Kako intimna je bila opcija komunistov glede samostojnosti? Ni je bilo!

Za temo tega članka smo izbrali leto 1990, ker so bile takrat v Sloveniji prve demokratične volitve, konec leta je bil plebiscit, hkrati pa kronološko podajanje izjav kaže tudi na spremembe v stališčih vidnih politikov. Jasno pa je, da se je ljudstvo odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo.

V letu 1990 so se za Slovenijo zgodili tektonski premiki. Pregledali smo takratne časopise in ugotovili, da so se tako Delo kot Dnevnik ter tudi Večer in Mladina v obdobju pred prvimi parlamentarnimi volitvami veliko ukvarjali z odhodom slovenskih komunistov s 14. izrednega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in s preoblikovanjem stranke komunistov v demokratično stranko komunistov, če je to sploh mogoče. Prav vsi omenjeni mediji so se neverjetno trudili v prepričevanju, kako so se komunisti čez noč spreobrnili v prave demokrate. Ni medija, ki ne bi bil takrat naredil prijaznega pogovora z zadnjim partijskim šefom Milanom Kučanom, kar je nedvomno vplivalo na kasnejši volilni izid, bolje rečeno največjo prevaro v zgodovini samostojne Slovenije. Ali kot je v enem od svojih aforizmov, objavljenih v Delu, zapisal Žarko Petan: “Tovariši komunisti, jaz sem že pred tridesetimi leti hotel oditi v Evropo, ampak mi niste dali potnega lista.”

Leto 1990 se je začelo …
Leto 1990 je čas, ko so v bankah začeli kupovati in prodajati devize, mogoče pa je bilo že tudi devizno varčevanje. To je leto, ko so bili Kraigherjevi nagrajenci Franc Bevc, direktor delovne organizacije LIP Bled, Silvo Gorenc, glavni direktor podjetja Videm iz Krškega, Aleksander Lovec, direktor delovne organizacije Primex iz Nove Gorice, Edvard Svetlik, glavni direktor podjetja Iskra Rotomatika iz Spodnje Idrije in Janez Kocijančič, glavni direktor podjetja Adria Airways. To je čas, ko se je začelo govoriti o preobrazbi gospodarstva iz socialističnega v kapitalističnega, čas, ko sta se v medijih veliko pojavljala Jože Mencinger in Ante Marković ter tekmovala v svojih tranzicijskih pogledih. To je čas, ko je Igor Omerza predstavljal knjigo z naslovom Cestna afera, ki so jo promovirali v tedniku Mladina. In čas, ko je omenjeni tednik začel objavljati članke o grozljivih povojnih pobojih z naslovom »Na sledi zločinov«. Čas, ko je Mladina odpirala temo dopustnosti splava, čas, ko sta bila Pavel Gantar in Dimitrij Rupel bolj kot ne na nasprotnih bregovih glede odcepitve Slovenije od Jugoslavije, in čas, ko je Vinko Vasle v Mladini razkrival, kako je propadla Iskra Delta. Čas, ko je Milan Kučan za Mladino dejal, da je nedolžen revolucionar, a še vedno komunist. To je čas, ko je na ljubljanskih ulicah en džoint stal 2 do 3 nemške marke, hašiš 12 do 20, hašiševo olje 100 do 200, LSD 10 do 15, heroin pa 200 do 300 mark.

Foto: YouTube. Dimitrij Rupel.

Spremembe, če bomo pogumni
Leto 1990 je čas, ko je »svet začel ponovno verjeti, da nastaja koncept, ki bo Jugoslavijo rešil iz krize«, v Sloveniji pa je bila vse glasnejša misel o odcepitvi Slovenije od totalitarne Jugoslavije, ki je grozila z JLA. »Spremembe bomo dosegli, le če bomo dovolj pogumni,« je 10. januarja na javni tribuni v Škofji Loki dejal Janez Janša. Na javni tribuni sta sodelovala tudi Ivan Oman in Spomenka Hribar. To je čas, ko so se začele oblikovati prve politične stranke in volilni štabi, kar je po letu 1945 veljalo za nekaj nepojmljivega, prepovedanega, ilegalnega in zarotniškega. V strankarskem grozdu Demos se je zbrala združena opozicija, ki je v boju proti partiji pridobivala moči in jo na volitvah, tudi s pomočjo takratnih medijev, premagala. Demosova koalicijska vlada je uspešno izvedla osamosvojitev Republike Slovenije od takratne Jugoslavije. Na plebiscitu 23. decembra 1990 je 88,2 odstotka volilnih upravičencev glasovalo za osamosvojitev Slovenije.

