fbpx

Muslimani v Sloveniji promovirajo učenje doktorja islamskega prava Zijada Ljakića o pravilih halal-klanja, čeprav je tovrstno klanje v Sloveniji prepovedano

Foto: iStock

Čeprav je v Sloveniji prepovedano halal-klanje, to ne zaustavi muslimanov, da bi v Ljubljani odpirali mesnice z mesom halal in ga uvažali iz tujine, pa tudi ne, da bi se promovirali na socialnih omrežjih in vabili ljudi h kupovanju njihovih izdelkov. Poleg tega pa na svoji strani objavljajo posnetke svojih početij. Halal-klanje je namreč krut način zakola živali, ki ne sme biti omamljena, opravljen pa mora biti po točno določenih pravilih, ki jih zapoveduje islam. S takšnim promoviranjem želi slovenska Islamska skupnost še bolj pritiskati na našo zakonodajo in jo spremeniti. Tokrat se je ustavno sodišče uprlo in zavrnilo njihovo ustavno pobudo za oceno ustavnosti 25. člena zakona o zaščiti živali, ki določa, da se mora vsako žival pred zakolom omamiti.

Glede na to, da na veliko promovirajo svoj način klanja in objavljajo posnetke, kakšna so pravila, pa je vprašanje časa, ali bomo podlegli tovrstnim pritiskom. Po njihovih prepričanjih ima Slovenska muslimanska skupnost pravice in je bila ustanovljena z namenom ohranjanja islamskih vrednot med slovenskimi muslimani pa tudi zaradi povezovanja z muslimani po svetu. Obredni zakol živali brez predhodnega omamljenja pa je po njihovem mnenju bistveni sestavni del islamske vere, s tem pa tudi svobode veroizpovedi in bogoslužnih interesov slovenskih muslimanov, ki so združeni v pobudnici.

Na svoji strani redno objavljajo svoje izdelke, pozivajo ljudi, naj obiščejo njihovo mesnico in tudi, naj delijo stran s svojimi prijatelji. Pred kratim pa so objavili tudi pravila klanja halal, ki jih razlaga doktor islamskega prava Zijad Ljakić. Pravila so bizarna in prav nič skladna z našim načinom življenja.

Pravila za halal klanje
1. Oseba, ki žival kolje, mora biti musliman ali “ehli kitabija” (kristjan ali žid, ki poseduje njihovo sveto knjigo). Pri tem oseba ne sme biti psihični in duševni bolnik, ne sme biti “odpadnik” (tisti, ki se odreče muslimanski veri), ne sme biti pijan in ne sme biti otrok. Pri tem je bizarno dejstvo, da za otroke smatrajo otroke, mlajše od 6 let, saj starejši “že razlikujejo stvari okoli sebe in vedo, kaj delajo”, pravi Ljakić.
2. Nož za klanje živali mora biti oster in ne sme biti narejen iz zob in nohtov, ker tako uči islam.
3. Prerezati morajo požiralnik, žrelo in vratne žile.
4. In pri zakolu mora oseba zaklicati Alahovo ime (če oseba to pozabi, ni več halal-meso).  

Poleg tega žival ne sme biti omamljena in njena glava mora biti pred zakolom obrnjena proti Meki. Tovrstno klanje je dovoljeno v Nemčiji, Franciji – tudi v Sloveniji so želeli pred ustavnim sodiščem iskati svoj prav, a so bili zavrnjeni. 25. člen zakona o zaščiti živali namreč pravi, da mora biti omamljenje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu, saj to zagotavlja njeno dobrobit in ji prepreči bolečino, stres in strah, ki jih povzroča človek.

A. G.