. Veliko posameznikov iz vsemogočne arogantne partije si je iz naše nacionalne tragedije pridobilo izjemno velike koristi, si dolga leta ustvarjalo privilegije, kariero in še velike materialne ugodnosti. To se ni zaustavilo pri zgolj eni, dveh generacijah, vpliv teh ljudi se generacijsko nadaljuje v prihodnost.”

H. M.

 • FRANC3

  Ja, krvave roke imajo nekateri komunisti. Toda to še ni najhujše. Najhujše je to, da jih danes nekateri poveličujejo

  • večni srb

   Kdor ubije fašista, nacista ali ustaša, je zame heroj, če jih je pred smrtjo še mučil, mu dam pa še za pir.
   To itak niso ljudje, samo so rekli, da so več od navadnega človeka.

   • Gr Enze

    SRBJANĆE CIGANĆE ŠUTI !

    • večni srb

     Na javnem portalu se dereš na ljudi, naj utihnemo, in to v ustaščini, res si frajer.

     • Steiermark

      Najprej moraš pripadati “ljudem”, da se boš laho počutil “ogroženega človeka”, z “drenjem” gr enze…..Dokler pa imaš v sebi to nagnjenost k najstrašnejši srbski zlobi in klanju, pa raje vtihni in pojdi s svojimi bebastimi in grozečimi posti, kam drugam – pri nas v Sloveniji ti ni mesta!

     • večni srb

      Kot vidiš, se me nič ne prime, ti se pa kar požri od zlobe.
      Saj vidiš celo debato, odgovoril sem mu v istem tonu kot je sam začel, noben problem.

     • Steiermark

      Vem, da se te nič ne prime, srbski geni pač, ki ti ne dovoljuejo učlovečenja ampak zlobo in zločinsko izživljanje nad nesrbi!

   • janko

    Popravi post in zmoli kesanje!

    • večni srb

     Zakaj, a sem rekel kaj takega kar ni res?

     • janko

      Ne gre za to, grobosti in nasilja ne prenesem. V hlevu nimam palice, čeprav so v štali tudi 600kg biki. In vse to pasem, vsako leto po 6 mesecev. Pa nobenih problemov.

   • Steiermark

    Ti si prav toliko “človek” kot tisti tvoji rođaci in ostali stekli komunistični psi, ki so se naslajali nad mučenjem Ljudi in klanjem. Nazadnje ste to svojo mentalno pohabljenost dobro pokazali v vojni 1991, posebaj na Hrvaškem in v Bosni, ko ste tako ravnali z ljudmi, samo zato, ker niso bili vašega pohabljenega rodu! Fuj, psihopat!

    • večni srb

     Ti si lobotomizirana, prav haško sodišče je nevomno potrdilo, da Srbija ni bila neposredno vpletena v nobeno državljansko vojno v Jugoslaviji. Si ti bolj pametna kot vsi svetovni strokovnjaki? In ti si upaš drugim govoriti, da so psi…
     Zakaj so hrvati začeli klati hrvate, kako so se začeli kregati v bosni, to mi razloži, ker nihče ne ve kako se je začela norost. Resno, še nisem srečal nikogar, ki bi mi znal razložiti kaj se mu je zgodilo, naenkrat so se ločili na hrvate, srbe in muslimane, čeprav so se celo življenje igrali in delali skupaj, kot sestre in bratje. Mogoče jih je uročila kakšna pijana čarovnica, kaj ti misliš?

     • Steiermark

      Nehaj s svojimi psihopatskimi lažmi in nakladanji ter navijanjem in navduševanjem srbskega klanja! Če bi imel samo trohico poštenja in pameti, potem nebi klatil takšnih, ki so med drugim sovražni govor – ko zanikaš zločinsko klanje in izživljanje nad nedolžnimi ljudmi, pa naj bo to obdobje po 45 letu ali po 91 letu, ko ste srbi dobili , od Slovenije, pošteno brco v vsrano balkansko zločinsko in okupatorsko rit!

    • francelj3

     Ne žali psov (pa čeprav komunističnih), ki so najboljši človekovi prijatelji, prosim. Saj psi ne vedo, kaj je komunizem.

     • Steiermark

      Se opravičujem, psom!

    • Simon Novak

     Psihopat ti je ata, ki te je naredil tako zahojenega

     • Steiermark

      psihopat jugoviški, kako zahojen si pa šele ti, se pa vidi po tem, ko izkoriščaš našo socialo in vse kar je našega, ti ni “tuje” – ko po srbsko capljaš in vpiješ: sve je moje….

     • Simon Novak

      Sedi

    • francelj3

     Ne boste verjeli, kakšno olajšanje. Zdaj, ko sem skenslal večnega srba, se da ta forum spet normalno brati. Priporočam!

   • francelj3

    Tole je primer srbske kulture in mentalitete, zaradi katerih so slovenski Korošci leta 1920 večinsko glasovali za kulturno Avstrijo namesto za nekulturno balkansko Srbijo. Jaz bi tudi.

    Zdaj se pa moram od večnega srba posloviti, ker ga blokiram. Dovolj imam tega, kako s svojo balkanarsko mentaliteto in logorejo (besedna driska, da ne bo pomote) onesnažuje ta forum.

    • bubamara

     Res je. Dokler so Koroško branili Slovenski fantje, so bili Korošci za SHS; ko so prišli Srbi in druga balkanska gamad, so raje ostali pod Avstrijci.

     • francelj3

      Ja, tako pravi zgodovina, to so znanstvena dejstva.
      Za tiste, ki ste se prejšnji mesec ob obletnici koroškega plebiscita pritoževali, da so imeli Korošci pravico do plebiscita in do izbire Avstrije, ostali Slovenci (predvsem Štajerci) pa ne, pa še tole: Wilson je Korošce rešil pred SHS, ostalih Slovencev pa ni mogel, ker smo bili nič drugega kot srbski vojni plen. Kot srbski vojni plen nas je okupirala Srbija in priključila SHS. In če bi imeli v Ljubljani kakšnega človeka z vsaj enim jajcem, ne pa viteza pl. Pogačnika (znanega po izjavi “kdo bo pa še te Korošce futral”), ki bi dovolil iti Maistru s Štajerske še na Koroško, bi še Korošci zadnjih sto let trpeli balkan in zadnjih 73 let komunizem.

