Golobova kristalna noč se nadaljuje: iz nadzornega sveta Mladinske knjige razrešili tudi dr. Možino

Zgodovinar Jože Možina je velik poznavalec obdobja med 2. svetovno vojno, saj je na temo medvojnega nasilja partizanov tudi doktoriral. (Foto: STA)

Kristalna noč Roberta Goloba se nadaljuje. Tokrat je iz ideoloških razlogov iz nadzornega sveta Mladinske knjige med drugim razrešil enega najboljših slovenskih zgodovinarjev moderne dobe, dr. Jožeta Možino. “Seveda je bila je bila zamenjava v nadzornem svetu Mladinske knjige v sedanjih časih “nujna” saj družba končno posluje z dobičkom, čedalje bolje je vodena in očitno tudi tudi nadzorovana in je “skrajni čas” da se spet spravi v okrilje rdečih številk in prav takih botrov,” je Možina komentiral svojo razrešitev. 

Delničarji Mladinske knjige so na današnji skupščini  – še pred iztekom mandata – odpoklicali dosedanje člane nadzornega sveta Nino Marin, Jožeta Možino in Petra Kavčiča ter za dobo štirih let na njihova mesta imenovali Tajo Kuhar, Duška Kosa in Mileno Fornazarič – slednja je svojo kariero začela kot novinarka Dela. Nuška Berki in Andrej Gale sta očitno bolj po okusu vladajoče garniture, ta dva sta namreč še ostala v nadzornem svetu. Možino so delničarji družbe Mladinska knjiga Založba v nadzorni svet imenovali na skupščini 28. aprila letos – namesto štiri leta, je tako njegov mandat trajal zgolj štiri mesece.

Kot so po današnji skupščini sporočili iz družbe, so delničarji potrdili tudi spremembo statuta, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, in sicer je po novem potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov – očitno jih je zaskrbelo, da bi v prihodnosti tudi kdo drug delal čistke na njihov način. Za spremembo statuta pa bo odslej potrebna kapitalska večina (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Delničarji so se na današnji skupščini prav tako seznanili z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021.

Družba je v lanskem poslovnem letu ustvarila 19,88 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila čistim dobičkom v višini 863.719 evrov. Zaradi prenesenega čistega dobička v višini 62.138 evrov bilančni dobiček družbe tako znaša 925.857 evrov. Skupščina je sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. Poleg tega je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2021. Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2022-2024 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, ki je revizijo opravljala že v minulih letih, so še pojasnili v sporočilu za javnost.

Sara Kovač