Po Kučanu Kučan
Leto 1990 je bil tudi čas volitev takratnega predsedstva. Za predsednika predsedstva so se potegovali Milan Kučan, Jože Pučnik, Marko Demšar in Ivan Kramberger. V drugem krogu, ki je potekal 22. aprila, sta se pomerila Kučan in Pučnik, zmagal pa je Kučan. 16. maja je bila na podlagi volilnih izidov imenovana prva slovenska demokratično izvoljena vlada, ki so jo sestavljale stranke koalicije Demos. Njen predsednik je postal predsednik SKD Lojze Peterle. Slednji je to mesto najprej ponudil predsedniku Demosa Jožetu Pučniku, a ga je ta zavrnil.

Jesti bi morali travo
To ja čas, ko je še novembra 1990 Mile Šetinc, partner novinarke TV Slovenija Mojce Pašek Šetinc, sicer lobist in politik globoke države, nasprotoval osamosvojitvi z besedami: »Suverenost Slovenije nas zanima le toliko, kolikor omogoča udobno, spodobno in mirno življenje vsakdanjih ljudi. Tudi tistih, ki niso ali nočejo biti Slovenci. Zgolj zaradi časti, ponosa in svetosti se nam ne da jesti trave, tudi če je ta izključno slovenska. K požrtvovalnosti in, bog ne daj, herojstvu bomo stremeli le takrat, ko ne bomo imeli svobodne izbire.« Šetinc pa je tudi zagovarjal status quo in nasprotoval prizadevanjem takratne vlade za čimprejšnjo osamosvojitev Slovenije: »Predvsem me pa čudi neverjetno velika količina energije, ki jo ta vlada vlaga v pridobitev suverenosti na mednarodnem in pa obrambnem področju, namesto da bi se to logično izšlo iz procesa gospodarskega osamosvajanja, zlasti pa diplomatske ofenzive znotraj Jugoslavije. Se zdi, da se je vlada zapletla v iluzijo, da bo vlada preko tega po neki bližnjici prišla do samostojnosti. Zato ni čudno, da po vseh silnih naporih in dolgih potovanjih lahko vlada pokaže le Andreottijev obisk in Janšev gnili kompromis v Beogradu glede nabornikov.« To je le izjava enega od izjav politikov, ki so zavzeli podobno stališče kot Šetinc.

Mojca Pašek Šetinc s svojim možem Miletom Šetincem. Foto: (STA)

Kaj so rekli leta 1990?
Za osvežitev spomina smo izbrali nekaj izjav iz omenjenih časopisov, ki kažejo intimno odločitev nekaterih vidnih politikov glede samostojnosti Slovenije.

Milan Kučan (31. 1. 1990, Delo)
“O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. Toda taka Jugoslavija za nikogar ni dobra.”

(5. 2. 1990, Delo)
“Ustavnopravna norma, forma skupnega življenja mora zagotoviti svoboden razvoj slovenskega in vseh drugih narodov. Slovenija svojih pogledov ne vsiljuje drugim in pravic, ki jih zahteva za svoj narod, ne oporeka drugim narodom. Bistvena je torej vsebina skupnega življenja v Jugoslaviji, sama forma je pri tem manj pomembna.”

(17. 3. 1990, Delo)
“Ne sodim med tiste, ki se zavzemajo za Jugoslavijo za vsako ceno, niti med tiste, ki so za vsako ceno za samostojno Slovenijo. Vitalni interes Slovenije je, da sodeluje v evropskih integracijskih procesih, kar je po mojem prepričanju tudi interes vseh drugih jugoslovanskih narodov.”