     • bubamara

      Dejstvo je, da sta zgodovinsko bila kranjska in štajerska dva svetova. Nekaj kar danes sploh ni znano. Ljubljani je leta 1918 ali 1919 dol viselo za Maribor ali Koroško. Srbi so to zapakiral potem v Dravsko banovino in smo imeli novega cesarja. Slovenci so vedno malikoval osebnost. Kar se dogaja še danes, ko ljudje volijo stranke glede na vodje strank. Dokaz, da demokracija ni za Slovenca.

  • francelj3

   Ne, najhujše je, da nam njihovi mladiči še danes vladajo in da jih butlji volijo.

 • večni srb

  Dokler ni bilo okupacije, so slovenci umirali od revčine in fevdalnega terorja, od bolezni, vlage in mraza, po začetku vojne, pa seveda zaradi uradnih oseb, ki so izvajale nacistični Zakon o rasni higieni.

  Glede sto tisoč žrtev povojnih pobojev, vam se meša ali pač ne znate šteti, zaenkrat se pogovarjamo o manj kot deset tisoč najdenih človeških ostankov, kar je pič* dim v primerjavi z vsemi žrtvami fašističnega nasilja in domače kolaboracije.
  Premalo so jih pobili, banda komunistična izdajalska, niti eno stvar niso naredili kot je bilo treba, niti eno.

  • bubamara

   Ob koncu vojne od maja do avgusta 45 so na ozemlju SLO pobili okrog 120000 civilistov in vojakov. Samo SLO žrtev je bilo okrog 11000. To so uradni podatki muzeja novejše zgodovine. Ne vem kaj blodiš. Verjetno pa tudi veš, da so komunisti pobijali še v letu 46 slovence, ki so se vračali domov kot bivši nemški vojaki. Recimo Brniški gozd je recimo kraj kjer so jih pobijali. Tam je sedaj letališče.

   • francelj3

    Kolikor vem, so po vojni rdečkarji pobili okrog 300.000 civilistov in vojakov, največ je zakopanih v protitankovskih jarkih pri Mariboru.

    • bubamara

     Jaz sem prebral številko 120.000. Največ so jih pobili in zakopali v tankovskih jarkih. Točno številko verjetno ne bomo nikoli izvedeli. Mene bolj prizadane spoznanje za časovni okvir od maja do avgusta. V dobrih treh mesecih so pobili takšne mase ljudi na tako majhnem območju. Naši predniku so bilu res zverine. Maščevanje gor ali dol. Zverine in ne ljudje.

     • francelj3

      No ja, moji predniki niso nikogar ubili. Bolje bi bilo reči: komunisti so res zverine. Z večnim srbom vred (glej njegov spodnji post o pobijanju in mučenju).

     • Valter BraniSlav

      Moj stricek Kardelj je narocil da jih morajo cim vec likvidirati do 31 Julia ker se je avgusta 1945 zacela amnestija.
      Najvec so za poboje krivi Anglezi ki so collaborators nacistov vrnili v Jugoslavijo pod pretvezo da bo vlak odpeljal v Palmanovo.
      SDS BI MORALA POSLATI PROTESTNO NOTO ANGLEZEM IN BOJKOTIRATI ANGLESKE IZDELKE KOT CAJ.

     • večni srb

      Če se prav spomnim, naj bi angleži zavrnili dobrih 10.000 nacističnih migrantov in jih poslali v živinskih vagonih nazaj v Slovenijo, kjer so jih postopoma morili, ampak ne vseh.

     • Valter BraniSlav

      Vrnili so jih 100 tisoc, med njimi 10 tisoc Slovencev. Komunisti so pobili skoraj vse polnoletne. Med pobitimi so bili povecini naci kolaboranti iz vzhodne Evrope, najvec Jugoslovanov, Bolgarov in Ukrajincev. Nekateri zgodovinarji trdijo da je bilo Slovencev manj kot 5 tisoc. Seveda je bilo tudi nekaj nedolznih.
      Idejni vodja poboja je bil moj sorodnik Edvard Kardelj. Tita je preprical da je likvidacija najboljsa resitev.

     • večni srb

      Vir prosim.

     • Valter BraniSlav

      Edvard Kardelj, osebna izpoved necaku Branislavu

     • francelj3

      Tistih najmanj 200.000, kolikor jih manjka med 100.000 vrnjenimi in najmanj 300.000 pobitimi, pa je bilo razoroženih nemških vojnih ujetnikov, ki so se po izgubljeni vojni vračali z balkana domov.

     • janko

      V nekaj kilometrski soteski Huda luknja med Velenjem in Mislinjo so po vojni partizani v zasedi ujeli veliko ljudi na poti v Avstrijo. Vse so jih pobili, moške in družine. Pa še izživljali so se. Tu je povsod že nekaj cm v zemlji bodeča žica s kostmi, tu se ne gradi nič. Nekajkratni poskus obeležitve tega morišča ni uspel. Podobno morišče je tudi pri Šoštanju, brez obeležbe. O tem se javno še vedno nikjer nikoli ne govori.

     • večni srb

      Za razliko od nacističnih industrijskih morilcev, komunisti niso kremirali ostanke svojih političnih žrtev, niso se niti trudili preveč skrivati, so pa dobro zavarovali morišča s pregradami, ki so odvračale tatove teles.
      Brez skrbi, vse se bo izkopalo in raziskalo kar je mogoče, žrtev je toliko kot jih je, med njimi je bila največ peščica takih, ki si niso zaslužili smrtne kazni.

      Če bi bil eden sam, bi bilo preveč, to je pa res, ampak zagotovo nihče normalen ne bo jokal za fašističnim drekom.

    • janko

     Ja, ta številka je za Slovenijo in mislim, da bo še višja. Za celo Jugo pa znaša preko 2 milijona – to so samo žrtve politične čistke med lastnimi ljudmi!

     • francelj3

      Teh okrog 300.000 pobitih je bilo v precejšnjem delu vojnih ujetnikov po koncu vojne!! Kaj pa mednarodno pravo, ženevske konvencije …? Za komuniste res ne najdem ustrezne besede. Živali prav gotovo niso, ker živali ne želim žaliti, tudi zveri ne. In njihovi potomci, ki so si jih sami vzgojili v duhu lastne krvoločnosti in ki nam vladajo in nas ropajo danes v KRS (Kleptokratski republiki Sloveniji), niso prav nič boljši!

     • večni srb

      Mogoče ni nikogar k nam zato, ker si ne moreš kar izmisliti neke cifre in misliti, da ti bo verjel cel svet zgolj zato, ker si omenil veliko mrtvih ljudi.

      Take fore lahko prodajaš kje drugje.

