fbpx

Globoka država nad novinarko Mojco Vočko: Sodišče nad njo izvaja represijo s postavitvijo psihiatričnega sodnega izvedenca in jo želi za vedno utišati z odvzemom poslovne sposobnosti

Mojca Vočko je morda najbolj znan primer medijskega umora v Sloveniji. (Foto: Nova24TV)

Ena izmed najbolj preganjanih novinark v Sloveniji Mojca Vočko še vedno ni dosegla zadoščenja. Njeno razkritje korupcije v Unicefu Slovenija in poslov z drogo Katarine Kresal je pritegnilo veliko pozornosti, odzvala pa se je tudi protikorupcijska komisija, ki jo je tedaj vodil Goran Klemenčič. Potem ko se je lotila koruptivno izdanih, potvorjenih in zlaganih psihiatričnih izvedeniških mnenj in se usmerila v raziskovanje zločinov v Zavodu za duševno bolne Hrastovec, je postala žrtev podtaknjene medijske gonje, češ da je doma gojila golobe (razglasili so jo celo za neprištevno), s čimer se je v praksi pokazalo, kako deluje globoka država v praksi. Zdi se, da Vočkovo tepe “neposlušnost”, saj brez dlake na jeziku razkriva gonjo, ki pa lahko ima za posledico tudi izgubo poslovne sposobnosti, kot sama opozarja. 

Poročali smo že, da je Okrajno sodišče v Ljubljani nekdanji novinarki Televizije Slovenija po elektronski pošti poslalo obvestilo z dne 16. 5. 2018, s katerim ji je sporočilo, da se narok v odškodninski tožbi zaradi poškodovanja tuje lastnine (afera golobi), razpisan za 21. 5. 2018 ob 11.10 v manjši stavbi sodišča na Miklošičevi, zaradi odločanja o storilkinih predlogih oziroma zahtevah preloži na 9. 7. 2018 ob 14. uri v isti stavbi. Zaradi kršenja človekovih pravic se je Vočkova odločila, da se naroka ne udeleži, in spisala pismo, v katerem je sodišče obvestila, zakaj je ne bo in kakšen je razlog, da se obravnavo mora nujno prestaviti na poznejši datum. Med drugim je zahtevala razveljavitev oz. izrek ničnosti nezakonitega sodnega sklepa o nezakoniti dodelitvi zagovornika po uradni dolžnosti, izločitev sodnice Nine Kodra Balantič in predsednice naslovnega sodišča, ob tem pa si je še zaželela, da bi bila deležna javnega zaslišanja.

Vočko: “Gre za represivno sodno potezo brez pravne pravne, zakonske in materialne podlage”
Po besedah Vočkove se je sodnica Nina Kodra Balantič na utemeljene zahteve po naroku in zaslišanju v zakonitih razmerah (v stavbi sodišča in pred javnostjo) odzvala tako, da želi sedaj vplesti psihiatričnega sodnega izvedenca. “Gre za represivno sodno potezo brez pravne pravne, zakonske in materialne podlage,” poudarja Vočkova in dodaja, da je že vse od samega začetka montirani kazenski sodni proces zoper njo prepojen z umazanimi sodnimi potezami. “Z uvedbo varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v ustanovi in odvzemom poslovne sposobnosti me želijo dokončno utišati in me nezakonito oropati vseh državljanskih pravic. Da, takšni sodni zločini se dogajajo v Sloveniji, medtem ko so koruptivni akterji absolutno zaščiteni, tudi s strani organov pregonov,” je kritična Vočkova.

Nadalje novinarka poudarja, da če zadevo pogledamo s kazenskopravnim znanjem, nam je jasno, da gre za nove povsem nezakonite sodne poteze, ki so čisti absurd in nadaljevanje sodne inkvizicije, ki je rdeča nit tega montiranega kazenskega sodnega procesa zoper njo vse tja od njegovega začetka leta 2012. “To je odziv Nine Kodra Balantič ali Okrajnega sodišča v Ljubljani na kolektivno ‘predrznost’ zaradi objave zadnjih dveh člankov o meni na Nova24TV in na moj odločen pravni akt z dne 9. 7. 2018, ki utemeljuje absolutno nezakonitost razpisanega naroka z mojim zaslišanjem 9. 7.2018 v nezakonitih razmerah (strogo zaprt za javnost, kar v sodni pisarni zunaj sodišča itd.).”

Foto: Printscreen

Po tem, ko je Vočkova 9. 7. 2018 argumentirano pravno izpodbijala in z utemeljenim opravičilom pisno (za)prosila za preložitev naroka s poudarkom, da mora biti ta narok razpisan in izveden v zakonitih okoliščinah, je sodnica Kodra Balantič, kot izhaja iz sodnega obvestila, poslanega elektronsko 13. 7. 2018 zvečer, prišla na plan z vključitvijo izvedenca psihiatrične stroke. Za to po besedah Vučkove ni imela nikakršne pravne ali zakonske podlage, niti materialne podlage. “Namreč, če je sodišče narok z mojim zaslišanjem razpisalo za 9. 7. 2018, bi ga to moralo izvesti,” poudarja Vočkova in dodaja, da sodnega vabila na narok 9. 7. 2018 sploh ni prejela. “Sodišče mi ga ni poslalo. Vso sodno pošto v predmetnem ‘post festum’ montiranem kazenskem sodnem postopku mi je sodišče vse od februarja letos pošiljalo po elektronski pošti, jaz pa sem se na ta sodna pisanja odzivala s pravnimi akti, sodišču poslanimi po elektronski pošti, nekatera hkrati za vsak slučaj s priporočeno pošto. Po običajni elektronski pošti mi je sodišče poslalo zgolj fascinantno obvestilo o preložitvi naroka z 21. 5. 2018 (za katerega sodnega vabila sploh nisem prejela niti mi ni bilo poslano) na 9. 7. 2018, kar pa nikakor ni zakonito vročanje sodne pošte po ZKP. Sodišče bi mi po zakonu moralo to sodno obvestilo poslati elektronsko podpisano po varni elektronski poti, česar pa kljub zakonski določbi ni storilo.”