(17. 4. 1990, Delo, na vprašanje o porajanju nestrpnosti med vernimi in nevernimi)
“Cerkev ne sme posegati v politiko.”

(20. 4. 1990, Delo)
“O odcepitveni poti nisem nikoli govoril, o njej pa so govorili mnogi politični ljudje v Sloveniji. Tudi tisti, ki mi očitajo, da sem spreminjal svoja stališča. Govoril sem o demokratični federaciji. Ko se je pokazalo, da to v teh jugoslovanskih razmerah ni realnost, je prišlo do poskusa opredelitve, tudi moje, na podlagi asimetričnih odnosov. Tudi to se je pokazalo v razmerju asimetričnih sil za nerealno. Morebiti bi sicer danes že lahko bilo drugačno. Potem smo se seveda postavili na stališče o konfederalnem položaju Slovenije. To seveda zahteva gospodarsko in politično neodvisnost. Trdno pa stojim na stališču, da je to mogoče doseči tudi po drugačni poti, in ne po odcepitveni. Mnogi so govorili o odcepitvi, potem spet pod pritiskom takih ali drugačnih sil o federaciji, potem spet o konfederaciji brez odcepitve in zdaj govorijo celo o ustavni poti v konfederacijo. Se pravi, končali so tam, kjer jaz.”

(21. 11. 1990, Delo)
“Nastanek slovenske nacionalne države ni cilj, ampak predvsem izhodišče in sredstvo za vstop slovenske države v evropske in v nove jugoslovanske integracijske tokove.”

(7. 12. 1990, Delo)
“Več razlogov govori zdaj za to, da izpeljemo plebiscit, ne da bi čakali na sprejetje nove ustave. Plebiscit ne sme pomeniti političnega opredeljevanja enega dela prebivalstva zoper drugega na temelju politične pripadnosti. Ne more biti opredeljevanje strank. Mora biti le politično dejanje oziroma opredelitev večine v slovenskem narodu.”

(24. 12. 1990, Delo)
“Ta težko pričakovani dan plebiscita je napočil. Jaz seveda pričakujem zelo ugoden rezultat oziroma izid tega glasovanja, ne zaradi glasovanja samega in ne zato, ker bi do zdaj dvomil, da bomo Slovenci potrdili takšno svojo odločenost, ampak predvsem zato, da nam bo zdaj omogočeno živeti normalno, z vsakdanjimi problemi in se bomo lahko z izrazito političnih vprašanj začeli usmerjati na gospodarska in socialna vprašanja, od katerih je bistveno odvisno bolj prijazno življenje naših ljudi in zaradi tega smo končno tudi šli na plebiscit.”

Foto: STA

Tone Anderlič (2. 2. 1990, Delo)
“Slovenska vlada pogosto kaže s prstom v Beograd, češ da so tam za vse krivi. V 80 odstotkih to ni res, za veliko slabosti smo v Sloveniji krivi sami.”

Borut Pahor (13. 4. 1990, Delo)
“Zato pa moramo končno stopiti korak, ki nas popelje v politično prihodnost. Dokončno in povsem jasno, deklarativno in simbolno moramo odpisati komunizem. Seveda lahko začenjamo veliko diskusijo o tem, kaj je pravzaprav komunistična misel, kako je nastala, kdo je za njo stal in zakaj. Rad pa bi povedal, da bo takrat, ko bo dan na ta vprašanja predzadnji odgovor, že zdavnaj prepozno. Naši otroci se bodo takrat učili, da so slovenski komunisti izginili iz politike tam nekje po koncu slovenske pomladi. Nič več.”

(22. 9. 1990, Delo)
“Še eno vprašanje mi venomer sili v ospredje. Ali bo uspelo Sloveniji kot samostojni državi z lastno mednarodno subjektivnostjo, da bo hkrati z mednarodno pogodbo vključena v jugoslovansko skupnost in hkrati v Evropsko skupnost?”

