Na Gorenjskem so otroci metali pirotehniko kar med ljudi

Foto: STA

Gorenjski policisti so obravnavali več primerov uporabe pirotehnike tam, kjer to ni dovoljeno. Med ljudmi, ki so spravljali v slabo voljo tiste, ki imajo radi mirne praznike, so bili tudi mladoletni otroci.

Gorenjski  policisti  so  med  vikendom sprejeli več prijav o nevarni rabi pirotehnike. Skupina otrok naj bi  v Kranju metala petarde blizu vrtca  pred  ljudi.  Na Šenturški gori naj bi se pirotehnika množično uporabljala med praznovanjem. V Radovljici naj bi neznani uporabnik vrgel petardo prijavitelju pod noge, prijave kršitev pa so policisti obravnavali še na Šucevi ulici v Kranju, na Jesenicah in v Ševljah. Vse  to  kaže  na  objestno  rabo  pirotehnike  in povzročanje nevarnih  situacij, ki bi lahko imele in so že imele resne posledice. Tako početje je prepovedano in nevarno, zabava  se lahko in se tudi pogosto konča z zelo slabo in grozljivo življenjsko izkušnjo. Kjer je bila povzročena materialna škoda, policisti preverjajo  tudi znake kaznivega dejanja.

Še v dveh primerih so policisti v Tržiču in na Jesenicah zasegli okoli 500 kosov nedovoljene pirotehnike, ki so jo uporabljali mladoletniki, ki so med najpogosteje poškodovanimi uporabniki pirotehnike. Pri toliko zasegih in prijavah kršitev je očitno, da sta učinek in zabava predvsem za mlade pomembnejša kot varnost ali kaj drugega.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta  je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij 1 in 2 le pod nadzorom  staršev ali skrbnikov. Pri tem je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za kršitve posameznika je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Foto: STA

Foto: STA.

Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve.

Ob nakupu preverite, če so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom. Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte. Lahko se zgodi, da se pirotehnični izdelek ne ‘obnaša’ tako, kot zagotavljajo navodila. Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo telesno poškodujemo in tudi zanetimo požar. Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preskušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in z nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno ‘iznajdljivostjo’ lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren, posledice so lahko usodne.

Foto: STA

Foto: STA.

Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi in materialna škoda vredni poka petarde?

Starši, bodite pozorni na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo. Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da bi v miru uživali praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino ali pred njihove domove.

Branka Jurhar