fbpx

Društvo Door ostro proti novemu predlogu družinskega zakonika – predlaga ‘sostarševstvo’

Foto: iStock

Društvo za otroke, očetovstvo in resnico Door opozarja, da je novi predlog družinskega zakonika v neskladju z ustavo in pomeni odvzem starševske pravice, zato njegovi člani predlagajo ukrep ‘sostarševstva’. 

Sostarševstvo pomeni, da sta v primeru ločitve oba starša dolžna še naprej uravnoteženo skrbeti za vzgojo in varstvo svojih otrok. “Dolžnost skrbeti za svoje otroke,je podana že ​s spočetj​em in je ločitev ne more prekiniti. V primeru nesposobnosti staršev, da sprejmeta dolžnost uravnotežene skrbi za skupne otroke, ima sodišče zakonsko podlago za obvezno udeležbo starševskega para v programu izboljšave medstarševske komunikacije,” sporočajo v društvu Door.

Dodelitev otroka samo enemu staršu je kršitev starševske pravice
Kot opozarjajo v društvu za otroke, očetovstvo in resnico, 54. člen ustave določa, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. “Odločitev o tem, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od staršev ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju po 3. odstavku 139. člena predloga Družinskega zakonika, samo zato, ker se starša nista dogovorila o varstvu in vzgoji otrok, je dejanski odvzem starševske pravice po 54. členu ustave.”

Po njihovem prepričanju je odločitev o tem, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od staršev ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju in ob istočasnem zmanjševanju prisotnosti drugega starša otroku prej v škodo kot v korist. “Otrok za zdrav čustven in socialen razvoj potrebuje oba starša uravnoteženo. In to je edina prava formulacija za največjo korist otroka, ki pa v zakonu ni definirana,” menijo.

M. P.