fbpx

[Ekskluzivno pričevanje] Pretepli so ga, da je izgubil zavest, nato so ga še denarno kaznovali!

Policija je aretirala in pretepla lastnika zemljišča na vodovarstvenem območju, kjer želi župan Janković graditi kanalizacijo.

Zakrčil sem se v strahu,” je žrtev policijskega nasilja opisala trenutke, ko so policisti – kot so opisale priče incidenta – nanj planili kot živali. “Eden od izvrševalcev je dvignil pendrek, drugi je zavzel gard, spodmaknili so mi noge in šest težkih me je dvignilo in odneslo. Po nekaj korakih so me spustili, da sem padel po tleh,” je povedal oškodovanec, ki je nato tudi izgubil zavest in se čez nekaj časa znašel v policijskem vozilu z lisicami na rokah. Zaradi policistovega udarca v obraz, je močno zakrvavel, kasneje so ga po obisku urgence obdržali na opazovanju. Poleg fizičnega trpljenja pa je od policije prejel še kazen – plačilni nalog. Proti pomočniku načelnika PP Bežigrad je oškodovanec s svojim odvetnikom vložil ovadbo.

V prvi polovici decembra smo poročali o nasilnem ravnanju policije – nasilno so aretirali in odpeljali lastnika zemljišča na območju C0, kjer ima župan Zoran Janković namen protizakonito graditi kanalizacijo čez vodonosnik pitne vode. Nasilno ravnanje policije je bilo tudi posneto, oškodovanec pa je tistega dne zaradi poškodb ostal na opazovanju v Univerzitetnem kliničnem centru, nekaj dni je bil nato tudi v bolniškem staležu. Ena izmed prič je za RTV povedala, da so stali na parceli, ki sploh ni bila vprašljiva in namenjena za gradnjo – torej stran od osrednjega dogajanja – a so enega od lastnikov parcel na tistem območju policisti vseeno obstopili, in ko je slednji zaklical “urgenca”, se je pričelo. “Nanj so planili kot živali,” je povedala priča.

Oškodovanec je po svojih besedah tistega dne prišel k sosedu z Ježice, da bi mu pomagal pri odpravi težav pri delovanju traktorja. Pri tem so se odvijale v bližini dejavnosti, povezane z geodetskimi deli, a ne na parceli omenjenega soseda. Oškodovanca je tam nenadoma opazil pomočnik načelnika PP Bežigrad – z roko je pokazal na nič hudega slutečega in ukazal podrejenim, naj ga privedejo. “Presenečen sem obstal na mestu samem in nisem pričakoval, da gre za ugrabitev,” je povedal Aleš Mrzel, ki je proti pomočniku načelnika PP Bežigrad vložil ovadbo, enako je storil tudi odvetnik lastnikov zemljišč Klemen Golob. “Zakrčil sem se v strahu, ker so bili izvrševalci sposobni aktivirati orožje in druga prisilna sredstva. Eden od izvrševalcev je dvignil pendrek, drugi je zavzel gard, spodmaknili so mi noge in šest težkih me je dvignilo in odneslo. Po nekaj korakih so me spustili, da sem padel po tleh, nato so me zverzirano udušili s prijemi, nato sem za nedoločen čas izgubil zavest in se čez nekaj časa znašel v policijskem vozilu z lisicami na rokah. Vmes sem močno zakrvavel zaradi udarca policaja v obraz. Na PP Bežigrad sem se približno ovedel in okrvavljen po obrazu nisem bil sposoben niti prebrati niti podpisati nekih papirjev, ki mi jih je obdolženi tlačil pred obraz,” je Mrzel zapisal v svoji prijavi.