(11.7.1990, Delo)
“Sam nimam nič proti plebiscitu, če se bo izkazal za nujen instrument slovenske politike, ko so bile izčrpane vse druge pogajalske možnosti in ko bi Sloveniji grozil gospodarski, politični ali celo vojaški zlom ali poseg.”

Predsednik RS Borut Pahor (Foto: STA)

Miran Potrč (23. 6. 1990, Delo)
“Naš naslednji korak mora biti nova slovenska ustava in konfederativna ureditev Jugoslavije oziroma položaja suverene slovenske države v njej. Tudi ta korak k polni suverenosti slovenske države ne bo enostaven. Morda je to razlog, da tako obotavljajoče se tudi nova oblast razmišlja o tem, kako in kaj ga narediti.”

 (4. 1. 1990, Dnevnik)
“Prepričan sem, da je velik del Slovencev jugoslovansko naravnan, zato še vedno obstaja možnost skupnega življenja v Jugoslaviji, vendar po korenito spremenjenih odnosih.”

Franco Juri (4. 8. 1990, Delo)
“Zgodovina slehernega naroda in nacije pozna vedno več opcij; vse so bolj ali manj tvegane. Modrost neke državne politike pa se izkaže prav v izbiri najmanj pogubne. Slovenija je danes na pomembnem zgodovinskem razpotju; sleherna pot pa skriva v sebi nekaj pasti. Konec koncev še vedno upam, da bo suverena Slovenija seštevek vseh interesov, ki jo kot tako opredeljujejo, in ne le nov ideološko-romantični izum, kot je bila ‘trdna in enotna bratska Jugoslavija’.”

Foto: STA

Jožef Školč (18. 9. 1990, Delo)
“Verjamem, da bomo spet označeni za tiste, ki nimamo občutka za zgodovinski trenutek, za velike besede, a lahko se zgodi, da bo na koncu oblast v Sloveniji popolnoma neučinkovita in izolirana, brez komunikacije s kraji.”

Rado Bohinc (26. 12. 1990, Delo)
“Gospodarstvo ni pripravljeno na presenečenja, ne vemo, kakšne bodo posledice plebiscita. Ni znano, ali gre za samostojnost, neodvisnost ali odcepitev. Po informacijah, ki jih imamo v gospodarstvu, gre za različne možnosti slovenskega osamosvajanja – od zahtev po gospodarski suverenosti, kar pomeni večjo samostojnost pravnega sistema, prek različnih oblik konfederacije z negotovimi odnosi na trgu do odcepitve, ki pomeni popolno prekinitev tako političnih kot gospodarskih stikov. Verjetno nihče ni tako neodgovoren, da bi predlagal tako daljnosežne ukrepe, ne da bi razčlenil scenarij ekonomskega preusmerjanja gospodarstva v novih razmerah …”

Milan Balažic (. 4. 1990, Delo)
“Razumem predvsem Vas, gospod Pučnik, da imate premalo političnih izkušenj z jugoslovansko politično realnostjo. Toda navzlic temu, kdo, vprašam vas, kdo bo nosil odgovornost in posledice za vašo odcepitveno avanturo. Za to, da se bo slovenski narod razcepil na dva sovražna tabora? Za to, da bo slovenski nacionalni dohodek v najsrečnejši varianti padel na polovico? Ali kakšna bo po vašem slovenska turistična sezona ob napovedanih vaših prekucijah? Ali še določneje: kdo, kateri tuji kapital, bo vlagal v Slovenijo v tako nestabilnih političnih razmerah, kot lahko z vašo pomočjo nastanejo? Konfederacija je za Slovenijo realna politična opcija, odcepitev pa bi bila − Slovenci smo vendar nagnjeni k samomoru − kolektivni samomor!”

Kaj so menili drugi?

Kaj so menili drugi?
Janez Janša (10. 3. 1990, Večer)
“Jugoslavije, kakršna je zdaj, čez leto dni ne bo več.”

