fbpx

Inšpekcija preiskuje Kučanovo mlajšo hčer Špelo, nezakonito naj bi se ukvarjala z medijsko dejavnostjo

Foto: Printscreen

Špela Kučan, mlajša hči Milana Kučana, je na Uradu RS za intelektualno lastnino več let vodila tudi spletno uredništvo. Inšpekcijski organ za medije je proti njej in proti uradu sprožil postopek, in sicer zaradi nezakonitega izvajanja dejavnosti medija.

Špelo Kučan je sicer na to mesto zaposlil Jurij Žurej, bivši Zaresov direktor tega urada. Kakorkoli – da je bila Špela Kučan marljiva urednica, bi lahko razbrali iz števila objav – od leta 2009 je bilo na uradni spletni strani državnega organa, ki nadzira intelektualno lastnino v Sloveniji, več kot 500 uredniško urejenih medijskih objav.

Briljantni umi
Špelo Kučan naj bi sicer na ministrstvu za gospodarstvo – kot je zapisala Bernarda Jeklin – skrbela za “oblikovanje in iskanje briljantnih novih mladih umov, zmagovalcev jutrišnjega dne“.

Urad, ki ima spletno urednico, a ni medij
Šlo naj bi za hudo kršitev Zakona o medijih, saj vsa ravnanja omenjenega urada preko spletne urednice Špele Kučan kažejo na izvajanje dejavnosti državnega medija, vse to pa brez zakonsko predpisanega vpisa v razvid medijev, kar je pogoj za zakonito delovanje medija v Sloveniji.

Po 2. členu Zakona o medijih je definicija medija sledeča:
»Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti.«

Obenem je nezakonito že samo dejstvo, da državni organ pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja dejavnost medija, saj mu slednjega slovenska zakonodaja ne dopušča, vendar sodi to vprašanje pod okrilje pristojnosti nadzornih inštitucij v Sloveniji. Državni organ lahko izvaja le tiste dejavnost, za katere ima izrecna pooblastila v zakonu.

Kar ostre sankcije
Počivalškovemu uradu bo tako inšpektorat zaradi nezakonitega razširjanja uredniško urejenih vsebin poleg izreka visokih glob lahko zasegel delovne priprave, izdelke in material, ki jih Urad RS za intelektualno lastnino uporablja za opravljanje medijske dejavnosti.

Člen 16 Zakona o medijih določa:
(1) Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid pri pristojnem ministrstvu.
(2) Pristojni inšpektor lahko v primeru kršitev tega zakona izda odločbo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo.
(3) Pristojni inšpektor lahko izdajatelju, ki razširja programske vsebine prek medija, ne da bi bil vpisan v razvid, prepove opravljanje dejavnosti, ter mu zaseže delovne priprave, izdelke in material, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

 

M. P.