 

 

 

Brez razloga oviral postopek zakoličenja in bil zato odstranjen?
Spomnimo, v Ljubljani so se v sredo, 23. novembra 2022, nadaljevala dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod-Ježica, zato so v mednarodnem društvu Alpe Adria Green na policijsko postajo Bežigrad in v vednost Državnemu Zboru RS poslali prijavo, da bi zaščitili vodne vire ter se postavili v bran lastnikom kmetijskih zemljišč. V prijavi so opomnili, da območje zajetja pitne vode spada med kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je nujno odstraniti vsa tveganja onesnaženja pitne vode za glavno mesto Slovenije. Vsak projekt napeljave fekalne, greznične vode preko zajetja za pitno vodo krši zakonodajo, ki je nad posameznim projektom. Mestna občina Ljubljana po njihovih navedbah nima osnove, da naroča kakršnokoli posredovanje policiji, da ščiti eno stran proti lastnikom parcel, za kar nima dovoljenj in hoče nasilno vgrajevati cevi za fekalne vode preko pitne vode. Območje je v najvišji potresni coni, preko območja gre Žužemberški prelom, kar pomeni večje premike tal, geološko poročilo opozarja na tveganje deformacij cevi in onesnaženje pitne vode. Prebivalci ne smejo biti žrtev politikov in napačnega načrtovanja, ki ima alternativno možnost izpeljave drugje. Po Ustavi RS, 70.a člen ima točno besedilo, med drugim:  “Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.” MOL pa ni nad državo, opozarjajo. Država, Državni zbor je enoglasno namreč sklenil, da se izgradnja kanala čez pitno vodo ustavi, dokler ne bodo ocenjeni vplivi na okolje, česar pa MOL nima. Odvetnik MOL-a Primož Krapenc je po navedbah portala 24ur po incidentu dejal, da je odvedeni lastnik “brez razloga oviral postopek zakoličenja in da je bil zato odstranjen.

Da izgradnja načrtovanega povezovalnega kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarne Kleče in Šentvid, po katerem naj bi se v čistilno napravo iztekale odpadne vode, predstavlja hudo tveganje za ohranjanje pitne vodo za Ljubljano in okolico, so že leta 2016 opozorili tudi v Društvu slovenski komite mednarodnega združenja hidrologov IAH. Podobne načrte s kanalizacijo tudi v prejšnji državi, vendar je takratna komunistična oblast nato ugotovila, da gre za obsežno vodno zajetje – že takrat so določili, da gre za območje obrambnega pomena. Dejstvo je, da bi na tistem območju zadostovalo, če bi posodobili čistilno napravo na Brodu, saj med Črnučami in Brodom stanovanjskih hiš praktično ni. Lastniki zemljišč so med drugim opozorili tudi na to, da so cevi veliko prevelike – razen seveda, če ima občina v načrtu, da na vodovarstvenem območju v prihodnosti zgradi novo naselje.

 

Modus operandi MOL-a?
Leta 2019 smo pisali, da so lastniki kmetijskih zemljišč v bližini vodarne Kleče od MOL pod vodstvom Zorana Jankovića prejeli dopise, v katerih jim je bilo zagroženo, da bodo razlaščeni, če svojih zemljišč ne prodajo MOL-u. Janković je to počel pod pretvezo varovanja vodovarstvenega območja – kako resne namene glede ohranjanja čiste pitne vode ima v resnici, pa nazorno kaže to, da je kanalizacijski kanal C0 gradil kar brez opravljene presoje vplivov na okolje. “Ne gre samo za C0 kanal in pitno vodo, temveč za ravnanja MOL-a v navezi z različnimi organi v celi vrsti zadev,” nam je povedal Mrzel in spomnil na pot ob Savi, kjer potekajo razlastitve – saj sodišča zadržujejo zahteve za vrnitev sredstev zaradi nezakonitosti MOL-a. Pri tem je zanimiva tudi nezakonita kategorizacija poti, ki naj bi bila narejena na osnovi lažne listine. Kljub prijavi na tožilstvo, se ne zgodi popolnoma nič.

Leta 2013 je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo sklep s katerim se je MOL-u odobrilo sredstva za sofinanciranje operacije “Sava, reka, ki povezuje”. Iz pogodbe je razvidno, da operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija je bila zaključena leta 2015, ministrstvo pa je nato prijelo prijavo o nepravilnosti pri izvedbi projekta in zahtevo za revizijo – projekt naj bi bil izveden v nasprotju s pravili črpanja sredstev EU. Med drugim se je izkazalo, da 56 zemljiških parcel na trasi ni v lasti upravičenca, torej MOL-a, kar pa ni v skladu s splošnimi pogoji Javnega poziva. Ministrstvo je zaradi kršitve postopkov posredovalo zahtevek za vračilo izplačanega zneska, leta 2020 pa je ministrstvo na Državno pravobranilstvo posredovalo pooblastilo, da se proti dolžniku vloži tožbo.