     • francelj3

      Samo Bog ve, koliko ti murgle plačujejo za tako obrambo komunističnih morilcev. 100 € na post? Več? Manj?

     • večni srb

      Ti so nor.
      Govorimo o dejstvih, ki so enaka za cel planet. Hitler je bil nor, mogoče so lahko včasih lagali nekaj ljudem nekaj časa, danes zagotovo ne more nihče lagati vsem ves čas, vsaj ne glede znanstvenih dejstev, o katerih se lahko vsak tudi sam prepriča.

      Zdaj pa ti meni povej kakšen smisel ima delat idiota iz sebe, če že v naprej veš, da te bodo imeli samo za noro budalo, jaz s to ne grem.

     • večni srb

      Še tole ti bom povedal. jaz ne dobim nič plačano, še nikoli nisem dobil plačan noben komentar.
      Sploh se ne gre za obrambo komunistov, verjemi, niti najmanj jih ne branim in tudi sam nisem bil nikoli ne komunist, ne profesionalni vojak in tudi ne policist, nič od tega kar je oblast. Trpel sem in še trpim neprimerno bolj kot večina vas socialnih bojevnikov, ne verjamem, da ima kdorkoli od vas več razlogov, da bi jih neizmerno sovražil. Ampak jaz nisem šalabajzer, ne udriham sem in tja brez veze, ne napadam dronov, jaz bi jih rad vse do zadnjega in temeljito zatrl, za to kar so storili meni osebno, pa tudi drugim.

      Zakaj je propadel komunizem, še komunisti ga niso več marali, tako se uničuje komunizem, ne pa s sovražno vojaško propagando, pravljicami in lažmi, zagotovo ne z izdajo lastne domovine, ker potem si cigan, tudi če zmagaš.

     • janko

      Torej tako. Kaj naj rečem? Da čas vse pokaže, da živimo v času informacij, ko vse lahko takoj izveš (sploh od strica Googla, pa knjige), da je človek dovolj učen, ko postane dober; da smo vsi ljudje krvavi pod kožo ampak da nekateri trmoglavijo svojo zmoto. je pravil znanec, da se je v WW2 na obhodu nenadoma srečal z nemškim vojakom. Oba sta si namerila puške. Nemec jo je počasi spuščal in dejal: ti si moral in jaz sem moral; ter se je obrnil in odšel. Znanec je to povedal šele mnogo let pozneje in dejal, da ga ta resnica tako šokirala, da ni mogel streljat. Vsi ga kdaj potupimo, zaidemo, smo zavedeni, itd…..

     • etrusk

      Človek ,kar ne more vesrjeti , da je tako zagaman in to še po tolikih letih in povedane resnice.

     • večni srb

      In ti si jih verjetno preštel sam, na roke. Lažeš kot pes teče, nobenih takih številk ni nikjer, vsaj ne referenčno navedenih.
      Ne boš verjel, ampak mogoče imaš celo prav, glede na dejstvo, da fašisti do danes pobijajo reveže in neprilagojene, nismo zastonj prvaki v samomorih.

     • etrusk

      So tudi številke navedene , toda kdo je te številke uničil. Poznam grob ki je po učevidci bilo pomorjenih večino z noži in krampi 6500 otrok , žena in starčkov . Ta grob se ne upajo odpreti , ker bi dobili večino otroške skelete. Oblekce teh zaklanih otrok , smo nosili , dokler doma niso zvedeli od kot ishajajo.

     • janko

      Nisem si izmislil številk, slišal sem o tem govoriti, že pred 50 leti!

     • Friderik Peršič

      A zdaj je pa že dva milijona …? Še lani je bil milijon …

    • večni srb

     Po celi jugoslaviji mogoče, ampak iskreno dvomim, zgodovina nikjer ni zabeležila takih pokolov, ki se jih ne bi sramoval niti Poi Pot.

   • večni srb

    Štejem samo posmrtne ostanke ljudi, ki so jih izkopali do sedaj, na vseh 600 moriščih po Sloveniji, kar je manj kot 10.000 ljudi, prosim popravi me, če sem zaokrožil na preveč.

    • bubamara

     Vse ne bodo izkopali nikoli, ker ni nobenemu v interesu. So pa označili večino morišč in s sondiranjem ocenili število žrtev.

    • Steiermark

     bebec srbski, samo v mariborskem pancer grabnu so jih poklali ca. 25.000 ljudi, tvoja srbska brača, ki je harala po Sloveniji, potem, ko smo bili od Američanov in Angležev proglašeni za osvobojene, ker so nemški vojaki, po kapitulaciji Nemčije, sami odvrgli orožje in se odpravili domov! Koliko takšnih pancergrabnov (vse od Mb. do Kidričevega) pa je še okrog po Sloveniji, pa Hudih jam, Kočevskih rogov s svojimi kraškimi jamami, Pohorskih gozdov oz. celotne Štajerskein Slovenije pa je posejanih, z množičnimi morišči – grobišči, Petričkov, potem pa lahko vsakdo, ki zna sešteti (razen zagovednih srbinov, ki so to počeli) 1+1, da je tudi številka 200.000 poklanih, po vojni, prav v Sloveniji, prenzka!

   • Simon Novak

    Leto 2018 se piše

    • bubamara

     Res je. Čas je, da ljudje začnejo na poboje gledati kot na zločin in ne kot junaška dejanja maščevanja.

     • Simon Novak

      Čas je, da se usmeriš v prihodnost

     • bubamara

      Res je. Prihodnost, ki ne sme temeljiti na lažeh.

     • Simon Novak

      P R I H O D N O S T

     • david23

      Daj, prosim, pojdi si še enkrat prebrat Sofoklesovo Antigono (; sicer spada to v obvezno srednješolsko branje)! Mogoče boš potem razumel, zakaj je tvoje govorjenje o prihodnosti in zgolj ter le o prihodnosti, vsaj malček, problematično!

