Resnica o “dražgoški bitki” in povojni obnovi Dražgoš v očeh domačina

Foto: STA

Ko so med drugo svetovno vojno Slovenijo razkosali okupatorji, so Nemci zasedli Štajersko in Gorenjsko in tako je pod nemško oblast prišla tudi vas Dražgoše.

Ta leži pod strmim robom Jelovice, za katerim se dviga Kotlič (1410 m), ki se sedaj imenuje Partizanski vrh. Gozd se razteza skoraj do vasi, ki je široko razpotegnjena. Zahodni del vasi se imenuje Pri cerkvi. Ta se s seniki in kozolci podaljšuje daleč pod Dražgoško goro. Vzhodni del vasi je Na pečeh, naprej od njega pa stoji še osameli zaselek Jelenšče. Z Jelenšč vodi pot čez Jamnik v Kropo in v Savsko dolino. Nad zaselkom štrli iz pobočja Jelovice skalnat pomol Jelenca, danes imenovana Bičkova skala. Čez strm rob vodijo poti na Jelovico, kjer je najbližja Mošenjska planina. Proti jugu poti vodijo v dolino Češnjice. Ob vznožju pod Dražgošami je vas Rudno, ob izhodu v Selško dolino pa Češnjica, do koder je iz Dražgoš pet kilometrov.

Pred vojno je bilo v Dražgošah 81 hiš in 444 prebivalcev, po štetju leta 1948 pa je bilo tu samo še 209 ljudi. Dražgošani so bili kmetje, gozdni delavci, oglarji in vozniki (furmani). Zaradi pridnosti vaščanov in njihove miroljubnosti je v vasi vladalo blagostanje.

Vas je imela župnijo, cerkev, ki je stala na nadmorski višini 853 m, šolo, prosvetni in sokolski dom, več društev, igralski oder, gasilce, električno napeljavo iz vasi Rudno … Znamenitost Dražgoš je bila baročna cerkev iz 17. stoletja, ki je imela štiri pozlačene oltarje iz leta 1658.

Prihod partizanov
V letih 1936–1938 je v dražgoški šoli poučeval učitelj Bertot. Izobraževal se je v Sovjetski zvezi in bil član komunistične partije. Pridobival je ljudi za komunistične ideje in ustanavljal komunistične kominterne. V Dražgošah je učitelj Bertot naletel na ugodna tla, saj se je manjša skupina prebivalcev (približno pet ljudi) nad njegovimi komunističnimi idejami zelo navduševala. Do vojne je bilo to delovanje prikrito. Tudi Bertot sam ni zbujal nobene pozornosti. Med vojno pa se je to pokazalo tako, da so ljudje iz ustanovljene komunistične kominterne povabili partizane prezimit v Dražgoše.

Cankarjev bataljon je prišel v Dražgoše v noči s 30. na 31. 12. 1941. Prišli so iz Poljanske doline čez Pozirno, Sv. Mohor (Zabrekve) in Kališe.

Vas je imela zelo dobro lego za umik na Jelovico, če bi Nemci morda napadli. Snega je bilo zelo veliko, vsaj meter in pol, vendar so imeli vozniki lesa dobro utrjene poti z Jelovice. Vas je bila razpotegnjena, vendar so bile hiše na kupu, tako da so imeli partizani hrane in prenočišč dovolj. Za takratni čas so bile Dražgoše bogata vas.

Vse to potrjuje dejstvo, da je bila vas načrtno izbrana. Med partizani se je govorilo: “Take farške vasi pa res ni škoda.” 

Cankarjev bataljon je bil ustanovljen 5. avgusta 1941 sredi Jelovice na Vodiški planini. Vodil ga je Stane Žagar, član CK KPS in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Poveljnik je postal kapetan Jože Gregorčič – Gorenjc, španski borec. Politkomisar je bil Ivan Bertoncelj – Johan. Operativna častnika sta bila Franc Primožič – Marko in Miha Švigelj, oba oficirja bivše jugoslovanske vojske. Bataljonski zdravnik je bil najprej dr. Jože Gabrovšek, po njegovem odhodu pa medicinec Janez Konšek s Trojan. Cankarjev bataljon je najprej štel 120 ljudi. Imeli so 40 pušk, eno strojnico, nekaj samokresov in bajonetov. Razporejeni so bili v dve četi: Jeseniško-Cankarjevo in Jelovško. Cankarjev bataljon se je v naslednjem mesecu zmanjšal za tretjino zaradi nekaterih bojev in nemškega preganjanja. V drugi polovici oktobra pa sta se četi spet združili. Partizani so se namestili na Sv. Mohorju z nadmorsko višino 948 m. Cankarjev bataljon je svoje lokacije menjal pogosto, na Sv. Mohorju pa so ostali do 9. decembra 1941. V novembru je prišlo tudi do sprememb v vodstvu Cankarjevega bataljona. Komandant je postal Stane Žagar, namestnik Jože Gregorčič in politkomisar Lojze Kebe – Štefan. Gregorčič je bil hkrati še vedno komandant, njegov politkomisar pa Ivan Bertoncelj – Johan. Do januarja 1942 je Cankarjev bataljon štel 200 borcev. 80 mož je bilo iz Poljanske doline, kjer so jih partizani mobilizirali in jim zagotavljali, da bo konec vojne čez 14 dni …

Boj se začenja
Cankarjev bataljon je prišel v Dražgoše v dveh skupinah. Glavni štab so imeli na domačiji Pr‘ birt Na pečeh. Partizani so bivali po hišah, v hlevih in sokolskem domu. Na novo leto zvečer je bil prvi miting (1. 1. 1942), drugi miting pa so organizirali 6. januarja 1942 v sokolskem domu. Glavni govornik na drugem mitingu je bil Stane Žagar, ki je govoril, da so v Dražgoški republiki tako rekoč svobodni, da so dobro oboroženi in da bodo branili Dražgošane pred Nemci. Govoril je tudi o komunizmu in o tem, da bo po uvedbi nove družbene ureditve vse boljše. Večina ljudi je dvomila v to, kljub temu pa so nekateri nasedli njegovim besedam. Ljudi je bilo predvsem zelo strah in so se bali prihodnjih dni.

Že prvi dan bojev, v petek 9. 1. 1942, je moj oče prosil partizane, naj odidejo iz vasi, ker so Nemci premočni, da bi jih partizani lahko premagali. »Pojdite iz vasi! Jaz vem, kaj je vojska in vojna, ker sem bil v prvi svetovni vojni. Nemci tega ne bodo dopustili. Ljudje bomo nesrečni, vas pa bodo premagali ali pa se boste morali umakniti. Pripravljeni smo vam voziti hrano na Jelovico, samo pojdite iz vasi!« jih je rotil oče. Na Jelovici je bilo namreč takrat veliko planinskih in gozdarskih koč. Vendar so bili partizani odločeni, da se bodo uprli in da bodo ljudi branili pred Nemci, če bi ti napadli. Tudi Stane Žagar in Jože Gregorčič sta bila enakih misli, češ, uprli se bomo, pa bo, kar bo. Možje, ki so bili za to, da bi se umaknili in so vodstvo tudi prosili, da to storijo, so morali odstopiti. Tudi komandir čete, tovariš Pečnik, je menil, da se je treba umakniti iz vasi. Zato so ga kmalu odstranili iz svojih vrst … Ko so borci videli, kaj se dogaja, jih je vsaj 120 pobegnilo že prvi dan bojev. Partizani tudi orožja niso imeli veliko. Slišal sem, kako so se v petek zvečer (9. 1.) pri nas doma partizani pogovarjali o tem, da ima nekdo samo še pet metkov, drugi le tri, borec z jugoslovansko zbrojevko pa je dejal, da ima samo dva šaržerja.

Nazadnje so se partizani in domačini nekako dogovorili, da bodo Dražgošani »dogodek« oziroma prebivanje partizanov v vasi prijavili županu Francetu Benediku. Izbrali so tri može. Nazadnje je to dolžnost opravil samo Pintar, ki je živel v vzhodnem delu vasi Na pečeh. Župan mu je rekel, da bo to olajševalna okoliščina in da so ljudje svojo dolžnost izpolnili. Vendar ljudje temu niso verjeli. Franceta Benedika, po domače Mlinarja, so za župana postavili Nemci. Še istega leta (1942) so ga partizani ubili kot izdajalca, prav tako so pobili tudi njegovo družino. Dražgošani vedo povedati, da se je Franc Benedik kot župan zavzemal za ljudi in se boril za pravico, kolikor se je v tistem času lahko.

Nemci so v petek, 9. januarja 1942, ob 8. uri zjutraj najprej začeli prodirati v Dražgoše z zahodne strani, vendar so se kasneje obrnili nazaj proti Rudnu. To so potrdili gozdni delavci (furmani) iz vasi, ki so v petek zjutraj delali na Jelovici v Češnc, tj. kraj na stičišču Rudna in Dražgoš. Tam so Nemci te delavce zjutraj zajeli. Ko se je začelo mračiti, so fantom na sani (»posmojke«) naložili municijo in se začeli pomikati proti vasi. Mlade fante domačine so Nemci postavili v prvo vrsto za ščit. Partizani, Jaka Brnard in njegov vod, so se »srečali« z Nemci in ujetniki na kraju, imenovanem Kras, ki je od vasi Pri cerkvi oddaljen približno 500 metrov. Tu so imeli partizani zasedo. Jaka Brnard ni mogel streljati, ker mu je zamrznil mitraljez. Drugi njegovi soborci, ki so bili skriti za kozolci, pa so na Nemce začeli streljati … Ujeti fantje, med katerimi je bil tudi moj brat Janez, so se v zmedi pognali po strmini, ki se je odpirala pod cesto, in se tako rešili. Konje so Nemci zasegli in se umaknili nazaj.

Prvi dan so Nemci začeli streljati s topovi z Rudna. Ljudje so bili ta dan še v hišah. Ena hiša (po domače Žerevnikova) Na pečeh je prvi dan že pogorela.
Drugi dan, v soboto, 10. januarja 1942, se je obstreljevanje stopnjevalo. Pogorelo je več hiš v vasi Na pečeh, ki so bile v dosegu topov, postavljenih na Rudnu pri Novakovi žagi. V soboto so se ljudje umaknili v kleti.

V nedeljo, 11. januarja 1942, ko se je začelo daniti, so Nemci spet napadli s topovi z Rudna. Ljudje so bili večinoma v kleteh, nekateri pa so se že umaknili na Jelovico, ker so slutili, da se bo zgodilo nekaj hudega. Bil je zelo hladen dan, minus 15 stopinj Celzija in meter in pol snega.

Istega dne so Nemci napadli tudi z vzhoda – na Jelenščah. Veliko ljudi se je pred granatami umaknilo prav tja, ker je ta zaselek bolj v zavetju in nekakšen »mrtvi kot«, kamor ni priletelo toliko izstrelkov kot v druge dele vasi. In prav tu so Nemci zajeli veliko ljudi in ob 11. uri dopoldne pričeli z morijo. Ljudje so stali v vrsti in nemški vojak je postavil roko na določeno višino. Kdor je bil višji od njegove roke, so ga postavili v vrsto za streljanje, kdor je bil manjši od te višine, so ga izpustili. Tako je bilo ustreljenih 21 mož: najstarejši je imel 73 let, najmlajša fanta pa sta bila stara samo 12 let. Tam je bilo tudi veliko žensk in majhnih otrok, ki so morali gledati morijo in nato iti mimo postreljenih trupel.

Na tem mestu bi rad še enkrat opozoril na to, da Dražgošan Ludvik Jelenc še vedno trdi, da je pobegnil Nemcem iz vrste za streljanje na Jelenščah. Vendar to ni res. Resnica je, da je bil Ludvik Jelenc takrat še otrok in manjši od višine, ki jo je z roko določil nemški vojak, torej ni bil v vrsti za streljanje. Tisti, ki je skočil iz vrste, je bil Evgen Luznar iz Dražgoš. Nemci so za njim streljali, vendar jim je pobegnil. Žal je že pokojni, da bi lahko o tem spregovoril …

V nedeljo zvečer, 11. januarja, je prišel stric Peter, očetov brat, z Jelovice, kjer je delal v gozdu, do nas in prosil mojega očeta Janeza, da bi šla skupaj pogledat, kaj je z njegovo družino, ki je živela Na pečeh. Moj brat, tudi Janez, je šel s stricem namesto očeta. Ko sta prišla do stričevega doma, je stric našel le gorečo hišo, njegove družine pa ni bilo nikjer. Iz gorečega hleva sta poskušala rešiti kravo, v tistem hipu pa je strica Petra oplazil rafal (Nemci so bili oddaljeni le še 50 m od stričeve hiše), moj brat pa se je uspel rešiti tako, da je skočil v bližnji svinjak. Stric se je uspel rešiti in je nato ves obupan pritekel nazaj v vas Pri cerkvi in povedal, da njegove družine ni nikjer in da so verjetno ubili tudi mojega brata Janeza. Moj oče in mama ter stric so bili obupani in niso več razmišljali, da bi se umaknili zvečer na Jelovico. Tako so naslednji dan, v ponedeljek zjutraj, Nemci zajeli mojega očeta in strica doma in ju ubili …

Mojega brata Janeza pa je v svinjaku našel avstrijski vojak, ki je govoril slovensko. Usmilil se ga je in ga odpeljal do Gričarjeve hiše, kjer so Nemci zbirali ljudi za selitev (v Šentvid v Škofove zavode, kot se je izkazalo pozneje), in mu podaril verižico s križcem z besedami, naj se ga spominja …

Bičkov vod in štab, ki sta bila v nedeljo, 11. januarja, v vzhodnem delu Dražgoš, sta bila od 200 do 300 m oddaljena od kraja na Jelenščah, kjer so Nemci streljali domačine. Vsi partizani, kolikor jih je še ostalo, so se poskrili v Grogcovih gosto zasajenih smrekicah in samo opazovali … Videli so, kaj se dogaja, vendar niso ničesar ukrenili. Nihče od partizanov tudi ni prišel sporočit ljudem Na pečeh in Pri cerkvi, kaj se dogaja v Jelenščah, ali jih opozorit, naj zbežijo oziroma se vsaj poskušajo rešiti. Torej so se možje, ki so se prej bahali, da bodo branili Dražgoše pred Nemci, zdaj skrivali!

V nedeljo zvečer v vasi ni bilo nobenega partizana več in so prepustili Dražgošane na milost in nemilost Nemcem. Vsi so se umaknili na planino Kališnik (kraj, ki že spada pod Jelovico), od koder so iz bajte pregnali Dražgošane iz vasi Na pečeh, ki so se še uspeli umakniti pred morijo. Pred morijo se je na Jelovico umaknil tudi Matičev stari ata, star 85 let. Pot do Kališnika je bila za starega človeka zelo naporna, zato je moral večkrat počivati. Nekako na sredi poti med Dražgošami in Kališnikom, kraj se imenuje Počivalo, je oče moral spet počivati. V tem času ga je dohitel štab Cankarjevega bataljona. Ko je soborec Staneta Žagarja videl, da je oče skoraj omagal, je prosil druge, da bi pomagali staremu človeku, da nekako pride do Kališnika. Vodstvo pa gaje zavrnilo, da se zdaj nima časa ukvarjati s temi ljudmi … Za borci pa je mimo Matičevega starega ata prišla Brinovcova mama, ki je bila noseča, z leto in pol starim otrokom v košu. Pomagala je Maticovemu očetu, da so skupaj nekako prišli do bajte na Kališniku. Ob 11. uri zvečer pa se je 31 domačinov, ki so se zatekli v to bajto in med katerimi je bila tudi 10-letna deklica, ki je sedaj moja žena, moralo spet umakniti štabu Cankarjevega bataljona (približno 15 partizanov) in si poiskati novo zatočišče v drugi eno uro oddaljeni bajti na Pstinah.

V ponedeljek zjutraj, 12. januarja ob 8. uri so Nemci vdrli v vas Pri cerkvi. Vse hiše v vasi so obkolili in vse moške, ki so jih dobili po hišah, nagnali v Pikcovo hišo, med njimi tudi mojega očeta in strica, in jih nato odgnali v župnišče in prosvetni dom ter jih žive zažgali. Vseh žrtev je bilo 18. Takrat sem svojega očeta zadnjič videl.

»Slavna bitka« v Dražgošah je tako zahtevala 41 žrtev med domačini: 39 moških in 2 ženski (punčko, staro tri leta, je zadela granata, Kolendrova mama pa je bila ranjena na Jelovici, ko so bežali, in je potem umrla).

Tu moram opozoriti še na napako Ivana Jana, ki je pisal o dražgoški bitki. Ta je v svoji zadnji knjigi zapisal, da je bila ranjena Koritnikova mama, vendar to ni res. Koritnikovi mami je umrl otrok, ki je bil obstreljen in je pozneje umrl, ranjena pa je bila Kolendrova mama, ki je kasneje umrla.

V Dražgošah je padlo sedem partizanov in 27 Nemcev. Trditev, da je padlo sto ali več Nemcev, nikakor ne drži. Vseh ranjenih Nemcev pa je bilo 14. O njihovem številu sem stoodstotno prepričan, ker sem moral v zaporu v Šentvidu skupaj z Birtovim Matijem ribati sobo, v kateri so ležali Nemci, ranjeni v Dražgošah. Med njimi je bil tudi vojak iz avstrijske Koroške, ki je potrdil, da je bil ranjen prav v Dražgošah …

Izseljevanje
Otroke in ženske iz vasi Pri cerkvi so Nemci v ponedeljek, 12. januarja, okoli 12. ure zaprli v Jorcovo hišo v dnevno sobo (približno 40 ljudi), da nas bodo skupaj s hišo zažgali. Otroke in ženske iz vasi Na pečeh pa so strpali v t. i. ta malo Matičevo bajto (približno 20 ljudi), okrog katere so že položili drva, da jo bodo zažgali, in v klet Gričarjeve hiše (tudi približno 20 ljudi). Ko je župan Mlinar izvedel, kaj nameravajo Nemci storiti s preostalimi domačini, je posredoval pri Nemcih in jih prosil, naj vsaj njim prizanesejo … Nemci so se zaradi posredovanja župana odločili, da domačine preselijo. S selitvijo so začeli v ponedeljek popoldne Na pečeh, v torek dopoldne pa v vasi Pri cerkvi. Najprej so nas peš odgnali na Rudno, približno tri kilometre, tam pa so nas strpali v vojaški tovornjak … Ko sem se po poti do Rudna ozrl proti domači vasi (po približno 500 metrih), sem videl, da je bila vas vsa v plamenih … Star sem bil deset let, ostal sem brez očeta in brez doma … Jokal sem in nemški vojak mi je zagrozil s pištolo. Drug vojak mu je preprečil, da me ni ustrelil. Odpeljali so nas v neznano… Pripeljali so nas v Šentvid v Škofove zavode. Vseh skupaj iz obeh delov vasi nas je bilo 81.

Pred vrati zapora v Šentvidu sem zagledal svojega brata Janeza, za katerega smo vsi mislili, da je mrtev. Skupaj z drugimi vaščani iz vasi Na pečeh so ga namreč preselili že v ponedeljek popoldne.

V tem času, ko smo bili v zaporu, je nemška minerska enota zminirala vse hiše v Dražgošah, razen cerkve.

Vsi preseljeni Dražgošani smo bili zaprti v enem samem prostoru. V Šentvidu smo ostali šest tednov. Hrane je bilo zelo malo. Vsaka družina je dobila eno skodelico (približno liter in pol) in to hrano si je morala razdeliti med družinske člane. Zadnjih trinajst dni so v zaporu v kuhinji delala tri dekleta iz Dražgoš (Birtova Tončka in Albinca in Megušarjeva Micika) in tako smo po dolgem času lahko spet poskusili gorenjske koruzne žgance. Po šestih tednih, na pustni torek ob sedmih zjutraj, je prišel ukaz, da moramo biti ob devetih pripravljeni za odhod. Prepričani smo bili, da nas pošiljajo naprej v nemška taborišča. Naložili so nas v dva vojaška kamiona in začeli smo se voziti proti Jeprci in nato zavili proti Škofji Loki. Slišal sem, da so se starejši pogovarjali, da se peljemo proti Selški dolini. Pripeljali so nas do vasi Češnjica. Tam so nas razložili in nas pustili sredi ceste.

Premišljevali smo, kako naprej … Dobri ljudje in nekateri sorodniki so izvedeli, da so pripeljali Dražgošane iz zapora in so nam prišli pomagat. Našo družino je vzel pod streho daljni sorodnik Erzarjev Franc iz Podlonka, ki je živel v Otokih, to je naselje nekako med Češnjico in Železniki. Nikoli ne bom pozabil, kako nam je Francetova sestra postregla s pustnimi dobrotami (bil je ravno pustni torek). Počutil sem se, kot da sem na kraljevski gostiji. V tej hiši smo ostali do sredine leta 1945. Vsi izseljeni Dražgošani so dobili dom pri dobrih ljudeh. Tudi tisti Dražgošani, ki niso bili zaprti v Šentvidu, torej tisti, ki so se uspeli še pravočasno umakniti na Jelovico, so kasneje dobili zavetje pri dobrih ljudeh, in to kljub temu, da je bilo vsem, ki bodo vzeli pod streho Dražgošane, zagroženo s smrtno kaznijo.

Spominjam se, kako sva 25. marca 1942 z mamo odšla k Markcovim na Rudno po hrano in prav na ta dan sem videl z Rudna (od Novakove žage), da so Nemci zminirali tudi cerkev, ki je še edina stala v Dražgošah … To je bil dejanski konec vasi in od nje ni ostalo ničesar več. Do 25. aprila 1942 je bilo območje Dražgoš razglašeno za zaprto vojaško območje in vsakomur, ki bi se zadrževal na njem, je bila zagrožena smrtna kazen.

Po 25. aprilu 1942 smo začeli občasno hoditi v Dražgoše obdelovat zemljo, da smo se lahko preživljali med vojno. Iz Češnjice smo hodili peš ali s konjem. Sredi leta 1944 so bili Nemci pregnani iz Železnikov in partizani so mobilizirali več fantov (jaz sem imel takrat trinajst let) za prevoz hrane in materiala za oskrbo partizanov do Novakov in Cerknega, na t. i. Področje. Zelo dobro se spominjam, kako sem pozimi 1944 ponoči moral odpeljati tovor s konjem na Področje. Nekdo od prevoznikov je peljal sol. Pri nas doma je bilo zelo malo hrane, o soli pa smo lahko le sanjali … Ko sem videl toliko soli na kupu, sem si zaželel, da bi jo lahko vsaj malo prinesel domov. Slekel sem suknjič in nekaj soli stresel v rokav in pustil suknjič pri drevesu. Ko sem se vračal s Področja, sem sol spotoma pobral.

Spominjam se tudi, kako so partizani približno teden dni pred božičem 1944 mobilzirali šest fantov (med njimi tudi mene), da smo šli vozit les z Blegoša na žago v Novake pri Cerknem. Stanovali smo v vasi Robidnica nad Poljansko dolino. Les je bil namenjen za graditev bolnice Franje. Eden od fantov, Boškov Jur iz Češnjice, je rekel, da za božič še nikoli ni delalo in tudi letos ne bo. Stražar pa mu je odvrnil, da bo letos pač drugače. Naslednje jutro stražarja ni bilo nikjer, zato smo se vsi fantje hitro odpravili proti domu. Zdelo se nam je čudno, kam so vsi izginili. Tišina se je zdela kot zatišje pred viharjem … In naslednji dan, na božič, se je ravno na tem območju začela hajka. Nemci so požgali vas Robidnica in vse moške postrelili. Če ne bi pravočasno odšli, bi bili tudi mi med mrtvimi … Stražar pa nam prejšnji dan niti z besedo ni omenil, da Nemci pripravljajo hajko, ali nas opozoril, da bi se tudi mi lahko umaknili na varno, kot so se partizani.

Vrnitev domov in obnova vasi
Do konca vojne je naša družina ostala v Železnikih, junija 1945 pa smo se vrnili v Dražgoše. Nastanili smo se v sušilnici za sadje, ki smo jo obnovili. Velika je bila približno devet kvadratnih metrov. Začeli smo graditi malo leseno barako, da smo se do zime 1945 lahko vanjo preselili. V tem času je država zgradila šest zasilnih barak za Dražgošane, in sicer tri v vasi Pri cerkvi in tri v vasi Na pečeh, in dva skupna hleva za živino. Les za barake so z Rudna nosili nemški ujetniki, ker cesta še ni bila zgrajena. In to je bilo tudi vse, kar je država prispevala za obnovo Dražgoš!

15. avgusta 1945 je Dražgoše obiskal minister za gradbeništvo, tov. Kambič. Postavili smo mu oder na razvalinah Urbanove hiše, od koder nam je razlagal, kako bo tekla obnova Dražgoš. Na sestanek je prišlo pet moških, ki so se uspeli rešiti, in petnajst vdov. Slišali smo veliko lepih besed, natančno pa nam minister ni razložil, kako bo obnova potekala. Vdove so po sestanku odšle, z moškimi pa se je želel tov. Kambič še posebej pogovoriti, češ da noče vznemirjati vdov. Andrej Marenk (Pikcov oče), Franc Lotrič (Markonov oče), Franc Luznar (Gobovcov oče), Tomaž Jelenc (Jorcov oče) in jaz (Franc Kavčič) smo po pogovoru s tov. Kambičem izvedeli, kako si država pravzaprav predstavlja obnovo. Tovariš Kambič je rekel, da država načrtuje v Dražgošah zgraditi dva velika stanovanjska bloka (v vsaki vasi po eden) in dva skupna hleva za živino (v vsaki vasi po enega), ostalo zemljo pa bi spremenili v pašnike. Ko je Pikcov oče to slišal, se je tako razburil, da je v jezi pljunil ministru Kambiču v obraz. In tako se je končala pomoč države pri obnovi Dražgoš.

Država je obljubljala tudi izgradnjo ceste do Dražgoš … Nemški ujetniki so jo zgradili do zadnje hiše na Rudnem, nato pa je bilo delo prekinjeno.

Leta 1947 je bila v Dražgošah ustanovljena obnovitvena zadruga. Vodil jo je Janez Berce, lesni trgovec iz prejšnje Jugoslavije. Sam sem bil v odboru obnovitvene zadruge od 16. leta do vojaščine leta 1951 ter od leta 1953 dalje do ukinitve zadruge leta 1960. Naša glavna skrb je bila, kako obnoviti Dražgoše brez pomoči države. Na srečo se je v Sevnici na Dolenjskem »našel« gater (polnojarmenik), ki so ga Nemci po odhodu iz države odvrgli, in tako smo začeli z razrezom lesa. Prodajali smo deske in denar od lesa se je najprej porabil za dokončanje ceste, nato pa za obnovo vasi. Vdove in manj premožni prebivalci Dražgoš so tako dobili nepovratna sredstva za obnovo hiš, kar so zaman pričakovali od ministra Kambiča. Prvi hlev je bil zgrajen leta 1949, to je bila Beštrova štala. Celotna obnova je trajala približno pet let. Med zadnjimi je bila zgrajena Megušarjeva hiša. Med tem časom je bilo zgrajenih 52 hiš in približno 30 gospodarskih poslopij.

Jeseni 1949 smo tudi pri nas začeli obnavljati gospodarsko poslopje. Ko poslopje še ni bilo dograjeno do prve plošče, je prišel inšpektor za gradbeništvo takratnega okraja Kranj, tovariš Šorli, doma iz Žirov. Prepovedal nam je nadaljevati gradnjo z obrazložitvijo, češ da se zasebna gospodarska poslopja ne bodo več gradila. Še vedno je namreč pri oblasteh živela misel o načinu življenja v naši vasi po vzoru sovjetskih kolhozov. Jeseni 1948, po sporu z informbirojem, se je tovariš Šorli znašel v t. i. Stalinovem taboru (»stalinovci«) in je bil odstavljen z oblasti in izgnan na Goli otok. Tako smo lahko spomladi leta 1950 nadaljevali z gradnjo in uspeli dokončati gospodarsko poslopje in stanovanjsko hišo.

Leta 1951 smo imeli v Dražgošah prvo birmo po vojni. Cerkev je bila zasilno urejena v izpraznjeni baraki. Birmovalec je bil škof Vovk, ki so mu stregli po življenju, zato ga je bilo potrebno stražiti. »Stražarji« smo se menjavali na vsaki dve uri. Janko Pintar in jaz sva na 30 metrov visoko smreko obesila slovensko zastavo, ki jo je sešila moja mama. Ko sva se spuščala po smreki navzdol, sva sproti sekala veje in lupila lubje … Ko sva bila na tleh, sva lahko občudovala 30 m visok mlaj. Janko Pintar je za to sedel v zaporu tri dni, mene pa so zaradi mladoletnosti izpustili po enem dnevu.

Tudi pritrkovanje je bilo pri birmi strogo prepovedano. Jernej Lotrič pa je poudaril, da se je za birmo vedno pritrkovalo in tako mora tudi ostati. Po birmi je bil za to tri dni v zaporu.

Obnovitvena zadruga je uspešno delovala do leta 1960, nato so jo nasilno ukinili in priključili Kmetijski zadrugi Češnjica, pozneje pa Kmetijski zadrugi Škofja Loka. Žal ni ostalo nobenih dokumentov o obnovitveni zadrugi, ker sta voznik, Nace Frelih iz Sorice, in knjigovodkinja Nežka Kavčič imela nesrečo in sta z avtom na poti od Rudna do Češnjice zgrmela v potok. Potnika sta se srečno rešila, ves arhiv in dokumente o obnovitveni zadrugi pa je žal odnesla voda.
Zadnje leto je imela obnovitvena zadruga v Dražgošah 16 milijonov dinarjev čistega dobička. Od teh smo 5 milijonov uspeli »rešiti« za izgradnjo pokopališča v Dražgošah, ostalih 11 milijonov pa je »izginilo« v Kmetijski zadrugi Češnjica.