Vir: Del pojasnila v zvezi z izvajanjem operacije Save – reka, ki povezuje; Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Če se sedaj vrnemo na kanal C0 – MOL naj bi trenutno imel gradbena dovoljenja, z izjemo določenega odseka hipodroma Stožice. Po pričevanju nekaterih virov naj bi bila dovoljenja sicer pridobljena na nezakonit način, saj je bilo izločenih okoli sto lastnikov sosednjih zemljišč kot strank v postopku. Na nekaterih zemljiščih imajo vpisane napačne služnosti, kot že rečeno tudi ni presoje vplivov na okolje – imajo pa sklep Arsa, češ da presoja ni potrebna – tamkajšnji uslužbenci naj bi bili po navedbah nekaterih virov sicer na sodišču, zaradi sprejemanja podkupnin – informacijo še preverjamo. Obravnave na UE in odločbe so farsa, dodajajo viri, in pojasnjujejo, da tudi te odločbe niso izvršljive, saj ni določene meje.

Kot smo že poročali, je geodet prišel na teren brez papirjev, ki bi jih moral imeti ob določitvi meje. Kljub vsemu se napoveduje nadaljevanje gradnje po 10. januarju, poleg tega pa policija očitno pokriva nezakonito delovanje geodeta oziroma MOL-a. Mesta občina Ljubljana je na podlagi 12. člena ZNPPol pri nadaljevanju gradnje povezovalnega kanala zaprosila za asistenco policije – iz zaprosila je razvidno, da predvsem zaradi preteklih izkušenj oziroma “težav”, ki so jih privedle tudi do odločitve, da sprožijo vse potrebne postopke s ciljem omejitve lastninske pravice na delu zemljišč, ki mejijo na traso povezovalnega kanala. V opredeljen namen so bili pri upravni enoti sproženi upravni postopki razlastitve oziroma prisilne začasne obremenitve zemljišč. “Pravna podlaga, na kateri MOL utemeljuje to svojo prošnjo, so pravnomočna in izvršljiva gradbena dovoljenja ter izvršljive določbe Upravne enote Ljubljana o začasni obremenitvi okoliških zemljišč,” so zapisali in dodali, da je MOL na podlagi 215. člena Zurep-3 upravičen do prevzema posesti.

MOL bi moral zahtevek poslati najmanj sedem dni pred opravljanjem nalog
Kot je razvidno iz zaprosila za ponovno policijsko asistenco, je naveden datum 12. december 2022, torej le dva dneva pred naročeno asistenco. Po zakonu bi morali zahtevek poslati pristojni policijski postaji najmanj sedem dni pred opravljanjem nalog – a na MOL očitno menijo, da pravila za njih ne veljajo. Še več, v dopisu so tudi predlagali, da bi v bodoče zaprosila za asistenco podajali zgolj ustno – kar prav tako ni v skladu z zakonom. 12. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije pravi, da “Policija zagotavlja pomoč državnim organom in samoupravnim lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil pa le, ko izvajajo javna pooblastila na podlagi zakonsko določenih nalog in pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), če pri izvajanju njihovih nalog pride do upiranja ali ogrožanja ali če to utemeljeno pričakujejo. Policija zagotavlja pomoč iz prejšnjega odstavka na podlagi pisnega zahtevka upravičenca. Upravičenec mora zahtevek poslati pristojni policijski postaji najmanj sedem dni pred opravljanjem nalog. V zahtevku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je treba zagotoviti pomoč policistov, in zakonska podlaga za izvajanje nalog in pristojnosti, pri katerih je prišlo do upiranja ali ogrožanja, ali upravičenec to utemeljeno pričakuje.” V tretjem odstavku tega člena zakona sicer tudi piše, da se – ne glede na določbo prejšnjega odstavka – pomoč lahko zagotovi takoj na podlagi ustnega zahtevka, če pisnega zahtevka ni mogoče pravočasno vložiti. A glede na to, da je MOL že vsaj od 16. novembra prepričan, da pri izvedbi gradbenih del potrebujejo policijsko asistenco, seveda ne morejo trditi, da “pisnega zahtevka ni mogoče pravočasno vložiti”.