     • Simon Novak

      Pa kje se mi da

     • etrusk

      Prav imate , toda dokler bodo vladali ko munisti se to ne bo spremenilo

 • večni srb

  To ni članek ampak kup dreka.
  Samo na kratko, povejte mi eno državo, ki ni sodelovala z Nemčijo. Zakaj pa ne bi, prej itak ni bilo nacistov na oblasti, ko pa so po pomoti izvolili Hitlerja, še nihče ni vedel, da je nevaren sadistični psihopat. Tudi, ko je bilo že vsem jasno, kaj na bi pravzaprav naredile sosede Nemčije, mogoče bi lahko skopali svoje države in se preselili na drug konec planeta, še bolje, na drug planet. Hitler je oznanil Veliki Jihad tudi proti komunistom, najprej je pobil nemške komuniste, meni se bi zdelo to dovolj jasno opozorilo, da norec misli resno. Kaj bi lahko naredila uničena Rusija, brez cesarja in po državljanski vojni, mi pa sploh ni jasno, saj se ni samo paktiralo, razen rusov, ni nihče odkrito kritiziral fašistov. Komunizem je bil takrat namreč bolj proti oligarhijam in tiranskim norcem, kakršen je bil Hitler, ki ga je nastavila izrojena nemška buržuazija. Nemce je pa opremljala Amerika, s pomočjo Anglije, ki je hotela močno Nemčijo na meji s sovjeti. Je ni bilo države v Evropi, ki ne bi pomagala nacistom, vse do napada na Poljsko, kjer so nacisti očitno pokazali kako resno mislijo s paktom o nenapadanju. Hitler je sam povedal, da je napadel Rusijo zato, ker bi sicer oni njih, medtem ko je na drugi strani rinil proti Sloveniji in jo naredil spet nemško provinco.
  Leta 1941, ni bilo treba nič prositi nemce, naj nas okupirajo, saj niso nikogar vprašali. Tako jpo okupaciji, so razdelili slovence na tri razrede državljanov in začeli izvajati zakon o rasni higieni, ki so ga preizkusili na domačih, nemških revežih in nemočnih, seveda so še toliko raje pobijali primitvne domorodce.

  Kar se pa tistega zavoženega policajčka tiče, prilagam link na skeč od Monthy Phytona, kjer se računovodja oglasi na Zavod za zaposlovanje i nprosi, če mu lahko najdejo službo za krotilca levov. Izkaže se, da leva ni videl še nikoli v življenju ampak je v živalskem vrtu gledal krotkega in popolnoma nič nevarnega mravljinčarja, za katerega je mislil, da je to lev: – https://youtu.be/LqQlCOmXuHM

 • večni srb

  Zakaj se komunistični gnoj ne opraviči, ker tisto hinavsko opravičilo še za rit obrisat ni dobro, kdor se hoče poravnati, se mora opravičiti, pojasniti zakaj je ravnal narobe in seveda izplačati iz svojega primerno odškodnino.

  Koliko ljudi se je sploh že kdaj opravičilo v Sloveniji, za karkoli, sploh pa za najhujša izdajstva, zločine in škodoželjne zarote. Na prste ene roke jih lahko preštejem, od ciganov ne pričakujte opravičila.

 • bubamara

  Slovenc povezuje komunizem z yugoslavijo, ko so vsi imeli službe, ugodne kredite in dopust na morju. Slovenc si je tudi ustvaril mnenje, da je najbolje delal od vseh balkancev in bil zaslužen za razvoj balkana. Te blodnje so se razblinile po propadu yuge, ko so fabrike crkavale, ker niso mogle prodajat šrot izdelke na evropski trg. Današnji upokojenci so ustvarili nekonkurenčno gospodarstvo, ki je potrebovalo tujo finančno injekcijo in tuje znanje, da lahko živi in preživi.

  • slosin

   če pogledaš BDP po državah, smo v slo krepko pred republikami bivše juge….Verjetno smo tudi v jugi slovenci naredili največ in si upam trditi, da rek ‘da sava teče na jug’, ni bil iz trte zvit…Skratka, sedaj se vidi, kdo je koga cuzal……

   • večni srb

    Povej še, da je bila Slovenija jugoslovanski portal za izvoz na zahod in smo dobili surovine, polizdelke in vhodne materiale praktično zastonj, in to še vrhunske kvalitete.

   • bubamara

    Na balkanu je bila vojna; pri nas so se šli monopoli imenovan nacionalni interes; pa vendar danes po SLoveniji harajo hrvaški, srbski, bosanski podjetniki in bankirji, ki kupujejo (ne kradejo kot SLO podjetniki) podjetja in banke. Slovenc je dober za delo; gospodarjenje mu nikoli ni šlo.

  • Gr Enze

   Kakšne službe bedak ?

  • hojladri

   Kdo ti je pa to povedal????

  • Steiermark

   O kakšnih “službah za vse” pa ti govoriš, o kakšnih kreditih in “dopustu na morju”? Ali nisi živel-a takrat, ko smo imeli “paradiž” na zemlji, ki ga je upravljal sam veliki satan tito in njegova gnusna drhal, z rdečo zvezdo? Zakaj pa misliš, da je takrat smrddljiva titova pošast “dovolila” nemškim delodajalcem, da so si hodili izbiradi, mlade in izučene delavce, kar k nam na borze dela? Zakaj je potem, če je bilo “dela ” za vse, bilo več milionov jugosov “na privremenom radu u inostranstvu”,, med njimi tudi stotine tisoče Slovencev, ki so potem pošiljali pomoč, v svojo “lepo socialistično domovino”, kjer se njihovi sorodniki, samo z “zaposlitvijo” pri nas, niso mogli otresti bede, ki so jo ustvarili komunajzarski debili? O “dopustih na morju” govorijo samo tisti, ki sploh ne vedo, kaj pomeni dopust! Verjemi, da normalen človek, čeprav ni imel izbire, ali je doma, v času dopusta, okopaval zemljo, da si je zaslužil za kakšen “priboljšek” oz. za normalno preživetje, ali pa raje šel, v neke vrste “taborišče” – tovarniške domove, kjer si jedel iz istega kotla, kot ostali in bil s svojimi sodelavci, kot poprej, celo leto, nadzorovan 24 ur, 2 tedna, da je udba laže kontrolirala tudi njihove navade, misli in “prebavne navade” ali je sr…..al vsak dan in kakšen je bil njegov kakec….Verjetno so tudi za njimi “jemali vzorce” in ga pokušali, po čem ima okus in ali je kaj nedovoljenega in od kod prihaja tista hrana….Kar se pa “kreditov” tiče, smo pa lahko res, celo oblačila, ozimnice itd. kupovali na “kredit”, bicikl na kredit, posteljnino na kredit, plašč na kredit itd. Če je to kakšen dosežek, o tem se je za vprašat, zakaj si človek ni mogel niti hrane , obleke in ostalih nujnih potrbščin privoščiti brez kredita…O kakšnem razvoju balkana pa lahko govorimo, to je pa vprašanje zase, če samo pomislimo na stanje v kakršnem so bili balkanci in so še, tako duševno-duhovnem, kot materialnem, ko smo morali za najbolj nerazvito srbijo s kosmetom in metohijo, delati zastonj sobote, ko je ob vsakem izplačilu OD bilo obvezno najprej poskrbeti za balkance, jim nakazovati denar, medtem ko je za plače delavcev zmanjkalo denarja in je bilo iz meseca v mesec najemati kredite, da so pač dobili tudi delavci tisto mizerijo! Kdor se tega ne spomni ali se noče spomniti je navaden bedak in blefer in zaradi takšnih debilov, v Sloveniji, še danes trpimo, ko nam “volijo” oz nastavljajo jugoudbovske oblastnike, zaposlene na sodišču – takšne , ki nas “sfukavajo” kot so to počeli njihovi ćaleti, nastavljene po občinah, kot opankarske župane, ko se je v podjetju pokazala potreba po novejši mehanizaciji, je morala firma sprejeti 5 bosancev, stroj pa “odstopiti” srbom, kjer so ga delavci, ne samo zaradi neznanja za upravljanje z njim ampak predvsem zaradi sabotaže, takoj onesposobili ….In tisti ki si dovoli govoriti o “upokojencih”, ki so bojda ustvarili tako “nekonkurenčno gospodarstvo”, je navaden bedak, ker ne upošteva, dejstev, ki sem jih že navedla zgoraj. Tisto njihovo “delavsko samoupravljanje” je bilo takšno zato, da so udbovsko srbske barabe – direktorji in politiki, “kolektivno krivdo” obešali nekomu, ki ni mogel razumeti tistega, o čemer je “odločal”, odločali pa so lahko samo s kimanjem glave, o tem, o čemer so komunistične politične barabe, že zdavnaj odločili……Smešno je edino, kako še nekateri danes ne razumete – jo, o čem in ali sploh o čem, mi ljudje odločamo in ali ni to samo blef, kot v komunizmu!