Vsa leta po vojni in po obnovi vasi je tlela želja domačinov, da bi zgradili novo cerkev, ker je bila stara med vojno popolnoma porušena. Prvi sestanek za načrtovanje njene izgradnje je bil jeseni leta 1963. Udeležil se ga je tudi župan tovariš Osojnik iz Škofje Loke, ki je skupaj s svojimi somišljeniki z vsemi silami nasprotoval izgradnji cerkve. Dal nam je na izbiro: ali izgradnja cerkve ali cesta Dražgoše–Jamnik. Na sestanku je bila sprejeta odločitev o gradnji cerkve. Nato smo začeli zbirati dovoljenja za gradnjo. Po takratnem zakonu je bilo treba imeti zagotovljena sredstva na računu na banki in za dodelitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno zbrati 11 milijonov dinarjev. Z veliko truda in dobre volje smo ta denar zbrali in ga položili na račun v banko. Na podarjeni denar (donacije domačinov in dobrih ljudi) pa bi bilo treba takrat plačati 72 % davka, kar je pomenilo, da s preostankom denarja gradnje cerkve ne bi mogli niti začeti. Ker smo spoznali, da nam gradnja na ta način ne bo uspela, sem se posvetoval z odvetnico Ljubo Pretner, kaj je mogoče storiti v tem primeru.

Svetovala nam je, da lahko navedemo, da so nam denar za gradnjo cerkve ljudje le posodili. Tako smo ljudem izstavili račune za posojeni denar in se izognili plačilu prometnega davka. S temi računi pa smo si nakopali 14-dnevno zasliševanje (zaslišali so vse, ki so imeli račune o posojilu denarja). Ker zasliševanjem ni bilo konca, se je delegacija 12 ljudi (s tremi »fički«) odpravila najprej do škofa Pogačnika, ki pa ni imel poguma, da bi skupaj z nami odšlel na seketariat za verske zadeve. Tako smo tja odšli sami in prišli le do vratarja. Ta nas je odpravil z besedami, češ da ni nikogar od ljudi, ki jih iščemo, trenutno v uradu. Zato sva skupaj z Andrejem Marenkom odšla do odvetnice Ljube Pretner in se z njo takoj odpeljala na občino Škofja Loka, kjer je ona po pravni poti uredila, da je bil naslednji dan denar na banki sproščen. Odvetnica Pretnerjeva je tudi poskrbela, da se je s tem dnem končalo zasliševanje Dražgošanov in da se je z zbranim denarjem lahko začela gradnja cerkve. Cerkev je bila zgrajena leta 1966, cesta Dražgoše–Jamnik pa leto pozneje … Sam sem bil od vsega začetka v odboru za gradnjo cerkve, zato lahko jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični.

Do kdaj še proslavljanje dražgoške tragedije?
Po več kot 60 letih se še vedno slavi zmaga partizanov in njihove obrambe Dražgoš in ljudi pred Nemci. Žalostno je, da tudi nekateri ljudje, katerih dedje in očetje so umrli v Dražgošah, to podpirajo. Celo Dražgošani so glede tega razdeljeni v dva tabora.

Žalostno je, da ne moremo reči bobu bob, da še danes ne moremo priznati, da je bila dražgoška bitka le boj za oblast za vsako ceno. Žalostno je, da so postavili tako veličasten spomenik partizanom, padlim v Dražgošah, posmrtne ostanke ubitih domačinov pa iz svete zemlje prenesli v neposvečeno grobnico pod spomenikom, in to brez vsakršnih imen, čeprav je večina domačinov prekopu nasprotovala.

Mit o pogumnih partizanih, ki so branili Dražgoše in ljudi, je izmišljen in neresničen. Resnica je, da je bila vas Dražgoše izbrana načrtno, da so partizani s tem izzivali Nemce. Ko pa so Nemci zasedli vas, so partizani »stisnili rep med noge« in pobegnili na Jelovico, ljudi pa prepustili na milost in nemilost Nemcem. Če tisto zimo 1941/1942 ne bi bilo meter in pol snega, bi se ta neslavna bitka končala v pol ure ali največ v eni uri.

Sprašujem se, kdaj se bo končalo to »slavje« v Dražgošah? Kdaj se bo darovala maša za ubite domačine in padle partizane? Ne obsojam mladih partizanov, ki so morali izpolnjevati ukaze in za to plačati z življenjem. Koliko nedolžne krvi je bilo prelite v tej neslavni bitki samo zaradi hlepenja predstavnikov partije po oblasti?!

FRANC KAVČIČ (https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=5946536#.WHHxDzvtO8A.twitter)
P. S. Avtor članka potrjujem, da so vsi opisani dogodki in podatki resnični.

 • APMMB

  Mislim, da Slovenci premoremo ljudi, ki lahko na eni izmed renomiranih vojaških šol v svetu vzpodbudijo izdelavo analize partizanskega bojevanja v Sloveniji na podlagi vojaških doktrin in veščin.
  Partizani oziroma njihovi potomci, po novem pa tudi omejeni privrženci kakršen je dr. Premk, nenehno trdijo,da so bili patizani vojaki,da so formirali vojaške enote in da so se borili za svobodo.Zaradi navedenega je nujno potrebno,da neutralni vojaški strokovnjaki ocenijo vojaško bojevanje partizanskih enot in seveda njihove morebitne uspehe in neuspehe.
  V primeru Dražgoš gre za vojaški spopad dveh sovražnih vojsk in nujno je,da se ta spopad oceni iz vojaškega stališča in poda odgovore na vprašanja, ki begajo Slovence.
  Ali je bil spopad potreben?
  Kaj so partizani s spopadom dosegli?
  Koliko je bitka pripomogla k zmagi partizanov v Sloveniji?
  Ali je bilo smiselno žrtvovati nedolžne ljudi za tak izid bitke?
  Takšnih in podobnih vprašanj je možno zastaviti še več in brez poštenih in objektivnih odgovorov ne bomo vedeli, kdo ima prav.
  Iz literature in iz izpovedi prič je popolnma jasno, da je šlo za veliko polomijo.Partizani niso dosegli popolnma nič, prebivalci Dražgoš pa so bili veliki poraženci in žrtve ne samo vojne,amak tudi povojnega nasilja.
  Če se ne motim partizanska stran vedno poudarja,da so se partizani borili za narod, za svobodo naroda. Naj mi bistre glave potem razložijo, kakšno svobodo so partizani priborili narodu v Daržgošah?
  Ali morajo Dražgošani res biti hvaležni partizanom za to, ker so jim partizani storili’
  Ali so Dražgošani res dolžni prenašati spomenik tistim, ki so jim storili toliko gorja?
  Ali so Dražgošani res dolžni prenašati vsakoletno hvalianje in propagandne manevre, na katerih partizanske strukture ustoličujejo svoje idole, ki potem uničujejo Slovenijo?

  • radames

   Spomenik v Dražgošah bomo nekoč podrli. S tem dejanjem prebivalci Dražgoš dobijo vsaj nekaj zadoščenja.

 • janez zorman

  Dokler je bilo veliko “pogumnih” fantov z partizansko penzijo še živih, so gonili eno ta isto resnico. Sedaj pa prihaja na svetlo realna zgodovina. Tej bojo tudi Repe in podobni Milanovi tiči, težko oporekali, saj temelji na dejstvih in na pričanju preživelih. Iz zgornje kronologije si lahko vsak izbere svojo resnico.

  • Novakec1

   Zato pa ne verjemi ne enim ne drugim, boš lažje spal. Levaki in desnaki so bolani na umu. Mamo dovolj drugih problemov ne pa kosti in grobovi in stoletna zgodovina itd…. Malo o BDP napište kako ga statistična služba prezentira.

   • janez zorman

    Nikoli, še kot otrok nisem verjel partizanskim kawbojkam, verjemi ! Ker sem bral Alan Forda !

    • Novakec1

     Kaj pa domobranske kawbojke, poišči moj post o sosedu domobrancu.

     • janez zorman

      Saj veš kako gre v vseh vojnah; “zob za zob” .

 • indijanka

  Brez solza ob prebiranje tega zapisa ne gre. Ubogi vaščani. Niti njihovih imen ni na grobu in tem kupu železja. Ampak, vas je njihova..Pa, kaj je tem političnim elitam? Kako so lahko tako brez duše in srca.

  • Prle

   Jejžeš Marija,kako si lahko tako rahločutna v tem današnjem svetu?Potrebuješ robček,mogoče celo ramo?Ne dramatiziraj,kerbom še jaz začel jokati,šmrk.

   • indijanka

    Vse je v ravnovesju. A tega ne veš? Tudi sočutno in ledeno srce. Odvisno od teme.

    • Prle

     Srce?Ga ti imaš?

     • pajot

      jebenti smrkavec. A ga imaš ti?

     • Prle

      Ti penzionist mali,upam,da se zavedaš,da ti penzijo trenutno daje leva vlada.Zato pssst.

     • rrrrr

      Leva vlada daje penzijo? Daje??? Katera leva vlada pa ima v svojem političnem slovarju besedico ,,dajati”?

     • Prle

      Trenutno mu daje penzijo leva vlada,do nje je pa prišel v socializmu,po katerem tako veselo pljuvate.Se motim?

     • RATATA

      Krele čefursko.
      Daje leva vlada, jemlje pa desnim privatnikom.
      Kdaj si ti “otišao u kretene?”
      Al si le v kretena vzgojen?

     • Prle

      Lej prostata,vem,da te resnica boli,vendar kljub vsemu sprejmi resnico pokončno.saj si vendar že zadosti star,da to veš.Bo šlo?

     • RATATA

      Pokončno ti glede penzij dajem eno lahko vprašanje:
      Za koliko let zaloge (!) ima tvoja leva vlada penzij?

     • Prle

      No vidiš,da deluje.Takole bova rekla;vi,ki jih že prejemate jih boste še dobivali,mladi,ki prihajajo pa penzij videli ne bodo,neglede na leve ali desne.Zadovoljen?

     • RATATA

      Bolj ko pišeš, bolj neumno izpadeš.
      Mladi (mlajši) ne bomo imeli penzij ravno zaradi sistema, ker zdajšnji penzionisti žrejo nase prispevke za penzije v celoti (ne le solidarnostni del).

     • Prle

      In kaj sem jaz drugače zapisal?

     • RATATA

      A ja (?) ampak ti podpiraš ta sistem, v tem je razlika.
      Dodatna razlika je pa še v tem, da jaz od svojega vplačujem zate pa iz “našega”, torej iz tistega, ki ga zopet jaz.
      Vendar tebi ni to nič nerodno, da se ne bi posmehoval in se norčeval.
      In zato te (in tvojih) ne maram.
      S tem zaključujem odvratnež.

     • Prle

      O.k, vseeno naj te sreča pamet.

     • rrrrr

      Da je do svoje pokojnine ‘prišel v socializmu? Veš, dragi moj Prle, pokojnino je bilo treba tudi v socializmu zaslužiti in vplačevati v pokojninski sklad in ne do nje priti. Razen, če nisi bil narodni heroj ali vsaj namestnik narodnega heroja. Samo ti niso plačevali prispevkov, pa so kljub temu, kot praviš, prišli do pokojnine. Se motim?

     • Prle

      Beri ponovno,do penzije je prišel,s tem pa ni rečeno,da jo je res zaslužil v potu svojega obraza.Vemo,kako se je delalo v Yugi,kajne.

     • rrrrr

      ,,Vemo,kako se je delalo v Yugi,kajne.” Še vas je nekaj odkritosrčnih demokratičnih socialistov med mladimi. Prle, hvala!

     • pajot

      Zaenkrat še nisem penzionist,kar ti laho pokažem z levo roko,pankrtek smrkavi. leva vlada pa ne daje penzij. penzije daje minulo delo. Pozanimaj se malo.

     • Prle

      Točno tako in kje si odsedel tvoje minulo delo.V Yugi ali Slo.Nikar ne odgovori.

     • pajot

      komorat,si ti že kdaj letu pa srau?

     • Prle

      Ne, pa ti?

     • RATATA

      ne bo dolgo ko boš.

     • Prle

      Sem zato da najprej ti demonstriraš.Apropo; stavek se začne,ne moreš verjeti ane………z veliko začetnico.

     • RATATA

      Značilno za pohabljenoglavce, južnjaške pritepence, ko se spotikate v pravopis. A poznaš še kakšno foro slovenskega knjižnega jezika, ali pa morda kakšno tujko, da boš izpadel bolj učen. Debilni zajedalec, nezmožen preživetja brez državnih jasli, gnus škodljiva plesniva.

     • Prle

      Ha,ha,ha,res sem se ti nasmejal,je to vse karzmoreš,pač osnova je osnova,dalj od osnove ne grem,ti pa še do nje nisi prišel.Ampak, nikoli ni prepozno,pravijo,isto pravijo za pamet.Upam,da jo srečaš.

     • RATATA

      Minulo delo si lahko zatlačiš v gnusne odprtine tvojega telesa.
      Tudi jaz imam skoraj petindvajset let minulega dela, pa od tega nikjer nič ni, razen tisto, kar sem prišparal sam.
      Vse kar se je stekalo v nekakšno “penzion kaso” se je stalno “kanaliziralo” za druge “potrebe” in nečednosti.
      1991 smo bili na nuli (bolje v minusu) čez 25 let smo v ogromno večjem minusu.
      Privilegiji so pa ostali 614.000 penzionistom, ki v življenju niso toliko neto vplačali, kot bodo v parih letih dobili.
      To ti ni jasno zato, ker se uglavpogabljen levičar.
      Baze – glavnice, ki bi se oplajala in bi iz teh prihodkov črpali vsaj del sredstev za penzije ni nikjer! Vplačujemo, da gre direkt za penzije tistih, ki z komunističnimi fanami mahajo po raznih shodih in, ki še vedno imajo volilno pravico, volijo pa tiste, ki so prihvatizirali prej družbeno in sprejemajo takšne odločitve, ki jemljejo ravno otrokom teh 614000-im penzionistov direktno tiste prispevke, ki bi morali tvoriti sklade za penzione teh otrok.
      In ti zdajšnji penzionisti nimajo slabe vesti.
      In tebi to paše in se norčuješ zato, ker se prisesan na državne jasli kot brezposeln magarac alpa nekakšen umetnik, zaposlenec v nekem sektorju in te boli kurac, saj nimaš pojma, kako težko je delo dobit, ga opravit, predvsem pa dobiti delo plačano.
      Zato se takole gnusno spakuješ na daljavo.
      Pišem pa samo zato, ker hitro tipkam, imam pa tudi kaj za poveda takšnim škodljivim stremuhom kot si ti.

     • Prle

      Totalno napačno razmišljanje,na tvojem mestu,bi najpreje gledal na zdravje šele nato na denar.Mimogrede,opravi test prostate boš imel več od tega.

     • RATATA

      Komunist vzame, nč ne vpraša.
      Včasih kaj obljubi, da pa nikol… razen svojim – dosmrtne privilegije, prenosljive na potomce.
      Vse v znamenju svoje komunistične dogme, ki jim je zdaj pridodano še lgbitovstvo, feminizacija, izbira spola,,izbris Slovenstva in krščanstva, ,poselitev z novimi ofarbanimi človečnjaki…

     • indijanka

      Kdo bi vedel? Če ga imam, potem je to srce volkulje in ga ne delim. Če ga pa nimam, bodi pa previden, ko boš zapiral oči.

     • Prle

      Hvala,za opozorilo,preden bom zaprl oči bom potipal naokoli,če nisi kje v bližinio.Tisto o debeli riti(ne slabšalno) pa velja,toliko,da vem koliko moram stegniti roke.

     • indijanka

      Jst sem desničarska vampirka brez srca. Če se ti približam je tvoje levo srce v veliki nevarnosti.

 • željudin

  javno prosim zvezo borcev da naj me v morebitni novi vojni nikar ne “osvobaja”…

  • Prle

   Prosimo,če vašo zahtevo pošljete na naš naslov.Že vnaprej vam obljubljamo,da vas ne bomo več osvobajali.Lep tovariški pozdrav.

   • željudin

    lepo da ste postali tako prijazni…včasih ni bilo tako…glede na najdena okostja v krimski jami ste “osvobajali” celo nosečnice in dvoletne otroke…

    • pajot

     tale prle. Od avtohtonega,do bednicka in janeza cepca. Ena in ista oseba.

     • Prle

      Kot, da se me bojiš,se ti tresejo tvoje nogice?

     • pajot

      he,he,he…vic stoletja. Pohrustam te takole,za malo malico,pezdetek usrani.

     • Prle

      Za tvoja leta se ne spodobi takšna nesramnost,pajo.

     • željudin

      nič hudega…sem cepljen proti takim, ki se jim je razvoj ustavil v četrtem razredu osnovne šole zadomovinostitomnaprej…

  • Kataklizma

   Ne bo te, te bodo ameri oz zavezniki mobilizirali, ne boj se.

 • Lovro

  če je napisano res, pa ne dvomim, da bi lahko bilo, potem na tem božjem svetu ni bolj izrojenega, kot plesati na kraju, kjer se je tudi s tvojo pomočjo ali prav zaradi tega, pobilo cel kup ljudi.

  • Nata

   + + + + + + + + + + tole je pa super!! Pobilo cel kup domačinov !!

 • centurion

  Zborovanje dedičev krvnikov Dražgošanov.
  V posmeh mrtvim in preživelim civilistom.
  Kot to lahko naredi samo komunisti.
  Z nami že 80 let. KPS.

 • Ejga

  Kako je že bilo z Matijo Gubcem …. ?

 • VERZIFIKATOR

  Ivan Cankar

  MOJ BATALJON – Z DODANO ČETO “POŠTENIH”

  Sam si nisem ga sestavil,
  dosti prej sem se poslôvil,
  vojne nisem več ulôvil,
  sam se je kot moj predstavil.

  Rekli so mu bataljon,
  pa bilo ga je za četo,
  iz vetrov vseh vrst posneto,
  rekli so: »Nas je milijon.«

  Bog nad njim se je razjokal,
  kot že svojčas sem zapisal,
  bi besed teh ne izbrisal,
  utopíl jih prej, polokal.

  Ta enota iz rojakov,
  ki nad njimi joče Bog,
  vrgla je v mrtvaški krog
  nekaj tujih le vojakov.

  Druge so Slovenci žrtve,
  vsi nedolžni, brez orožja,
  oh, gorja in domotožja,
  polni solz za svoje mrtve.

  Moj pa slavni bataljon,
  odkoraka, se umakne
  in krilatico iztakne:
  »Naj kar pade cel milijon!«

  Vzklikajo veselo trapci,
  zmaga da je dragocena,
  mečejo nato polena
  vsem pod noge – kdo že? – Hlapci!

  Vpijejo, da vsi bi eno
  mislili, živeli spravno
  in mendá enakopravno,
  če lagali bi pošteno!

  V prazno žal gre ves denar,
  kjer rojak, verjame, trapec,
  da nekdanji zadnji hlapec
  dober bo kot gospodar.

  Na Betajnove kraljestvu?
  Ko pobil je gospodarje,
  in pognal že vse denarje,
  laže še naprej občestvu.

  Drugo mu ne preostane,
  Laž mu botra je, kraljica,
  mu soproga je Tatica,
  objokuje Bog »izbrane«.

  • KIKI

   Genialno! Škoda le, da je v vrstah umazanih komunistov tako zelo malo
   pismenih! Ostali so opranoglavci alla Cerar, & company!
   Včasih so slepci po čudežu spregledali, slovenski komunjari pa ne bojo
   nikoli, ker so zaprisegli samemu rdečemu hudiču !

 • quetal

  Vprasanje, kaj Reporter je pa postal desno trobilo, katerega vsebine urejajo in lansirajo levicarji?
  Torej ostaneta res samo se nova TV in Pozar prava desna medija?

 • antimur

  Komunizem je najhujša vrsta zločinske ideologije, tako, da celo prednjači pred nacisti in fašisti. Nacizem in fašizem se je dosti manj znašal nad svojim narodom, komunizem je pa svoja “herojska dejanja” dokazoval predvsem nad svojim narodom. Na bruhanje mi gre, ko politiki, predstavniki vsega ljudstva, onanirajo na zločinskih zombijevskih seansah. Sram naj jih bo, od Pahorja do kriminalca Jankovića, ki ga je letos zadržala bolezen, da se ni kremžil s svojo balkansko faco v posmeh Slovencem.

 • Rožle

  Če jih ne bi Nemci….bi jih pa po vojni, kar naši komunisti….

  • indijanka

   Nikoli še nisem bila tam. Od majhnega me srh spreletava na takih krajih, zato se jih izogibam. Nekoč sem se peljala mimo, ko je nekdo pogruntal bližnjico, ker je bila na avtocesti gneča. Visoko je in gozdovom ni videti konca. Lep kraj se zdi. Popolnoma razumem, da so si ga vaščani priborili nazaj in jim je bila cerkev pomembnejša od ceste.

 • Fogglof Tunnek

  Resnica o “dražgoški bitki” in povojni obnovi Dražgoš v očeh domačina???…A res, “dražgoška bitka” v navednicah?… Tako bi moralo pisati: Resnica o Dražgoški bitki in povojni obnovi Dražgoš v očeh “domačina”!!!

  • orsa

   Kaj je pa bolj verodostojno za tebe, kot pripoved domačina,ki je vse to doživljal.

   • Fogglof Tunnek

    “domačina”????… To ti razlagaj desničarskim ofcam!!!

    • tarantela

     Oni so vprašali, kdo ni domačin, da so lahko od njega iz “prve roke” vse izvedeli. Običajno sprašujejo več različnih ljudi, tokrat pa je samo mnenje enega desnega.

     • Nata

      tarantela ? Levih mnenj smo se v 70 tih letih že ” preobjedli “.

    • Mare Kranjc

     Levičarska opica, a še vedno verjameš polpismenim gošarjem?

     • pajot

      Na ignore ga daj.

  • tarantela

   Ma, bolje, da sva tiho, oni so bili takrat poleg, midva pa ne, vsaj zase lahko tako trdim.

 • domovina mili dom

  Ta spomenik je opozorilo herojskemu pobegu in izdaji slovenske vasi okupatorju. Res bolno, da nekdo nad strahopetnostjo gradi pravljico o zmagi. Ta spomenik bi stal in slavil herojstvo lahko samo takrat, če bi komunisti delili usodo ljudi iz te vasi.

  • Fogglof Tunnek

   Ka pa spomenik v Grahovem?…ali tisti v Rovtah?

   • Nata

    o tistih bomo govorili ob drugi priliki.

   • domovina mili dom

    Razlika je ogromna. Eni so branili slovenske vasi pred požigalci, posiljevalci, drugi so izdajalsko “spizdili” in prepustili slovenske vasi, da jih je okupator požgal in pobil vaščane.

 • orsa

  Kje je sedaj ZZB NOB, da bi podala repliko na ta zapis dogodkov v Dražgošah.
  Verjamem avtorju, borcem pa ne, velikokrat so že bili ujeti na laži.
  Kje je tudi naša levica, ali lahko oporekate, kaj je zapisano?

 • tzt

  Tole Dražgoško bitko kommiji slavijo kot največji partizanski uspeh. A resnica je diametralna. Vsakoletna komunistična maškerada spominja na slavljenje bežanja srbske vojske pred Bajazitom na Kosovem polju.

  Veseli pa zasebno srečanje najuspešnejše športnice Slovenije vseh časov, kraljice Tine z družino Janša. Kot špekulira Požar, naj bi Tina kandidirala na listi SDS za naslednji sklic parlamenta.

  • Beli Sneg

   To bi bilo nekaj v pravo smer. Če so se že vsi “kulturniki”, razen svetlih izjem, pa skoraj vsa “inteligenca” in “gospodarstveniki” opredelili za “ta pravo” stran, bodo mogoče športniki, vsaj tisti ki se ukvarjajo z zimskimi športi, pokazali slovenskemu narodu, da nekateri še imajo hrbtenico za slovenstvo.

 • tarantela

  Zakaj je kolumna: “Zakaj Ford ne bo šel v Mehiko…” blokirana?

  • Rožle

   Kje ti to vidiš, da je blokirana ..?
   a komentiranje ? vse je OK

   • tarantela

    Meni se ne odpre. Vse druga ja, omenjena kolumna pa ne,

    • Rožle

     Probi še enkrat …

     • tarantela

      Zdej je pa šlo.

 • totex39

  Res sramotno in ubupno kako so lahko komunisti ponaredili Dražgoško bitko v svojo korist. Ubogi nemočni domačini pa so bili praktično njihov ščit pred Nemci.
  Sedaj pa široko slavijo svojo zmago še po 70. letih in uprizarjajo razne ceremonije.Fuuuuuuuuuj !

  • sprehajalec

   Enako taktiko uporablja ISIL danes z živimi ščiti.

   • Fogglof Tunnek

    Kdo pa kopira in lepi…in ustvarja nove konstrukte? Malo se spomnite !

    • sprehajalec

     Kakšne konstrukte pa? Kaj je bilo tukaj objavljenega, da se lahko imenuje konstrukt?

    • garfi

     Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

     Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

  • Fogglof Tunnek

   Same laži, same laži…desnosučnih…pa to…

   • totex39

    Same laži, same laži….levosučnih barabinov……..

   • Nata

    Dej, dej ?
    Same laži, same laži. Desnosučnih !

   • garfi

    Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

    Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • Duhec

  Ma tečni ste s temi zgodbicami. Nič čudnega, da je šel portal v tri krasne.

  • tarantela

   Pozdravljen, Duhec! Koliko stopinj mraza je pri vas?

   • Duhec

    Živjo, v Ljubljani je blo zjutri -9.

    • tarantela

     Pri nas v okolici Ljubljane je isti šmir! Bi malo tople grede rabil!

   • Fogglof Tunnek

    FHalozah sonce sveti…lepo je !… -10

    • tarantela

     Malo ga proti Ljubljani pošlji, prosim!

   • Rožle
    • tarantela
     • Rožle

      Slovenj Gradec pa že ni okolica Ljubljane

     • tarantela

      Hebeš ga, jest ne vem, od kje si. Napiši v okvirček Slovenj Gradec in boš dobil želeno.

     • Rožle

      Ja ti praviš , da si iz okolice Ljubljane…

     • tarantela

      Od kje pa Tebi ideja, da sem iz Slovenj Gradca?

     • Rožle

      Ja link, ki si ga prilimala za vreme je od tam…

     • tarantela

      Ja, pa spremeni, de čist neč na zastopiš!

     • Rožle

      Eh. ponesreči sem zbrisal komentar..

  • sprehajalec

   O čem bi pa ti govorila Duhec, o sestavi jedilnika v kakšnem Ljubljanskem Vrtcu ali kaj podobnega?

   • Duhec

    Bi blo bolš, ja.

    • sprehajalec

     Potem nas ne bi bilo tukaj, na tem portalu. Poleg tega za te stvari so strokovnjaki za otroško prehrano. Za Dražgoško bitko ni strokovnjakov, temveč od države delegirani strokovnjaki lažejo.

  • Nata

   Nismo tečni mi, ampak vi truje tu spodaj !!!
   Briga mene vreme, pa sonček, pa mraz,
   Strese me do kosti, ko poslušam to govoričenje.
   Pa kaj res ne razumete, da je pri nas prav vse povezano !!
   Da brez očiščenega pogleda na zgodovino ne bomo preživeli mi, navadni državljani.
   Oni drugi so že poskrbeli zase. Tako, kot po vojni, ko so pokradli v imenu nakakšne osvoboditve, prav vse !!
   Spet bomo nagi in bosi.

  • garfi

   pojdi v….

 • sprehajalec

  “Vsi ljudje bi bili že davno ‘spravljeni’, če bi se o drugi svetovni
  vojni govorilo pošteno in na podlagi dejstev, ne pa z lažmi in
  sovraštvom,” je prepričan Premk,

  Premk, mamicu ti lažnjivu, tole zgoraj je poštena zgodba, kako je bilo. Tudi sam sem slišal točno takšne zgodbe. Zato filma o Dražgošah niste nikoli končali, čeprav ste ga začeli snemati. Nedokončana zgodba vam ustreza Premk, vsako leto lahko šopate z njo na proslavi.

  • Fogglof Tunnek

   Martin Premk: “Partizanskega boja se ne da izbrisati, vedno bo ostal pojem boja za svobodo, pojem ljubezni do domovine in do svojega naroda.”… te pa lahko kvazi domačini govorijo ka hočejo.

   • sprehajalec

    Zgodbo o mitingu in predavanju o lepotah komunizma sem slišal od več domačinov. Dražgoše so od Dražgošanov, in vedno se poskrijejo vsako leto, ko pridejo zastavonoše komunizma s svojimi zvezdami ter Murgl’com.

    Ker je bilo gibanje od same geneze komunistično. Po vojni so hoteli nagraditi Dražgoše tako, da so nameravali sezidati dva bloka. V enem bi živeli kolhozniki iz levega dela vasi, v drugem pa desnega. To je prelilo kapljo čez rob in prebivalci kot praviš “kvazi” so se uprli.

   • garfi

    V prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj z Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: naščuvali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti. Tito je 5. maja 1941 v glasilu KPJ pozval komuniste naj čim bolj stopajo v nemške službe. Kasnejši prvaki OF in KPJ, odvetniki dr. Aleš Stanovnik, dr. J. Pokorn in dr. J. Vilfan so v tem obdobju delali v Šentvidu pri Gestapo (selitvena komisija!). Kasnejši notranji minister SFRJ, Stane Dolanc in edini slovenski admiral v SFRJ, Stanislav Brovet sta v Avstriji prostovoljno vstopila in bila dolgoletna člana Hitlerjugend, Brovet, ki je vstopil v Celovcu, kar do januarja 1945

 • Fogglof Tunnek

  Martin Premk je fčeraj povedal: “Danes pa se nekateri miselni klečeplazniki sprašujejo, zakaj smo se jim sploh uprli, slišali smo celo, da bi morali okupacijo uklonjeno prenesti.”… Kapish???

  • tarantela

   Hm, zakaj se pa sedaj okupaciji migrantov tako besno upirajo. Verbalno in na portalih. V resnici majo pa polne gate.

   • Duhec

    Ja. Bežali so in spet bi.

    • Nata

     Kdo ??

   • Nata

    kdo pa ????

    • tarantela

     Tisti, ki pravijo, da je potrebno sodelovati z okupatorjem.

  • Ruggedplant

   Ne sprašujemo se zakaj so se “uprli”, ker upora na naših tleh ni bilo, zgolj sodelovanje partije z gestapom – bilo pa je ogromno bizgavskih hostarskih izzivanj, kar je izzvalo pričakovano hude reakcije okupatorjev, ki so delovali zelo predvidljivo – v skladu z vnaprej razloženimi pravili igre. In če ne bi bilo teh izzivanj, bi pri nas šteli žrtve v desetinah in stotinah (kolikor bi jih mobiliziranih v nemško vojsko umrlo na tujih frontah), ne pa v desettisočih,Slovenija pa bi danes obsegala še polovico Koroške, Trst in zaledje in Istro ob gospodarski razvitosti Avstrije.

