Krščanski forum SDS o vse bolj agresivni promociji kulture smrti: Evtanazija ni rešitev!

Slika je simbolna. Foto: iStock

V zadnjem času se je na dnevnem redu slovenske politike ponovno znašlo vprašanje evtanazije in njene morebitne legalizacije. Glede na razpoloženje, ki se v javnosti tako v med vladajočimi strankami kot tudi delno v opoziciji nagiba v prid evtanaziji, in glede na prevladujočo politično kulturo v sedanji sestavi državnega zbora, je mogoče pričakovati, da bo večina v državnem zboru brez večjih težav podprla legalizacijo evtanazije.
Krščanski forum SDS zato poziva vse poslance Državnega zbora RS k temeljitemu razmisleku in premisleku o vprašanju evtanazije. Prepričani so namreč, da je potrebno še pred razpravo o evtanaziji najprej sanirati stanje v javnem zdravstvenem sistemu in o možnosti paliativne oskrbe, preden se javna razprava o legalizaciji evtanazije sploh začne.
Obrnjen vrstni red bi pomenil poraz ne samo zdravega razuma, pač pa tudi naravne, medicinske in krščanske etike, kar bi posledično pomenilo tudi moralni poraz civilizacije.
Ob tem pa v Krščanskem forumu SDS opozarjajo na naslednja dejstva:
1. K podpori evtanaziji velikokrat pripomore predvsem slaba osveščenost in črno-bela slika o tem, da je edina alternativa evtanaziji sprejemati hudo trpljenje. V tem primeru svojo vlogo igra tudi slabo stanje slovenskega javnega zdravstva ter nepoučenost o t. i. paliativni oskrbi, ki je namenjena neozdravljivo bolnim.
2. Doslej so samo štiri evropske države sprejela zakonodajo, ki omogoča evtanazijo, izkušnje pa kažejo, da se veliko starostnikov umika iz držav Beneluksa v sosednje države prav zaradi zlorab evtanazije.
3. Kot je v intervjuju za Mladino leta 2011 opozoril tedanji predsednik komisije za medicinsko etiko, sedaj že pokojni akademik in zdravnik nevrolog dr. Jože Tronteljse zaradi legalne evtanazije paliativna oskrba na Nizozemskem dolgo časa ni razvijala, ker za to ni bilo potrebe. “Šele zadnja leta, potem ko so uvedli obvezen predusmrtitveni posvet domačega zdravnika s strokovnjakom za evtanazijo, ti specialisti pa so morali opraviti tečaj iz paliativne medicine, je dela za to stroko več, evtanazije pa manj. A tudi pri nas bo treba za paliativno oskrbo storiti veliko več,” je v tem intervjuju dejal dr. Trontelj.
4. Naloga medicine ni uničevanje človeškega življenja, ampak njegovo varstvo. Tudi po Ustavi RS (17. člen) je človekovo življenje nedotakljivo. Evtanazija je zato etično nesprejemljiva in pomeni rušenje enega od temeljnih kamnov človeške civilizacije, prepovedi umora. Tu spet opozarjamo na mnenje dr. Trontlja: “Seveda pa je mogoče in tudi treba veliko več storiti za varovanje in negovanje dostojanstva bolnega na smrt ali umirajočega. A to ne tako, da ga ubijemo. Danes lahko res storimo veliko, in če ne, ni kriva medicina, ampak premalo učinkovita zdravstvena služba. Nikomur ni treba trpeti hudih bolečin ali drugih neznosnih muk.”