Še Butalci se zdijo ob rektorju Svetliku amaterji. Neverjetno, kako brani Mramorjev dodatek za stalno pripravljenost.

Foto: STA

Univerza v Ljubljani ne bo ukrepala zoper dekane devetih fakultet, ki so odobrili nezakonita izplačila dodatka za stalno pripravljenost nekaterim zaposlenim. Na univerzi namreč menijo, da kršitve niso bile namerne, pač pa da je šlo za napake.

Rektor univerze Ivan Svetlik je pojasnil, da izplačila dodatka obravnavajo kot napake in ne kot namerne kršitve, do napak pa je po njihovem prišlo “zaradi pomanjkanja ustrezne ureditve na ravni univerze”. Napake nameravajo na univerzi v prihodnje odpraviti s sprejetjem skupnega pravilnika.

Kot pravijo, bodo morali posamezniki, ki so dodatke prejemali neupravičeno, denar vrniti skladno z zakonom, pri tistih, ki so dodatke prejemali upravičeno, pa bodo na univerzi skušali narediti vse, da ne bi bili prizadeti, “ne glede na mnenje inšpektorja”.

Na univerzi je premalo kadrov za opravljanje notranje revizije
Na univerzi pojasnjujejo še, da nadzorno funkcijo nad delovanjem univerze kot javnega zavoda vrši vrsta nadzornih služb, kot so računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, inšpektorat pri ministrstvu za javno upravo in druge. “Njihovo delo je za nas koristno, saj nas opozarja na notranje slabosti, ki jih sami ne zaznamo in jih lahko na tej podlagi odpravljamo. Na univerzi imamo sicer tudi službo za notranjo revizijo, vendar zaradi pomanjkanja kadrov z revizijami ne moremo pokriti celotnega poslovanja univerze vsako leto,” še dodajajo.

Fakultete v dveh letih izplačale skoraj 800 tisoč evrov dodatka
Inšpektorat za javni sektor je namreč v inšpekcijskem nadzoru, ki ga je izvedel na pobudo ministrstva za izobraževanje sredi preteklega leta, ugotovil, da je 9 od 11 fakultet, na katerih je bil izvedel nadzor, svojim uslužbencem nezakonito izplačevalo dodatek za stalno pripravljenost. Na ta način so fakultete v letih od 2012 do 2014 izplačale za 770.000 evrov bruto dodatka, največ med njimi ekonomska fakulteta, ki jo je takrat vodil zdajšnji finančni minister Dušan Mramor.

Fakultete se morajo zdaj z zaposlenimi dogovoriti o načinu vračila dodatka, pri čemer bodo morali zaposleni dodatke vrniti le za zadnjih deset mesecev, ko so jih prejemali, saj tako določa zakon. Kot je razvidno iz podatkov ministrstva za javno upravo, bodo morali tako vrniti okoli 190.000 evrov.

N. K., STA