fbpx

Video: Nadškof Zore na referendumu ostro proti zakonu

Družina je osnovna celica družbe in katoliške vere in kot taka ne sme biti redefinirana. Zakonska zveza, kot je sedaj, edina zagotavlja, da se bodo v družinah rojevali ljudje, ki bodo zrasli v trdne in odgovorne posameznike, ugotavlja ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.

Nadškof je na današnji novinarski konferenci povedal, da je družina osnovna celica družbe in katoliške vere. Prav je, da se v času, ko se zamegljuje osnovne postulate katoliške vere, o tem spregovori. Zore meni, da zakonska zveza, kot je sedaj, edina zagotavlja, da bodo ljudje, rojeni v takih družinah, zrasli v odgovorne, trdne in močne posameznike, in da bo naša družba napredovala na vseh področjih življenja. Za ta cilj se moramo truditi vsi, tako Cerkev kot družba in tudi država.

“Molite za zdravo pamet”
Nadškof Zore je povedal tudi, da imajo duhovniki v predreferendumskem času navodila, da veliko molijo in ljudem govorijo o krščanskem načinu življenja, o družini, pomenu očeta in matere – seveda vse samo v skladu s krščansko socialno antropologijo in brez politike. Pošalil se je tudi, da je potrebno moliti predvsem za zdravo pamet.

 “Poskus spremembe doživljamo kot spodkopavanje temeljev Cerkve, družbe in naroda.”

Papeža je treba brati celovito
Nadškof je opozoril tudi, da so nekateri mediji papeževo izjavo “Kdo sem jaz, da bi sodil?” glede homoseksualcev vzeli iz konteksta, saj je stališče svetega očeta glede družine jasno. Papež namreč že vseskozi zagovarja zakonsko zvezo moškega in ženske, saj je le taka zakonska zveza odprta za rojstvo otrok. Povedal je, da v takih izjavah ne vidi Frančiška in da je papeževo izjavo treba brati celovito.

Gre za uveljavitev ateistične ideologije
V KomisijI za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konfereci menijo, da družbene in politične razmere v Sloveniji postavljajo Cerkev pred dolžnost, da se javno zavzame za temeljne človeške vrednote. Prepričani so, da pri tem predlogu ne gre za izenačitev pravic, ampak za uveljavitev ateistične ideologije, ki je v nasprotju z naravno ureditvijo, krščansko antropologijo in slovensko kulturo.

Spol nam je dan ob spočetju
V komisiji prav tako ne verjamejo, da si lahko človek spol izbere sam, saj nam je le-ta dan ob spočetju. Svarijo pred uvajanjem ateistične ideologije in teorije spola v izobraževalne ustanove, kjer bi se otroci kljub nasprotovanju staršev o teh temah morali učiti, in pred negativnimi učinki teh ideologij na družbo in narod, ki se že tako sooča z nizko rodnostjo.

A. R., N. K.