   Torej vsekakor – če ne bio bilo partizanskega pezdetstva, bi bila Slovenija danes ena razvitejših evropskih držav brez totalitarnih posttravmatskih sindromov.

   • totex39

    Točno tako in nam ne bi trebalo slaviti teh hostarskih komunistčnih pezdetov !

   • tarantela

    Vidiš, predstavil si pravila igre, kako naj ravnajo domorodci ob okupaciji. Kaj pa v sedanjem času ob migrantih? A tud sodelovat z okupatorji?

    • Duhec

     Dons bi naj bli pametnejši. Ampak sam dokler jih ne bojo grdo pogledli.

    • Ruggedplant

     To ni nikakršna igra, ampak povsem zdrava samoohranitvena logika naroda –
     okupirani smo bili s strani daleč najmočnejše vojske na svetu, sami pa
     smo imeli eno najbolj ubogih v Evropi. Možnosti za zmago so bile torej
     natanko nične in če ne bi bilo partije, ki je napad izkoristila za
     izvedbo revolucije in državljanske vojne, bi jo ob razglasitvi
     nevtralnosti odnesli praktično povsem brez prask, med tem pa bi
     DEMOKRATIČNO IZVOLJENI sistemi družbe načrtovali in organizirali pravo
     odporniško gibanje, ki bi po vsej Sloveniji hkrati udarilo, ko bi bile
     REALNE možnosti, da se okupatorja izžene iz domovine. Tega se je Erlich zelo dobro zavedel, a ga žal takratni politični establishement ni dovolj poslušal, zato so že čez nekaj mesecev vsi po vrsti končali pod rušo pod streli partijskih klavcev in začela se je slovenska tragedija. Ki traja še danes.

     • tarantela

      Kako pa danes ravnati v primeru migrantov?
      Drugo pa je, kako to, da so se tudi zavezniki uprli in končno tudi premagali Nemce. Pa veš, koliko nemških vojakov je bilo prisiljeno biti bitko na Balkanu prav zaradi upora? Zavezniki bi imeli veliko več težav, če bi ostali ti nemški vojaki sredi Evrope.

     • Ruggedplant

      1. V primeru migrantov je slika ravno nasprotna – najbolj nerazvit del sveta napada najbolj razvitega in slednji (kar je najbolj patetično) v bitki gladko izgublja. Kot Evropejca me je globoko sram zaradi tega, čeprav sam nisem prav nič kriv za slovenske in bruseljske birokrate s polnimi gatami.

      2. Drugi zavezniki so skupaj dejansko imeli vojsko, ki je lahko vsaj približno parirala Nemški (šele takrat, ko so se vsi združili), pa vseeno konflikta na področju lastne države ni tvegal prav nihče izmed njih – razen seveda nori Stalin, ki je pod nemške mitraljeze pošiljal na milijone premraženih, podhranjenih, slabo oboroženih Rusov. In Tito je izhajal iz iste šole.

      3. “Pa veš, koliko nemških vojakov je bilo prisiljeno biti bitko na Balkanu
      prav zaradi upora? Zavezniki bi imeli veliko več težav, če bi ostali
      ti nemški vojaki sredi Evrope.”
      Ne nabijaj – tu je šlo za eno največjih blamaž, fiaskov, ki si jih je privoščil Churchill, ki ga je Tito prepričal o prisotnosti 13 divizij na področju Jugoslavije, ki naj bi jih zaposlovali partizani, kar je basen, ki jo lahko danes prodaš le še najbolj slaboumnim. Nemcev je bilo takrat v Jugoslaviji (dokazano) skoraj pol manj od navajanih partijskih podatkov, velika večina se je prosto gibala in počela po zasedenem ozemlju kar je hotela, izjema je bila Srbija, kjer pa je odpor dejansko bil, a ne v obliki partizanov, ampak Mihajlovićevih četnikov, ki so se morali hkrati bojevati tako proti Nemcem kakor proti partizanom, ki so se pogosto posluževali taktike, da so sinhronizirano z Nemci udarili po njih s hrbta.

      Celo Chrurchill je javno priznal svojo zmoto, ko se je pustil na suho nategniti Titu, nekateri pa še danes papagajsko ponavljate partijski agitprop izpred 70 let. Žalostno.

     • Jovo Jamnica

      Ni šlo za zmoto. Truman ni dovolil generalu Pattonu, da bi s svojimi enotami pomagal Churchillu…

     • Ruggedplant

      Natančneje je šlo za zavajanje s strani komunističnih agentov v angleški kairski obveščevalni, Churchill pa je nasedel in še dolgo po tem ko je to vedel, vztrajal pri svoji podpori Titovih partizanov, da mu ne bi bilo treba pred javnostjo priznati, da je sokriv za uničenje kraljevine.

      Američani seveda niso bili tako naivni in so že od samega začetka postrani gledali Churchillovo simpatiziranje s klavcem.

     • Jovo Jamnica

      Trumana v Teheranu ni bilo…

     • Ruggedplant

      Teheran je bila samo konferenca, bolj ali manj formalen dogodek katerega sklepi in posledice so bile večini posredno in neposredno vpletenim že vnaprej znane.

     • Borut Stari

      Glede migrantov bi bilo ob novo sprejetem zakonu o tujcih potrebno še ustanoviti nacionalno gardo po principu TO.

     • pajot

      he,he,he…pravljica za lahko noč. Prosto po josipu brozu enonogemu. “Vezali smo deset neprijateljskih divizija,” Oslobodili smo čitavu europu. he,he,he..oslobodili so oni moj k…c.

  • sprehajalec

   Če so jo Danci, Norvežani, Nizozemci, Čehi, zakaj je ne bi še Slovenci. Tistih 500 borcev na Gorenjskem in Štajerskem do leta 1944 je prineslo le trpljenje za prebivalstvo.

   • Ruggedplant

    S tem da je pri omenjenih prišlo do kar nekaj primerov nedovoljene kolaboracije, torej do izdaje lastnega naroda, medtem ko tega pri domobranskem gibanju ni bilo, saj niso omenjeni niti v eni sami akciji sodelovali z nemškimi četami v škdoo slovenskega naroda – njihovo delovanje je bilo omejeno na slovenska tla, bojevali pa niso niti ene same bitke s kraljevo vojsko Jugoslavije.

  • Nata

   O, pa je de !! Ti in tebi podobni slišijo in vidijo samo tisto, kar jim paše.

  • Borut Stari

   Tunnek, navajaš besede Premka:”zakaj smo se jim sploh uprli”, On se je takrat upiral tako, da je sral v plenice. Danes serje po medijih. Ti pa po portalu. Ende.

 • Duhec

  Domobranci in partizani se spravite na en travnik in se pobite do zadnjega. Fak no. Zgodovino pišejo zmagovalci, bla je vojna, logično, da so jih…. v vojni z nasprotniki ne piješ kave, tud dons je ne. Pač izbral so poraženo stran, ni se izšlo in to je to. Čas gre naprej.

  • Ruggedplant

   Čas bo zares šel naprej, ko bodo stvari iz naše polpretekle zgodovine razčiščene do zadnje podrobnosti, saj je trenutno celotna država z vsemi podsistemi postavljena na lažeh, zanikanju, hinavstvu, bratomoru, totalitarizmu. Če je potrebno za sanacijo temeljev hišo porušiti, pa naj se jo poruši – temelji iz laži bodo držali le še toliko časa dokler ga podpirajo ljudje, ki imajo od njih korist. Je pa dejstvo, da v novi /prenovljeni hiši ne bo smelo biti prostora za lubadarje, ki so vsa ta leta do danes že tako naglodali naše bivališče, da nas prehitevajo prav vse države s 5 minutami časa.

  • Viktorh

   Da, anja 31a.

   • Rožle

    Kaj je tole ljubkovalno ..?

  • garfi

   primitivno

 • Nata

  To slavje se ne bo nikoli končalo, dragi moji !!
  Zvečer v poročilih sem slišala govor enega udeleženca te proslave. In se držala za glavo !!Možakar je dobro naložil . In takih lopatarjev je še in še !

  • tarantela

   Nata, saj je na desni enako. Ko so se leta 1991 po Vrhniki razlezli tanki, so v Ljubljani iz kleti prilezli osvoboditelji ŠELE NASLEDNJI DAN!!! Lani so si pa spominsko ploščo s svojimi imeni postavili. Še, ko so živi!!!

   • Nata

    oh, no ? Včasih zelo poenostaviš, veš ?? Tudi primerjava je zelo na trhlih nogah.Zakaj že so postavili tisto ploščo ?

    • tarantela

     Sebi spomenik, gor so 4 imena!

     • Jovo Jamnica

      Najbolj mi je všeč Zavrlov “pristop”…

     • tarantela

      Ja, vsak ma svojega, demokracija, kaj čemo.

     • Nata

      Ne bo držalo. Tista plošča je posledica . Pa za vzrok veš ?

     • tarantela

      Plošča je posledica neumnosti. Neumnosti tistih, ki so si jo postavili

     • Nata

      sedaj pa res ne vem, o kateri plošči govoriva ?
      JBTZ ? Ki so jo že ukradli, razbili, itd………?
      Za moje pojme so jo postavili malo pozno. Šele takrat, ko so si nekateri začeli prisvajati prav vse okoli osamosvojitve.
      Proces JBTZ vemo kaj je bil.Kje je tu kaj neumnega, no ?

     • Jovo Jamnica

      Proces JBTZ so komunisti izrabili za naskok na oblast po letu 1991. Folk so obrnili proti Srbom, namesto proti sistemu…

     • tarantela

      Ne govorim o JBTZ, ampak o spominski plošči, ki so si jo postavili Krkovič, Janša in še dva druga lani.

     • Nata

      Aha. In kje je ta plošča postavljena ?

   • Ruggedplant

    Če misliš, da so bili organizatorji narodove samoobrambe v kleti kaj bolj na varnem od navadnih teritorialcev na terenu, si najbrž z nekega drugega planeta, to je najbolj prijazna beseda, ki ti jo lahko naklonim za to pljuvaštvo. Moram obrazložiti ali si boš sama prebrala kje in na kakšne načine je Udba izvajala likvidacije sovražnikov SFRJ?

    • Jovo Jamnica

     Ja. Udbi niti na kraj pameti ni prišlo, da bi se generali lahko skrivali v kleti kulturnega doma…

     • Ruggedplant

      Zelo dvomim, da so (tako kot večina mentalno osiromašenih slovencljev) pričakovali, da se bo celoten think tank z ministrsko ekipo postavil v prve bojne linije in z bajoneti naskočil srbske tanke. Jovo, takšne neumnosti ponavadi pričakujem od Duhca, ne od tebe, si premalo spal danes?

     • Jovo Jamnica

      Eh, malo sem slabe volje… Nič druzga…

     • Ruggedplant

      Ok, potem ti zadnji komentar spregledam :)

     • tarantela

      A si bil tudi sam takrat v tej kleti, sklepam po tem, kako jih zagovarjaš.

     • Ruggedplant

      Če bi bil koordinator obrambnih sil ali intelektualni ideolog osamosvojitvene ideje, mi niti na kraj pameti ne bi prišlo, da bi se šel Rambota v prve bojne vrste – za ta namen imamo vojake, ki morajo svoje delo opravljati tako odgovorno kot tisti, ki njihove akcije koordinirajo.

     • pajot

      kardelj se pač ni skrival med drugo vojno v kleti. Stal je v prvi vrsti,prsa na prsa. Še zdaj se spomnin njegovih jeklenih besed: “streljaj,švabo,ne plaši se zalutalog metka”

   • Borut Stari

    Kakorkoli že, vendar je po zaslugi osamosvojiteljev je sedaj Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. 26 let okupacije Slovenije se je končalo z osamosvojitveno vojno.Pa če se vržeš na trepalnice je to dokončno dejstvo.

   • Artur

    Jaz nisem bil ne levi ne desni 91 leta zdaj pa še toliko manj, prilezli ali ne kakorkoli vojna je bila in vsi(razen tistih s figo v žepu) smo dali svoje čez oziroma “nosili glavo v torbi” še zdaj uživam v prizoru, ko smo pri skladišču municije držali JNA oficirčka na nišanu in ostalo vojsko pa kako so se jim hlače tresle z rokami v vis – za zdravje pametna in razumna poteza a, če bi ravnali drugače bi se pač udarili , medtem ko za Dražgoške revolucionarne lubadarje to ne morem trditi . Pravzaprav kaj oni to proslavljajo ?

    • domovina mili dom

     Izdajo in predajo slovenske vasi okupatorju, zraven pa gledali kako Nemci pobijajo vaščane.

   • domovina mili dom

    Eni v kleti s popolno tehnično logistiko za poveljevanje in reševanje Slovenije izpod komunističnega jarma. Komunisti pa s svojimi družinami v kapitalističnih sosednjih državah , na polnem penzionu.

 • Ruggedplant

  Bravo za izčrpen članek. Vslovenski javnosti je postala resnica (sploh kar se tiče zgodovine) redkejša kot voda v Sahari in če je potrebno, bo potrebno eno in isto ponavljati leta in desetletja, da se iz narodne (pod)zavesti izpere umazane laži, ki zastrupljajo že 3. in 4. generacijo.

 • MEFISTO

  Eden od udeležencev predpustnega rajanja je dejal, da hodi v Dražgoše, ker izhaja iz partizanske družine.

  Mar to pomeni, da je še vedno odvisen os državnih jasli.

  • KIKI

   Pa še kako je odvisen od državnih jasli, pa ne samo on, tudi njegovo ženšče, njegovi otroci in kot je videti, tudi vnuki
   Zvestoba do groba ZKS !

   • Prle

    Kako ste ubogi,kaj vas brigajo otroci in njihovi vnuki.Čudaki.

 • Viktorh

  Žalostno in sramotno za revolucionarje.
  Ta vsebina je bila v zadnjih letih že velikokrat povedana in napisana.
  Toda, ljudje nasedajo levičarjem, ki ne morejo preboleti, da so izgubili svoj socializem in še naprej širijo laži.

  In včeraj je rohnel:

  Dražgoše kot pojem poguma

  “Gromka odobravanja in več aplavzov je za svoje misli požel slavnostni govornik dr. Martin Premk, zgodovinar in kustos vojaškega muzeja, ki je dejal, da se danes »miselni klečeplazniki« sprašujejo, zakaj se je bilo sploh treba upreti močnejšemu sovražniku. Ocenil je še, da Slovenci v času vojne niso bili razdvojeni, saj je domobrance podpiral le en odstotek slovenskega prebivalstva. Partizani ne potrebujejo nobene sprave, ki bi jih izenačevala s tistimi, ki so se bojevali za okupatorja, je dejal Premk, saj se morajo sami s sabo spraviti tisti, ki so se bojevali za okupatorja, in ne tisti, ki so se bojevali za svobodo. Za svobodo so se bojevali v Dražgošah, ki so zato postale pojem poguma, odločnosti, predanosti, junaštva, zato so nesmrtne, je še dejal.”

  A še lahko upamo v spravo in v resnico o revoluciji?

 • KIKI

  Gledala sem onega “k…” s kapico na glavi, iz uči mu je švigal rdeč ogenj, iz ust pa
  vel smrad po laži! Ali si ga je kdo oprtal na “pukel” in ga zvlekel gor v lažni propagandni
  raj, da je lahko potrdil, kako veliko moč ima večna laž! Laž o Dražgoški bitki.

 • tzt

  Kako to, da si komiji niso navlekli še migrante na žurko? Pa tko je in. In tudi kakšno partizansko poskočnico bi lahko zapeli po arabsko. Lahko bi mal s šmajserji u luft streljali kot se radi veselijo musliči. Namesto partizanskega golaža bi iz pietetike skuhali kozjega.

  • Artur

   Ne slinavcu bi sline zmrznile pa se je bal, da nebi mogel razločno slavospeve njihovim”herojem” recitirati.

 • Jovo Jamnica

  O, da bi dočakal, kako bi se med temi mnenji tukaj, našlo kakšno, od recimo 25 let “starega” pisca.

 • MEFISTO

  Morate priznati, da je naporno biti visok predatavnik nomenklature.

  V soboto so bili peto kolo na slavju kraljice slovenskih src, včeraj pa v Dražgošah.

 • althar

  Pust je navadno februarja, ne vem, zakaj te maškare vsako leto rinejo na Dražgoše že v začetku januarja.

  • piko8

   To so vrli potomci partizanskokomunističnih morilcev, ki živijo na davkoplačevalski denar še danes. Slovenci do kdaj bomo še trpeli to komunajzarsko GOLAZEN !!!!

  • Borut Stari

   Zakaj pust? Bolj primeren bi bil prvi april.

   • KIKI

    !.april bi bil cool!

 • Borut Stari

  Večina komentarjev bazira na levih, desnih,partizanih,domobrancih, rdečih, črnih, belih in drugih umetno ustvarjenih pridevnikih, ki jih že več kot 70 let uporablja oblastniška kasta posvečenih in privilegiranih za zasužnjevanje prebivalcev te uboge države. Tista tako rado uporabljena politična bergla, da si sodbo pišemo sami in ki jo mediji tako radi navajajo po vsakih volitvah je nesramno uporabljeni korenček za zavajanje poštenih ljudi. Dražgoše, Osankarica, in drugi politični konstrukti zgrajeni na lažeh pospešeno tlačijo državo v usmrajeno zatohlost.Nisem še dobil odgovora na vprašanje, kaj se proslavlja v Dražgošah. Zmago Nemcev ali poraz partizanov?

  • Jovo Jamnica

   In na Osankarici??? Zmaga Nemcev ali poraz partizanov???

   • Nata

    No, Jovo ? Osankarica ? Sem se že večkrat spraševala, kaj za vraga je bil tam namen ?

    • Jovo Jamnica

     Ja,ja. Osankarica je komemoracija. Letos je bila v senci Tine Maze…

     • Nata

      in prav je tako.

  • nebošlo

   Je res kar žalostno, kakšna množica ljudi se še vedno podreja tem očitnim manipulacijam …

  • Mojca pokraculja

   Pa kaj to sprašuješ? A po tolikih proslavah in vseh možnih govorcih, še dvomiš kdo je zmagal ?!? Tisti, ki so vroči v srcu, sej je direkt povedal oni z morilskim umom.

   • Borut Stari

    Dejansko slavijo smrt in ne življenje.

    • Mojca pokraculja

     Maš prou. Sej samo na temu delajo, da vse okoli njih, kar ni po njihovi volji in diktatu, crkuje. Ni nam pomoči.

   • Borut Stari

    Ne dvomim, ker je dovolj dokazov v jamah in breznih,

 • MEFISTO

  Kako si upajo trditi, da so premagali okupatorja, če pa pravijo, da je bila v Dražgošeh največja partizanska bitka 2. svetovne vojne z vsemi posledicami za zdravje in dobro počutje domačinov.

  • Jovo Jamnica

   Če bi Nemci vedeli, kako se bodo mučili s stotnijo partizanov, potlej nikoli ne bi izbrali nesrečnega Barbarosse za načrt napada na SZ.

  • Ruggedplant

   Kako vendar ne veš? Taktika je bila, da Nemci na nebranjenih talcih najprej porabijo vso svoje strelivo, nato pa jih hostarji junaško zapodijo iz Slovenije.

   • tarantela

    Boji na Balkanu so izredno pomembno vplivali na potek druge svetovne vojne, saj so različna odporniška gibanja nase vezala velik del nemške vojske, ki je tako niso mogli uporabiti v boju na vzhodni ali zahodni fronti.

    • Ruggedplant

     Sem ti že v drugem komentarju napisal koliko in na koga so bili dejansko vezane nemške čete na področju Jugoslavije. Resničnih bitk med Nemci in partizani je bilo izredno malo, saj so se slednji Nemcev na daleč ogibali razen ko so želeli žrtvovati kakšen vod v katerem je bilo premalo pokornosti partijski ideji partizanstva. Omembe vredne izgube so imeli nemci edino v boju proti četnikom, pa še ti so bili primorani v omejevanje svojih napadalnih in sabotažnih akcij, ker so se nemci nanje pogosto odzivali s poboji talcev v okoliških vaseh. Partizani pa so ubrali ravno nasprotno taktiko – sabotirali so za Nemce nepomemben objekt, nato pa pobegnili in prepustili neoborožene civile na milost in nemilost okupatorja. Zato so bili partizani v Srbiji najbolj osovražena “vojska”, nemalokrat celo bolj od Nemcev od katerih so vsaj vedeli kaj pričakovati.

    • tramal

     Stara lažnjiva komunistična pravljica.In tako je jugoslavija sama premagala nemce ,a nje de.

    • pajot

     he,he,he,pravljice za malu decu.

 • MEFISTO

  Koliko je še do pravega pusta?

  • Jovo Jamnica

   Odvisno, po katerem koledaru šteješ. Po uskoškem morbit???

  • Nata

   Eh, saj ga ne poterbujemo, no !!
   Maškerad v naši državi imamo dovolj . Tako je pravi Pust izgubil svoj pomen !!

 • Rožle

  Pravi bojevniki se borijo do zadnjega ne pa rep med noge …

 • Rožle

  Nadaljevanje komedije :
  “Pr hostar” …

 • Duhec

  Ta portal je desnim naredil nepopravljivo škodo… Nova je idealna za utrditev oblasti levih.

  • tarantela

   Se popolnoma strinjam!

  • domovina mili dom

   Razloži v čem je problem.

   • Duhec

    Ne. To se naj drugi ukvarjajo… kaj, kje, zakaj je šlo narobe.

    • domovina mili dom

     Tvoje mnenje me zanima, kje vidiš problem. Morda tvoj nasvet pride prav.

     • Duhec

      To je nemogoče opisat v par stavkih. Mela sm občutek, da desnici sploh več ni do vladanja, kaznovanja odgovornih itd… in to so sam potrdili.
      Za začetek… kvazi resn desni medij, podpisujejo se pa z začetnicami. Novinarjev ni.
      komentatorji… še večji primitivci od levih, če ne zelo primerljivi. Novice… izjemoma aktualne itd.

     • tarantela

      http://www.thejigsawpuzzles.com/
      Sem Ti prilimala link. Luštno in bolj koristno za živce. Prijetno zabavo Ti želim!!!

     • Duhec

      Tamau spi… zato tipkam. Mi pa za vse skup dol visi. Folk si to zasluži. Sam izjeme si ne.

     • sončnica

      ..:-);-)

     • Duhec

      Jap.

     • sončnica

      …torej se je le našel g.pravi?

     • Duhec

      Mislim, da. Upam… veš pa tko nikol ne. Zaenkrat je sanjsko.

     • sončnica

      …privoščim :-) naj vama uspe

     • sončnica

      ..kakopak….so si postlali…narod gre pa v klavnice

     • Duhec

      Ja itak in večina ploska…

     • domovina mili dom

      Ljudje pač izražajo svoja čustva, kar je prav. Ta leva samocenzura in zavijanje v celofan v levih medijih je dejansko prikrivanje resnice. Na tem portalu se lahko levičarji in desničarji pomerijo v svojih mnenjih. Sem zagovornik parlamentarne demokracije, kjer ima poslanec pravico reči drugemu poslancu, da je osel in šee….za to imajo imuniteto. Zakaj bi prikrivali resnico.
      Desnico dajmo na oblast, zamenjajmo sodstvo, pa boš videla kako hitro po vse pošlihtano. Takrat pa bo panika komunistov in polno parol o diktaturi.

     • Duhec

      Ja… desni so, ste pokazali pravi obraz. Katastrofa za prihodnost mladih…

     • domovina mili dom

      No in kakšen je pravi obraz, me res zanima.

     • pajot

      prihodnost mladih je že tu. Avstrijska,nemška,da naprej ne naštevam.

  • tramal

   Pa kaj še meketaš po tem portalu ,če ti ni všeč.Ta portal je za razumnike ne pa za bebave umsko zaostale komuniste.

  • garfi

   murgelski troll

 • sončnica

  ..in na krilih zlagane zgodovine,nas že četrt stoletja vodijo do švice….. za zveste pomočnike NWO se vedno najde prostor ob koritu…če ne čisto zraven,pa blizu…človeška čreda paše kar bleje…bbeeeeeeeeeeeeeeeeeee…kakor levi in kakor desni….bbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 • domovina mili dom

  Novinarji Nove dajte malo raziskati zakonodajo privilegiranih penzij. Morda najdete notri kakšen člen, da je ta penzija prenosljiva – dedna do neskončnosti rodovine.

  • Duhec

   A Nova ma novinarje?!

   • domovina mili dom

    Vsakdo, tudi kolumnist, ki odkriva javnosti kriminalne, nenormalne rabote, spada v novinarski ceh. Tisti novinar, ki ne poroča-molči ni novinar.

    • sončnica

     ….a odkrivajo resnico??…dej,dej……stara jajca žnarajo…jovonanovo…že 100 let

     • domovina mili dom

      Točno tako. Če neb ta star grešil, neb blo starih jajc že 100 let.
      Čudno je pa to, da nekateri še vedno pogrevajo spomine , ta drug pa neb smeli to počet. Dej dej.

   • tarantela

    Ha-ha-haaaaa-hahaaaa, se držim za stol, da ne padem. To je pa bilo vprašanje za milijonarja (kviz)!

    • Duhec

     Tle je nekdo nor… ni druge.

   • garfi

    vi imate družbeno politične delavce od leta 45

 • janez.pokoncni

  “Sprašujem se, kdaj se bo končalo to »slavje« v Dražgošah?”

  Točno to. Prisilno slavljenje komunistične revolucije se bo izgleda res nadaljevalo še leta.
  Prav abotno je čemu ta banda ploska. V slavljenje česa nas ti cepci silijo?!
  Gošarji so “zasedli” Dražgoše. Nad njih so prišli nekajkrat številčnejši Nemci. “Hrabri junaki” so pred njimi pobegnili, kar jim v bistvu niti ni za očitati, glede na izjemno premoč Nemcev. Besni švabi so stresli jezo nad civilisti, za kar jih moramo tudi danes vsi popljuvati. Konec!

  Namesto, da bi to grozljivko vsi obžalovali in iz tega dogodka pripravili nek opomin vsem, kako grozna zna biti vojna, se slavi poboj civilistov? Namesto, da bi se dogodek obeležil kot nekaj tragičnega s polaganjem vencev v spomin pobitih civilistov, že vsa leta organizirajo proslave (??) v čast komunistični revoluciji?!

  • sončnica

   …bo,bo,konec…ko to ne bo nikomur(politiki) več služilo….pol tud po zemlji več ne bodo brskali za kostmi…..trenutno pa je to še potrebno….za nadaljnje farbanje glupe raje,ki bi morala v stotisočih na ulicah demonstrirati…in to na hard…..so kupili vodni top…..ovce pa nič…

   • Ruggedplant

    Ne, ne potrebujemo še ene rdeče revolucije na kar napeljuješ s svojim vsegliharskim zapisom (“politiki” čeprav točno vemo kdo so tisti, ki skrbijo za totalitarno poneumljanje že tako ali tako totalitarno poneumljene raje), potrebujemo visoko stopnjo informiranosti, pluralnost na vseh družbenih področjih in stvari bo prava demokracija postavila na prava mesta. Je pa res, da bo do tega mogoče res prišlo le preko revolucije, a ne takšne “vseslovenske” kakršno imaš v mislih ti, ampak v taki, ki bo kot kontrautež iz slovenskega prostora izbrisala vse, kar je uničujoča revolucija sredi prejšnjega stoletja naredila našemu narodu.

    • sončnica

     ….yebe se, večini raje ,za politične laži,ki so koristi prinesle zgolj politiki..kakor levi in kakor desni…narod ima ,razen izjem,ki zraven pašejo,od tega zgolj kurac v čelo….počakaj,da se jim ,ovcam,končno posveti in postanejo volkovi…nič ne bo s tvojo,kakor selektivno revolucijo…ko bo počilo,bo letelo vsevprek….

     • Ruggedplant

      In v tem je razlika med narodom in rajo. Prvi gradijo, drugi uničujejo. Prve je potrebno v državiti postaviti na prvo mesto, druge bi bilo potrebno iz države izgnati ali pa institucionalizirati, če želimo živeti v civilizirani državi.

     • Jovo Jamnica

      Nacionalnost nima v diktaturi proletariata ničesar iskati. Oblasti je tudi v sodobnih demokratičnih državah, sklicevanje na rod, nezaželjeno.

     • RATATA

      Kaj pa “jugoslovanska” “nacionalnost” v prejšnji diktaturi?
      Ne zapisuj nezanesljivih in neargumentiranih trditev.

     • sončnica

      …..popoln zaslepljenec…..vse,kar ni pri koritu je za elito,kamor spada tudi politika vseh sort,raja….in ja…izgnati bi jih morali na severni pol…najmanj—in to vse po vrsti….graditelje zgolj lastne existence….za narod jim dol visi…..uničili in pokradli so vse,kar so lahko….lastnemu narodu…

     • Ruggedplant

      Želim ti srečno pot v kakšno tvojim anarhističnim svetovnim nazorom primerno komunistično greznico, samo prosim ne širi tega nedemokratična virusa še po Sloveniji, ki je že tako ali tako prikrajšana za razumevanje preprostih mehanizmov demokracije katerih glavni sovražnik je prav tvoj populistični vsegliharizem.

     • garfi

      grožnja z revolucijo
      prijavljeno

     • Ruggedplant

      Vsegliharji, ki so izvolili še eno Cmerarsko vlado ob kateri se že tako zrejeni prašiči še naprej redijo, se spet licemersko cmerijo kako je svet nepravičen in že brusijo kose za novo revolucijo – seveda zgolj v primeru, da na naslednjih volitvah ta elita ki jo tako sovražijo, da jo kar volijo, dejansko pade.

     • garfi

      vemo kako so začeli prejšnjo revolucijo in se še ni končala
      osnovni cilj jim je spreti ljudi med sabo in izkoristiti za vladanje
      in razkošno življenje na račun svojih žrtev

     • Ruggedplant

      No ja, spreti nas ravno ne poskušajo, ker to že smo in tudi bomo vse dokler ne bo Slovenija postala pravna država in bodo zločinci in njihovi tihi somišljeniki odgovarjali za vse zločine, ki so ji storili (ali pa z njimi soglašali). Njihova agenda je bolj destabilizacija države z bankrotom, velikim številom brezposelnih, uvozom teroristov, neasimiliranih tujcev in ostalih zdraharjev, preko katere se bodo končno lahko polastili tudi ABSOLUTNE oblasti do katere jim trenutno manjka le še tistih nekaj % kolikor jih na volitvah nabere SDS. pred 70 leti so njihovi dedki z revolucijo počakali do svetovne vojne in udarili narod, ko je bil najbolj ranljiv, zdaj ko vojne ni na vidiku, bodo pač ustvarili podobno kaotične razmere anarhije in dosegli podoben cilj.
      No, če jim seveda to dovolimo in jaz jim definitivno ne bom, vse do zadnjega diha.