Lojze Peterle, (30. 6. 1990, Delo)
“Slovenija je z vsakim dnevom bolj suverena. Kdaj bomo dosegli popolno suverenost, ne morem natančno napovedati. Treba je uresničiti sveženj, zapisan v vladnih programskih usmeritvah, vključno z osamosvojitvijo na vojaškem področju. Če bomo čakali na demokratizacijo vse Jugoslavije, tako da se bomo lahko pogovarjali z demokratično izvoljenimi predstavniki oblasti v drugih republikah, bo ta pogovor mogoč šele prihodnje leto. Za nas je zelo pomembno vprašanje tempa. Vsekakor nas čaka vroča jesen. Jeseni računamo na nekaj bistvenih premikov.”

(24. 12. 1990, Delo)
“Danes je za Slovence zgodovinski dan, zato sem osebno razpoložen, kot se za tak dan spodobi. Danes se moja razmišljanja o plebiscitu, njegovih rezultatih in posledicah prav nič ne razlikujejo od razmišljanj, ki sem jih o tem imel že do zdaj.”

Foto: STA

Alojzij Šuštar (12. 12. 1990, Delo)
“Odločitev za samostojno Slovenijo, ki jo bomo s svojo udeležbo na plebiscitu in z glasovanjem potrdili, je izredno pomembno dejanje za prihodnost slovenskega naroda. Naša dolžnost je, da se jasno zavedamo svoje odgovornosti in se zrelo, modro in pogumno odločamo in s svojim glasovanjem prispevamo k uresničenju samostojne Slovenije.”

Igor Bavčar (17.12.1990, Delo)
“Ankete javnega mnenja izpred nekaj dni kažejo, da več kot 85 odstotkov ljudi meni, da je treba absolutno braniti slovensko neodvisnost in integriteto naše republike pred vsemi, pa tudi tistimi, ki si prizadevajo, da bi JLA uporabili za svoje politične cilje. Ne gre za strah, ampak za odločnost.”

Petra Janša

 • Slovenec

  Komunisti so bili proti samostojni Sloveniji, sedaj se pa tepejo za stolčke ravno v samostojni Sloveniji.

  • alojz

   Če v mladosti nisi vsaj malo socialista (komunista) si brez srca. Če si pa pri 30tih, si pa brez možganov. (Winston Cherchill).

  • Steiermark

   Kako se tudi nebi, saj so oni najbolj zaslužni za tako pohabljeno in okupirano Slovenijo – to da oni nikoli niso hoteli samostojne, kajšele svobodne Slovenije, to je tudi logično, sicer bi morali pokrepat, ker za golazen, v svobodni in samostojni Sloveniji, ni prostora!

 • tasilo

  Do neke mere je še razumljivo, da si totalno ausglajzan, če je tvoja edina intimna opica Štefla…

  • Joc 52

   Bi se streznil prej?

   • tasilo

    Uh, Joc … aaa si prepričan, da sploh razumeš, kaj sem napisal? — Ratata je pokapiral.

    Aja, pa ne mi težit z minusi, no. Ni fora, res ne … ;) Že nekajkrat sem namreč opazil, da mi stisneš minus, še preden dobro zapopadeš, kaj sem napisal. Temu bi lahko rekli, da imaš prste hitrejše od pameti. Ne delaj tega. Butale prosijo. ;)

    • Joc 52

     Butalam se opravičujem, res je, mea culpa. Prehitro prebral, bolj preletel, spregledal opico/prebral opcijo, pa napisano štefla….in sem videl hlape v tvojem pisanju. Obljubim, bom bolj pozoren, zlasti pri tebi. Sam sem bolj za telegrafsko, na kratko….do sodelovanja prijazen pozdrav

  • RATATA

   Opica Štefla je bila ausglazanemu obenem tudi edina intimna porcija; zanjo ni mogel ajnrukat nikjer drugje kot za Slovenko leta, saj ni kandidirala na nobeni listi intimnih opic, niti intimnih porcij.

 • zaslosds

  Vsi za SDS,da končno zaživimo v ne komunistični Sloveniji.