 • Valter BraniSlav

  Kaksna sreca da zivim v ZDA kjer:
  Sluzbe ne mores zgubiti
  Nagrajen je karakter cloveka kot dobro srce
  Nihce nikoli nikogar ne ubije, porocila o streljanjih v solah so lazna, izmislil si jih je zlobni Kucan
  Imamo zastonj zdravstvo in solstvo yet kulturo
  Vsak ima vsakega rad in.zivimo kot srecna druzina pod vodstvom Trumpa ki kot dober oce skrbi za vse nas

  ZAPUSTITE KOMUNIZEM IN PRIDITE V ZDA KJER SE CEDITA MED IN MLEKO IN KJER SO ZE BRSCIC, IRSIC, VASLE, JANSA, DANKO, IN OSTALI PISCI NOVE….

  • Steiermark

   Saj veš, kaj je rekel Jelinčič za vas…..

   • Simon Novak

    Kdo pa je to?

 • Gr Enze

  A ZDAJLE KOMENTIRAJO SAMI ZAHOJENI UDBOVCI ????

  • večni srb

   Očitno, tebe še z malimi črkami niso naučili tipkati.

  • Simon Novak

   Ti edino vidiš zahojenca, ko pogledaš v ogledalo, zahojeni

   • Gr Enze

    PEZDE PESJANARSKO TI SE ŠE V OGLEDALO POGLEDAT NE UPAŠ IZDAJALEC LITORIZNIŠKI !

    • Simon Novak

     Ha ha ha, pazi, da te ne bo kap, zahojeni

 • RATATA

  Jezerjani niso dali 500 metrski pas zemlje, da bi občina Kamnik mejila na Avstrijo in tako zajebali 20 miljonov eurotov europskih sredstev je rekla teta na RaprviSlo zdajle.
  To sta probala že pozitivca šarec s jankovićem par let nazaj.
  Jezersko je bilo prej sestavni del Dežele Koroške, je še vedno označeno kje je bila meja, tudi stražnice so še tam.
  Komunisti bi vse kar pudumač, lastninil, prevzemal, zapečatl… saj se spomnimo, rop-požig-umor je njihovo geslo.
  No, 20 miljonov je pa škoda, predvsem za tistga, ki bi provizijo dobiu.

 • Valter BraniSlav

  Meni sta stricka Kardelj in Macek zrihtala sluzbo v ZDA ter pridobila drzavljanatvo, komunisticna partija pa mi je v naprej sporocala gibanja delnic in obrestnih mer tako da sem lahko mastno obogatel.
  Kucan se vedno odloca kdo bo predsednik ZDA.
  CE V ZIVLJENJU NISTE USPELI STA KRIVA TITO IN KARDELJ. VI NISTE KRIVI NIC.

  • Steiermark

   In čigav denar si “vlagal” v delnice? Svojega, ali od udbe “prisluženega” in nam vkradenega?

   • Simon Novak

    Ja, tebi so ga ukradli od tvoje socialne podpore, zahojenec zahojeni

    • antimur

     Vsi, ki ste se umazali z udbo, posebno takšni, ki nadaljujete svoje antislovenske pizdarije še danes, boste prišli po svoje plačilo, o tem ni več nobenega dvoma.

     • Simon Novak

      Res?

    • Steiermark

     Zahojeni buzi, ne lajaj toliko v luno, ker ti škoi! Glede mojih dohokov se pa ne sekiraj, imam jih namreč iz tujine in presega vsaj trikrat tvojo socialno podporo – zombi!

     • Simon Novak

      Tujine še ti videl nisi, zahojeni, razen mogoče Bosna, ki je druga domovina zahojenih đesnjakov

  • Simon Novak

   Krivi so Tito, Kučan in Venezuela, sveta trojka zahojenih đesnjakov

   • Valter BraniSlav

    Slovenci za neuspeh vedno krivijo nekoga izven sebe, nikoli svoje lenobe ali alkohola.
    Desnakom so krivi levaki, levakom desnaki…

 • Djuro Sumar

  Še en pamflet več uperjen proti slovenski levici, ki pa kot vsi dosedanji volivce odvračajo od desničarjev. Večina ljudi je pač v našem socializmu živela dostojno življenje. Na takšen način desničarji nikdar ne boste prišli na oblast.

  • ZatonMesecnikov

   Avstrijci so pa crkavali po cestah in umirali pred bolnišnicami v istem času Đurice….

   • Djuro Sumar

    In kdo je kriv, da so se Avstrijci priključili rajhu, če ne oni sami.

    • ZatonMesecnikov

     ja priključitev rajhu leta 1952 je bila izgleda velika napaka Avstrije Đurice…

     • Djuro Sumar

      Si pa res bedak, priključili so se pred 2. svetovno vojno, po vojni pa so si vplivna območja v Avstriji razdelili zmagovalci vojne. Sedaj pa prenehaj srati po portalu.