     • Kataklizma

      Grožnja s prijavo
      Prijavljeno

     • Kataklizma

      Ne bo revolucije, KATAKLIZMA bo!

     • garfi

      leWiČĆarji in komunajzli ste že 70 let kataklizma
      za 100 milijard ukradenega premoženja
      35 milijard požrtih in pokradenih kreditov
      uvažanje balkancev in sedaj še radikalnega islama
      protidružinska in propederska politika
      mafijsko kadrovanje
      ugrabljena država in državni mediji
      sodno in medijsko preganjanje in zapiranje nedolžnih Slovencev
      financiranje soros gLobaLističnih nevladnikov
      večanje in kupovanje javnega sektorja
      rušenje ustavne ureditve in ustavnih odločb
      veleizdajalsko odpiranje meja
      itd itd

     • Kataklizma

      Če misliš da je to KATAKLIZMA, potem si pa res ena mala neučena smet, ki se ne zaveda svoje ničevosti in majhnosti, kaj šele, da bi znal prepoznati pravega sovražnika … ampak, naj ti bo, TAKO JE, komunajzarji s(m)o za vse krivi :D

     • garfi

      ja ste že več kot 70 let, pravi edini in večni izdajalci
      tudi če ste samo navijači
      ker ste ustvarili stotisoče Budalcev nas Slovence zopet rešujejo tujci

     • Kataklizma

      Nemci že spet, a ne? Al bodo tokrat nemški talibani? :D No, komu bo(m)o nastavili “crack” tokrat?
      Nesposobnost je nesmrtna duša kolaborantov.

  • Kataklizma

   Slovenci postajamo slabši od amerikanov, kopiran narod brez svojih vrednot, pametni pa tolk, da me čudi, da ne bomo MI prvi na Marsu …
   Obžalovanja vredno, res, hvala JP

 • sončnica

  ….tito je bil do zadnjega “s svojimi narodi”….do smrti jih je obračal ,s pomočjo 33.stopnje,da so še danes blentavi…….kje pa je vaš janko?!?

  • Duhec

   Na dopustu.. briga ga za ovčke.

 • Duhec

  Kolk komunistov, udbovcev je med komentatorji?

 • totex39

  Ta zgodovina nas že spremlja od takrat ko so jo komunisti priredili sebi v prid. Očitno se je ne bomo otresli dokler ne bodo stari komunisti “poniknili”, mogoče bo pol drugače.

 • ogledalo

  Domobranska kolaborantska sramota ne bo nikoli pozabljena! Pa če se še tako trudite “spremenjati” zgodovino! Revčki!

  • tarantela

   V to prisego so prisilili 18 let stare najstnike!!!

  • sprehajalec

   Kaj pa je v tej zgodbi Dražgošana spremenjenega? Da si se tako raztogotil?

   Poleg tega je to enako prisego, ki si jo zapisal izreklo tudi do 70.000 vojakov mobilizirancev. Bi njih danes tudi pospravil?

   • RATATA

    prisega (besedilo) ni bila enaka!!

    • sprehajalec

     “Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des
     Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der
     Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit
     sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.”

     Takole so imeli mobiliziranci. Na izrecno Hitlerjevo zahtevo, se je prisegalo njemu osebno. To so vsi imeli. Domobranska je prisegla še domovini Sloveniji. Partizani pa so znova uvedli priseganje Jugoslaviji.

     • RATATA

      No v Sloveniji pa ni bilo takšne prisege hitlerju, niti ni bilo obljube zvestobe ne njemu in ne nemčiji, ampak:
      Slowenische Landeswehr
      “Ich schwöre beim Allmächtigen, dass ich zusammen mit der bewaffneten deutschen Wehrmacht, die unter dem Befehl des Führers Grossdeutschlands steht, mit den SS-Truppen und der Polizei im Kampf gegen die Banditen und den kommunismus meine Pflichten erfüllen werde für die slowenische Heimat als Teilstück des freien Europa. Für diesen Kampf bin ich bereit mein Leben hinzugeben.”

      Hrvati so pa prisegli hitlerju.

     • Rožle

      Pejt gor na vrh tole še tupoglavškemu Tuneku razložit….

     • RATATA

      Veš, kot sem se že enkrat “razkril”, sem iz rdečih revirjev doma, pa sem sam prišel do zaključkov, za katerimi trdno stojim.
      Hočem reči, da pri nas ni bilo nobenih domobrancev in da tole, kar napišem v takih primerih ni nobeno zagovarjanje ampak so le zbrana dejstva, ki govorijo proti komunistom, ki so uspeli zavesti množice.
      In nihče me še ni uspel prepričati “nazaj” torej tako, kot se razmišlja v rdečih revirjih in večinsko povsod po Sloveniji.
      Opažam pa pri “njih” – ne mojih sicer blage, pa vendar … spremembe. Gre pa počasi.
      Glede tuneka pa je škoda karkoli, kjer ni mogoče humorja vključit.

  • RATATA

   In kaj je spornega v besedilu prisege veleum špeglić?
   Si se kdaj vprašal zakaj švedraš na levi čevelj(?), zakaj ti glavo v levo nese(?), in curek, pa vse drugo možno.
   Če ti je slučajno kak domobranec kakšnega žlahtnika pospravil, se pozanimaj, zakaj je tvoj žlahtnik taprvi začel pobijat in ravbat!
   Moja žlahtnica partizanka ni v štirih letih nikdar nobenega domobranca videla, saj jih na njenih “operativnih” conah ni bilo. O njih je pa vedela povedati samo slabo in to tisto, kar so ji povedali politkomisarji.

   • Jovo Jamnica

    Moj oče, nemški vojak, ni vedel o partizanih povedati nič dobrega. O njih je vedel edino to, da so jih Nemci imenovali…banditi…

    • RATATA

     Tvoj oče je “vedel” le tisto, kar so bili voditelji partizanov.
     Moja stara mama (napisal sem žlahtnica) pa je “vedala” le tisto kar so jim voditelji partizanov (banditi) napletli.
     Vedel pa ni nič ne tvoj oče, niti moja stara mama.
     Verjamem, da tvoj oče ni sovražil partizanov (?), tudu moja stara mama jih ni.
     Oba sta pa sovražila domobrance.
     Moja stara mama je pa za povrh sovražila še komuniste.
     Kdo je zmagovalec?

     • Jovo Jamnica

      Moj oče domobrancev sploh poznal ni, zato mi o njih ni nikoli pripovedoval. Ker pa je bil takoj po WWII, poklican na služenje 6 mesečnega vojnega roka v Subotico, se spomnim njegovih pripovedi o butastih jugo oficirih, ki so njih, trenirane veterane, učili vojskovanja. Že takrat je uporabljal za predstavnike Jugoslovanov, ki so domovali na Balkanu, zaničljiv izraz…jugoviči

     • RATATA

      No vidiš, tako kot tvoj oče tudi moja stara mama ni poznala nobenega domobranca.
      Seveda na služenju o jugovićih ni mogel govoriti drugače kot zaničljivo, saj so bili za povrh še komunisti.
      No, ko si se že odzval na moje pismo (vprašanje) ogledalu v zvezi z “domobransko” prisego ti pa lahko povem še tole:
      Tvoj oče je, ko je bil pri Wehrmachtu tudi prisegel, vendar malo drugače, saj je prisegel Hitlerju in obenem obljubil tudi zvestobo,
      medtem, ko pa domobranci tega niso storili, saj so besedilo prisege (ki je pač morala biti) zanje posebej in drugače pripravili.
      Zato se ta prisega nikakor ne more obravnavati kot izdajstvo naroda.

     • Jovo Jamnica

      Vem, da je priseglo, karkoli pač že takšna prisega pomeni, malo število domobrancev. V vsakem primeru so bili zavedeni. Enako, kakor Nemci, ki so prisegli Hitleru. Moj oče je prisegel kot nemški državljan in tudi umrl, kot nemški državljan.

  • garfi

   Zgodaj, od februarja 1942, so se partizani – sam Boris Kidrič in dr. Aleš Bebler – na Bledu sestajali s šefom Gestapa Rozumeckom s partizanskim imenom Rožica. Rezultat: partizani se odpovedo vsaki resni akciji proti okupatorju, predvsem bodo pustili pri miru glavne železniške proge in ceste. Nadaljevali bodo zaradi videza NOB z malimi, vojaško nepomembnimi akcijami. Partizani so poskrbeli celo za krivce teh nepomembnih akcij, te so denuncirali Gestapu. Kot pravilo so bili denuncirani narodno zavedni Slovenci nekomunisti. V najkrajšem času so gestapovske postojanke na Gorenjskem in Štajerskem sklepale cel kup lokalnih sporazumov s partizani.
   Gestapo je sprejel, da aretirane partizane, predvsem komuniste, izpusti iz svojih zaporov. Partizani so imeli prosto pot in delovanje na področju, ki je bilo primerno oddaljeno od prometnih povezav, večjih krajev in mest. Kot posebno uslugo Kidriču je Gestapo poslal v Ljubljano k Italijanom svoje agente, katerim so Italijani predali zaprto Zdenko Kidrič in Prežihovega Voranca. Te osebe so gestapovci prepeljali na Gorenjsko. Zdenko Kidrič so pustili na svobodo in Prežihovega Voranca so zaprli v taborišče, ki je bilo bivališče zadržanih sovjetskih diplomatov.
   Ta množična kolaboracija z nemškimi nacisti na Gorenjskem in Štajerskem je trajala bolj ali manj do konca vojne.

 • tarantela

  Najboljši sosed ni već Mercator, ampak policija:
  Ponuja ti 50% popust
  deli pike

 • Duhec

  Levi so vas sesuli…. pa sej ste navajeni.

  • Rožle

   Ja. pa Tigri tut ..

  • garfi

   murgelski troll

 • Antonius

  Dražgoško bitko bi morali vaščani začet praznovati kot dan, ko so partizani IZDALI Dražgošane.
  Revolucionarni lažnivci ne bodo prenehali s svojim laganjem, dokler jim domačini ne bodo postregli z resnico! IZDALI ste naše babice in dedke, izdali ste naše starše, sestre in brate, zasejali ste nepotreben teror in korajžno pobegnili na Jelovico.
  STE IZDAJALCI, KI SE V DRAŽGOŠAH NIMATE NIČ ZMAGOSLAVNEGA SPOMINJATI!

  Naj Dražgošani v spomin na umorjene njihove najdražje postavijo obeležje sredi vasi. Če se ga bo kdo samo dotaknil, naj takoj podrejo skropucalo največje partizanske laži.

 • Duhec

  Pridejo Tunek, cepec, Abouttown (al kaj že) in še kdo… in v par dnevih sesujejo portal. Odgovorni Nove pa nemo opazujejo. Smešno, bedno in še kaj.

  • von Rhein

   Ne klamfaj.Kje je kaj sesutega razen nekaj debilnih izpadov provokatorjev?

  • garfi

   in duhec

 • tarantela

  Na današnji dan. Kdor ne mara dražgoške bitke, si lahko prebere tudi druge zanimivosti, jih je kar nekaj:

  http://siol.net/siol-plus/na-danasnji-dan

  • Duhec

   Pa sej obojim paše… majo tiste min možnosti za trdoto med nogami. Vsaka stran iz povsem kontra razlogov. Groza, da sploh trajajo.

   • tarantela

    Sem mislila prave novice na današnji dan, je kar nekaj zanimivosti iz preteklosti, n.pr. smo uvedli evro, kralj Aleksander…itd.

    • Duhec

     Nova ni bla in nikol ne bo za prave novice… to je tretje razredni medij kteremu se vsi posmehujejo.

     • Jovo Jamnica

      Vedno slabše je. Si misliš, da bode danes Šajherca pametovala o Plečniku…

     • Duhec

      Ne verjamem več, da ni blo tko načrtovano. Čudni članki, začetnice, opravičila, izpadi komentatorjev itd.

     • tarantela

      Mogoče bi uvedli križanko…

     • Jovo Jamnica

      Ja, recimo…srpski kral Aleksander… pa bi se fsi čudli, kak te naj spravijo Karađorđević v devet kvadratof… (Obrenović) LOL

     • tarantela

      Haa-haa!

     • von Rhein

      Smejiš se kot bi razumela. Niti tega ne veš kje je Oplenac in kaj je tam.

     • tarantela

      Kdo pa govori o kakšnem Oplencu?

     • von Rhein

      Vedel sem.Vprašaj Jovota.Asociacija na težavno križanko.

     • tarantela

      Tu je govor o Karađorđevićih in seveda o Obrenovićih, ki so menjaje zasedali prestol. Obznano je objavil Karađorđević, če Te slučajno zanima, pol je pa konec s kralji, Peter je odšel v VB. Oplenac pa ni kralj.

     • von Rhein

      Imaš prav,kralj pa res ni.

     • rrrrr

      …ampak jaz na njem z veseljem razobešam svoje potrgane, porumenele in ne prav aromatične gate svojega neznanja. Jaz, Duhec, sem trdno z vami!

     • garfi

      murgelski troll

    • Olga

     V kraljevini Jugoslaviji so bili komunisti proglašena za TERORISTE!

  • Tomzi

   Ali ni forum pod člankom namenjen komentiranju vsebine tega članka in ne splošni debati? Popravi me, če se motim.

   • Jovo Jamnica

    Kaj pa bi ti komentiral, če pa na koncu članka piše:

    P. S. Avtor članka potrjujem, da so vsi opisani dogodki in podatki resnični.
    _____________________
    Če se ne strinjaš z objavljenim, pač povej. Če pa se strinjaš, potem je tudi tvoj prispevek v smislu splošne debate.

    • Tomzi

     Nestrinjanje ali strinjanje z vsebino članka se po mojem mnenju pove na podlagi argumentov za ali pa proti.

     • Jovo Jamnica

      In kje berem tvoje argumente… ZA???

  • Olga

   Če ga bo organiziral Milan privat in ga plačal, pa če ne bo uradne udeležbe državnega vrha, bo za silo v redu, čeprav gre za propagando zločinske ga režima!

 • karlina

  Hvala za pravo zgodbo, ki bi jo moral gospod Kavčič javno povedati na rtv slo1. Sicer je povedana v Pričevalcih, vendar bi morala biti posebna oddaja z nepristranskim novinarjem.

 • tramal

  Še v tem so si podobni slovenski komunajzerji in srbini da proslavljajo poraze.Dobijo jih po rilcu potem pa se imajo za heroje.

 • janez zorman

  Veseli me, da to stran, vedno bolj množično obiskujejo tudi partižani in partižanke, letnik 63. Škoditi jim ne more.

 • Peter

  “Ljudje bi bili že davno ‘spravljeni’, če bi se o drugi svetovni vojni govorilo pošteno”

  Nisem mislil, da se bom kdaj strinjal z govornikom “proslave” v Dražgošah, no.

  • Borut Stari

   Te proslave so znak razpadanja uma in demence.

   • Jovo Jamnica

    Te proslave so bile v zatonu. Razbohotile so se in pridobile na teži, šele zadnja leta, na račun “revizije” kolaborantskih domobrancev. Če že partizani niso bili zmagovalci, so bili domobranci, zmagovalci še manj…

    • Duhec

     Bravo… desnica se sama uničuje.

     • garfi

      smrdiš

    • Peter

     Če bi se o drugi svetovni vojni govorilo pošteno, ne bi bilo nobene potrebe po reviziji.

    • sprehajalec

     Nihče ni trdil, da so domobrani zmagali, niti tega nihče ne zahteva. Če so si partizani prilastili zmago (z vkorakanjem Hercegovcev in priključitvijo slovenskih partizanov v NOVJ POJ), je to plačalo z glavo tisoče ljudi po tej zmagi. Zato vprašanje, če je to zmaga.
     Moder državnik je ne bi slavil kot zmago, temveč kot tragedijo za majhen narod. Razen seveda če življenje ta farškega in premožnejšega Slovenca nič ne šteje. Da šteje le življenje hlapca in knapa.

     • Jovo Jamnica

      Po WWII je oblast temeljila na diktaturi proletarjata, ki jo je mehčala s pomočjo zlaganega mita o nekakšni bratski ljubezni na nacionalni osnovi.

     • Olga

      To niso bili pravi hlapci in knapi, to so bili lenuhi, brezdelneži, lumpenproletariat in tatovi, ki nikoli niso cenjli dela in lastnega znoja, oni so želeli živeti brez dela na račun drugih! Zato tudi tako kruto maščevanje ljudem, ki so nekaj ustvarili s svojim delom!
      Delo in trud pri njih in njihovih potomcih še danes ni cenjeno, poglejte pogrom nad Tino!

  • dob

   Odvisno od interpretacije besede “pošteno”!
   Masleša denimo misli: Janševce je treba pošteno sfukat. Zanj je to pošteno.

 • Olga

  Dražgoše so simbol uničevanja slovenskega življa in njihovega premoženja ter preganjanja vere s strani komunistov!
  Namesto, da bi se akterji zločina in njihovi nasledniki vaščanom opravičili in jim dali odškodnino, praznujejo zločin, krajo in laž in to s podporo predstavnikov države! Sramota do neba!

 • Fogglof Tunnek

  Tak, konec pouka za gnes… Z mladinskim zborom smo peli tisto partizansko…Hej brigade…

  Hej, brigade, hitite,
  razpodite, požgite,
  gnezda belih podgan, črnih psov!

  Hej, mašinca, zagodi,
  naj odmeva povsodi,
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

  Živele Dražgoše…živeli partizani…

  • von Rhein

   Stvim,da imaš rdeč nos kot tisti humorist iz MB,ki je bil tudi poslanec. Posledica iz enakega vzroka.

  • Janez

   Hudič naj te vzame provokator.

  • tohuvabohu

   Živeli klavci slovenskega naroda!

  • garfi

   spet grožnja

 • tarantela

  Jebela, ne vem, zakaj se jezimo, sami smo krivi, Dražgoše ste privleki na portal, zdej je pa huda kri. Pr gmah bi jih pustil, se mi zdi, sej oni sploh ne rinejo sem. Jest bi bl rabla kakšen dober nasvet. N.pr. za dober seks, priprava večerje z malo kalorijami, malo dela in veliko veselja. Pa kako je sosed avto razbu, al pa ta, da sosedi dedec skače čez plot in ga je pol nabutala, k se je nazaj domu prvleku. Sploh take zadeve, k ti dajo vesele in polepšajo dan…

  • von Rhein

   Ko so se debate na tem portalu pričele si se mi zdela do neke mere oseba z normalnimi,čeprav kritičnimi ,pogledi.Sedaj pa opažam,da ti nekaj škriplje.Zdi semi,da si postala bolj agresivna po ugotovitvi,da imaš kar dobro podporo nekaterih tukaj.To sem ti napisal zaradi stavka….Dražgoše ste privlekli itd.

   • tarantela

    Piši, kar hočeš. Bila sem menda oseba z “normalnimi pogledi”, ja samo take rabite. Če človek medtem nekaj ugotovi, se pač obrne, a ne, saj tudi Janši oproščate, da je bil komunist, a ne?

    • von Rhein

     Glede na sposobnosti ugotavljanja nima smisla razpravljati.Janša sicer ni moj adut,oprostim mu lahko zato,ker je komunizem posla v p.m.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, a vete kako gre prava zgodba o razdvojenosti našega naroda?…Janez Janša je bil komunist. In to tako radikalen in zavzet da je šel peš v Jajce in spotoma maltretiral svoje podrejene da so se metali v jarke kot da bi bila vojna… Dokumentirano!!!

  • tarantela

   Ja, če dobr premislim: če bi takrat izvolil Janšo za predsednika socialistične omladine Jugoslavije, bi še zdej mel socializem in bi bli v Jugi. Tako so ga pa skenslal in frderbal socializem. Jej, jej, Kučan, kva s naredu!?

   • Fogglof Tunnek

    Ja res je…Milan Kučan je krif, da smo gnes v svoji državi…

    • Fogglof Tunnek

     Skratka, Janezova pretirana zagrizenost je načela žifce KP-ju in so ga vrgli iz partije. Sicer je pisal prošnje da ga vzamejo nazaj pa ni šlo. So ga bili siti kot smo ga večinoma siti tudi zdaj… Rezultat njegove užaljenosti je gonja ki smo ji priča. In glej zlomka…nobena stranka ni sposobna voditi Slovenije razen SDS-a. Osamosvojil nas je veliki Janez in niše drug. Fsaka podobnost s KP-jem je zgolj naključna.

     • tohuvabohu

      Kaj pa ti veš, ko si svobodo dočakal v klejti.

     • garfi

      Foglof Tunek | sreda, 04. november 2015, ob 08:34:45
      Če bi lahko tovariš Kučan še enkrat kandidiral za predsednika države , bi zopet zmagal z fsaj 60% podporo v prvem krogu !… Seveda pa je nekaj tistih, ki zvečer pogledajo pod posteljo, če se slučajno mali mož ne skriva spodaj (npr. JJ)… Malo je tako dobrih predsednikof, kot je bil tovariš Kučan !
      ozna sve dozna press

    • von Rhein

     Si ti še vedno v Dražgošah? V tem času (od zaključka veselice) bi lahko tudi peš prihlačal do Železnikov.

   • Jovo Jamnica

    To, da se Janša ni uspel zavihteti na vrh SSOJ, je bil povod njegovim sanjam o lastnem fevdu…

    • tarantela

     Ja, sedaj imajo pa v Kučanovem štabu kar naprej brenclje okoli ušes.

     • Jovo Jamnica

      Po toči zvoniti, je prepozno… LOL

    • Olga

     Ko ni argumentov, pa diskreditacija! Čisto po udbaško!

    • garfi

     murgelski troll

   • Olga

    Vam ne gre iz glave???? Ker je pošten! Vaši so pa že v povojnih Dražgošah poskrbeli, da je izginilo 11 milijonov! Dolga praksa!

    • tarantela

     Ne komentiram Tebe!

     • Tomzi

      Saj tudi članka ne.

     • tarantela

      Ti tud ne!

     • Olga

      Ampak?

    • nevtrino

     Pravzaprav ne razumejo poštenosti in pravičnosti ali pa jo celo ignorirajo, tipično levakarsko in cigojnersko …

  • Rožle

   Fogglof ata je pa še manjši kot njegov tovariš Kućko ..
   https://s27.postimg.org/u094zst9v/Tunek_pod_Julko.jpg

  • nevtrino

   Ah, seveda, spet samo en in edini JanezJ. Se vam je vsaj že zahvalil za vašo odlično propagando in promocijo ?

  • Ruggedplant

   Zakaj vam gre torej komunistom tako v nos, da izrabljate vse najbolj železne ukrepe, da ga spravite iz politike? Daj nehaj že s sejanjem teh paradoksov, ker svoji strani narediš več škode kot koristi, oziroma ravno nasprotno: ti kar – si fantastična topovska hrana za praktično vse ki znajo šteti do 10, hkrati pa lepo razkrivaš hudo intelektualno inferiornost, ki krasi vse častilce rdečega fašizma.

  • garfi

   Foglof Tunek | sreda, 04. november 2015, ob 08:34:45
   Če bi lahko tovariš Kučan še enkrat kandidiral za predsednika države , bi zopet zmagal z fsaj 60% podporo v prvem krogu !… Seveda pa je nekaj tistih, ki zvečer pogledajo pod posteljo, če se slučajno mali mož ne skriva spodaj (npr. JJ)… Malo je tako dobrih predsednikof, kot je bil tovariš Kučan !
   ozna sve dozna press

 • Peter

  Nova ofenziva trolčkov in provokatorjev?
  Prav, uživajte, no.

 • Fogglof Tunnek

  V Dražgošah so na koncu proslave zapeli:

  Hej, brigade, hitite,
  razpodite, požgite,
  gnezda belih podgan, črnih psov!

  Hej, mašinca, zagodi,
  naj odmeva povsodi,
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

  • nevtrino

   Drži, gverilo bi se lahko igrali po gozdovih in pustili slovenske vasi ter vaščane pri miru …

  • Rožle
  • von Rhein

   Stvim,da imaš rdeč nos kot tisti humorist iz MB,ki je bil tudi poslanec. Posledica iz enakega vzroka.
   —————
   Če že lepiš stare komentarje si dovolim to pravico vzeti tudi jaz.

  • sprehajalec

   Tele se pa ne spominjajo radi, melodija je pa Slovenci kremeniti….

   Partizanska (avtor Vladimir Pavšič-Matej Bor):

   Na klic kominterne združite se v čete –
   v boj za svobodo, v boj za Sovjete.
   Rdeče smo fronte bojevniki mi,
   ker naše je geslo,
   Sovjeti sveta.

   Iz ruskih step veliki Stalin kliče zmagovito,
   z naših se gora odziva mu tovariš Tito.

   Naglo puške smo zgrabili
   in v gozdove z doma šli,
   ko sovjetski so junaki
   skupen boj oklicali.

   Čez gore, polja
   po svetu naj doni,
   Slovenija svobodna
   sovjetska bodeš ti.

   Tovariš Stalin, hura ! In lep pozdrav.
   Odkod ? S slovenskih gmajn, vasi, iz host.
   Saj jih poznaš. Saj hodiš dobri gost,
   vsak dan med nas, iz Ruskih step daljav ….

   Razpnite čez ves svet vešala !
   Vaš boj so : rop, požig , umor !
   Divjajte ! Kri je zakričala !
   Glavo je dvignil v nas upor !

   Hura ! Rdeči pionirji !
   V temelje, oboke –
   bombe, ekrazit !
   Jutri – rdeči inženirji ,
   skozi slavoloke
   nov svet gradit !

   Naš smeh se razvihra v domovih !
   S čim bomo prali kri ? S krvjo !
   Prisluhnite ! Pri nas v gozdovih
   tesarji novih dni pojo !

   • Jovo Jamnica

    Baje je bil zraven podpis od Kocbeka… Še danes se čudim, kako ni pristal na Golem.

    • sprehajalec

     Veze pač…

    • janez zorman

     Krščanskega komunista Kocbeka so partijci izkoristili za propagando slovenski krščanski populaciji , ki je bila itaq večinska; ko še ni bil tak vpliv Arabije. Kocbeka in še nekaj duhovnov so izkoristili in se jim za vogalom smejali. Ko je Kocbek to spoznal, je bilo že prepozno – ga je že Kidrič “jahal”. Skrival pa se skupaj z Kidričem in ostalo partijsko vrhuško v tistih rovih Roga, kamor so potem metali svoje politične in ekonomske nasprotnike.

     • Jovo Jamnica

      Pa takšen intelektualec, kot je bil. Le kaj bi takrat povedal, če bi ga prosili za kritiko Kajuhove… Slutnje
      ——————

      Ni res, ne morem verjeti
      vestem tem zloglasnim,
      da spet bo tako kot pred dvajsetimi leti.
      Ne, ni res, ne morem verjeti …

      Da bomo z barbarskimi klici hiteli preko zemlje,
      da bomo pobijali vse, razrušili vse,
      mi, ki čitamo Byrona, Gorkega, Bloka, Puškina,
      in da bomo jutri divjali s peno
      krvavo na ustih.
      Uživali bomo ob krvi nedolžnih teles.
      O, ne … o, ne …
      Kako sram me je …

  • garfi

   spet groziš

 • Marija

  Enkrat napisana resnica

 • Fogglof Tunnek

  Čujte desnosučni…zakaj ste izdali Slovenijo… pred mnogimi leti…in klali partizane?… Gnes bi blo isto če bi imeli vajeti v rokah od leta1991 pa do gnes… Hvala bogi, da ni blo tako!!!

  • Fogglof Tunnek

   V Ljubljani se je v dvorani na Taboru pričela v sredo 21. avgusta 1946 razprava proti vojnim zločincem in narodnim izdajalcem z Rupnikom na čelu… Iz fseh krajef Slovenije so prišli delafci, kmetje in meščani, da prisostvujejo sojenju ljudi, ki so pofzročili toliko gorja našemu narodu.

   • sprehajalec

    Prišla je horda, ker je Vladar pokazal na obtožene. Povsem enak princip, kot je bil princip zimske vstaje pred leti proti predsedniku Vlade. Pa enako, kot pred dnevi na Tino, Vladar je pokazal nanjo, pa jo je horda začela pljuvati. Čredni nagon lahko sociološko poimenuješ ta fenomen.

   • garfi

    Zgodaj, od februarja 1942, so se partizani – sam Boris Kidrič in dr. Aleš Bebler – na Bledu sestajali s šefom Gestapa Rozumeckom s partizanskim imenom Rožica. Rezultat: partizani se odpovedo vsaki resni akciji proti okupatorju, predvsem bodo pustili pri miru glavne železniške proge in ceste. Nadaljevali bodo zaradi videza NOB z malimi, vojaško nepomembnimi akcijami. Partizani so poskrbeli celo za krivce teh nepomembnih akcij, te so denuncirali Gestapu. Kot pravilo so bili denuncirani narodno zavedni Slovenci nekomunisti. V najkrajšem času so gestapovske postojanke na Gorenjskem in Štajerskem sklepale cel kup lokalnih sporazumov s partizani.
    Gestapo je sprejel, da aretirane partizane, predvsem komuniste, izpusti iz svojih zaporov. Partizani so imeli prosto pot in delovanje na področju, ki je bilo primerno oddaljeno od prometnih povezav, večjih krajev in mest. Kot posebno uslugo Kidriču je Gestapo poslal v Ljubljano k Italijanom svoje agente, katerim so Italijani predali zaprto Zdenko Kidrič in Prežihovega Voranca. Te osebe so gestapovci prepeljali na Gorenjsko. Zdenko Kidrič so pustili na svobodo in Prežihovega Voranca so zaprli v taborišče, ki je bilo bivališče zadržanih sovjetskih diplomatov.
    Ta množična kolaboracija z nemškimi nacisti na Gorenjskem in Štajerskem je trajala bolj ali manj do konca vojne.

  • tohuvabohu

   Večina partizanov je padla od strela v hrbet! A ne, odsluženi totengrobar, ti moraš to vedeti, a ti ni foter povedal?