 • ZatonMesecnikov

  #Kako intimna je bila opcija komunistov glede samostojnosti?# Seveda je ni bilo. Partijsko frakcionaštvo je bil vedno smrtni greh in slovenski Komunisti so bili vedno samo del Komunistične Partije Jugoslavije. Le po razpadu Kraljevine Jugoslavije in začetni negotovosti, ali bo ta država sploh kdaj obnovljena, so se poigravali z mislijo o Sloveniji kot delu Sovjetov sveta po zmagi Rdeče Armade, v katero so trdno verjeli. Zato tudi Stane Žagar pred nemškim napadom na Dražgoše govori na mitingih o srečni skupnosti Sovjetov in nič o Slovencih. Ko je bilo po letu 1943 jasno, da bo Jugoslavija obnovljena, so se slovenski Komunisti vrnili k svojim jugoslovanskim koreninam. In jugoslovanski Hercegovci in Dalmatinci, so jim prinesli oblast v Sloveniji.

 • Garbage man

  Njihova opcija je bila pobit in zasužnjit antikomuniste in poštene ljudi, predvsem kmete ( rad bi videl študijsko pot od milčija in zakaj ni nikoli odprl odvetniške pisarne ? Verjetno nas takrat Madžarska ni ogrožala……..

 • AGA

  Vid face

 • rubec

  Ko svojemu biku pokažem sliko sonje lokar, me vedno prijavi socialni. Ne neha pa ne neha.

 • Vana

  + + + + + + tale članek bi morali vedno znova objavljati.
  Da se končno zavemo, koliko ljudi v Sloveniji se obrača po vetrčku. Kakor pač nanese !!

 • Peter

  Kako intimna je bila opcija komunistov glede samostojnosti?
  Zelo intimna.
  Jebal se jim je zanjo, no.

 • mare

  Izdajalci Slovenije so vsem znani, so pa še vedno na oblasti in pri koritu.

  • zaslosds

   In zakaj so še na prostosti,to je zločin nad Slovenijo,ki ne bo nikoli zastaral.

 • VERZIFIKATOR

  Štefan Možič

  BOM INTIMEN

  Bom intimen, tri že desetletja
  od takrat je, zdaj bi rad povedal,
  da tedaj sem dobro se zavedal
  svojega pritlehnega početja.

  Bom intimen, veste, sem optiral,
  opcijo izbral sem elegantno,
  takšno mirno, prav nič militantno,
  dobro le rešitev sem podpiral.

  Bom intimen, naj povem resnico,
  nisem bil intimen z njo, da veste,
  s spraševanjem mi na živce greste,
  kakšno da sem opcijo izbiral.

  Opcija intimna ne obstaja,
  vsaj pri meni ne, ki strastno ljubim
  več resnic in vsakič novo snubim,
  saj mi drugega ne preostaja.

  Nisem bil intimen z njo, ki rada
  stran bi šla, postala samostojna,
  sem imel takrat merila dvojna,
  vedel, s čim, kako se stvar obvlada.

  Nisem bil intimen z njo, to vemo,
  le na daleč sem igral vojerja,
  izigraval vlogico solerja,
  z eno vsaj resnico zdaj ven gremo.

  Nisem bil intimen še nikoli,
  opcije iskal sem na daljavo,
  vsakokrat izbral najboljšo, pravo,
  kot učili v kumrovški so šoli.

  Nisem bil intimen, ker intime
  moje baže tiči ne poznamo,
  in resnico takšno vam prodamo,
  da ob njej vas vsakič nekam prime.

  P. S.

  Nisem bil intimen, bom optiral
  za rešitev, ki me v sanjah išče,
  v snu odtaval spet bom na stranišče,
  z opcijo najmanjšo onaniral.

 • Antonius

  Referendumska osamosvojitvena volja in volilna stvarnost sta si narazen kot resnica in laž.
  Osamosvojili smo se od komunistične Jugoslavije, da nas še naprej za nos vlečejo in kradejo izvoljeni komunisti.
  Referendum?! Kaj bi bilo drugače, če ga nebi bilo?

  • DOMOVINSKA LIGA

   Nič.