     • ZatonMesecnikov

      Đurice, majka te rodila glupog.

      Najprej hvališ komunistično Jugo, da je vsem zagotovila oh in sploh, jaz pravim, da so pa verjetno v istem času avstrijci crkavali po cestah od lakote, ti pa ugotoviš da pa zato, ker so se priključili Rajhu.

      stvarno te glupog rodili Đurice…

  • david23

   A dostojno življenje je sistem par-nepar za bencin, za švercanje kave in kavbojk ter ostalih prehranskih izdelkov iz tujine čez državno mejo, za polog za prehod državne meje ob izhodu v tujino, da o vseh drugih dostojanstvih niti ne govorim! Res je, da ljudje človeško dostojanstvo različno dojemajo, ampak pri takšnih osnovnih stvareh pa vsakdo razume, kaj je in kakšno bi moralo biti človeško dostajanstvo!

   • Djuro Sumar

    Za vse kar je bilo povezano z ekonomskimi težavami, so bili krivi kapitalisti, ki so (in to počnejo še danes) načrtno uničevali vse socialistične države.

  • macon

   Potem ko so potolkli in pregnali dostojne in sposobne ljudi, je družba kot taka degradirala, poznalo pa se je tudi v tvoji “dostojnosti”, ko je velika večina životarila iz rok v usta. Dostojnost je bila taka, da je bila večina socialnih podpirancev.

   • Djuro Sumar

    Socialnih podpirancev ni bilo, ker smo vsi imeli službe.

    • macon

     Službe so bile mizerno plačane, ena sama uravnilovka oziroma velika večina od 500 do 1000 DEM na mesec. Sleherniki si niso upali v Avstrijo ali Italijo v lokale, ker niso imeli za kruh.

     Hkrati so se pa tukaj vsi visoko nosili proti drugim v Jugi, Čehom, Romunom, Rusom.

     • Djuro Sumar

      Verjetno si živel na Madžarskem.

    • Kapodistrias

     V katerih se je malo ali nič delalo, največ pa sestankovalo. In se je končalo, kot se je moralo.

 • Simon Novak

  Piše se leto 2 0 1 8

  • SIMON ROZIC

   Saj ravno temu se je čuditi, da ti levi zmazki umsko zaostajajo skoraj za
   celo stoletje in še vedno verjamejo v revolucionarno pravljičarstvo !?
   Njihovi ideali so od človeških oddaljeni cela svetlobna leta in mi
   se moramo s takimi bedaki ukvarjati !? – kot je rekel Jelinčič : naj gredo v
   svojo ljubljeno Venezuelo in tam na lastni koži doživljajo svoje bebave
   sanje!

   • Simon Novak

    Čim citiraš Jelinčiča, je vse jasno, zahojenec zahojeni

    • SIMON ROZIC

     Poglej, tovariš Simon, a ni bolje, če gre banda
     levaška kar tja, v ljubljeno Venezuelo, kot da
     “pripeljejo” obubožano Venezuelo k nam?

     • Simon Novak

      Jaz pa sem že mislil, da ste pozabili na Venezuelo, samo še Tita in Kučana omeniš, pa je to že sveta trojka zahojenih đesnjakov

  • macon

   Tebi se piše 1948, zahojena đebilćina.

   • Simon Novak

    Takrat si se rodil, zahojeni=?

   • Kataklizma

    aaah, the summer of ’45 ;)

 • sloustava

  Prav šokantno in nerazumljivo je dejstvo, kako levake razburja resnica. Za njihove nezaslužene privilegije so pripravljeni žaliti, uničevati samostojno Slovenijo, ” iti se Ilovo Goro in Novo gorico”. Mar nimajo lastnih otrok? Ali so tako hlapčevski človeku, kateremu samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija…in še danes ni? Vprašaji na koncu stavka zato, ker tega ne vem, vem pa, da so maloumni in njihov IQ ne dosega ravni povprečnega človeka! Klicaj na mestu!

  • Kapodistrias

   Predvsem so pa to ljudje brez vesti.

 • Simon Novak

  Malo so se đesnjaki umirili pri komentiranju, zgleda, da je konec malice, ulice se ne bodo pometle ali prekopale same od sebe…ko boste odložili metle in krampe, pa ste spet lahko malo za tipkovnico!

 • Get Smart

  @H.M. @tomašič @biščak @nova @ljudje

  @V SLUŽBI RESNICE

  Kolikokrat še? Kolikokrat bomo morali PONOVITI RESNICO,
  da boste delavci V SLUŽBI RESNICE bili v službi resnice, ne pa v službi
  kaviaržidokominternističnih oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH POTURANCIJ?
  Kolikokrat še?

  Jebo vas ŠPANSKI MESSI in jebo vas ITALIJANSKI RONALDO.

  MESSI ni ŠPANSKI.
  RONALDO ni ITALIJANSKI.

  KOMUNIZEM ni slovenski.

  Na svetu ni slovenskega komunista, ampak so
  – kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI KOMUNISTI v Sloveniji, MESSI je v Španiji,
  MESSI ni španski,

  – MURGL JUGOKOMUNISTIČNI KOMUNISTI v Sloveniji, RONALDO je v Italiji,
  ni italijanski.

  VSI klavci SLOVENSKI OTROK so bili uvoženi SRBO RVACKI CRNO GORSKI i tako dalje do tokija LUMPENPROLETERI – mali in veliki razbojniki, SERBUSI gazd nje,

  gazde oz. PRVORAZREDNI pa so bili, kot povsod po svetu

  (KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA)
  kaviaržido KOMINTERNACIONALCI – samoimenovani “SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI” –
  = ZLOČINSKA satanistična sekta, ki je furala babilon, egipt, perzijo, bizanc, rim, TOURKIJA, WEST TOURKIA, KHAZAR TOURKIJA, jugoslavijo … in jih fura še vedno, le pod drugimi imeni –
  prvorazredni: JOSEPH JOSHUA WALTER BROZ TITO, MOSES MOSHA PIJADE,

  WALDEMAR KUPFERSTEIN (BAKARIć nje),

  EDWARD KARDALY = KARDALJ,
  TARAS KERMAUNER in njegovo zbastardirano dete VARUH HANŽEK kermauner

  nje i tako dalje do tokija.