  • garfi

   V prvem obdobju okupacije, od 17. aprila 1941 pa do 22. junija 1941, pred nemškim napadom na SZ, še ni bilo slovenskega partizanstva, bili pa so aktivni komunisti v tem obdobju veliki prijatelji, zavezniki Hitlerja, ki je septembra prejšnje leto (1939) skupaj z Sovjeti zasedel ubogo Poljsko. Navdušenje KPS nad Hitlerjem se je izkazalo v organiziranju množične manifestacije: naščuvali so kmete, ki so v Trebnjem in na pohodu proti nemški meji manifestirali za priključitev tega dela Slovenije k nemškemu Rajhu. Italijani so ob tej priliki ostro reagirali. Padli so mnogi talci. V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti. Tito je 5. maja 1941 v glasilu KPJ pozval komuniste naj čim bolj stopajo v nemške službe. Kasnejši prvaki OF in KPJ, odvetniki dr. Aleš Stanovnik, dr. J. Pokorn in dr. J. Vilfan so v tem obdobju delali v Šentvidu pri Gestapo (selitvena komisija!). Kasnejši notranji minister SFRJ, Stane Dolanc in edini slovenski admiral v SFRJ, Stanislav Brovet sta v Avstriji prostovoljno vstopila in bila dolgoletna člana Hitlerjugend, Brovet, ki je vstopil v Celovcu, kar do januarja 1945

 • dob

  Teh starcev ni nič sram, da se jih lastni otroci bojijo.

  • Peter

   Eden od stranskih produktov spiranja glav je tudi izguba občutkov kot so, sram, poštenje, pravica…

 • Prle

  Ha,ha,ha,100 različnih tem na tem portalu,ampak na vse teme isti odgovori.Res se vam nasmejim.Hvala , ha,ha,ha.vam.

  • Fogglof Tunnek

   Na tem portalu sta samo dve temi… UNIČITI LEVICO in poklati fse migrante…

   • Prle

    Hej stari vsa čast uredniku tega portala,da te ni izbrisal.Kar je pa tudi lahko njegova politika,da malo preveri koliko ovčk je njegovih.

    • Peter

     Tuneku pa nobene časti?
     Pa tako se trudi revež, no.

    • sprehajalec

     Prle, kaj misliš bi na Hanzi TV takle Tunnekov prispevek šel skozi? Povej po pravici.

     • Prle

      Ne bi šel,ker so tam bolj desni od Nove.

   • garfi

    ja ker niste levičarji ampak rdeča mafija

  • Ruggedplant

   Naj raje govorimo o tisočerih “uspehih” vaše absolutne 2/3 vlade, ki v celotnem mandatu ni sprejela niti enega samega kritičnega zakona, kaj šele nujno potrebne reforme? Tudi o tem z veseljem kakšno rečemo, a hudir, ker se rdeči provokatorčki na takih temah skrijete v luknje in nihče ne upa priznati, da je izvolil ta iztrebek od vlade, čeprav je na volitvah 2014 kar 2/3 bebčkov volilo KPS.

   • Prle

    Lahko tudi govorimo o 100 dneh tvoje vlade.Rekordnih 100-ih, da ne bo pomote.

    • Ruggedplant

     Brez problemov. Bomo vsaj lahko govorili o konkretnem reformnem programu, ki ga podpira prava stroka, še bolj zabavno pa bo odkrivati sprožilec, ki je partijsko elito tako razhudil, da so z vsemi svojimi (davkoplačevalskimi kajpak) kanoni nahujskali slaboumne človeku podobne primate, da so šli na ulice kresit kamenje in neartikulirano rjovet proti nekakšni eliti, čeprav jih je prav ta poslala v boj za ohranitev lastnih privilegijev.

     Si res želiš tja?

     • Prle

      Ulice so za vse vlade na istem mestu,morda se spreminjajo imena le teh.To je to,vidim,da si v bojni opremi,kaj za vraga milega še čakaš.

     • Peter

      Očitno si tja ne želi, pa zdaj nekaj bluzi o imenih ulic…eh, kaj češ, no.

  • sprehajalec

   Pa veš zakaj Prle? ker so vse teme logične in se dajo odgovoriti s ščepcem zdrave pameti. Zato se tukaj v glavnem strinjamo v vsem, razen dveh ali treh provokatorjev po naročilu, ki bodo apriori proti vsemu.

   Hanzi TV portal umetno vzdržuje “pluralnost mnenj” na način, da protežira poste dveh ali treh čudakov (tam neki dr. Kumrovec, če bi z lučjo iskal takšnega, ga ne najdeš v Sloveniji več) pusti še nekaj ostalih zraven, veliko večino pa briše. Zato dobiš vtis, da se krešejo mnenja tam. Bedarija. Usmerjeno mnenje, nič drugega. Imaš Avstrijski krone.at pa poglej pod članki.

  • garfi
 • Fogglof Tunnek

  Leon Rupnik, Dr. Rožman, Dr. Miha Krek, Vizjak Milko, Dr. Lovro Hacin… A so vam tota imena kaj znana?… Če ne malo poklikajte…

  • Rožle

   Pravi zavedni Slovenci ….

  • sprehajalec

   Ljudje, ki so jih pobili komunisti? Gre za žrtve komunizma, ali po čem so znani?

  • von Rhein

   Aktivist x…sedaj pa takole.Zajebancije je konec,hecov tudi.Imaš dve možnosti.Prva…komentiraj dogodek,temo,povej svoje mnenje o zadevi in ne vlači oslarij na svetlo.S tem si samo nadležen kot moker pes v naročju.Tudi kažeš do kje seže tvoj mentalni radius.
   Druga…če ne moreš brez neumnosti,ki jih pišeč bodi malo ponižen,lepo priznaj,da si v precej preluknjan,prosi za pomoč in marsikdo tukaj ti bo rad ustregel in ti pomagal priti do resnice,ki ni vedno taka kot si se je naučil v Pionirskem listu in vanjo verjameš še danes.

  • Rožle

   RATATA

   10 minut nazaj

   No v Sloveniji pa ni bilo takšne prisege hitlerju, niti ni bilo obljube zvestobe ne njemu in ne nemčiji, ampak:
   Slowenische Landeswehr
   “Ich
   schwöre beim Allmächtigen, dass ich zusammen mit der bewaffneten
   deutschen Wehrmacht, die unter dem Befehl des Führers Grossdeutschlands
   steht, mit den SS-Truppen und der Polizei im Kampf gegen die Banditen
   und den kommunismus meine Pflichten erfüllen werde für die slowenische
   Heimat als Teilstück des freien Europa. Für diesen Kampf bin ich bereit
   mein Leben hinzugeben.”

   Hrvati so pa prisegli hitlerju.

   • sprehajalec

    Tudi mobiliziranci.

  • željudin

   zgrešil si temo

   tule govorimo o stalinovih hlapcih,,,

  • Olga

   Jim ne sežete do kolen po domoljubju!

  • garfi

   Fogglof Tunnek • 21 ur nazaj
   Gnide desničarske spat se spravite… Partizani so vas osvobodili…Kapish?

   Fogglof Tunnek > baldeagle • 21 ur nazaj
   Huda jama te čaka…

  • garfi
 • Peter

  Predvidevam, da so zdaj na vrsti Dachauski procesi, no…

  • željudin

   pa o današnji gospodarski zaostalosti. leta 1938 so bile slovenske plače na 90% avstrijskih.

   potem se je zgodil kumrovec

 • Prle

  Dragi moji komentatorji Ivan Janez potrebuje vojščake, ne pa sralce,ki pisarijo komentarje skriti za niki.

  • Rožle

   Brigi se ti za svoje odpisane …Prle, bre..i to

   • Prle

    Če ne boš priden,te Kekec ne bo več vozil na planino na pašo.Še Kekec je ugnal Bedanca,pa ne boste vsi tukajšni komentatorji levakov.Sram vas je lahko.

  • Peter

   A zdaj boš pa Prle, nisi več Tunek?
   Škoda, lepo je bilo brati v narečju, no.
   Pa kakšen dober komad si daj gor, kaj od Đoukerjev, na primer, no.

   • Rožle

    Jutri bo že .. Tihi

    • Prle

     Strah?

     • tohuvabohu

      Ne, ukinitev štipendije.

     • Prle

      Upam,da slika ne ponazarja tebe,ali pač?

   • Prle

    Vidim, da se strinjaš,da si samo sralec.

    • garfi

     tvoji “dreki” vedno smrdijo

  • Olga

   Spet opsesija?!!

   • Prle

    S katerega planeta pa ste vi padla?

    • slaipowi

     Olga stalnica. Vse ve in na vse se spozna. Kučan, levaki, UDBA, Murgle so njen univerzalni odgovor na vse njene težave. Če jo blokiraš imaš mir in ne vidiš več njenih abotnih komentarjev. Drugače pa na ta način išče prijetnega gospoda, obvezno desničarja, ki jo bo razumel in podpiral. Osamljena pač…

     • garfi

      tebe levuhar bom jaz blokiral
      spravil si se na pravo žensko in Slovenko

     • Jovo Jamnica

      Potlej ga ne bodeš več mogel šinfat… :-)

     • slaipowi

      In?

  • Olga

   Mi nismo KOMUNISTI in nismo ISLAMISTI!! Oni so morilci!
   Vsi, tudi Ivan Janez, pa imamo neskončno radi svojo domovino! Na čigavi strani ste pa vi, da nas napadate?!! Na Srbski?

   • Prle

    Očitno ne znate brati,še enkrat; Ivan Janez potrebuje ljudi,ki bodo šli za njega na ulice z namenom,da vržejo vlado,kar bi bila logična posledica za nove volitve.Nova desna vlada vam bo vse te skrbi okoli DB prihranila,saj bo ukinila vse podobne praznike.Ajfonh, ko pasulj.Vi ste pa vsi skupaj eni jokavčki,skriti za niki, en bolj jokca,ko drugi.

    • garfi

     rdečuhi delajo ulične prevrate s plačanimi “vstajniki”
     pozivaš k nasilju ?

  • domovina mili dom

   Da ne boš sralec, se razkrij.

  • Viktorh

   Res je!

   Čudi pa me, da si vzel čas in se usral prav tu.
   Verjetno zaradi tradicije.

 • Machete

  The evil of nazism and communism has left innocent Dražgoše people, young Partisans and German soldiers dead.

  Long live one of the evils? No, gracias!

  • garfi

   kva

   • Machete

    You sound like a duck.

 • Prle

  Moja ocena je, da si zamenjal vrstni red.Vsaka napaka se da popravit.

  • Rožle

   Nimaš ti pojma …

 • tarantela

  Pogrešam avtohtonega…

  • komar marko

   a mene pa nič?

   • tarantela

    Njega že lep cajt ni.

    • komar marko

     je je, pod drugim nickom. Ga je opustil, zaradi zapisov norosti!

 • domovina mili dom

  Na kakršen koli način obračam logiko okrog Dražgoš, se ne izide v slavo neizbrisljivega narodno osvobodilnega boja komunistov.
  1. partizani junaki so nastanjeni v vasi in ustrahujejo vaščane.
  2.čakajo, da se prikaže nemški okupator.
  3.kot branitelji slovenskega naroda pobegnejo in prepustijo vas Dražgoše v nemilost okupatorju.
  4.preživijo samo komunisti.
  5. vas je zradirana s sveta, narod pa pomorjen.
  Tu pa sedaj vprašam komuniste o vojaški logiki.
  Torej, Nemci napadejo vas, partizani naj bi te ljudi – sobrate in vas branili. Kar pomeni, zaradi premoči sovražnih sil, bi po logiki morali biti vsi mrtvi, partizani in vaščani.
  Glejmo sedaj se zgodi čudež, partizani čudežno preživijo. Tu je sedaj vprašanje. Zakaj so preživeli?

  • Olga

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ odlična razčlenitev “junaštva”!

  • tohuvabohu

   Kdor nima v glavi, ima v nogah …

   • RATATA

    maraton franja. Kolk je bila takrat štartnina?

  • RATATA

   Debela koža jih je rešila (?) ah ne
   Stalinov duh jih je rešil (?) ah ne / al pa
   Pamet jih je rešila (?) ah ne
   Imeli so srečo, so jih poklicali, naj nujno takoj pridejo na drugo lokacijo “branit” eno drugo vas(?) ah ne / al pa
   Pokvarjenost jih je rešila (?) morda bo to, ja to bo (!) saj so cilj dosegli!

  • Jovo Jamnica

   Nemci so rabili leto dni, da napake niso ponovili. Pohorski batajlon je padel do zadnjega moža in nobena pohorska domačija ni zaradi tega gorela…

   • domovina mili dom

    Nemci so samo enkrat padli na finto. Slovenci na vsakih volitvah.

 • tzt

  Dražgoška manifestacija kommijev sigurno in počasi jenja. Res, da počasi, ampak ogled arhiva na Hanziju pove svoje. Ni Ščetinarja, ni Sluzavca, ni na Hanziju celo cvetobera slik častnega Stanovnika, trenutno predsedujočega Turnška, podpredsednikov: Jelušičeve, Kmecla in najintelegentnejšega finančnika Križaniča. Pojavita se z vencem dva zahojenca, brez petokrake celo najvplivnejša od Združenih Levakarjev, Mesečnik in Kördiš. Le kje sta pozabila, ali se je pač zgubil neorientirati Trčeni učitelj? Bosanka je šla verjetno domov na selo za pravoslavni božič. Nekaj 100 zadetih ta trdih pride. Manj kot na fuzbal tekmo med Šentrupertom in Šentjernejem. Betonski kolos se bo kmalu začel rušiti in z njim ta mit za neuke predšolčke. Göblsovi šoli pešajo strune.

  • Jovo Jamnica

   V tvojih besedah se zrcali izplen mogočnih argumentov slovenske “desnice”…

   • tarantela

    Mislim, da moram Tvoje komentarje zelo previdno brati, sicer se mi bo zaletelo od smeha. Pronicljiv do amena!

    • RATATA

     Čestitaj mu za pamet.

     • tarantela

      Tudi to, je izjemen!

     • RATATA

      Če ne veš, ima Jovica ob torkih in četrtkih med 18.00 in 20.00 predavanja na fakulteti za politologijo, mednarodne odnose in etnično pripadnost v Ljubljani, na Titovi 111. Vstop prost. (je označeno).
      Vse ima podkrepljeno v pauerpojntu, barvno – lepa slika.
      Dobiš skripta. za s sabo.
      Predlagam, da s seboj prineseš vsaj plastenko vode, ker je zelo toplo notri – saj veš toplovod / javni / nič ne šparajo, okna se pa ne da ravno odpirat ker so samo na oberlift.
      Tam bodi kake pol urce prej, ker je res naval.
      Prijazno vabljena.
      P.S.
      Včasih se zavleče, ker prijazno dopusti slušateljem, da ga o aktualnih temah kaj povprašajo, saj veš, ko pa se razgovori, takrat pa znanje nesebično razdaja vsem. Prav fletno se imamo, včasih še pojemo in igramo.
      Tudi na orglice. Najraje ciganske, ker je tudi veliko ciganov tam.
      Ali pa udarne – da jih kdo ne bi slučajno pozabil, pa to, pa za obuditev revolucionarnega duha.
      Pridi draga tarantela, luštno bo.

     • Jovo Jamnica

      Titova 102…

   • komar marko

    No če pogledam KURE, kjer je dopuščen obračun z 2 letnim otrokom s strani rdečkarjev, ki so prisesani na korito, pa niste NIČ OPONIRALI. Edini sem, ki sem poslal admina v izhodišče, samo kaj ko me je skenslal! PRAV?

    • Jovo Jamnica

     Ma, o tvojih kurah sva že debatirala. Upam, da te ne daje demenca.

     • komar marko

      ja pri vseh stvareh, sem pa res že začel pozabljati. No ravo danes sem se moral spomniti za nekako dve leti nazaj. natančno sem povedal stanje, ko smo našli dokumnete so se moje navedbe samo potrdile. tako, da zaenkrat je stanje b.p!

   • Peter

    Izjemno pronicljivo, res, moram priznati, da se mi je zaletelo od smeha, no,
    Čudi me samo, da se s takimi pronicljivimi komentarji nisi oglasil, ko nas je oni tunek davil z izplenom mogočnih argumentov slovenske levice, no.

    • Jovo Jamnica

     Tunek me ignorira…

     • Peter

      Oh, narobe sem napisal. Ne čudi me, ampak si samo malo zamočil, ker se nisi javil tudi tam.
      Sicer pa…zapoj si eno lepo, no.

     • Jovo Jamnica

      Jovo in Tunek…o domobrancen
      _________________

      Jovo Jamnica Fogglof Tunnek 21 hours ago

      Teh je bilo samo par tisoč, pa še to v delu slovenskih dežel, ki so bile od turških vpadov dalje, pod vplivom uskokov..
      _________________
      Jovo in Tunek…o ignor
      _________________

      Jovo Jamnica Fogglof Tunnek 2 days ago

      Upam, da me neboš blokiro, ker nisn od ZL…
      _________________
      Jovo in Tunek… o rodolubih
      _________________

      Jovo Jamnica Fogglof Tunnek 4 days ago

      Fseeno mi nea gre v glavo, kak si lahko potpornik ZL, saj je to protinarodna drža. ZL glea na mene, rodoljuba – s prezirom, ker me smatra za nacija…
      _______________
      _______________

      …fse fkup bres odgovora. Kaj bi ti še drezo v Tuneka????

     • garfi

      izginil je

     • garfi

      zbriši ker je izginil

   • tzt

    Izplen “desnice”? Si priseben al je kaj narobe s teboj?

   • garfi
 • komar marko

  no čudno je tudi, da nam rdečkoti niso v lažgošah predstavili novega naslednika cmerkota. Očitno je bia demnonstracija na KOTNIKOVI ob podpori privatne milice zgolj slučajno ali pa se kaj dogaja? kdo ve? le kje je bila pa Katarinca ?

  • RATATA

   u luft z zrakomlatom.

   • komar marko

    A s kužiti ali brez?

    • RATATA

     Kadar gre prespat, gre vedno s kužeki, saj so kužiti ja za čez nočko.

     • komar marko

      Ja bogi so, kaj morajo vse prestati. Včasih se mi dozdeva , da so zakrivili kakšen strašen zločin in se sedaj morajo POKORITI!

   • Prle

    Miško, spet si začel z malo,saj veš, kaj mislim.

 • Olga

  Proslava, ki obrača želodec vsakemu človeku z zdravo pametjo!

  • komar marko

   Malo opazujem, kdo se vse udeležuje teh srečanj. VSI PRAVOVERNI, z pedigrejem. A so potem slučaji? 91 so se skrivali, ko je bil čas so prilezli na plano in se trkali po prsih!

 • radames

  Tale članek je iz Družine izpred nekaj let.

  • Jovo Jamnica

   Dovolj dobro za NovaTV.

  • komar marko

   in kaj je narobe s tem člankom? Je kaj neresničnega, lažnjivega, prikrojenega za vsakdanje potrebe. Bolj verjamem tej resnici kot PRAVLJICAM? In DRUŽINA vas moti!

   • radames

    Nova24 je novinarsko “podjetje”. Da novinar copipejsta nekaj let stare članke, je sramotenje novinarskega poklica. Lahko bi nekdo napisal avtorski članek.
    Glede Družine – kar je razumljivo, saj me ne poznaš – si falil za180°. Ni dolgo, ko je bil pri meni doma glavni urednik, moj sin pa občasno še vedno piše za Družino.
    Pa še sam sem vso delavno dobo delal v nekem mediju.
    Torej?

 • Viktorh

  Viktorh 9 ur nazaj
  Žalostno in sramotno za revolucionarje.
  Ta vsebina je bila v zadnjih letih že velikokrat povedana in napisana.
  Toda, ljudje nasedajo levičarjem, ki ne morejo preboleti, da so izgubili svoj socializem in še naprej širijo laži

  • garfi

   niso ga izgubili in še oropali so nas v milijardah

  • ent’č

   širijo laži, uničujejo naša podjetja, si polnijo svoje malhe……… in nihče jim ne sodi.

 • garfi

  murgelsi provokatorji nastavljajo limanice, da bi nas prikazali kot ekstremiste
  in s tem tudi nova24tv
  že večkrat sem napisal da sem proti nasilju

  • fmg9

   Jaz se strinjam z Garfijem.
   Namreč, portal/forum, ki ni moderiran je približno tako, kot bi izgledala TV oddaja brez voditelja, na katero lahko pride vsak…

 • Fireblade

  Komunisti2000 delajo še vedno enako.
  Cest in železnic se ne gradi, obstajajo obljube in namenska sredstva, ki puhtijo neznano kam.
  Davek je še vedno 72%.
  Blefiranje in prevare so njihova služba.
  Z orožjem (danes je to zakonodaja in birokracija) uničujejo delavne ljudi.

  Nova TV bi lahko posnela amaterski dokumentarec. Vsak mesec bi bilo treba potegnit dol hlače komunistom in jih nabrisat :))

  • garfi

   nabrišimo jih civilizirano na volitvah, protestih, z donacijami aktivnim Slovencem
   nova24tv, SDS, odbor2014, reviji Demokracija itd

   • Fireblade

    murgelske bandite ne moreš nikoli na pošten način… butasti pa so, da se jih da nategnit na veliko načinov ;)

 • slaipowi

  Meryl Streep respect.

  • garfi

   murgelski troll

   • slaipowi

    Bravo Meryl.

 • garfi

  to velja za celotni “nob” in še traja do danes, JUGOKOMUNAJZARJI SO PRAVI IZDAJALCI
  Mit o pogumnih partizanih, ki so branili Dražgoše in ljudi, je izmišljen in neresničen. Resnica je, da je bila vas Dražgoše izbrana načrtno, da so partizani s tem izzivali Nemce. Ko pa so Nemci zasedli vas, so partizani »stisnili rep med noge« in pobegnili na Jelovico, ljudi pa prepustili na milost in nemilost Nemcem. Če tisto zimo 1941/1942 ne bi bilo meter in pol snega, bi se ta neslavna bitka končala v pol ure ali največ v eni uri.

 • Fogglof Tunnek

  Meni se poje…

  Hej, brigade, hitite,
  razpodite, požgite,
  gnezda belih podgan, črnih psov!

  Hej, mašinca, zagodi,
  naj odmeva povsodi,
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

  • totex39

   Še sedaj nisi odgovoril pred 4. urami na postavljeno vprašanje od komentatorja ” Domovina mili… in sicer: Zakaj so partizani v Dražkošah preživeli. Me zanima tvoj odgovor ??????

   • Fogglof Tunnek

    Preživeli so zato ker partizanskega boja se ne da izbrisati, vedno bo ostal pojem boja za svobodo, pojem ljubezni do domovine in do svojega naroda… kapish?

    • totex39

     Saj ja nisi normalen kakšne pišeš so ti pa res možgane sprali. Partizanskih bojev spoloh ni bilo, oni so se le domišljali, da se bojujejo so se pa v hostah skrivali, “navadni” vaščani pa zaradi njih umirali.

     • Fogglof Tunnek

      totex nehaj lapat in si preberi moj zgornji zapis…to je prava resnica.

     • garfi

      Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

      Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

    • garfi

     Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

     Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

  • Rožle
  • garfi

   Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

   Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, ka nam govori Sveto pismo o izdajalcih? Naslednje:

  Evangelij po Mateju (Mt 27,3-10) poroča, da se je Juda po Jezusovi obsodbi pokesal in vrnil duhovnikom 30 srebrnikov, rekoč: “Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.” Oni pa so rekli: “Kaj nam mar? Ti glej!” (v smislu “Tvoja stvar, to se nas ne tiče”)! Vrgel je srebrnike v tempelj, se umaknil in se šel obesit, pri čemer je “padel z glavo navzdol, tako da se je razpočil in se mu je izsulo vse drobovje” (Apd 1,18-19). Po izročilu se je obesil na drevo vrste Cercis Siliquastrum, ki se zdaj po njem imenuje Judeževo drevo. Tako je Juda umrl na veliki petek, na isti dan torej, kot Jezus…. in se šel obesit … (ne pa v Argentino)…

  Ali že kdo iše štrik? Če ga nima lahko pride k meni fHaloze…jih mam več…pa dreves kolko češ !!!

  • garfi

   Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

   Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • Fogglof Tunnek

  Dokaz črno na belem … http://www.rtvslo.si/mod
  load.php?&c_mod=blog&op=func&
  ;func=print&c_menu=63512

  • garfi

   Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

   Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • Fogglof Tunnek

  totex39…posebaj za tebe… Po osamosvojitvi se je med laiki in zgodovinarji razvnela ostra polemika o smiselnosti bitke. Pojavili so se celo namigi, da je bila vas žrtvovana namenoma. Šlo je za bogato, a tudi zelo krščansko usmerjeno vas. To teorijo zarote je sicer moč z vidika vojaške strategije ovreči, odločitef, da se partizani umaknejo praf v Dražgoše, je bila pogojena z lego in dejstvom, da so borci potrebovali prenočišča, hrano, obleko… Ljudje so partizane vzeli medse, a bili hkrati zaskrbljeni in so se bali povračilnih ukrepof okupatorja. Ta je pod vznožje Jelovice pripeljal močno, od partizanof nekajkrat močnejšo vojsko. Obstajajo pričevanja, da so domačini partizane rotili, naj se umaknejo. A želja po odporu je bila močnejša. Tri dni so borci zadrževali desetkrat močnejšo in do zob oboroženo vojsko. To se je slišalo do Berlina in tudi zaveznikom, ki so prisluškovali komunikacijam Nemcef, se je to zdelo nekaj posebnega… In to je prava resnica!!!

  • totex39

   ” A želja po odporu je bila močnejša.”
   Zakaj so se pol umaknili in poskrili, ter domačine pustili v nemilost Nemcem ?

   • Fogglof Tunnek

    Obstajajo pričevanja, da so domačini partizane rotili, naj se umaknejo.

    • totex39

     Ja sigurno obstajajo izmišljena in prirejena pričanja komunistov.

  • janez zorman

   Nemci se verjetno niso hvalili v Berlinu s tem, da so v cerkvi zažgali domačine; ali pač ?! In kaj imajo od tega domačini Dražgošani, če so prepotentni ruski učenci in španski borci žrtvovali bogato vas za svojo “kawbojsko” promocijo ?
   Podobno kronologijo je danes pripravljenih povedati še več domačinov, a je žal že malo luknjasta, ker je prešla na drugi in tretji rod. Še vedno pa je biser za Premka.

   • Jovo Jamnica

    Ko so z britansko pomočjo, češki komandosi fentali Heydricha, so Nemci storili pogrom nad vasjo Lidice, o čemer so izdatno obvestili Berlin.

   • Fogglof Tunnek

    In kronologija Grande in Dežmana je edina verodostojna!?!?

    • janez zorman

     Kaj imata pa ta dva z domačinom Kavčičem ?

 • janez zorman

  Ne vem zakaj g. Kavčiču nekateri ne verjamejo ? Saj je napisal samo zelo točno kronologijo. Kar boste od Repe in njegovega najboljšega učenca Premka težko slišali.

 • Fogglof Tunnek

  Še to: Domačini so ob privoljenju borcef odšli celo v dolino naznanit njihovo prisotnost, da bi se izognili maščevanju, a so Nemci besedo požrli. Takole se glasi razglas, ki ga je danes moč videti v spominski sobi v brunarici blizu spomenika: “V bližini te vasice se je 14 dni skrival oddelek banditov, ne da bi nam prebivalstvo o tem kaj javilo. Ti prebivalci so s tem sokrivi in bodo odgovarjali pred zakonom.”

 • Fogglof Tunnek

  Slovenija mora čimprej posneti film o Dražgoški bitki…pravi spektakel v holivudskem stilu…nominacija Oskarja za tujejezični film… Igrajo naj Gojc, Godnič, Kobal, Valič, Bizovičar…itd…in rdeča zvezda !!!

  • garfi

   Čakamo, da slovenska zgodovina 20. stoletja postane odraz resnice: bili smo napadeni od zunaj, a so nas zaradi revolucije napadli tudi sonarodnjaki, ki so se postavili nad človeka, nad narod in nad Boga. Izzvali so odpor, ki so ga z ukradenim monopolom nad resnico obsodili in brez milosti pobijali, preganjali, ustrahovali in zatirali.

  • totex39

   Tega nikoli ne boš dočakal, ker je Dražgoška bitka zlagana.

  • Fireblade

   Vsaj risanko bi lahko na NOVA TV zanimirali. Glas bi posodili tudi Tomićeva, Partljić, Đuro, ekipa Svet A kanalizacija, Biziljeva, Jure Godler, za glasbo bi poskrbele kombinatne tete. S podnapisi v angleščini in španščini bi prehiteli Simpsone.

 • garfi

  Čakamo, da slovenska zgodovina 20. stoletja postane odraz resnice: bili smo napadeni od zunaj, a so nas zaradi revolucije napadli tudi sonarodnjaki, ki so se postavili nad človeka, nad narod in nad Boga. Izzvali so odpor, ki so ga z ukradenim monopolom nad resnico obsodili in brez milosti pobijali, preganjali, ustrahovali in zatirali.
  http://www.zaveza.si/objokujemo-elito-ki-jo-je-revolucija-pobila/

 • garfi

  Smo žrtve komunistične revolucije. Nekateri neposredno, saj jim je revolucija vzela starše ali stare starše, strice ali tete, brate ali sestre. Nekaterim je vzela pravice: do lastnine, do šolanja, do prostega gibanja, do poklica, do dela. Vsem je vzela pravico do svobode in svobodnega mišljenja, do svobodnega govora in pisanja, do enakopravnosti v družbi in pred državo. V nas je vsadila strah pred jasno in iskreno besedo. Učila je naše otroke, naše sosede, naše sodržavljane, da smo obsojeni na življenje poražencev na napačni strani zgodovine. Vsega tega naj ne bi znali sprejeti kot logično posledico upora zmagovalcem.

  • Jovo Jamnica

   Umiri se prosim, ker te skoraj nihče ne jemlje resno.

   • garfi

    spokaj lažnivi murgelski troll 2872
    mene resno jemljejo 12788
    torej 10.000 glasov več kot ti

    • Jovo Jamnica

     Na, še jas ti dam enega, sam da boš tiho…

     • garfi

      ti utihni troll

  • slaipowi

   Sedi 5. Pa mama naj v šolo pride, da bo prevzela nagrado za najboljšo črtico na temo Noriško kraljestvo, ki ga podeljuje Veliki Vodja osebno.

