fbpx

Ministrstvo: Če ne dovolite postavitve ograje na vaši zemlji, boste plačali kazen

Foto: Nova24tv

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje. Ta določa, da morajo lastniki zemljišč omogočiti namestitev tehničnih sredstev. Določene so tudi sankcije za tiste, ki preprečujejo namestitev ovir.

Predlagane dopolnitve zakona, objavljene na portalu e-demokracija, določajo, da so lastniki in posestniki zemljišč dolžni dopustiti namestitev, uporabo in vzdrževanje tehničnih in drugih sredstev, ki so potrebna za nadzor meje. Prav tako ne bodo smeli nikakor posegati vanje. Če postavitve ne dovolijo, jih čaka globa v višini 600 evrov.

Če bo ograja na zemljišču več kot dve leti, bo lastnik lahko zahteval odškodnino
Če je zaradi nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki traja več kot dve leti, se lahko po predlogu dopolnitev zakona lastninska pravica na zemljiščih omeji s služnostjo v javno korist. V tem primeru lastniku pripada odškodnina, ki mu jo izplača ministrstvo, pristojno za javno upravo.

Predlagane dopolnitve predvidevajo tudi nadomestilo. To se lastniku izplača takrat, kadar mu postavljena varovalna ograja ali druge tehnične ovire onemogočajo redno rabo zemljišča. Nadomestilo mu pripada tudi v primeru, ko ograja preprečuje redni dostop do zemljišča z javne ceste. Višina nadomestila se določi na podlagi meril, ki jih sprejme vlada.

Zakon o nadzoru državne meje sicer že zdaj določa, da lahko policisti pri nadzoru meje namestijo in uporabljajo tehnična ali druga sredstva. Pri tem lahko zemljišča in vodne površine uporabljajo ne glede na lastništvo, lastniki in posestniki pa morajo pri tem dopustiti tudi prost dostop in gibanje.

N. K., STA