Predstavnik za odnose z javnostmi je po pooblastilu direktorja PU Roberta Bajuka v odzivu na naš decembrski članek in novinarska vprašanja glede policijske asistence na Produ sporočil, da je samoupravna lokalna skupnost, t.j. Mestna občina Ljubljana, policijo zaprosila za asistenco pri izvajanju njihovih nalog na območju Ježice. Pojasnil je, da “Policija pri nudenju pomoči pristojnim upravičencem ne preverja in ne ugotavlja zakonitost in korektnosti dotedanjih postopkov, niti ne preverja, ali so podani dejanski razlogi za opravo nekega opravila. Za vse navedeno poskrbijo oz. so odgovorni upravičenci (v tem primeru Mestna občina Ljubljana), ki skrbijo tudi za strokovnost in zakonitost svojih postopkov, na kar so bili predstavniki Mestne občine Ljubljana še posebej opozorjeni. Vloga policije je namreč zgolj zagotavljanje varnosti upravičencem.” Policija je po svojih navedbah pri presoji zaprosila Mestne občine Ljubljana za nudenje asistence pri nadaljevanju gradnje povezovalnega kanala CO ugotovila, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZNPPol, zato je 14. decembra Mestni občini Ljubljana nudila asistenco.

Oškodovanec prejel tudi plačilni nalog
Medtem pa so oškodovanemu Mrzelu s Policije poslali tudi plačilni nalog, in sicer zaradi storitve prekrškov po 2. odstavku 7. člena in 1. odstavku 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zraven so priložili tudi “kratek opis dejanskega stanja prekrška z navedbo dokazov” ter sklep o pridržanju, obvestilo o pravicah pridržane osebe in poročilo o reševalnem prevozu. In koliko te dni stane, da te policija na lastniški parceli nasilno podre na tla, krvavečega vklene in odpelje na policijsko postajo? Drugi odstavek sedmega člena je sodeč po položnici vreden 417,29 evra, prvi odstavek dvaindvajsetega člena pa 333,83 evra. Skupaj torej 751,12 evra – kot da fizične posledice privedbe in pridržanja ne bi bile dovolj. Nekoliko ironično je, da je med pravicami osebe, ki ji je bila odvzeta prostost, zapisana tudi pravica do stalnega dostopa do pitne vode. Lastniki zemljišč, ki nasprotujejo gradnji kanala C0, so namreč prepričani, da so prav oni še zadnji branik pri zaščiti pitne vode.

Kako Janković skrbi za okolje, je razvidno tudi iz trenutnega goloseka
“Zavedamo se, da so vsi centri moči za Co kanal, tudi vse politične stranke (kravje kupčije), vendar gremo dalje,
” vsemu navkljub pravi Mrzel. V Inštitutu 8. marec se samooklicani borci za vodo glede dogajanja uradno še zdaj niso opredelili – je pa Merima Sarajlija, vidna aktivistka I8m in članica stranke SD, zapisala, da jo veseli, da “so ga uklenili, da se bo nehal šopiriti po našem naselju.” Sarajlija je poleg tega tudi “ugotovila”, da ima Janković prav, v isti sapi pa ekologe Alpe Adria Green obtožila za lažne – češ da ne rešujejo grmovnic in zelenih otokov. No, ni videti, da bi Sarajlijevo kakor koli motil trenutni projekt ljubljanskega župana – obsežen golosek na Rožniku, kjer se je posekalo že nekaj sto odraslih zdravih dreves, še nekaj sto pa naj bi jih imeli v načrtu. Obsežna sečnja je pojasnjena z izgovorom “pomladitve“. Ni kaj, Janković res lepo skrbi za zdravo in zeleno Ljubljano.

Sara Bertoncelj