   • garfi

    janez cepec

    • slaipowi

     Tudi jaz pravim da je Janez cepec

  • AboutTown

   Ššš…

 • garfi

  Ko užaloščeni čakamo zadnjih 25 let, se v nas poraja utemeljen sum, da ta država ni nova, demokratična in naša, ampak le metamorfoza prejšnje. Kako naj si drugače razložimo dejstvo, da ob več sto znanih lokacijah morišč in prikritih grobišč ter množici okostij z jasnimi znaki nasilja, družba v tem še vedno ne preprozna sistematičnega zločina, ki bi ga enoglasno obsodila? Je sploh mogoče, da med nami živijo ali so živeli izvrševalci, odločevalci, pomočniki in očividci tega sistematičnega zločina, ki v vseh teh letih ne čutijo potrebe, da bi se svojih dejanj spovedali in pokesali ter z iskreno željo po popravi krivic pomagali, da bi se dejstva ugotovila? Bridko je spoznanje, da je ta kolektiven zločin tako velik, da je bil zanikan in prikrit, da je bila pred spremembo oblasti sistematično očiščena vsaka evidenca in s strahom zapovedana pozaba vsem, ki bi lahko kaj o njem povedali. S tem se je zločin zagrešil tudi nad današnjo mlado državo, ki ji je naloženo breme shizofrenega odnosa do lastne preteklosti.

 • garfi

  GOTOF SI-Fogglof Tunnek • 14 minut nazaj
  Slovenija mora čimprej posneti film o Dražgoški bitki…pravi spektakel v holivudskem stilu…nominacija Oskarja za tujejezični film… Igrajo naj Gojc, Godnič, Kobal, Valič, Bizovičar…itd…in rdeča zvezda !!!

  Ivo Godnjič drugačno misleče pospravlja v Barbarin rov
  https://www.youtube.com/watch?v=4o4_Nm4MSiQ

  • Peter

   Super ideja, lahko bi igrala tudi Podocnjakova. Rezija? Ni dvoma, Max Modic, no.

  • Rožle

   Godnjič ima doma žaro od Pepce Kardelj…
   Se je sam hvalil, da jo je na Žalah zviznil…

 • Krtača17

  Tudi uradna okupatorjeva dokumentacija potrjuje, da so njihovi domači vohuni vseskozi zasledovali partizane. Da je Cankarjev Bataljon predzadnji dan v decembru dosegel Zabrekve na območju Sv.Mohorja in nato Dražgoše, potrjuje poročilo orožniškega komandirja iz Selc 3. januarja 1942. Njega je o tem obvestil selški župan (komisar) Franc Benedik. Poročilo je prejel polkovnik Rudolf Handl, poveljnik orožništva za Gorenjsko in član ožjega štaba »Jugovzhod«, ki je bil sestavljen po partizanskem uspehu v Rovtu 12. decembra 1941:

  »30.12.1941 je del tolovajev, bilo jih je okoli 150, iz Zabrekev odšel v Dražgoše. V noči na 1. 1. 1942 so tudi drugi (tolovaji) odšli v Dražgoše. Tako je sedaj tam okrog 300 tolovajev… nižji voditelj te komunistične tolpe je baje trgovski pomočnik Ivan Tomažin, rojen 5. 8. 1917 v Bukovščici… Kdo je višji voditelj te tolpe, se do sedaj ni moglo ugotoviti… Tolovaji so oboroženi… s strojnicami in nekim številom nemških brzostrelk. O vseh premikih komunistične tolpe sem poslal telefonsko poročilo vodji orožniškega oddelka v Šk.Loki… O zaslišanju zaupnikov nisem mogel napraviti zapisnika, ker morajo ostati prebivalcem neznani, da jih ne bi ogrožali.« (T. Ferenc: Borec 77, št. 2.).

  Torej komunistične tolpe, tolovaji, nič o partizanih, ki so jih očitno prijavljali domači zaupniki, saj so natanko poznali Ivana Tomažina-Kocjanovega iz bližnje Bukovščice, zaselek Laško. Tedaj ti zaupniki še niso vedeli za voditelje Žagarja, Gregorčiča in druge.

  • Peter

   Vir: Borec2/77
   Dolgo ze nisem tega napisal, ti pa si res zasluzis ROTFL

 • baldeagle

  Partizani so se borili samo za to, da je partija prišla na oblast.
  Pa če so to vedeli, ali ne.
  Vse, dobesedno vse, s tisoči izgubljenih življenj poštenih ljudi vred, je bilo podrejeno vzpostavitvi partijske diktature.
  Kakšen “boljši svet” je s tem nastal, itak vemo, saj še danes uživamo njegove lažnive in grenke sadove.

  • Jovo Jamnica

   Vseeno so začeli Nemci, ki jih tam, 6.aprila, 1941, v naše kraje ni nihče klical na pomoč.

   • baldeagle

    Vseeno to ne opravičuje grozodejstev, ki so jih nad lastnim narodom počeli komunistični zločinci. Ali pač, @Jovo!?

 • Krtača17

  Koliko mrtvih so imeli Nemci v Dražgoški bitki?

  V poročilu je potrjeno, da so policisti v treh dneh imeli 27 mrtvih in 42 ranjenih. Po vseh velikanskih številkah, ko smo navajali tudi po več sto padlih policistov, se številka 27 res zdi majhna!
  A če po vojaških merilih cenimo odnos padlih na strani napadalcev in branilcev, ki naj bi bil 3:1, se pravi 27 policistov proti 9 partizanom, je razmerje kar ustrezno! Temu je treba dodati še 42 ranjenih policistov, ki so bili tudi izločeni iz nadaljnjih bojev in »le« 11 ranjenih cankarjevcev.
  Tako gledano, uspeh branilcev ni bil majhen. V frontalnem boju ni lahko odbijati napadov velikokrat močnejšega in izurjenega sovražnika. Tak, realen rezultat, prav nič ne zmanjšuje veličine dražgoške bitke.

  Padli so: Gregor Božič iz Kranja, pomočnik mitraljezca Žaklja, Maks Dolinar z Mlake, Boštjan Jezeršek po domače Zatravničkar, iz Stare Oselice, Janez Kovačič iz Kranja (1916), Maks Krmelj po domače Jesenka iz Bačen (Poljanska dolina), Stane Škofic iz Mengša, Maks Režen, po domače Sukancev, iz Javorij (ranjen v Dražgošah, umrl v Podlonku). Ivan Zaje iz Zgornjih Gameljn, mitraljezec, Vinko Žakelj, po domače Barteljčkov iz Stare vasi (Žiri), mitraljezec.

 • garfi

  Ko užaloščeni čakamo zadnjih 25 let, se v nas poraja utemeljen sum, da ta država ni nova, demokratična in naša, ampak le metamorfoza prejšnje. Kako naj si drugače razložimo dejstvo, da ob več sto znanih lokacijah morišč in prikritih grobišč ter množici okostij z jasnimi znaki nasilja, družba v tem še vedno ne preprozna sistematičnega zločina, ki bi ga enoglasno obsodila? Je sploh mogoče, da med nami živijo ali so živeli izvrševalci, odločevalci, pomočniki in očividci tega sistematičnega zločina, ki v vseh teh letih ne čutijo potrebe, da bi se svojih dejanj spovedali in pokesali ter z iskreno željo po popravi krivic pomagali, da bi se dejstva ugotovila? Bridko je spoznanje, da je ta kolektiven zločin tako velik, da je bil zanikan in prikrit, da je bila pred spremembo oblasti sistematično očiščena vsaka evidenca in s strahom zapovedana pozaba vsem, ki bi lahko kaj o njem povedali. S tem se je zločin zagrešil tudi nad današnjo mlado državo, ki ji je naloženo breme shizofrenega odnosa do lastne preteklosti.

  • Jovo Jamnica

   Evo, zaj maš pa že 12858 plusof…

 • Krtača17

  “8. 8. so partizani na Mošenjski planini na Jelovici likvidirali petokolonaša in takratnega župana iz Železnikov Hornickega.”

  Naravnost osupljivo je bilo za Cankarjev Bataljon to, da je sovražnik že 5. 8. 1941 izvedel za nameravani vdor obeh gorenjskih bataljonov v Begunje. 181. rezervni policijski bataljon je 5. avgusta 1941 napadel Storžiški bataljon na Dobrči in zastražil vse mostove čez Savo in Gorenjskemu bataljonu onemogočil prehod z desne na levo stran Save. Očitno je bil to velik uspeh sovražnikove obveščevalne službe. Tri dni za tem (8. 8. 1941) je isti bataljon na Kotliču razbil Gorenjski bataljon do takega stanja, da se je zmanjšan razdelil na dve četi. Predpostavljamo lahko, da se Hornicky ni brez razloga nahajal tedaj na občutljivem prostoru Jelovice v neposredni bližini Cnakarjevega Bataljona v kočina Mošenjski planini.

  Lahko je bil za sovražnika pravi človek, na pravem mestu in ob pravem času v neposredni bližini Gorenjskega bataljona, za tako domnevo sicer ni pravih dokazov.

  Mirko Ambrožič, takratni major na Mošenjski planini, mi je pravil, da je bil Hornicky nekaj dni v koči na Mošenjski planini z mlado in prikupno žensko iz Selc. Ali je bila to kombinacija koristnega s prijetnim ali samo prikrivanje pravega namena, je težko ločiti. Vsekakor je bil Hornicky predrzen, da je oborožen vstopil prav na občutljivo ozemlje, ki ga je nadzoroval bataljon.

  V koči sta se z orožjem spopadla Franc Biček in Hornicky. Hitrejši je bil Biček. Selčanka je še isti dan po smrti Hornickega vstopila v bataljon. To bi lahko pomenilo, da je Selčanka bila Hornickemu predvsem za krinko.

  • radames

   Vir??

  • sprehajalec

   So kakšni dokazi, sojenje zapisniki ali je šlo za čisti občutek, da je Hornicky petokolonaš in ovaduh? Je šlo za Bičkovo intuicijo, pa je potegnil pištolo pa njegovo žensko si je prisvojil. Je bil primer revidiran po vojni, da se raziščejo prave okoliščine in njegova krivda ali nekrivda?

   Na tak način kot zgoraj je NOB, kolikor se ocenjuje, pobila 6000 svojih lastnih partizanov. veliko dela še čaka to razjasniti, vse te primere. Mislim, da je čas, da se znova odpre primer Hornicky pred sodiščem.

 • AboutTown

  “V službi resnice”.

  Cenjena Nova24TV!

  Resnica vas vabi na krajši razgovor v sektorju za upravljanje s človeškimi viri, kjer boste med drugim dobili sklep o razveljavitvi delovnega razmerja. Vaš doprinos k Resnici ni več potreben.
  Lahko pa vam napišemo priporočilno pismo za “Zavajanje in Laž”, kjer je vaš profil zelo iskan.

  Hvala.

  • garfi

   AboutTown > garfi • 2 uri nazaj
   Zakaj se tako razburjaš, Debeli Garfild? Kap te bo. Umiri se, zadihaj…
   Ne jemlji vsega tako resno. Predvsem ne tega, da sem star 82 let. To je bil zgolj instrument.
   Laž je zgolj instrument za dosego cilja, pikec. Zavedaj se tega. Laž je OK.

 • garfi

  AboutTown > garfi • 2 uri nazaj
  Zakaj se tako razburjaš, Debeli Garfild? Kap te bo. Umiri se, zadihaj…
  Ne jemlji vsega tako resno. Predvsem ne tega, da sem star 82 let. To je bil zgolj instrument.
  Laž je zgolj instrument za dosego cilja, pikec. Zavedaj se tega. Laž je OK.

 • garfi

  AboutTown • nekaj sekund nazaj
  A med tipkanjem si ga mečeš? Kul.

 • Krtača17

  Dražgoška bitka, kot vrhunec odpora Slovencev proti okupatorju, je bila dokaz, da partizani niso uničeni. Hitler zaradi poljanske vstaje in bitke v Dražgošah ni podpisal ukaza o priključitvi Gorenjske rajhu. Dražgoški odpor Slovencev sredi okupirane Evrope, pa je bil zagotovo edinstven primer boja proti nacističnemu okupatorju.

  Zaustavljeno je bilo tudi nadaljnje izseljevanje slovenskega prebivalstva.

 • garfi

  OPOZORILO
  kurćanist AboutTown se briše in s tem so izginejo vsi njegovi
  perverzni “komentarji” zmerljivke in grožnje
  OSTANE PA JE ODZIV NA NJEGOVE PROVOKACIJE
  torej ne se spuščat na njegov nivo z zmerljivkami
  najbolje jih je sedaj pobrisat kdor je nasedel
  njegovo svinjanje sem kopiral tako da mene ne more nadmudriti

  • Krtača17

   Čimprej se pobriši ker nimaš šans….

   • garfi

    murgelski troll imaš še kaj v glavi ?

 • garfi

  O BRUTALNEM BALKANSKEM KURĆANISTU “AboutTown”, ki je star 82 let
  vsaka naslednja inkarnacija balkanca in kurćanista “AboutTown” je bolj primitivna in svinjska
  z vsem kar neprestano zmerja Slovenske komentatorje je on sam
  že najman 5 krat se je pobrisal, da zakrije svoj mentalni drek, za katerega misli da so komentarji
  ON JE PROVOKATOR IN POTEM SE ZBRIŠE IN VSE SVOJE “KOMENTARJE”
  NASTOPA POD VEČ IMENI, SVINJA IN SE POTEM ŠE ZGRAŽA NAD NOVA24TV PORTALOM

 • tomven

  Pred skoraj 40leti, ko smo šli z osnovno šolo na “obvezno ekskurzijo” v Lažgoše, je pri Bićkovi skali ravnatelj vprašal nas učence zbrane pod skalo:
  “Kdo od vas ve, zakaj so tukaj partizani padli?” …. v mislih je imel odgovor: Za svobodo.
  Pa dvigne roko en sošolec pa reče:
  “Jaz vem… ker so se spotaknili!”
  Tastaremu se je zmešalo, oklofutal ga je pred celo šolooo

  Bravo Sandi, legenda si!

  • AboutTown

   Neverjetno zabavno.

   • RATATA

    Še moje spodaj preberi. Ti bo morda tudi zabavno.
    Po okrog govor, kolk smo tu zabavni.

    • garfi

     zbriši

  • RATATA

   Ko smo bili mi iz Trbovelj (rudnik kulma pa to), je pa sošolc (bolj šusar kot ne) zastavil zelo napredno prašanje: “kolk partizanov je pofilal?”
   Odgovor ni bil jasen.
   Še dopolnilo / prevod če je morda potreben za kacga.
   Kulm (premog no) se fila s šaflo torej lopata z lopato.

 • baldeagle

  Partija je celotno obdobje WW2 na slovenskih tleh izkoristila za revolucijo. Revolucija pa je pomenila krvav boj za vzpostavitev partijske diktature, ne pa demokratične oblasti. Torej antidemokracije, ne demokracije. Vse druge odporniške skupine so zagovarjale demokracijo, zato je partija z
  njimi obračunavala, jih prepovedala pod smrtno kaznijo že septembra 1941 in začela pobijati Slovence, ki ji niso bili povšeči in s tem namerno sprožila bratomoren boj.
  Hotela je imeti izključno absolutno oblast, nobene demokracije in vsega, kar je bilo s tem povezano takrat in je še danes. Tako je bilo zaradi nje pobitih sto tisoč Slovencev, ki so izgubili življenje na tej ali oni strani – vsi pa po nepotrebnem.

  • AboutTown

   “celotno obdobje WW2”, torej od 1. septembra 1939, do 2 septembra 1945? Uh… ok…

   • baldeagle

    Z duševnimi maloposestniki ne debatiram.

    • AboutTown

     Očitno debatiraš, a ne?

    • garfi

     zbrisal je

    • garfi

     zbriši

   • radames

    Očitno nepismen. “Partija je celotno obdobje WW2 na slovenskih tleh izkoristila za revolucijo”. Lepo je napisano “na slovenskih tleh”. Tisti del 2.vojne, ki se je odvijal na slovenskih tleh.
    Verjamem pa, da si od vsega zajebavanja že malo utrujen.

    • AboutTown

     Potem pa napiši 2. svetovna vojna, ne WW2, a ne?

    • garfi

     zbriši

    • garfi

     zbriši, ker je provokator izginil

     • baldeagle

      Zaenkrat še vsi njegovi posti stojijo. Verjetno se je umaknil v kako zatohlo gostilno debatirat z njemu enakimi primitivci.

  • Jovo Jamnica

   Partija bi želela na oblast, četudi vojne ne bi bilo. Vendar, če Nemci ne bi začeli vojne, bi partija te svoje sanje samo sanjala.

   • baldeagle

    @Jovo, zopet trdiš nekaj, kar nihče ne zagovarja. Saj pa je vsem jasno, da so Nemci začeli vojno. S tem upam, da nima nihče težav. Vendar so se Nemci zaradi vseh grozodejstev, ki so jih počeli med WW2 tudi večkrat javno opravičili in se strogo distancirali od nacizma in prepovedali tudi vse nacistične simbole v javnosti.
    Ko se bo nekaj takega zgodilo v Sloveniji, bodo nastopili pogoji za začetek sprave med narodom.

    • Jovo Jamnica

     S kom se pa naj spravljam, saj nisem nikomur nič žalega po krivici storil.

     • baldeagle

      S tistimi, ki še danes podpirajo zločine, ki jih je storila KP med in po WW2.

     • Jovo Jamnica

      Oprosti, tega pa ne razumem. Pa tudi sprt nisem z nikomer. Spravijo pa se med seboj sprti. Tako razumem spravo.

     • baldeagle

      Vse politične stranke, ki se v Sloveniji deklarirajo, kot levica, so direktna kontinuiteta KP, kar je razvidno iz njihovih dejanj.
      Dokler bo država pod sponzorstvom vlade ,ki je sestavljena iz strank kontinuitete organizirala in dopuščala proslave tipa Dražgoše, to pomeni odkrito podpiranje komunistične revolucije in zločinov, ki jih je nad Slovenci storila KP.
      Ko pa bo slovenski narod enoten v ostri obsodbi in distanciranju do revolucije in komunističnega terorja ,ki je vladal v Sloveniji 50+let, bo sprava mogoča.

     • Jovo Jamnica

      Pa kako ti ni jasno, da večina prebivalstva Slovenije sploh ne ve, kaj je revolucija. Da bi bila vsaj za na kruh namazat. Verjamem, da bi potlej bilo vsem mnogo lažje, obsodit revolucijo, sploh, če jim ne bi teknila.

     • baldeagle

      Tak slaboumnega komentarja od tebe vseeno nisem pričakoval.
      Si se napohal grassa, ali od česa si ti je danes tako strgalo?

 • AboutTown

  Oh, Debeli Garfild, pa ne spet isto, no… dolgočasen si. Gremo naprej.

  • garfi

   zgoraj
   O BRUTALNEM BALKANSKEM KURĆANISTU “AboutTown”, ki je star 82 let
   vsaka naslednja inkarnacija balkanca in kurćanista “AboutTown” je bolj primitivna in svinjska
   z vsem kar neprestano zmerja Slovenske komentatorje je on sam
   že najman 5 krat se je pobrisal, da zakrije svoj mentalni drek, za katerega misli da so komentarji
   ON JE PROVOKATOR IN POTEM SE ZBRIŠE IN VSE SVOJE “KOMENTARJE”
   NASTOPA POD VEČ IMENI, SVINJA IN SE POTEM ŠE ZGRAŽA NAD NOVA24TV PORTALOM

   • AboutTown

    Zgoraj.

    • garfi

     AboutTown • nekaj sekund nazaj
     A med tipkanjem si ga mečeš? Kul.

     • AboutTown

      Nekaj sekund nazaj? OK…

     • garfi

      AboutTown • nekaj sekund nazaj
      A med tipkanjem si ga mečeš? Kul.

 • garfi

  AboutTown > AboutTown • 44 minut nazaj
  Pizda počasi tipkaš…
  “One other person is typing…” je že 5 minut gor… Fak..

 • AboutTown

  No, pa ni nič bolje z Debelim Garfildom… še kar je v transu.

  • garfi

   O BRUTALNEM BALKANSKEM KURĆANISTU “AboutTown”, ki je star 82 let
   vsaka naslednja inkarnacija balkanca in kurćanista “AboutTown” je bolj primitivna in svinjska
   z vsem kar neprestano zmerja Slovenske komentatorje je on sam
   že najman 5 krat se je pobrisal, da zakrije svoj mentalni drek, za katerega misli da so komentarji
   ON JE PROVOKATOR IN POTEM SE ZBRIŠE IN VSE SVOJE “KOMENTARJE”
   NASTOPA POD VEČ IMENI, SVINJA Z ZMERLJIVKAMI IN GROŽNJAMI IN SE POTEM ŠE ZGRAŽA NAD NOVA24TV PORTALOM

 • garfi

  O BRUTALNEM BALKANSKEM KURĆANISTU “AboutTown”, ki je star 82 let
  vsaka naslednja inkarnacija balkanca in kurćanista “AboutTown” je bolj primitivna in svinjska
  z vsem kar neprestano zmerja Slovenske komentatorje je on sam
  že najman 5 krat se je pobrisal, da zakrije svoj mentalni drek, za katerega misli da so komentarji
  ON JE PROVOKATOR IN POTEM SE ZBRIŠE IN VSE SVOJE “KOMENTARJE”
  NASTOPA POD VEČ IMENI, SVINJA Z ZMERLJIVKAMI IN GROŽNJAMI IN SE POTEM ŠE ZGRAŽA NAD NOVA24TV PORTALOM

 • AboutTown

  Ping.

 • garfi

  pong

  O BRUTALNEM BALKANSKEM KURĆANISTU “AboutTown”, ki je star 82 let
  vsaka naslednja inkarnacija balkanca in kurćanista “AboutTown” je bolj primitivna in svinjska
  z vsem kar neprestano zmerja Slovenske komentatorje je on sam
  že najman 5 krat se je pobrisal, da zakrije svoj mentalni drek, za katerega misli da so komentarji
  ON JE PROVOKATOR IN POTEM SE ZBRIŠE IN VSE SVOJE “KOMENTARJE”
  NASTOPA POD VEČ IMENI, SVINJA Z ZMERLJIVKAMI IN GROŽNJAMI IN SE POTEM ŠE ZGRAŽA NAD NOVA24TV PORTALOM

 • AboutTown

  No, celo ping deluje na Debelem. Na vsak moj post bo odgovoril. Jej!!

  • garfi

   lepo, da si se odprl
   lahko, da imaš zaradi mene vse
   nimaš pa olike, vzgojenosti, srčnosti, človečnosti, razuma, modrosti, poštenosti
   odgovornosti
   skratka nobene pozitivne lastnosti
   tvoj kroglični računalnik ne more sprocesirati ničesar
   nisem ne debel ne reven ne neizobražen, ne kreten in nič kar
   si boš ti balkanec še izmislil
   PRENEHAJ ZMERJATI IN GROZITI KOMURKOLI PRIMITIVEC !!!
   NIMAŠ ARGUMENTOV NITI PRIJATELJEV
   JASNO MIŠKO ???

 • baldeagle

  Bratomoren boj je bil namerno in po načrtih sprožen s strani
  partije (o tem načrtu in uresničevanju je lastnoročno pisal sam
  Kardelj) – ta načrt se je lepo uresničil in naenkrat smo
  Slovenci postali najbolj “izdajalski” narod na svetu! Seveda ne v
  resnici, pač pa po partijski lažnivi propagandi. Mnogi v to še danes verjamejo, saj to trdijo tudi največji partijski duhovi, ki še danes tvorijo partijski kler, in ta še danes prodaja samo svojo vero, namesto resnice. Res pošteno!

  • Krtača17

   Sakamajdikaforfri…..

   • Jovo Jamnica

    Nehaj z tumarijami… :-) …pusimojacuraknasloboda..

    • Rožle

     i moj rukac….

   • baldeagle

    Duševni maloposestnik komunistični.

 • garfi

  mrgelski provokator AboutTown se je že najmanj 6x odjavil in ponovno registriral
  lepo, da si se odprl
  lahko, da imaš zaradi mene vse
  nimaš pa olike, vzgojenosti, srčnosti, človečnosti, razuma, modrosti, poštenosti
  odgovornosti
  skratka nobene pozitivne lastnosti
  tvoj kroglični računalnik ne more sprocesirati ničesar
  nisem ne debel ne reven ne neizobražen, ne kreten in nič kar
  si boš ti balkanec še izmislil
  PRENEHAJ ZMERJATI IN GROZITI KOMURKOLI PRIMITIVEC !!!
  NIMAŠ ARGUMENTOV NITI PRIJATELJEV
  JASNO MIŠKO ???

 • AboutTown

  Ping.

  • Rožle

   Pljoc….

   • garfi

    zbriši

   • garfi

    zbriši ker je zopet izginil

 • Droid

  Moja draga, pokojna stara mama je vedno dejala: “So bli tardeci, pa so nm zgago delal. Smo se glih oddahnl, pa so prsl tabeli, pa so nm zgago delal. Kdo je delu vecjo zgago? NE VEM.”

  Mnogo let, po njenih besedah, spoznavam modrost njenih preprostih besed. Slava ji!

 • garfi

  ne vem če vidite vsi spodaj – This comment was deleted.
  to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
  vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

  • AboutTown

   Kje, debeli, kje? Pokaži!

   • garfi

    svinjanje trolla AboutTown > AboutTown • 44 minut nazaj
    Pizda počasi tipkaš…
    “One other person is typing…” je že 5 minut gor… Fak..

 • baldeagle

  Kolaboracijo protikomunističnega tabora bi vsakdo lahko obsodil brez pomislekov in odlašanja, če ta ne bi bila izzvana s partijskim terorjem in poboji leta 1941 in 1942. Kardeljeva pisma celo kažejo na to, da je bilo partijsko zaukazano nasilje nad ljudmi načrtovano in izvedeno prav
  zato, da bi prišlo do protikomunističnega odpora oziroma do “bele garde”, nakar bi partija dobila povod za obračunavanje z ljudmi, kakor bi jo bilo volja. Tako je žal tudi bilo.
  V tem obdobju ni bilo kakšnega odpora proti okupatorju, pač pa se je vneto iskalo “belo gardo” – čeprav je takrat še ni bilo nikjer. Vaške straže so namreč nastale pozneje, šele poleti 1942, do takrat pa je bilo pobitih že lepo število Slovencev – okupatorjev pa le za vzorec.
  Kaj naj torej zdaj, ko za to spletko vemo, rečemo?
  Da je vse to bilo lepo in prav in se tistim, ki so brez razloga morili, še klanjamo, zahvaljujemo in celo praznujemo zasužnjevanje naroda s strani partije ?

  • Krtača17

   Brumbrumbrum bek tu amerika

 • Krtača17

  uradna okupatorjeva dokumentacija potrjuje, da so njihovi domači vohuni vseskozi zasledovali partizane. Da je Cankarjev Bataljon predzadnji dan v decembru dosegel Zabrekve na območju Sv.Mohorja in nato Dražgoše, potrjuje poročilo orožniškega komandirja iz Selc 3. januarja 1942. Njega je o tem obvestil selški župan (komisar) Franc Benedik. Poročilo je prejel polkovnik Rudolf Handl, poveljnik orožništva za Gorenjsko in član ožjega štaba »Jugovzhod«, ki je bil sestavljen po partizanskem uspehu v Rovtu 12. decembra 1941:

  »30.12.1941 je del tolovajev, bilo jih je okoli 150, iz Zabrekev odšel v Dražgoše. V noči na 1. 1. 1942 so tudi drugi (tolovaji) odšli v Dražgoše. Tako je sedaj tam okrog 300 tolovajev… nižji voditelj te komunistične tolpe je baje trgovski pomočnik Ivan Tomažin, rojen 5. 8. 1917 v Bukovščici… Kdo je višji voditelj te tolpe, se do sedaj ni moglo ugotoviti… Tolovaji so oboroženi… s strojnicami in nekim številom nemških brzostrelk. O vseh premikih komunistične tolpe sem poslal telefonsko poročilo vodji orožniškega oddelka v Šk.Loki… O zaslišanju zaupnikov nisem mogel napraviti zapisnika, ker morajo ostati prebivalcem neznani, da jih ne bi ogrožali.« (T. Ferenc: Borec 77, št. 2.).

  • garfi

   Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

   Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • garfi

  Intenzivna kolaboracija slovenskih partizanov z okupatorjem nedvomno potrjuje, da je mit o narodno–osvobodilnem partizanskem boju največja slovenska zgodovinska prevara.

  Pripis uredništva: Besedilo je iz knjige Sodelovanje partizanov z okupatorjem (stran 85-96), ki jo lahko naročite na Časniku. V knjigi je besedilo natančno dokumentirano – viri in obširnejša dokumentacija so navedeni v knjigi, v opombah in v bibliografiji.

 • sprehajalec

  So Krtača, pa Abotn pa Tuppek pa Zveza kaj vložili proti temu Vzhodnonemškemu pisatelju, oziroma vsaj dosegli, da se knjiga protestno vzame iz obtoka v Sloveniji? Tukaj se zaganjajo že cel dan v “ta črne” v vezi Dražgoš, čez Nemca pa ne upajo pisniti. Bil je član Policijskega bataljona 18. v Dražgošah, znan po svojem izreku; Erwin Strittmatter: „Dann nahmen wir das Dorf und brannten es nieder?! (Potem smo vzeli vas in jo požgali)

  Krtača, Tuppek, ste kaj protestirali pri nemški ambasadi nad njegovimi dejanji in pa nezasluženo povojno slavo? Pa še vam tako ljub Sorbin je bil, sicer Lužiški.

  Kaj nameravate storiti glede tega, ali je vsa ost zla uprta le v “ta črne”. Pod razno pa ne upate čez mejo? Zakaj vsa ta toplota pa prdci metana in žvepla v zrak v Dražgošah vsa leta, tukaj po knjižnicah pa kroži knjiga, ki jo je napisal udeleženec poboja vaščanov?

  http://www.delo.si/novice/svet/odlikovani-vzhodnonemski-pisatelj-krvnik-iz-slovenskih-drazgos.html

  • Jovo Jamnica
   • sprehajalec

    Vse je znano Jovo, dokumentacije so bile zaplenjene po vojni, članstvo obeh Policijskih bataljonov je bilo znano. Le interesa ni bilo kaj sprožiti, saj je bila DDR bratska komunistična država. Definitivno so bili oni jezni, saj so nekaj mesecev prej ubili nemške policiste v Rovtah in same Dražgoše in maščevanje je treba gledati v tem kontekstu. V glavnem Nemci so se zagnali za Cankarjevim bataljonom kot stekli psi, kjerkoli se je pojavil. V snegu dežju, kadarkoli. S tem je bilo treba raćunati in to se je dogajalo.