  KAVIARŽIDO KOMINTERNISTIČNIH psov tipa kermnauner ne navajš BREZ POJASNILA.
  Leta 1944, ko so v ZAMENO ZA PUŠKE, da se ljudje lahkosami branijo,
  na STADIONU prisegli, da se bodo BORILI PROTI KOMUNISTIČNIM ZLOČINCEM,
  ne pa nekakšnemu hitlerju, ki ji itak bila hitlerka in je BIL NEMŠKI KOMUNIST.

  Od leta 1939 do 1944 so MURGL JUGOKOMUNISTI zahrbtno pobili številne Slovence.
  Leta 1944 je bila URADNO vojna in okupacija. Razumemo?
  VOJNA, pa okupacija in kaviaržidoKOMINTERNISTIČNO JUGOKOMUNISTIČNA revolucija.

  Razumemo? Sledimo?
  Čigavi so? V čigavi garaži in po ČIGAVEM RECEPTU so NAREDILI te kaviaržido kominternistične bastarde in KASTRATE?
  Kot rečeno, kloako nastrgajo po lokalnih kanalizacijah,
  in tukajšnjo “avantgardo” saviće, bašiće, svetlane, jankoviće, kućane, masleše i tako dalje do tokija, so postrgali po sereorskih KANALIZACIJAH.

  Za kateri polis = POLITEJO so igrali?

  Ali igra ARGENTINSKI MESSI za Španijo? Ali JE ŠPANSKI?
  Ali igra PORTUGALSKI RONALDO za Italijo? Ali JE ITALIJANSKI?

  ZA KOGA? Za Tita!
  ZA KOGA? Za Partiju!
  Za KOGA? Za Jugoslaviju?
  “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
  “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
  “Evviva communismo!”
  “Bandiera rossa la triumfera!”

  JEBALA vas ŠPANSKA VAS in ŠPANSKA MESSI in ITALIJANSKI RONALDO.

  Te kreature NISO slovenske, ampak so v Sloveniji.
  SLOVENIJA je okupirana.
  Te kreature ZASUŽNJUJEJO ves svet, le stopnje zasužnjenosti so različne in le redki kraji so, kjer te kreature niso na pozicijah,
  da lahko SFUKUJU LJUDE in TEPIHUJU Slovenijo oz. ostale države,
  ki so jih, za razliko od že omenjenih tvorb (babilon bizanc rim jugoslavije …)
  naredile te kreature.

  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  Tista slikca od kao KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE je novonastala drkancija, ki onanira na stare finte.

  KAviarŽIDOKOMINTERNISTIČNA organizacija oz. njen podružnica na tem prostoru se je imenovala
  KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
  in je imela le lokalne odbore
  po JUGOKOMUNISTIČKIH republikah.
  Ko so KOMUNISTIČKO PARTIJO JUGOSLAVIJE PREIMENOVALI v
  Savez KOMUNISTA JUGOSLAVIJE,
  so tukajšnji oddelek imenovali (PREVEDLI iz SRBŠČINE) v
  Zveza KOMUNISTOV SLOVENIJE.

  Sledimo? Dragi novi ŠPANCI?

  KAVIARŽIDO KOMINTERNISTIČNE in MURGL SRBO RVACKO skratka JUGOKOMUNISTIČNE kreature so svoj LOKALNI odbor imenovale
  ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE = imenovale so ga tako,
  ni pa bil in ne more biti slovenski,
  kot tudi MAGARAC skoten v Lipici ni in ne more biti LIPICANAC nje.

  A vas bo še za časa tega življenja srečala pamet, da
  se lahko OKUPATORJA osvobodimo,
  ali boste drkali v nedogled?

  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  Torej, dober prispevek, razen POTURANCIJ tipa slovenski, razen neinformacije o TARASU nje, razen tiste čist nove drkarije o t. i. KOMI PARTIJI Slovenije, ki sicer morda tudi obstaja, je pa nek tako majhen SRBSKI projekt v LJubLJaNJi nje,
  razen enačenja DOMOBRANITELJEV z NEMŠKIMI SOCIALISTI=KOMUNISTI
  z ITALIJANSKIMI SOCIALISTI=FAŠISTI+KOMUNISTI,
  s SRBO RVACKIMI JUGOKOMUNISTI=USTAŠISTI=ČETNICISTI=KOMUNISTI
  in razen DRKANCIJE,
  da kao zgodovinarji in bla bla neki drkalčki kao ne “morejo pojsniti” bla bla bla …

  POJASNILA so znana, le NAVAJATI JIH MORATE –

  Ker je kaviarŽIDO KOMINTERNA oz. tu zanjo MURGL KOMI JUGA organizacija ZLOČINCEV =
  SUŽNJELASTNIKOV = samoimenovanih
  “smrtnih neprijatelja ljudi”.
  .
  Kolikokrat še? A boste odprli učke?
  .
  MOSES MOSHA PIJADE (kaviarŽIDO KOMINTERN desanka šakić MURGL JUGOKOMUNISTIČNE levanke
  rukić JOSEPHA BROZA TITA, ki mu
  MURGL KOMI JUGOSLAVIJA ((( prisega ))) večno zvestobo):

  “… Seljak koji poseduje kuću, zemlju i stoku, radnik koji prima platu i ima hleba,
  ZA NAS NIŠTA NE VREDI.
  Mi od njih moramo načiniti beskućnike, proletere… Samo nesrećnici postaju komunisti,
  zato MI MORAMO NESREČU STVORITI, mase u očajanje baciti,
  MI SMO SMRTNI NEPRIJATELJI svakog blagostanja, reda i mira…”

  (tako torej MOSES MOSHA PIJADE, mentor WATCHDOGIćEV

  v MURGL JUGOKOMUNISTIČNI oz. TITOVI JUGOSLAVIJI).
  .
  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  SLOVENSKO je tisto, kar je NAREDIL SLOVENEC po SLOVENSKEM RECEPTU.