  • RATATA

   Slovenci smo znali obkrožiti navaden JA kot odgovor na primerno zastavljeno vprašanje, čeprav ni skoraj nihče bral Nove revije (niti 57.številke ne).
   Folk čuti, vendar ga zmanjkuje ob tej izrojeni demokraciji, ki mu je prikazovana, kot tudi s pomočjo narejenega ponarejenega prava potomcev onih!
   Osamosvojena socialistična Republika Slovenija ni niti d.o.o., ker tudi slučajno ni nobene odgovornosti. Je le mafijska z.b.o. (mafijska združba brez odgovornosti)!

  • Kluki

   En moj pokojni znanec mi je v času osamosvojitve in ,,rešitve,, izpod komunizma ,rekel: Ne pričakujte hitrih rešitev.Kolikor časa je šel komunizem gor,toliko časa bo šel dol.Bo pač treba počakati,da ta virus crkne po naravni poti.

   • Steiermark

    To je napovedal, že, sam Pučnik!

 • piko8

  Golazen na sliki bi morala gret posteje v ARESTU!!
  Je pa ravno obratno, še kar nam kradejo!!
  Letos upam na spremembe!!

 • Smo-vas-in-še-vas-bomo

  Sergej Flere: “Tito je umrl prepozno. Če bi umrl prej, okoli leta 1970, bi morda obstajala možnost, da država preživi, saj so bile na oblasti bolj razsvetljene elite, ki so med seboj še govorile in ki ne bi dovolile vojne, kakršna se je zgodila. Toda, ker Tito ni umrl, je pa tiste elite odstavil, so se na Hrvaškem, v Srbiji in tudi v Sloveniji razvile velike frustracije oziroma prikrit nacionalizem.”

  Foglof Tunek: “Iz prikritega nacionalizma so se ponovno razvili četniki in ustaši ki so spet klali folk sredi Evrope od leta 1991 dalje. Po balkanski vojni se je v Sloveniji razrasel desničarski domobranski nacionalizem pod taktirko SDS-a. Postavljajo se domobranski spomeniki, partizanski boj se zanika, klerofašizem je na pohodu. Janšizem je spet na pohodu, leta 2020!?!?… Folk, bodimo pametni, Tito je umrl prepozno.”

  • ZatonMesecnikov

   Prej bi Tito umrl, prej bi Država razpadla. Maspok in hrvaška pomlad sta bila leta 71….

 • ludvig

  ..če nekdo v gostilni opleta o politiki je obrobna zadeva…če je pa takratni partijski politični vrh Slovenije tako razmišljal v kar ni dvoma, se pokaže vsa beda dotičnih, ki jih vidimo kako se prerivajo v prvih vrstah ob državnih proslavah…ti politični odvisniki, ki so vseskozi imeli težnostno polje v partiji, so tudi dandanes strici socialistične demagogi, ki zastruplja Slovenijo…

 • Smo-vas-in-še-vas-bomo

  V tem trenutku so padle že vse maske, vsi obrazi so razkriti. Danes ni več mogoče razpravljati, kakšne politične in demokratične standarde kdo zagovarja…politične stranke so se v tem smislu že preštele. Stvari so jasne celo osnovnošolskim otrokom, ki skupaj s starši gledajo večerna poročila. Z “demokratičnimi” standardi SDS nimajo težav Zdravko Počivalšek, Matej Tonin in Aleksandra Pivec…Pička jim je materina!!!

  • ZatonMesecnikov

   Džabe najvišji standardi tuppek, če levica ne zna vladati. oziroma zafura državo. Kot bi imel doma na dvorišču elektro avto najvišjih standardov brez akumulatorjev…

 • milanček

  balažič, ves vzhodni del Ljubljane, v Polju, Vevčah in širše, ter na drugi strani Ljubljanice, so se iz tebe dobesedno delali norca, saj si bil in si še vedno, vsestranski idiot, invalid

 • milanček

  takratek, kućanček, tik-tak, tik-tak, stanovnik te kliče iz globine!

 • Kluki

  Bil sem prostovoljec v akciji ,,kraje,, orožja TO iz kranjske vojašnice.Šele danes vidim,da so nas ponucali za kanonfuter.Ni mi žal.Bom kaj imel vnukom povedati.