    • Jovo Jamnica

     Halooo. Nemci razpravljajo o tem danes. Tudi prepirajo se… (Anders ist das mit dem moralischen Anspruch, den manche Schriftsteller
     selbst beanspruchen und den andere von Medien oder Leser zugesprochen
     bekommen. Als Autoritäten für richtiges Verhalten taugen Menschen nicht,
     die sich ihre eigenen Vergangenheit in wesentlichen Punkten zugelogen
     haben – schon gar nicht, wenn sie wie Strittmatter, Wolf und vor allem
     Grass andere für ähnliche Versäumnis scharf kritisiert haben. Doch so
     weit ist die Vergangenheitspolitik hierzulande noch nicht.)
     Slovenija pa je od 1991, suverena država in naprimer, Anton Drobnič bi kakšne postopke mogel sprožiti v zvezi s tem primerom, saj je pisec bil še živ.

     • sprehajalec

      Ma ja, Drobniča si našel, po 40 letih prej. Vojni žločini (vprašanje če bi ta šel skozi kot vojni zločin) so bolj ali manj povsem znani. Ve se katere enote so bile tam in Zahod se je s tem ukvarjal takoj po vojni do danes. S tem da se je skoncentriral na pomor Judov. Sem že prej pisal o tem, samo pač z osebkom, za katerega se je pokazalo, da bolje, da bi se dopisoval s svojim ljubljencem o teh stvareh. Zaseda iz hiš in maščevanje nad prebivalci teh hiš, je bil kot prvi zabeležen in obravnavan med Francosko Prusko vojno 1871, ko je enota Francoskih marincev v vasi Baizelles počakala, da so v vas vstopili Prusi. Kot maščevanje so Prusi (pravzaprav Bavarci) potem streljali civiliste. Od takrat naprej je dilema, ali so represalije nad civilisti vojni zločin in zato je potekalo v okviru NUernberških sojenj, Sojenje za Talce. Razplet je bil presentljiv, saj je sam ameriški manual vseboval možnost represalij in streljanja talcev, vsled pacifikacije določenega območja. Tako velja, nekomu všeč ali ne. te stvari so razčiščene, pri nas to izpade kot znanstvena fantastika, ker je zgodovina poučevana skrajno pristransko. Tudi sojenja nemškim oficirjem, do katerih se je Jugoslavija dokopala in so bili obsojeni na počez, veljajo v svetovni literaturi za dvomljiva in veljajo bolj za maščevanje kot pa nek pravni proces.. Vendar takšna so pač vsa pri nas, sodišča mislim. Tukaj imaš Hostage Trials, pa si preberi zaključke. Dražgoš ni nikoli nihče omenjal in tudi zgodovinski učbeniki do srede 50 let jih opisujejo kot napako. Šele s pojavom Ivana Janeza, so zopet postale aktualne.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Hostages_Trial

     • Jovo Jamnica

      No, tisto z Drobničem je bilo apropos na tvojo Krtačo. Nič resnega nisem mislil s tem.

 • baldeagle

  V Franciji so tako kot pri nas ali v Italiji komunisti pričakovali, da bo po vojni prišlo do revolucije. Pri nas se je to posrečilo izpeljati že med vojno, v Franciji pa je to namero takoj preprečil De Gaulle. Tam komunisti niso bili voditelji odpora, ker je bil odpor pluralen, večstrankarski oziroma nestrankarski in partija ni imela izsiljenega monopola, kot pri nas.

  Po vojni se je zgodilo nekaj samovoljnih pobojev “kolaborantov”, a je De Gaulle vse takšne poskuse strogo prepovedal in hitro zatrl. Odtlej so primere obravnavala regularna sodišča, ne pa poartijske celice, ki so
  ljudem “sodile” po partijskih potrebah, ne le po resničnih dejanjih.

  • sprehajalec

   Tudi v Franciji se je bila državljanska vojna, francoski komunisti so ustanovili partzane, po španskem vzoru, tako kot je bilo pri nas. Le da je glavnina Francoskega odpora bila pod pokroviteljstvom Angležev in ustanovila se je Francoska vojska v severni afriki, ki je prišla z De Gaullom. Komunistične partizane pa so preganjali vsi, tako Vichyjevske sile, nemci, kot kasneje makijevci. Če bi pa imeli možnost, bi pa seveda prevzeli oblast in sledil bi velik pokol v Franciji.

 • xtc

  Lažgoše postajajo vse večja komunističnoruska laž vse rajšimi nogami;ko bodo odstranjeni taki ipd spomeniki bo sooćenje z zgodovino;realnostjo in svetlejšo prihodnosjo dosti lažja:
  UDI PRIHODNOST NARODA BO SVETLEJŠA;KO BO ODVRGEL OKOVE LAŽNIVIH MITOV IN NJIH POMNIKOV IN JIH POSLAL NA ODPAD ZGODOVINE KAMOR TUDI SODIJO:
  aH JA Z PAR OBUPANIMI LEVAKI;KI SO V PSIHOZI ;KER IH RESNIC PREHITEV_NIMA MISLA:

  • Jovo Jamnica

   Samo okoli moje vasi je pet obeležij z rdečo zvezdo, pa jim nihče ne oporeka, niti nikogar ne motijo. Ti pa bi začel kar s tem megalomanskim kolosom iz železobetona. To vendar košta. Kdo bode to plačal?

   • baldeagle

    Pa si predstavljaš, kaj to pomeni, da nihče ne oporeka obeležjem z rdečo zvezdo? Zame je to grozljivo, da ljudje mirno sprejemajo simbole, pod katerimi je bila izvedena krvava revolucija, in na brutalen način pobitih na tisoče Slovencev.
    Do takih stvari so lahko ravnodušni edino krvniki, njihovi potomci ali pa totalni opranoglavci.

    • Jovo Jamnica

     Če preveriš spisek cest in ulic v mestu Maribor, potem se lahko vprašaš, ali so vsi prebivalci Maribora čez les. No, dalje od nakladanja in jamranja, v 25. letih ni prišlo, pa če se še tako zgražaš.

     • baldeagle

      Ja @Jovo, tisti, ki podpirajo totalitarne simbole, so definitivno vsi čez les, kot ti temu praviš. In žalostno dejstvo je, da je v Sloveniji ogromen % ljudi krepko čez les. Nasedli so lažnivi komunistični propagandi, ki jih na vsakem koraku bombardira z lažmi.

     • Jovo Jamnica

      Ljudje, ki hodijo pod temi nazivi, se tega sploh ne zavedajo, saj jim ne predstavlja drugega, kakor adreso za orientacijo.

 • garfi

  murgelska provokatorja Krtača17 in AboutTown razsajata po članku
  levuharji ne prenesejo resnice
  PRAVI IZDAJALCI IN ZLOČINCI SO JUGOKOMUNAJZARJI KI ŠE LETA 2017
  PIJEJO KRI SLOVENCEM

  • baldeagle

   Saj je tudi nikoli niso.
   Laž je nesmrtna duša komunizma.

   • Jovo Jamnica

    Tega stavka itak skoraj nihče ne zastopi. Tudi jaz sem med njimi.

    • baldeagle

     Katerega stavka?

     • Jovo Jamnica

      Laž je nesmrtna duša komunizma.

     • baldeagle

      Tako preprostega pomena ne razumeš? Tega pa nisem pričakoval od tebe.

     • garfi

      on je troll

     • Jovo Jamnica

      Ne, oprosti, ne razumem. Sploh ne znam povezati duše in komunizma. Kaj je sploh to… duša?

     • garfi

      trolli nimate duše

    • Kataklizma

     To pomeni, da je laž smrtna duša katolicizma.

 • garfi

  SVOBODA SLOVENIJI

  • RATATA

   Za svobodo bo treba na nekaterih področjih demokracijo zmanjšat.

   • garfi

    če nas ne bodo komunajzarji prej dokončno uničili

    • RATATA

     Nisem zadosti pameten, da bi kaj definiranega povedal v zvezi s tem, kako preprečiti komunistom, da nas ne bodo uničli.(!)
     Za to, da se prepreči uničenje je potreben “Manifest”.
     Razpravlja se lahko (če se) v krogu zanesljivih.
     Najprej je odgovor na vprašanje “kaj želimo?” (tega kar imamo zdaj nikakor ne želimo, sa pelje v pogubo in to vemo)

     Ostalo je pot – načini in možnosti.
     Drugače “Nas” vidim kot Baske ali pa Kurde… ipd.
     Pa vse smo (so – naši predniki) imeli, mi pa nismo znali to povrniti, žal.
     Čas bi že bil za drastične spremembe. Tisto kar je bilo zamujeno 1991/92.

     • garfi

      s podpiranjem SDS Primca odbora 2014 JJ aktivnih domoljubov
      Demokracije nova24tv s članstvom donacijami protesti itd

     • RATATA

      Veš, poznam zelo aktivne domoljube, ki ne marajo JJ, (očitke navedejo (!) in jim ne morem oporekati!!
      Krščanski so bili že davno “pohopsani”,
      Kmečka zveza vija LS – razcepljena in z maslom na glavi,
      Približno vem koga JJ ne mara,

      Vrednote Slovenske Osamosvojitve (?) zame nezaključeno …

      Vse deluje na izločanje! In ta izločevalski način delovanja bo verjetno ključno pripomogel k popolni prevladi ta grdih (ta grdi to dobro vedo, saj so plačani, da samo to tuhtajo – mi smo pa mnogo bolj pošteni, pa popoldanci in ponočnjaki).

      Ne vem komu sem odgovoril enkrat, da če se v njegovih dolgih pisarijah strinjam s tisočimi stvarmi in le z eno ne, mu ne bom dal glasu.tukaj je pika.
      Torej nisem politik, samo zanimam se zanjo, ker mi ni vseeno!
      lp

     • Jovo Jamnica

      Zanimivo povedano…

     • RATATA

      As presenečen?
      Saj boš ugotovil morda enkrat, da nisem prasec.

     • Jovo Jamnica

      A se ti je kdaj zazdelo, da te uvrščam mednje?

     • RATATA

      Kje pa, to sem še iz vojske prinesel, saj so me tam, kot sem sicer že povedal klical “kurbaprasica”, pa sem po dolgem času, ko sem bil že stara đomba potuhtal, da me tako kličejo zato, ker jaz kar naprej to – med drugimi kletvicami govorim.
      Veš so me herštelal jugovići, taki o katerih tudi tvoj oče ni imel nič lepega za povedat.

     • Jovo Jamnica

      He,he, mi je oče pred mnogimi leti pripovedoval. Sicer je bil izjemen pripovedovalec in poslušal sem ga z odprtimi usti. “Ležim v travi s puško v roki in za mano kriči kaplar… orientir žbun. Jaz nič. Kaplar ponovi glasneje… ORIENTIR ŽBUNNN. Pa se obrnem in vprašam. A kaj je ovo žbun? Pa mi kaplar pokaže z roko. Pa mu odgovorim… Pa to ni žbun. To je grm”…

 • Rožle

  A Tuneka je pa Julka zjahala.?..dobesedno …

  • garfi

   zelo se je razpištolil na ta članek, vendar sem mu na vse poslal resnico
   in tudi njegove stare barabije in grožnje

 • samotoje

  Zgodovina je dolžna objektivno beležiti dogodke. Kar se je zgodilo v Dražgošah, je bila tragedija. Te pa so se med vojnami vedno dogajale. Kar je patološko, sprevrženo in neodpustljivo, je malikovanje tragedije, poveličevanje komunistične perverznosti, ki je poteptala človeka v prah. Vse za revolucijo. V Dražgošah je bilo tako, kot je napisano zgoraj, kekec Premk. Vam v posmeh.Vam in vašim pravljicam.

 • AboutTown

  Ping.

  • fmg9

   Pong. (!)

   • garfi

    zbrisal je

   • garfi

    zbrisal je

   • garfi

    zbriši bb

    • fmg9

     Zakaj?
     Naj ve pri čem je.

     • garfi

      jaz vidim, da je zbrisal komentar ker je provokator
      pojdi direktno na stran na novo
      tudi jaz brišem

  • garfi

   SVOBODA SLOVENIJI

 • garfi

  murgelska provokatorja Krtača17 in AboutTown razsajata po članku
  levuharji ne prenesejo resnice
  PRAVI IZDAJALCI IN ZLOČINCI SO JUGOKOMUNAJZARJI, KI ŠE LETA 2017
  PIJEJO KRI SLOVENCEM

 • garfi

  glejte tv ,Tasič
  SLABŠE KOT V SEVERNI KOREJI DELAJO KOMUNISTI Z NAMI

  • AboutTown

   OK.

 • AboutTown

  Nekaj zabavnih podatkov o temle portalu:

  Št. zaposlenih: 1

  20% lastnica je Klavdija Snežić, žena Roka Snežića, ki je bil skupaj s partnerjem Nenadom Đukićem preiskovan zaradi suma več kaznivih dejanj in potem zaprt za 3 leta.

  Kako vam je kaj všeč tole, kleni Slovenčki?

  • garfi

   ne vem če vidite vsi nižje spodaj – “This comment was deleted.”
   to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
   vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

 • alex

  bravo za partizanske poveljnike in za narod smrt nemškem okupatorju in domačim izdajalcem,kaj bi pa vi naredili tiho bi bili in gate bi si potetgnili do kolen tisto kar okupatorju paše tiho biti in ubogati niso partizani pobili narod ampak švabe,ni svobode in revolucije brez žrtev in krvi zapomnite si to hlapčki,zato pa obstajajo spomeniki v čast NOB-U da vas opominjajo kakšne ste podgane izdajalske

  • garfi

   SVOBODA SLOVENIJI – DOL S KUČANOM

  • baldeagle

   Partizani in VOS so po ukazu partije neovirano zganjali revolucionarni teror in pobijali po vaseh od samega začetka “vstaje” kogar se jim je
   zljubilo, saj prebivalstvo pred njimi ni imelo prav nobene zaščite.
   Formalno bi jih pred ropanjem, požiganjem in pobijanjem morala zaščititi zasedbena vojska, ki je v času okupacije formalno po mednarodnem pravu
   odgovorna za red, vendar Italijani tega niso opravljali tako, da bi prebivalstvo res zaščitili. Saj tudi ni bilo v njihovem interesu!

   Zato so prebivalci sami organizirali oborožene vaške straže (julij 1942). Od takrat naprej je bilo ropanje požiganje in pobijanje močno oteženo in partizani so bili izrinjeni na obrobje. Ko so se vaške straže
   po kapitulaciji Italije reorganizirale v domobrance (domobrancev je bilo precej vek kot partizanov!), so ti partizane do konca vojne držali daleč stran od večjih krajev, tako da so ti čemeli v beli Krajini, v
   Kočevskem Rogu in po goratih predelih severne Primorske. Partizani so te kraje nebranjene zasedli šele po umiku Nemcev in domobrancev na
   Koroško. Resnici na ljubo je treba torej povedati, da so domobranci kar dobro zaščitili prebivalstvo.

   • AboutTown

    Daj nehaj se ponavljati. Dovolj je bilo.

    • RATATA

     Petinštirideset let ima pravico ponavljat!

     • AboutTown

      Torej je nekaj let čez rok…

     • garfi

      ne vem če vidite vsi zgoraj in spodaj – “This comment was deleted.”
      to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
      vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

     • garfi

      zbrisal je

     • garfi

      zbrisal je

     • garfi

      zbriši

    • baldeagle

     You’re a fucking piece of shit!

     • garfi

      ne vem če vidite vsi zgoraj in spodaj – “This comment was deleted.”
      to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
      vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

     • garfi

      ne spuščaj se na njegov nivo, to hoče
      ko se bo pobrisal bo ostal samo tvoj odziv
      in potem izgleda kot da si ti svinjal

     • baldeagle

      Imaš povsem prav. Sem izbrisal svoj komentar, še preden je troll to storil s svojimi.

     • garfi

      zbriši

   • Jovo Jamnica

    Včasih se mi dozdeva, da si predstavljaš, kakor so partizanske enote bile sestavljene iz samih tujcev, naprimer, Rusov in ne iz dela prebivalstva, ki je na področju delovanja partizanskih enot živel.

    • baldeagle

     To se ti dozdeva zaradi tega, ker ti je šolski sistem in ostala družba totalno sprala možgane. Cel šolski sistem so te bombardirali s komunističnimi lažmi. Ni čudno, da si danes tako frustriran, ko na dan prihaja drugačna (prava) resnica od tiste, ki so ti jo skozi šolski sistem v glavo vcepljali komunistični lažnivci.

     Na kratko povedano, @Jovo, podlegel si strahotni indoktrinaciji.

     • Jovo Jamnica

      Eh, ti gradiš na povsem napačnih predpostavkah in potem to posplošiš na vse, ki ti pridejo na pot…

     • baldeagle

      Sem napisal nekaj, kar ne drži vode? Če ja, naj me popravi nekdo, ki je dal skozi ves yugoslovanski šolski sistem.
      Npr. Viktorh, radames, ruggedplant, fmg9…. bi lahko podali izjemno kredibilen odgovor, ki bi potrdil ali pa ovrgel moje trditve.

     • Jovo Jamnica

      Jaz sem dal skozi skoraj ves jugo šolski sistem (V.stopnja) in trdim, da posplošuješ.

     • baldeagle

      Zanimajo me bolj kredibilna mnenja od tvojega. Mnenja tistih, ki so uspešno končali študij. To pa so tisti, ki sem jih omenil v prejšnjem svojem komentarju.

     • Jovo Jamnica

      Oprosti. Ampak jim s ponosom pariram. Kaj bi šele bilo, če bi v jugovini študiral…

     • baldeagle

      To ti misliš. Ko berem tvoje dialoge z prej omenjenimi komentatorji, takoj opazim, da te s svojimi argumenti dobesedno povozijo. Nimaš niti enega protiargumenta zoper njihove trditve.

     • Jovo Jamnica

      Čudno, da me ne prepričajo z njihovimi argumenti. Sam, proti takšnim kapacitetam. Kdo bi si mislil?

     • baldeagle

      Ne uspejo te prepričati ravno iz razloga, katerega sem ti že v enem prejšnjih mojih komentarjih omenil. Prejel si tako močno dozo indoktrinacije, da te ne uspejo prepričati niti argumenti, ki jih nihče ne more ovržti. To je tvoj problem @Jovo.

     • Jovo Jamnica

      No ja. Meni je bolj važno, da bere moja razmišljanja kdo, ki mu je moja indoktrinacija potihoma všeč.

     • baldeagle

      Seveda, ti je to všeč. Najlažje je debatirati s sebi enakimi, ki soglašate v vseh stvareh. V takih dialogih argumenti ne štejejo in nimajo nikakršne teže.
      Poizkusi se malo potruditi in vsaj delno zlezi iz svoje kože. Boš doživel pravi balzam.

     • Jovo Jamnica

      Toda, jaz čutim na urinu, da moja mnenja sedejo marsikomu, samo izpostavit se noče, da ne bi padel pri “avtoritetah” v nemilost… :-)

     • baldeagle

      Tudi sam se s kakšnim tvojim mnenjem včasih strinjam. Ne trdim, da imaš vse narobe, kar napišeš. Včasih pa vsteliš takega kozla, da glava peče, ko te človek prebira.

     • Jovo Jamnica

      Saj sem vendar samo človek. Tudi opravičim se, če pogrešim.

     • baldeagle

      To pa drži. Spadaš zagotovo med bolj kulturne in nekonfliktne komentatorje.

     • Jovo Jamnica

      No, trudim se. Bodi dovolj. Jutri (danes) je delovni dan. Lahko noč!

     • baldeagle

      Lahko noč tudi tebi!

     • rabbit

      Jaz sem dala skozi ta komunističen sistem. V prvem razredu osnovne šole so nas sprejeli v Titove pionirčke in začelo se je pranje možganov.Maja je guznil druže Tito in še danes se spomnim moje prve tovarišice človek bi mislil, da ji je pol sorodstva pomrlo ne pa nek morilec. Mene doma so pa učili čisto drugače čeprav noben sorodnik ni bil v nasprotnem taboru. Oba dedka sta bila na Rabu od tega enega nisem poznala. Drugi mi je pa pripovedoval kako je bilo. Grozno še bolj grozno pa je rekel je bilo po vojni ko so prišli t.i. osvoboditelji, ki so jim pobrali vse tudi zadnjo kravo iz hleva zakaj zato ker dedek ni hotel v zadrugo. Pri drugem dedku so jim pobrali vso živino le eno kravo so jim pustili in jih dali v hrambo v t.i. zadruge. kmetje, ki so bili v partiji so imeli vso živino eni krave drugi pa bike. Ker so pa ti kradli je zadruga na koncu propadla. Tudi zemljo so pobrali in ustanovili zadruge in vsi kmetje so morali delati na zadružnih njivah pridelke je zadruga prodala in namesto v zadruge je zaslužek končal pri partijskih veljakih,ki so bili pri koritu in kaj se je zgodilo na koncu zadruge so propadle.

     • rabbit

      Še nekaj o so zadruge propadle niso vrnili živine pravim lastnikom oz njihove potomce ampak so jih kar ti kmetje obdržali.

     • RATATA

      Ja, tako je bilo!+

     • alex

      vsi vi ki pljuvate šinfate čez yugo,dejte se ozrite v zgodovino nerabiš biti šolan da bi to skapiral vsi narodi bivše yuge pred letom 1945 so bili hlapci zasužnjeni slovenci in hrvati pod germani romani ali huni ostali pa pod turki živelo se je mizerno hlapčevsko,tito vam je dal vsem skupaj živlenje dostojno človeka,živelo se je dostojanstveno naredu je eno napredno moderno državo,dokaz so bile fabrike sociala infrastruktura ki jo še dan danes uživamo in kaj se je naredilo po letu 1991 rasprodalo se pravi pokradlo se je kaj se je v yugi naredilo dan danes živimo od tega kar se je v yugi naredilo,VSI VI HLAPČKI KI PLJUVATE ŽIVITE V BAJTAH STANOVANJIH KI SO VAM JIH KOMUNISTI NAREDILI,NAJVEČ JE BILO POKRADENEGA V SLOVENIJI.NOBEDEN NAROD V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA NI IZDAL SVOJE DRŽAVE IN ZAPRISEGE KOT SO TO NAREDILI YUGOSLOVANI,IN KAJ SE JE ZA TO MALO ŠVICO NAREDILO OD 91LETA NAPREJ RAZEN DA SMO DRŽAVO IN NACIONALNA BOGASTVA PRODALI TUJCEM

     • rabbit

      Jebeš Tita ta morilec , pedofili in psihopat ne meni ne mojim staršem ni dal pa res čisto nič vse kar imamo smo si vse sami pošteno prigarali in ne pokradli kot lopov Tito. V Sloveniji pa je kdo kaj pokradel in zapravil podjetja ravno Titovi ritolizniki.

 • garfi

  Kdaj lahko pričakujemo izpolnitev naših pričakovanj? Kar smo si predstavljali kot samoumevno zaradi osnovne človeške poštenosti in narodove izkušnje s totalitarnim režimom (jasno obsodbo revolucije, odgovornost zločincev, vrnitev dobrega imena pobitim in preganjanim) se ni zgodilo in ne kaže, da se bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Kakor otrok odrašča in prihaja do lastnih spoznanj, tako naša država očitno potrebuje čas in zrelost, da doseže spoznanje o lastni zgodovini. Naša naloga je, da k temu prispevamo in od družbe vztrajno terjamo opredelitev do resnice in dejstev, ki jih poznamo. Eno izmed področij, kjer se to opredelitev terja, je tudi odnos do mrtvih.

 • garfi

  SVOBODA SLOVENIJI – DOL S KUČANOM

  • AboutTown

   Molči, nesreča!

   • garfi

    SVOBODA SLOVENIJI – DOL S KUČANOM

    • AboutTown

     Molči, nesreča!

 • garfi

  NOV MURGELSKI TROLL “alex”
  3 pljunki 0 glasov

  • AboutTown

   Šššš….

   • garfi

    SVOBODA SLOVENIJI – DOL S KUČANOM

    • AboutTown

     OK.

  • AboutTown

   1 glas. Ha!

   • garfi

    12905 glas. Ha!

    • AboutTown

     Bravo! Čestitam.
     (a ja… tole, 12900, je ravno moja bruto plača. Ha!)

     • garfi

      ne vem če vidite vsi nižje spodaj in zgoraj – “This comment was deleted.”
      to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
      vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

     • AboutTown

      “ne vem če vidite vsi nižje spodaj in zgoraj”
      Pa to je za na t-shirt, no!!

 • garfi

  tv – zgodovino bo potrebno na novo napisati ker so komunisti vse potvorili

 • garfi

  GROŽNJA
  AboutTown • nekaj sekund nazaj
  Molči, nesreča!

  • AboutTown

   Hhahhahaaa!!! Top!

 • AboutTown

  Grožnja! Debeli se bo razjokal!!! weeee

 • garfi

  ne vem če vidite vsi nižje spodaj – “This comment was deleted.”
  to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
  vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

 • AboutTown

  Ali sem čudak, če se pridem na to stran vsake toliko naslajati nad desničarskimi zgubami, ki pišejo besne komentarje?

  • garfi

   ne vem če vidite vsi zgoraj in spodaj – “This comment was deleted.”
   to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
   vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

 • garfi

  ne vem če vidite vsi zgoraj in spodaj – “This comment was deleted.”
  to pusti za seboj troll AboutTown ko se pobriše
  vsako odzivanje nanj je nesmiselno, ker sesuva portal

 • AboutTown

  Ping.

 • AboutTown

  Ping

  • garfi

   samo sam s sabo se lahko drekaš
   povabi alex a v svoji betici

 • AboutTown

  Recimo: pinganje Debelega mi je v neznansko zabavo. Je to čudaško?

 • AboutTown

  Tole je 664 komentar.

 • AboutTown

  Tole je 665 komentar.

 • AboutTown

  In tole je … drum roll… 666 KOMENTAR!! Woo hoo!!

 • AboutTown

  Debeli. Jaz se poslavljam. Papa!

 • baldeagle

  Resnici na ljubo je treba povedati, da so bili domobranci slovenska in
  ne nemška vojska: imeli so slovenske embleme, poveljevanje je bilo v
  slovenščini, govori so bili slovenski, peli so slovenske in ne nemških
  pesmi, imeli so slovensko in ne nemško zastavo, organizirali so
  slovenski pouk v šolah in izdajali so slovenske časopise.

  Mi pa kot potomci “osvoboditeljev” še danes brundamo neke ruske in
  španske melodije pod nazivom “partizanskih pesmi”, da o splošni
  balkanizaciji uma in dvojezični servilnosti v sedanjem času niti ne
  govorimo.

  In niso se borili proti Slovencem, pač pa proti tistim, ki jim narodne
  zavesti nikoli ni bilo mar. Partija se je namreč do narodne zavednosti
  obnašala omalovaževalno in posmehljivo kot do “buržoazne kategorije”, ki
  nima prihodnosti. Zagrabila jo je iz taktičnih razlogov šele potem, ko
  je uvidela, da na te lažnive limanice lahko ujame mnogo lahkovernih.

  Še danes je tako – torej lažni, po sili partijski narodnjaki!

  Ali pa ste pravzaprav nacional-socialisti, kot trdijo nekateri?

  • Slovenec 33

   Nimaš sicer slovenskega nicka ampak kar zdravo razmišljanje.
   Poskusi še z naslednjo smerjo razmišljanja – pogled s strani Slovenca.
   Slovenske dežele so bile 1. 12. 1918 okupirane (po slovenski zemlji so hodili okupacijski vojaki, ki so govorili tuj jezik in nosili orožje pa s švasano pisavo so Slovence posiljevali.
   Med 2. svetovno vojno so prišli še novi okupatorji. Na koncu te vojne pa so tako imenovani partiizani omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel s strani prvega okupatorja in pri tem potolkli ves slovenski intelektualni in podjetniški potencial razen tistih, ki so ušli. Več kot 600 morišč to dokazuje.
   Tako stanje je trajalo do slovenske osamosvojitve, ko je JA odšla. Oficirji pa so ostali in uživajo nadpovprečne pokojnine, ki jih financirajo slovenski davkoplačevalci. JA ni dajala ampak samo jemala.
   In tako stanje vidim kot nadaljevanje okupacije, ki ga omogočajo vladajoče strukture sestavljene iz okupatorjev in izdajalcev svojega naroda in ki sedaj še nove okupatorje vlačijo v slovenske dežele, Za svoje davkoplačevalce pa ne poskrbijo. Že več kot ena četrtina slovenskih državljanov je pod mejo revščine, pokojnine so za večino nezadostne, da lahko ta mafija financira prihod novih okupatorjev ob tem da krade davkoplačevalski denar po dolgem in počez (zdravstvo, javni sektor,..).
   Kako naj še razložim, da je pri nas res sranje.

   • Jovo Jamnica

    Eh, ti ga boš čisto zmešal s tvojimi poenostavitvami. Povej mu še, da je na Dunaju deloval nek Jugoslovanski klub in da so izbranci “slovenskega naroda” v imenu Slovencev podpisali Krfsko deklaracijo leta 1917…

    • RATATA

     Jovo Slovenec33 je s poenostavitvijo zadel.
     Zadel je pa tudi baldeagle ponoči, ko ti je prijazno in umerjeno raztolmačil meje tvojega razmišljanja.
     Nacionalista v Slovencu (vsakem, tudi meni) ti ne moreš razumeti zaradi tega, ker si privzel odnos tvojega očeta nemca do nove soc.države.
     Jugoslovanski socializem je tvojemu očetu omogočil bivanje in biti enak med ostalimi.
     Verjetno si med “svojimi” čisto v redu človek, ampak tujost ti onemogoča, da bi razmišljal drugače kot tisti, ki furajo opevanje tekovina bi šega sistema.
     V tem vidiš varnost tako kot jo je doživel tvoj oče in te občutke vcepil vate. Tega ti ne moreš opaziti, niti priznati.
     Ceni to, da ti na moje začudenje mnogokrat namenjam litanije, saj nacionalist v meni temu nasprotuje.
     Slovenec33 je povedal, da imamo južnjakov, ki so vsi iz podobnih razlogov za opcijo kontinuitete poln kurac in jih težko gledamo.
     Tega pa ti ne moreš sprejeti, niti nimaš drugih materialnih ambicij, da ne bi bil levičar na varni strani. Čeprav z desnice proti tebi ne preti nobana nevarnost.