  Pomni, kaj ti je bilo položeno v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
  podarili svetu.
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE =
   sviranje kurtzu = prodajanje magle=
   skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …
   transićizem = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem =
   SOCIALIZEM = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
   … =
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = globalno pa kaviarŽIDO KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM …
   (
   SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)
   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.
   .
   Vsi -izmi so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
   ZASUŽNJEVANJU ljudi.
   .
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

   • Get Smart

    Spomnimo na 10 komunistično socialističnih stožiško MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH zapovedi – ki jih lahko dnevno občudujete:

    1. Ne imej drugega boga kot JOSEPHA BROZA TITA.
    2. Ne delaj si podob ničesar, kar ni podoba pedofila JOSEPHA BROZA TITA in njegove kaviar
    satanistične zvezde.
    3. Ne izgovarjaj po nemarnem ime klavca in pedofila J0SEPHA BROZ TITA.
    4. Spominjaj se JOSEPHA BROZA TITA predvsem 25. 05., po njem imenuj ulice, trge, ceste.
    5. Spoštuj klavca in pedofila JOSEPHA BROZA TITA in njegove apostole kućana, jankovića,
    golubića, pahora, šoltesa, maslešo, semulića, isajlovića, mišića, jakića, pličanića,
    lukšića i tako dalje do tokija.
    6. Ubijaj Slovenke, Slovence in njihove otroke, ali pa jih žive betoniraj.
    7. Nečistuj s psi po garažah.
    8. Kradi Slovencem in ostalim poštenim ter delavnim državljanom.
    9. Laži in pričaj po krivem proti ljudem.
    10. Želi si in ukradi vse, kar pripada poštenim ljudem.

    Pamet v glavo.

  • Jože

   Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
   ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
   kAKO TO IZVAJA ČE PA ŠEF TEH KREATUR SPLOH NI SLOVENEC,ŠIPTARJI SO MU KOT ŠIPTARJU PODELILI DOKTORSKI NAZIV
   LP
   JOŠKO

 • Get Smart

  Razumemo?

  SD = SOCIALNI DEMOKRATI = de iure in de facto

  KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE v Sloveniji

  (DeSUS je izrastek iz SD)
  in
  LDS in vsi njeni izrastki (pozitivna srbija violete tomić VERNIKI V SHOLTESA bratjoške virantići DOBRIDOBOVŠEKI sms zeleni TRS-i=HANŽEK-KERMAUNERJEV
  SMC=Stranke MURGL Cmer in ŠARCI)
  pa je
  DE IURE in DE FACTO (po črki prava in po dejanskem STANJU)
  SKOJ =

  SAVEZ KOMUNISTIČKE OMLADINE JUGOSLAVIJE =
  =
  podmladek KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE.

  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  Torej, namesto onanij in fejk zastavic o fejk komuistični partiji slo, si začnite na TUBI, dokler je še in zdaj je še veliko ljudi, ki kljub sprotnem bisanju akauntov objavljao resnico,
  si torej žačnite ogledovati prispevke,
  ki govorijo o kaviaržidokominternističnih spakah=transićih nje.

  Začnite recimo pri kao ŽENSKEM tenisu, pri BRATOMA Vilijams nje.
  Pri tekmovanjih za MISS = nastopajo SAMO transičci …
  Lahko pa začnete recimo na t. i. angleškem, švedskem, monaškem itd. dvoru =
  vsi našteti so transići, vsi so fejk kaviaržidoKOMINTERNISTIČNE kreature=kastrati nje,
  ki jih še kot otrroke ti zločinci pohabijo in rastejo gor s hormoni nasprotnega spola.
  Tudi tu delajo enako = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.

  Pamet v glavo.

  • Get Smart

   Vse to so stare zadeve in stare prakse teh kreatur = glej babilon perzija egipt bizanc rim jugoslavija …

   Celo sami so vam znali ti satanistični zločinci znali povedati, kaj šteje
   (btw, oni vedno govorijo resnico o sebi, ki postane ZNANA KOMUNISTIČNA LAŽ, ko jo POTURIJO človeku), torej
   v enem izmed od njih izumljenem fejk jeziku:

   “Historia magistra vitae est.”

   Le še oči morate odpreti in se začiti učiti resnice
   in odvreči poturjene kaviaržidokominternistične oz. jugokomunistične poturancije, floskule, nabijancije itd.

   Pamet v glavo.

  • Jože

   ti si pA STVARNO PRISMOJEN BOLJE REČENO PRIFUKNJEN

 • Olga2345

  Zato je treba ustanoviti mednarodno sodišče za komunistične zločine in zločince kaznovati! Nekaznovanost komunističnih zločincev se lepo vidi v balkanski moriji in dogajanju v Sloveniji, kjer povampirjeni talibani s Kučanom na čelu rušijo državo!

 • Friderik Peršič

  Nič niste napisali kaj se je pozneje dogajalo z ubogim Julijem …se je spopadel z komunistično hobotnico , je zmagal v svoji od boga dani pravični borbi , je podlegel v boju z premočnim brezbožnim sovražnikom …? Prosim , napišite ! Prosim , ne morem spati , tako me žre …

  • stajerc5

   Kot izgleda je cela tvoja zlahta obdrzala sluzbe… Si si ze pogledal arhiv Udbe, pod Persic!?

   • Friderik Peršič

    Ne , daj poglej ti …in mi sporoči kaj si našel …

    • KAPIBARA

     lahko si pa zapoješ pesmico o junaškem kurirčku Andrejčku..

  • KAPIBARA

   Ker te zanimajo podrobnosti usode- se naslajaš nad trpljenjem drugih, žrtev levih levičarjev, si oglej usodo Martina Uhernika, krivično obsojenega za umor..

  • Kataklizma

   da, je!

   • Friderik Peršič

    Hvaljen Jezus , še je pravica na svetu …

    • Kataklizma

     podlegel, namreč

 • xtc

  Dobrpo znano.
  Seveda danes še vedno vellja isto to v državnih službah,kučanovo tajkunskih firmah in državnih podjetjih,avno zato je potrebna popolna privatizacija saj le ta onemogoči levake.

 • Kapodistrias

  Zakaj se ni še noben komunist opravičil? Zelo jasen odgovor: opraviči se samo človek, ki ima vest, dostojanstvo. Boljševiki tega nimajo, zato ne čutijo potrebe, da bi se opravičili. Ker so brezvestni ljudje.Jasno?

  • Kataklizma

   ja, ne vem zakaj pa nekomunisti, ki ste prepolni morale in krščanske “vesti”, ne nastavite še drugega lica, kot vam to veli Vaša religija.
   Komunjare se vsaj ne pretvarjajo, da so nekaj kar niso … to je vaša domena

 • samotoje

  Ja, najprej moj oče, potem pa še jaz- oba sva imela oznako “politično nezanesljiva”. Mejdun, kako sem hvaležen partiji, da me je postavila v kot. Od tam se je kristalno jasno videlo, kaj in kako je to šlo. In predvsem, kdo so bili in so še “politično zanesljivi”.

  • Kataklizma

   iz kota, ko imaš samo eno in edino možno perspektivo, je pa res vse kristalno jasno :D
   ma ne samo politično, tudi inteligenčno nezanesljiv, jabolko ne pade daleč …

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!