Miran Golub – Lekarniški “boss” iz Rač

(Foto: Škandal24)

Miranu Golubu za lekarno ni bilo treba po posojilo na banko, ampak mu ga je dal kar veletrgovec z zdravili Kemofarmacija.

Ko so v prejšnjem Škandalu24 pisali o lekarnarju iz Rač, Miranu Golubu, ki je hkrati tudi predsednik Lekarniške zbornice Slovenije, so se oglasili občani iz Frama in povedali, da je Golub glavna ovira, da v Framu nikakor ne morejo imeti svoje lekarne.

Župan ima o Golubu slabo mnenje
Golub je namreč kot predsednik zbornice sodeloval tudi pri pripravi nove lekarniške zakonodaje, ki je poleg drugih ustavno spornih določil uzakonila še eno veliko neumnost, to je dovoljeno razdaljo med dvema lekarnama. V osmem členu novega zakona o lekarniški dejavnosti je namreč v tretji alineji uzakonjeno, da je najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni cesti, na urbanih območjih vsaj 400 metrov, na drugih območjih pa vsaj pet kilometrov. Med predvideno lokacijo v Framu in lekarno v Račah je ta razdalja 3,5 kilometra, kar je za prepametne zakonodajalce premalo, za starejše ljudi pa preveč.

Tudi župan Občine Rače – Fram Branko Ledinek, ki o Golubu očitno nima dobrega mnenja, je besen na ta zakon, za katerega pravi, da je lobistično napisan. Golub se za lekarniško podružnico v Framu ni zanimal, bi jo pa tam odprle Mariborske lekarne, vendar zakon to onemogoča. Fram je sicer del Občine Rače – Fram, kar pove že naziv občine, v kateri si želijo imeti še eno lekarno v Framu, saj je okoliš zelo velik in je krajanom, še posebno starejšim ljudem, dostopnost do lekarne v Račah otežena.

Še en absurd: Golub tudi član sveta JAZMP
Zanimivo je tudi, da je Miran Golub tudi član sveta Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, medtem ko se je v preteklosti ukvarjal z nedovoljeno prodajo zdravil, za katera bi morali veterinarji izdati veterinarski recept. Poslanstvo te agencije pa je varovanje javnega zdravja z reguliranjem in nadzorom zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter z njimi povezanih dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju. Člani sveta agencije so Marko Rupret (predsednik), Andreja Jerina (podpredsednica), Matija Centrih, dr. Mirjana Gašperlin, Miran Golub, dr. Janez Posedi in mag. Marjan Tacer. Mandat tega sveta traja od 13. 12. 2016 do 12. 12. 2021. Svet potrdi Ministrstvo za zdravje RS. Seveda čakamo na odgovor ministrstva, kako bodo ukrepali v primeru Golub.

Od Kemofarmacije 331 tisoč evrov 
Prej je bila takšna neumnost le v pravilniku, zdaj so jo zaradi ohranjanja monopolov zapisali kar v zakon. To pomeni, da je za to območje dovolj Golubova lekarna v Račah. Da pa bo absurd še večji – pod negativno mnenje za odprtje lekarne v Framu kot za druge lekarne v občini ali konkurenčne lekarne se je kot predsednik Lekarniške zbornice Slovenije podpisal kar Golub.

Miran Golub pa slovi še po številnih drugih biserih, tokrat omenimo le še enega. Prek svojega položaja lekarnarja je dosegel, da mu za lekarno ni bilo treba po posojilo na banko, ampak mu je denar posodil kar veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki, Kemofarmacija. Seveda je to precej bolj ugodno, v nasprotnem primeru bi se moral odpraviti na banko tako kot vsi smrtniki. Slednje je razvidno iz zemljiškoknjižnega izpisa, kjer je Kemofarmacija zavarovala kredit v višini nekaj več kot 331 tisoč evrov z Golubovo hišo v Makolah pri Slovenski Bistrici in parkiriščem pred lekarno v Račah.

Škandal24