Vočko: “Zadeva v zvezi s postavitvijo sodnega izvedenca je absolutno nezakonita, neetična, škandalozna”
Vočkova poudarja, da če je sodnica Nina Kodra Balantič zaslišanje 9. 7. 2018 brez njene prisotnosti nezakonito preklicala in nezakonito nenadoma (zaradi utemeljenih zahtev po zakonitem naroku in zakonito izvedenem zaslišanju, skladno z ZKP in Ustavo RS) odločila, da njenega zaslišanja ne bo, saj je očitno zahteva po javnem zaslišanju, da naj se tudi sodno zvočno in medijsko snema, za sodišče nedopustna, saj bi tako javnost izvedela, kako zločinsko je v resnici montiran kazenski proces zoper njo, v katerem je javno “triumfirala” sodnica Kodra Balantič, mediji pa so jo še dodatno raztrgali (češ “sedaj jo je celo sodišče razglasilo za noro”). “Zadeva v zvezi s postavitvijo sodnega izvedenca je absolutno nezakonita, neetična, škandalozna,” je še prepričana Vočkova, ki ob tem opozarja, da naj bi celo obstajal sum, da je bila Kodra Balantič za sodnico imenovana nezakonito in brez zakonito opravljenega pravosodnega izpita.

Glede primera medijskega umora Vočkove spomnimo. Psihiatrinja prof. dr. Marga Kocmur in psiholog dr. Janez Mlakar sta za Vočkovo sprejela povsem nesprejemljiv zaključek v smislu, da naj bi bile pri njej podane patološke oziroma shizofrenske motnje, in stališče, da bi se morala redno ambulantno zdraviti na prostosti. Torej za ta čas, ko je kot novinarka Televizije Slovenija naredila in objavila (Tednik, Odmevi, Dnevnik) učinkovita in odmevna preiskovalno-novinarska dela ter med drugim novinarsko dokazala korupcijo v Unicefu Slovenija. “Dvomi v strokovnost postopanja izvedencev dr. Mlakarja in dr. Kocmurjeve obstajajo iz razloga, ker obstojijo tudi druga mnenja sodnih izvedencev iz istega časovnega obdobja, iz katerih izhaja, da ustavna pritožnica ne izkazuje nikakršnih znakov duševne subnormalnosti niti duševne bolezni (mnenje primarija Dušana Žagarja, dr. med.) in da pri ustavni pritožnici ni zaznati duševnih bolezni, da gre za intelektualno dobro opremljeno osebo in da pri njej ni zaznati hetero- ali avtoagresivnih tendenc (mnenje Marije Močnik Bučar, dr. med. spec. psihiatrije),” je v izredni ustavni pritožbi že leta 2015 napisal Zoran Korenčan.

Zgodba nekdanje novinarke Televizije Slovenije je bila prvič predstavljena v februarski oddaji Drugorazredni. (Foto: Nova24TV).

Sodišče si je po besedah Vočkove z nevročitvijo sodnega pisanja, izdanega v skladu z njenimi utemeljenimi pravnimi zahtevami aprila letos, privoščilo veliko, saj se do naroka, razpisanega za 9. 7. 2018, sploh ni mogla pravno odzvati ali ukrepati, kar je dodaten pravni argument, da sodišče sploh ni imelo pravne in zakonske podlage za izvedbo naroka in njenega zaslišanja, razpisanega za 9. 7. 2018. “Debela sodna laž je trditev v enem od sodnih dopisov, češ, da so mi do sedaj sodna pisanja v predmetnem sodnem postopku vročali na naslovu zakonskega prebivališča, torej na naslovu CSD Žalec. Nikoli in nikdar se mi tam ni vročilo nikakršno sodno pisanje.”

“Ob vsem tem je osupljiva hitrost sodišča,” poudarja Vočkova. Namreč, 9. 7. 2018 je bil v nezakonitih okoliščinah razpisan narok z zaslišanjem, za katerega sodišče sploh ni imelo pravne ali zakonske podlage, da bi ga smelo izvesti, že čez pičle štiri dni (en dan pred sodnimi počitnicami, ko nihče več ne dela) pa je sredi večera po elektronski pošti prejela sodno sporočilo s sodničinim podpisom in z dvema famoznima sodnima obvestiloma, ki med drugim obveščata o sodnem sklepu o postavitvi psiho sodnega izvedenca. “Ta sodna ekspeditivnost je naravnost fascinantna, saj se sicer sodni sklepi izvajajo krepko ali dolgo po naroku – še dodatno nerodno ali škandalozno pa je, če je sodnica Kodra Balantič narok 9. 7. 2018 nezakonito celo izvedla in že nanj prišla z imenom vnaprej izbranega sodnega izvedenca psiho stroke zame, tudi sodni izvedenci se namreč sodno imenujejo/izberejo naknadno po naroku. Pa vendar, vse to je pravzaprav pričakovano, saj se v tem montiranem kazenskem sodnem procesu zoper mene od začetka 2012 nič ni zgodilo zakonito ali pošteno, kar izkazujejo tudi odvetniški akti mojih zagovornikov.”

N. Ž.