fbpx

Franci Donko: Politika Kopač Mrakove je otrokom in družinam neprijazna

Foto: iStock

V luči veselja in praznovanj 25. obletnice državnosti se je v Sloveniji zgodil še en res lep dogodek. Nesrečna vnučka, ki ju je center za socialno delo že marca odvzel dedku in babici iz Koroške, sta po več kot treh mesecih le srečala stare starše. 

Za razliko od CSD-jev in ministrice Anje Kopač Mrak – ki še danes pravijo, da je bil odvzem za oba otroka nekaj najboljšega – pa pričevanje obeh otrok kaže povsem drugačno sliko. Oba sta namreč upala, da se vrneta domov k starim staršem. Ganljiv dogodek o ponovnem srečanju otrok s starima staršema je opisal socialni delavec in zagovornik otrok Franci Donko. 

Donko je po sporočilih dečkov razbral, da si čim prej želita v družino babice in dedka, vendar jima to onemogoča politika ministrice Kopač Mrakove, ki je družinam in otrokom izjemno neprijazna. Kot pravi, se izjemno trudijo, da bi ministrici z “dokazovanjem, prošnjami in pozivi odprli še en drug pogled, da bo ministrica svojo nestrokovno in škodljivo odločitev čim prej spremenila.”

Tovrstna srečanja otrok z bližnjimi imajo po njegovem mnenju pozitiven vpliv, kajti otroka sta bila umaknjena iz okolja, kjer sta se dobro počutila in kjer sta ponovno navezovala občutek varne in ljubeče družine ter povezanosti. “Ti stiki otrok s starima staršema bi morali biti ne samo formalni, temveč bi morali imeti glede na njune izražene želje več stikov in zgoditi bi se morala čimprejšnja vrnitev v varno okolje babice in dedka,” je povedal Donko.

Potrebna je trajna rešitev
Vsako ravnanje pristojnih bi morali presojati po principu največjih otrokovih koristi, vendar pa, kot pravi strokovnjak na področju sociale, je težava v zakonodaji in pristojnih službah, ki primer rešujejo. “Če želimo narediti nekaj dobrega za otroka in družini, je potrebno ponovno vzpostaviti nekdanji družinski odnos. Otroka sta sama povedala, kaj je zanju najboljša in edina rešitev,” trdi Donko.

Kakšni so nadaljnji postopki
Da se izpolnijo želje obeh otrok, si bodo prizadevali v odboru za varstvo pravic vnukov in starih staršev še naprej, prav tako pa imajo za sabo vse čuteče ljudi, ki imajo družine in ki vedo, da je najboljša rešitev družina, ki živi skupaj, kar je tudi v skladno s prakso evropskega sodišča za človekove pravice. Zato Donko meni, da je potrebno oba otroka nujno vrniti nazaj v ljubeče okolje k babici in dedku, da bo njun nadaljnji razvoj čim manj travmatičen.

M. P.