     • Jovo Jamnica

      Ta je pa bosa. Moj oče je pobegnil iz Juge ob prvi priložnost, ko je uspel dobiti potni list. To je bilo v zgonjih šestdesetih. Toliko, kot je on prešinfal bivši sistem in jugoviče, nisem slišal pri nikomer drugem. Mene pa je zadržala na rodni zemlji, le ljubezen do slovenske grude. Medtem, ko se je oče deklariral kot Nemec, sem se jaz vedno identificiral kot Slovenec. Kakšno bivanje pa je mojemu očetu omogočil Jugo socializem, prosim te lepo?? Šolal se je v Kraljevini Jugoslaviji in tudi služboval je pred WWII, v Mariboru, pri nemškem trgovcu. Izobražen in sposoben uradnik je bil v tolikšni meri, da je hitro zasedel po WWII, mesto vodje Na-Ma v Mariboru. Toda postajal je nesrečen. V Maribor se je iz “fronte” vrnil zato, ker ga je doma čakala družina in dom. Vojaško suknjo je namreč oblekel, takoj po rojstvu hčerke, poleti, leta 1942. Niti sanjalo se mu ni, kaj je to revolucija in “ljudska oblast”…

     • RATATA

      joj!

      Bosa pa ne sme biti tale.
      Takoj moram moje sklepe popraviti, saj krivice, namerno, v življenju še nisem storil nikomur.

      POPRAVA:
      Jovo; Slovenec33 je s poenostavitvijo zadel.
      Zadel je pa tudi baldeagle ponoči, ko ti je prijazno in umerjeno raztolmačil meje tvojega razmišljanja.
      Nacionalista
      v Slovencu (vsakem, tudi meni) ti ne moreš razumeti zaradi tega, ker nisi
      privzel odnos tvojega očeta nemca do nove soc.države, saj je pobegnil iz juge takoj ko je mogel. Odnos do sistema ti je omogočila le tvoja ljubezen do slovenske grude, ki te je zadržala na rodni zemlji, kjer si skozi šolanje ta odnos, prilagodljiv in strpen kot si, s spravljivostjo izoblikoval sebi edinege.
      Verjetno
      si med “svojimi” čisto v redu človek, ampak tujost ti onemogoča, da bi
      razmišljal drugače kot tisti, ki furajo opevanje tekovina bivšega
      sistema.
      V tem vidiš varnost tako kot si si sam zaradi lastnosti in sposobnosti ter tvoje narave te občutke vcepil vase. Tega ti ne moreš opaziti, niti priznati.
      Ceni to, da ti na moje začudenje mnogokrat namenjam litanije, saj nacionalist v meni temu nasprotuje.
      Slovenec33
      je povedal, da imamo južnjakov, ki so vsi iz podobnih razlogov za
      opcijo kontinuitete poln kurac in jih težko gledamo.
      Tega pa ti ne
      moreš sprejeti, niti nimaš drugih materialnih ambicij, da ne bi bil
      levičar na varni strani. Čeprav z desnice proti tebi ne preti nobena
      nevarnost.

     • Jovo Jamnica

      No ja, to niti duhovito ni. Takoimenovani desničarski intelektualni presežek. :-)

  • garfi

   še vidiš provokacije AboutTown ?
   jih je zbrisal ali kakšna finta ?
   jaz ga ne vidim

 • Krtača17

  Ker je nova24tv izredno kredibilen medij, slišim da se bojo po njem usule tožbe. Je to res Nova? Bo iz Madžarske kapnil še kakšen fičnik da bo za poplačilo škod? Se bo kdo na novi javno opravičil? Sori nova this thing goes down….

  • RATATA

   Jih bo že dr davčnih utaj sfuko. saj veš kaj mislim,
   pa take.
   Hvala za opozorilo.
   Še dobr da te mamo, takole krtačo drotpiršno tam prkorit.

   • garfi

    še vidiš provokacije AboutTown ?
    jih je zbrisal ali kakšna finta ?
    jaz ga ne vidim

    • RATATA

     Ej sem dobival kupe obvestil, potem sem na tvoje opozorilo brisal, kar sem sikal svinji nazaj. Potem se je pa ustavlo.

     • garfi

      pazi na izraze, ker ravno to hoče
      potem je zares brisal ?
      ga tudi ti ne vidiš ?

     • RATATA

      Ne vidim ga.

     • garfi

      dobro
      ne debatirat z njim ker je nič drugega kot svinjski provokator
      tudi sebe brišem, ker je tudi moje odzivanje nanj trolanje

  • garfi

   murgelska provokatorja Krtača17 in AboutTown razsajata po članku
   levuharji ne prenesejo resnice
   PRAVI IZDAJALCI IN ZLOČINCI SO JUGOKOMUNAJZARJI, KI ŠE LETA 2017
   PIJEJO KRI SLOVENCEM

  • xtc

   Usule tožbe?
   Zakaj že?
   Ja lahko se usujjo kot poizkus obrmbe ponarete rdeče lažnive zgodovine;ki pa se bodo na mednarodnih instancah končale z razveljavitvijo ;doma pa z odškodninskimi zahtevki zoper ponarejevalce in zavajalce:
   Sicer pa tvoji prisluhi in obupanst;ker zadeve prihajajo na dan take kot so bile ne zanima nikogar normalnega:

 • garfi

  murgelska provokatorja Krtača17 in AboutTown razsajata po članku
  levuharji ne prenesejo resnice
  PRAVI IZDAJALCI IN ZLOČINCI SO JUGOKOMUNAJZARJI, KI ŠE LETA 2017
  PIJEJO KRI SLOVENCEM

 • garfi

  kot sem napovedal je provokator “AboutTown” zbrisal vse svoje “komentarje” in provokacije

 • garfi

  grožnja dneva levaka – strpnost murgelskih trollov
  Fogglof Tunnek • 7 ur nazaj
  V Dražgošah so na koncu proslave zapeli:
  Hej, brigade, hitite,
  razpodite, požgite,
  gnezda belih podgan, črnih psov!
  Hej, mašinca, zagodi,
  naj odmeva povsodi,
  naš pozdrav iz svobodnih gozdov!

 • JanezJ

  Fičko je bil na Ženevskem avtomobilskem salonu leta 1955 prvič predstavljen, proizvodnja pa je stekla leta 1960 –
  Med tem so pa v Dražgošah imeli že 3 fičkote, eden je zgrmel v potok v katerem je bila dokumentacija o prenovi.
  A LAHKO ŠE BOLJ OČITNO LAŽETE IN SE IZMIŠLJUJETE PRAVLJICE?

  • janez zorman

   Za Topolinčkom je prišel najprej italijanski Fičko (Fiat 500), katerih se je kar nekaj nabralo na naših kolovozih. Poznam celo udbovca, ki se je z njim prevažal. Zastava 600, 750, 850 pa je to kar ti pišeš.

  • domovina mili dom

   Ti mi samo povej, zakaj so partizani preživeli, vaščani ne.

  • nevtrino

   Res, vam pa ni pomoči. Z lažjo napadate postranske zadeve in blefersko poskušate na laž postaviti pomembne resnične izjave.

  • slosin

   Wikipedija:….Fičo je bil torej različica Fiata 600. Zastava ga je začela proizvajati leta 1960, po nakupu licence. Najprej so proizvajali model 600D s prostornino motorja 767 ccm. Leta 1962 pa je stekla proizvodnja modela 750, ki je bil po obliki le malo drugačen od svojega predhodnika. ….
   ———————————————-
   Tri leta po začetku proizvodnje fičota v Zastavi, je pa res nemogoče, da bi ga kdo imel že takrat… Pa to, da so se je peljalo 12 ljudi na zaslišanje l. 63, nikjer ne piše. Piše samo, da so imeli prvi sestanek tega leta…

   Aja, ti ne lažeš, ti samo malce zavajaš, ker ne preneseš resnice o Dražgošah…

  • radames

   “Nič lažjega kot narediti Icopy/paste iz nekega foruma. Članek je sigurno toliko kredibilen kot so vaše novice.”

   Tule imaš prav. Originalni zapis gospoda Kavčiča je izšel v Družini:http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/8D116F2335254F01C12576A5002A67E6?OpenDocument

   Na forum Med.over.net (MON), ki slovi po svoji primitivnosti, ga je nekdo kopipejstal iz Družine.

   V uredništvu Nove bi bili lahko vsaj toliko informirani, da ne kopipejstajo iz nekega obskurnega in primitivističnega foruma.

   Pa še to! “…do odvetnice Ljube Pretner…” Na Novi bi morali vedeti, da se je omenjena odvetnica pisala Prenner. Ljuba Prenner. Bila je najznamenitejša odvetnica tistega časa v Ljubljani. Zato bi lahko priimek v kopipejst verziji popravili.

   Drugače pa se na Novi glede tega ne lažejo in si ne izmišljujeo pravljic.Original je napisal FRANC KAVČIČ. Niso ga napisali na NOVI.
   Razumeš? Ali si funkcionalno nepismen?

  • garfi

   ne, ti lažeš

 • Shalalabayzer

  Lažni junaki zelo malo stanejo…postavi se nek kup betona in malo železja; napiše se knjige in ljudje kupujejo fikcijo.

  Resnični junaki pa zelo veliko stanejo…zato jih imamo zelo malo.

 • Hribouc

  Končno.

  Zelo lepo, krasno in resnično, iz prve roke! Hvala Vam!

  Dodajam svoje:

  Mitomani popolnoma zlagane krvave neodgovorne in neučinkovite boljševiške revolucije.

  Toliko trpljenja. Ruskega ljudstva-preko 100 milijonov.Jugoslovanov-preko milijon.

  Zblojenost, topoumnost, koristoljublje, lažni patriotizem na krvavih temeljih nedolžnih pobitih, protipravno namerno žrtvovanih popolnomanedolžnih ljudi.

  Kaj je rezultat bolševiške revolucije? Koliko stotin milijonov življenj na planetu Zemlja?
  In REZULTAT ? Eno samo sranje, razdvajanje naroda, laž na laž, novi miti !

  Gošarji so šli v izzivalni napad v času, ko je bila Rdeča armada v razsulu, na begu, na utrjevanju Moskve in Stalingrada, tik pred koncem- pa so razglašali sebi in vaščanom, da bo spomladi 42 konec vojne z zmago Rdeče armade.Čista propagandistična debela in svinjska Laž!
  Še bolj svinjska je bila Laž komisarja Žagarja, da bodo vas in vaščane branili do zadnje kaplje krvi.
  Debela partizanska laž, stokrat potrjena na Dolenjskem in Notranjskem, kjer ni niti enega samega primera, da bi partizani branili ljudstvo pred italijanskim ali Švabskim maščevanjem.
  Nasprotno!
  Izzivali so s streljanjem na Lahe in na Švabe iz varne razdalje, samo, da so okupatorji zatem izvajali represalije na nedolžnimi, ničesar krivih ljudeh in njih imovini!

  80 (osemdeset) Slovencev in Slovenk za enega (1) ubitega okupatorja na Slovenskem !
  Halo!? a smo res nori, da bomo slavili tak holokaust zaradi topoumnega boljševizma?

  Kdo je že odgovarjal za ta katastrofičen rezultat. Ob tem,da je vse svet vedel, da Hitlerja bo ugonobil
  Zahod in , da ga bo Rusija !

  PREKLETO, KOLIKO ČASA BO TREBA, DA SE RESNICA PRIME SLOVENSKE SKORUMPIRANE DUŠE?

  Gošarji so večinoma zbežali v gozdove že pred začetkom bitke, ostali po bitki in prepustili goloroko ljudstvo Švabom v nemilosti.

  Dobro, poslušajte, Kučanisti, Slovenec ve za eno “slavno bitko” pezdetastih komisarjev na Dražgošah, ki za vedno nosijo ime LAŽGOŠE – rdeča kosmata partizanska laž. Kučan za koga nas imaš, vendar?

  Dobro, Kučanisti – v Sloveniji je še desetine in desetine lepih vasi, ki jih je skurila slovenska
  boljševiška krvava roka ali pa italijanska in švabska soldateska zaradi namernih izzivanj onih prvih.

  Ni jih samo zakurila in požgala, postreljala je in v taborišča odgnala tisoče in tisoče nedolžnih ljudi.
  SPRAŠUJEM KUČANA :
  Zakaj ne praznujete drugo leto, recimo na Sv.Vidu nad Cerknico, pa v Otavah, pa na Kožljeku, pa v Cerknici, pa na Pokojišču, recimo.

  VSE TO JE SAMO PAR NEPOMEMBNIH IMEN SLOVENSKIH STOTERIH DRAŽGOŠ, samo če se ozrem okoli sebe. Pobitih je bilo po tretjina vasi ali še več, požgano je bilo, itak, skoraj vse!

  Dajte, pridite proslavljat še semkaj, v te zmasakrirane vasi. Dobrodošli, samo , da slišimo kaj imate za povedati tukaj!?

  Bodi tako dobri in korajžni, pa obujajte laži še malo širše, vsako leto v drugi slovenski vasi, ki je dala partizansko boljševiški morilski valjar skozi !? Zakaj, Kučan Milan, zakaj ne? VABLJENI !
  Dražgoše so zlajnane.
  Drugi predlog :
  Nič vas ne košta, če eno proslavo naredite pri katerem od desetin krvavih brezen, v katere so vaši neverjetni, neustrašni in borbeni komisarji metali žive ljudi, stare moške, mladeniče, ženske, noseče ženske, otroke, skratka vse, tudi mlade partizane in partizanke, 100% neoborožene, neškodljive in ničesar krive ljudi?

  Kaj vas stane, da to naredite?
  Ne veste kaj bi tam povedali?
  Pesem bi vam zastala v grlih, ja?
  Enkrat bo treba to storiti in se zjokati ter prositi odpuščanja.
  Ker jih zagovarjate, se je kri iz rok rabljev preselila na vaše roke in vi, tudi Kučan, jo mažete na roke
  novega rodu. Nič ne pomaga, če to slovensko apokaliptsko sramoto tisočletij prelagate na novi rod, spet na nedolžne ljudi !
  Proslavljate lahko pri že prazni jami ali pa pri polnih – veliko jih je še.

  Še večji greh počenjate z novimi lažmi. Snežna kepa se samo veča, ampak postala bo smoljiva, vnetljiva, zagorela bo v večnem ognju, ki vam bo natovorjeno na vaše pukle.

  ZAKAJ ŽE ?
  ZAKAJ SO GORELE LEPE, PRELEPE, EDINSTVENE SLOVENSKE VASI?

  Mazohistični boljševiški cilj, vsa sredstva – revolucija, Pohlep, laž, zločin, spet Pohlep, vladovanje sočloveku, bratu, sestri, lastni materi in očetu. To je to.

  Ne zaradi osvobajanja naroda izpod okupatorja- to je debela svinjska Laž.

  Zaradi uničenja politične opozicije, uničenja drugačnih, prestrašenja hlapcev, ki ste jih vseeno rabili za delo in zaradi terorističnega prevzema oblasti se je šlo!

  Kidričev Boris je javno tulil, da bo pobijal do konca, pa če ostanejo samo trije Slovenci – glavno da so komunisti! Nj. žena Zdenka, naša sosednja vaščanka mu je briljantno ustregla po njenem ubijalskem VOSu. Nihče se hudiča ubijalskega ne spomni več…vsaj javno ne.
  Za njima je samo kri in smrt.
  LAŽ je nesmrtna in kosmatokrvava duša komunizma.

  Komunizem je največje zlo, ki je doletelo človeštvo v vsej zgodovini (Besancon -Zlo stoletja, Kurdakov – Oprosti mi Nataša, 9avtorjev -Črna knjiga komunizma, Črne bukve in V imenu OF -slovenski avtorji, TRAGEDIJA LJUDSTVA-zgod.revolucije v Rusiji in ŠEPETALCI od Figesa – samo nekateri od milijonov argumentov, berite, ljudje!

  Tudi lažnivci iz lažgoških maškarad ne bodo šli mimo Trona kar tako, zastonjsko in iluzijsko.

  Realno bo, skelelo in žgalo bo.

  Vedite, da zelo dobro razumemo kaj proslavljate.
  Proslavljate v krvi slovenskega ljudstva, ki vam je do vratu vaših prednikov in
  vaših vzornikov. Nažrite se je že enkrat. Iluzijsko lokajte, lokajte, saj tako
  smrdeče in krvavo diši. Še bolj diši trpljenje desettisočev nedolžnih, ki ga bo
  preba poplačati. Tu se iluzija komunizmu neha.

  Trpljenje, krivda – za vas to, kot, da ne obstaja. Začnite
  se že zavedati, vsako besedico bo treba zagovarjati, vsako misel.

  Lenin si je izmislil, Černiševski mu je šepnil : “Cilj
  posvečuje vsa sredstva!” Kakšna premostitvena in iluzijska beda!

  Živite v sistemski napaki. Pravite, da po-tem ni ničesar.

  Tudi Zlobec , tudi zanj ni ničesar, ampak poje in sanja o
  tem, kako bodo prijatelji hodili nazaj kramljat in klepetat.Plaha-plaha.

  Spet. Iluzija. Iluzija tukaj. Iluzija “o tam”.
  iluzija o grehu, o cilju, o sredstvu-vse je iluzija. Fikcija.

  Bomo Kmecla vprašali, da opiše, kako se je ta stvor iluzije
  naselil, zažrl v “mehko rusko dušo” ? Premalo vodke požre, a ne? Če
  bi jo več, bi ga minili besi, kaj? Kmecl to najbrž ve.

  Nihče ne bo šel mimo Trona brez poplačila.

  Vse PIKA kartice so pri levem nadangelu Gabrijelu.
  Nezmotljivo. Božja davčna blagajna štima in se ne zmoti.

  • Olga

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Kataklizma

   Obriši si peno okoli ust.

   • Hribouc

    Odgovarjal/i boš/ste za vsako besedo.

    Oni,ki so pobijali in oni, ki pijete njihove krvave sadove in se na njih celo naslajate.

    Nobeden ne bo ušel, niti eden.
    ————————————————————————————————————
    Pomni, da gre pot v Pekel samo mimo Božjega trona in tam ne sprašujejo..
    To je najbolj naglo sodišče vseh Vesolij.
    In, zakaj?

    Ker za svojega gospodarja jemlješ in malikuješ človeka, ki se je zapisal Hudiču.

    Če bi za svojega šefa vzel Boga in njegovih samo 10.Zapovedi, bi bilo lahko močno drugače. Tvoja stvar.AMPAK,

    Ne misli, da je na Žalah vsega nepreklicno konec. Samo to. Pika.

    • Kataklizma

     Če si vzel za svojega šefa Boga in 10 zapovedi, ne vem zakaj potem lažeš?!

     • Hribouc

      Konkretiziraj, torej napiši kaj lažem, točno, seveda.

      Ne pisat kaj ti misliš, da lažem!
      Kopiraj, citiraj moje pisane besed. Ne me jebat na suho.

     • Kataklizma

      Lažeš o poti v Pekel, preko božjega trona … kje maš dokaze, da je to kar pridigaš tudi res?
      Ne ti meni o jebanju na suho, religija jebe civilizacije in generacije na suho že 2000 let … talibana imate za bozjega sina … a je to resnica, ali laž?

     • Hribouc

      1.Prosi Jezusu, da se ti je zareklo, da ga zmerjaš, dobro zate ,ker te bodo ravno
      pred Božjim tronom povprašali točno za te besede. Ne izgovarjaj Božjega imena po nemarnem, kaj šele z zlim namenom!

      2.Jaz imam veliko dokazov, močnih intimnih pa ti jih še ne izdam. Lahko, če se malo poboljšaš.Sicer nikakor.

      3. Dokazi ? Milijone jih je. Ti sam si eden izmed njih.
      Pismeni so. Pričevanjski, Arheološki, Zgodovinski, pisani Judovski in Rimski uradni viri, viri zgodovinopiscev.

      Še najlepšejši dokazki pa so mali čudeži, ki se kar drenjajo vsak dan okoli tebe.

     • Kataklizma

      A govoriva o Walt Disneyu??
      1. Zareklo ne, mogoče si mislil, da se mi je zatipkalo? No, skratka, mene pa zanima, če bom pred BOŽJIM tronom (ne vem zakaj bi sploh potreboval tron za sedenje, če pač LEBDI in je vseprisoten?) lahko odgovarjal v slovenskem jeziku, ali bom potreboval prevajalca in koliko me bo to stalo (na Zemlji). Bog je beseda, ki so si jo izmislili ljudje in je že sama po sebi “in vain” oz. nemarna. Z zlim namenom? A tako kot Bog vsem nam grozi s Peklom, če ne bomo ubogljivi kristjani?
      2. Močni intimni dokazi? No, mislim da ima “teh” vsakdo, ki si želi verjeti na pretek. Kar se meni zgodi na navaden torek, je zate intimna božja izkušnja.
      3. Zakaj si ločil točki 2 in 3? Še vedno pišeš o DOKAZIH … Jaz, da sem dokaz? Edino kar lahko jaz dokažem je to, da ne moreš z gotovostjo dokazati, da vse to o čemer ti govoriš, dejansko obstaja.
      Vsakodnevni čudeži? Ja, čudež na dnevni ravni bo, ko se bomo nehali ukvarjati sami s sabo in stopili skupaj, da rešimo to kar smo po mojem mnenju že zdavnaj zafurali.
      In potem ko bo RES že prepozno, potem se boš spomnil, da si nekje bral nekaj o neki kataklizmi … in Bog ti pomagaj!

     • Hribouc

      Kua me ti zdejle natikaš na kol, zdejle k’mam pouhn druzga in koristnga dela!?

      ———————————–
      Tvoj umotvor sm sprintou, tko, de ga bom bru in odgovarjal ampa’k pol te mam pa pouhn kufr,ok.

      Kašn je Tron jest ne vem. Verjetn, de lebdi, maš prou.
      Ja, v čisti slovenitanščini bo laufou proces s teboj. Pa kuh, sou in vodo dobiš,
      po slovensko!

      Zanimiva teza; ljudje so si izmislili besedo Bog.
      Zanimivo, da Bog uporablja isto besedo. Bog.

      Bog je ena sama in edina Lubezen.
      Da bi Bog komu grozil, a ja? Kot si pa to slišal ?
      On je samo povedou, de je tko. Tko je narjebno in tko je.Trije lajdlci so,

      Nebesa za tapridne, ki niso nobenga ferderbal in so druzim sam pomagal in jih mel radi.
      Vice za une ki so mal ,n.pr. imel ženo pa še trinajst ljubic zdraven, pa še ne kapirajo kuga so ga usral, tko, de bojo še ene 3 taužent zemeljskih let ribal hodnike po Vicah, de si kupjo karto za Nebesa.
      Pekel pa za norce, ki živijo na račun drugih, jim kradejo, jih pobijajo, fukajo u glavo brez prestanka in jih trdosrčno tlačjo do ramen u blato in se sploh nočjo popraut.

      Točka 2 in 3 ? Jebenti, ločil sem moje intimne-osebne dokaze, do katerih mora vsak sam prit, de se prepriča, a ne in drugi so splošni, use naokol ze ozri, mau se pobrigej al pa pejd u Medžugorje, tam se usake kvatre komu kaj zabliska al pa zasveti – u betici, med ušesoma, seveda in itak !

      Pišuka, a si zmešan – kakšen kontrapunkt pa maš u glau ? “Nehati se ukvarjati sam s sabo in stopiti skupaj…” Tralala…
      Če se nehaš ukvarjat sam s seboj, se točke iz mojega odgovora ne more realizirati prou nč, orka Malora!
      Ja, kataklizma je pa za vogalom, to pa ja!

     • Kataklizma

      Dragi Grapar, Idrc, Cerklan, s kjerkoli že si … na kol se nabijaš sam (očitno ti paše). Drugega pametnejšega dela pa očitno tudi nimaš, da se v 21.stol ukvarjaš s pravljicami, ki so namenjene ustrahovanju in kontroli neukih ljudi.

      Jasno mi je, da ironije sploh ne razumeš (očitno je hribovsko podnebje res preostro in človeka oropa smisla za humor) …
      Torej Bog je rekel oz. pardon, ZAPISAL, da mu je tako ime in od takrat ga tako kličemo… če ne bi bilo človeka, da bi si Boga izmislil, ne bi bilo niti te zablode … Kje Bog uporablja to besedo, če si lahko bolj natančen? A na mailih, ki ti jih pošilja, ko te kliče po telefonu in pošilja smse?? Ali se podpiše pod svoje članke in ostala avtorska dela? No, če se je tako poimenoval (kar bodo trdili tudi sledilci ostalih “edinih” Bogov), zakaj si ni nadel priimka, da bi ga lažje ločili od lažnih bogov?!

      Da bi grozil, naš usmiljeni BOG, oooo moj Buh, tu pa riiis ni ris! :P hahaha, cela stara zaveza je polna detomorov, mučenj, iznakaženj, požigalcev, kug, smrti in bede … v Novi zavezi je malce bolj scooliran, očitno mu je skozi vsa ta leta nasilja postalo dovolj in je postavil 10 zapovedi (zakonov – značilno za ljudi, da postavljajo zakone tistim, ki jih želijo obvladovati – nič kaj ljubeče in božansko torej). Kazen je večno mučenje v Peklu … torej, nenasilna rešitev, ker sem nekoč rekel Je*** ti Boga!!! Ta Bog, ki vsako sekundo tvojega življenja spremlja kaj si mislis, kaj govoriš in kaj počneš … in to počne z vsemi Zemljani in z vsemi bitji … tudi če niso kristjani, on vseeno “pazi” nanje :D šala mala, seveda, da ne, vsi neverniki bodo pravtako goreli v peklu.

      “On je samo povedal kako je” :D nima nič novega za dodati? :D

      Bom izpustil nebesa in vice, ker se mene ne tičejo in mi nekako ne dišijo …
      za pekel si napisal:
      “Pekel pa za norce, ki živijo na račun drugih, jim kradejo, jih pobijajo, fukajo u glavo brez prestanka in jih trdosrčno tlačjo do ramen u blato in se sploh nočjo popraut.”
      Tudi to si iz prve (božje) roke izvedel, je to dobesedni prevod besedila, ki ga je Bog uporabil, ko se ti je javil?

      Ločil si intimne (svoje) dokaze od splošnih? A nisi rekel, da si tudi sam dokaz za božji obstoj, zakaj bi torej ločeval med dokazi, četudi so osebni … vseeno so od Boga, a ne? Zakaj sploh delaš razliko, če je pa resnica samo ena, tista, ki jo je Bog podal, če se ne motim?
      Međugorje? A tja kamor se zatekajo kriminalci in potem upajo in mislijo, da jim bo z molitvijo vse oproščeno?? Mamiću se bliska v glavi tudi ko ni v Međugorju … moraš biti posebej posvečen, da kaj takega verjameš.

      In še za konec … tako je, tvoja religija govori, da smo ljudje vsi eno, da med nami ni razlik … zakaj bi potem vsak tiščal na svojo stran?! Zakaj rabiš intimno potrditev za obstoj Boga, če je pa že sam rekel da obstaja, a DVOMIŠ mogoče?

      Kataklizma operi nas idiotizma!

 • Olga

  Sliko spomenika bi lahko poimenovali: Cigani letijo v nebo!

  • Hribouc

   Žalitev za Cigane, ki so čisto v redu klošarsko svobodnjaško ljudstvo, Olga ti to več, a nede?

   Majo svoje svobodnjaško in malo razbojniško, no ja, kokr že.

   Drugo, pa draga moja kolegica, Cigani so sila pobožno ljudstvo, ki še posebej časti Mater Božjo.

   Zato, tudi, jih kar cenim . Malo so “pesniki”, malo svobodnjaki, prihajajo pa točno od tam, od kjer mi Slovenci.From India, from very special hollyspiritual country!

   Pa Partizani, to herojsko Kajnovo boljševiško zahrbtno pleme slovenskih komunistov so Ciganov potolkli na grozovite načine točno toliko, da je to bil pravi holokavst nad njimi. Kaj so jim delali, ko so jih pobijali, raje drugič, ravno sem pri kosilu…

   Torej rdeči koritarji – nesmrtni Peklenščki se vzpenjajo na Pekel !

   Be nice, lovely and crazy & saty tunned!

 • Olga

  Spet reklama na Hanzi z zločinsko RDEČO zvezdo na kapah ” borcev”! Da o neumnostih, ki jih nalagajo, sploh ne govorimo!

 • xtc

  Zabavno je gledati rusokomunističnega norčka;ki opleta z nekimi grožnjami s tožbami;seveda tudi ostali norčki niso dosti boljši;saj ne vedo ;da bodo te tožbe prisale v mednarodnih sodnih mlinih;kjer se bodo obrnile proti lažnivcem;še več popolnoma razgaljeni bodo;saj bodo takrat na dan prišla vsa dejstva ne le redeča:
  Kaj pa si vnuk dražgošana;ki dela v nekem podjetju vŽeleznikih misli o Lažgošah pa raje nebi njegav star oče in njegov brat sta bila žrtvi rdečih Lažgoš;kaj si misli o betonu na hribu in lažeh pa raje ne bom zapisal:

 • Adolf Hitler

  kje mi je tabun gass

 • mapu

  Režimskim novinarjem bodo delili banane….

 • Kataklizma

  Komentar na Janezov članek: Kaj, a se bojite “njegov” članek komentirati?!
  Ko berem o “vse večjem številu zakonov in predpisov”, si ne morem kaj, da se ne bi spomnil “predpisa” v času Vaše vlade, g. J.J., kjer študenti jedo’ samo od ponedeljka do sobote (v nedeljo niso lačni in ne potrebujejo hrane), obenem pa lahko jedo’ samo 2x na dan v razmaku 4ih ur, da ne govorimo da po 21h študent ne sme biti lačen … pa napišite nekaj na temo tega absurda, ki očitno paše Vam in Vašim bivšim …

  • garfi

   ja lačen se ne moreš igrati revolucionarja

   • Kataklizma

    A zato je Đenza presedlal?

 • Kataklizma

  Ja, samo “lepo” je bilo treba Nemce prosit, pa so se iz okupatorjev prelevili v mirovnike.

 • Hribouc

  Židan je lepo in protiustavno nadgradil svojega diktatorskega in partijskega šefa Milana Kučana iz Ilove gore!

  Naj CRKNE DIKTATURA & SMRT KOMUNIZMU, banditi proticivilizacijski in protičloveški rdeči fašisti!

  Kučan in Židan bosta imela spomenika eden poleg drugega, vmes bo samo še I.M. Maček !