Predstavnika Slovenske demokratske mladine odkrito o problematiki mladih in rešitvah zanjo

Predsednik SDM Dominik Štrakl in podpredsednik SDM Andrej Hoivik (Foto: Facebook)

Predsednik in podpredsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) sta za naš medij spregovorila o problematiki, s katero se soočajo mladi. Menita, da bi morali mlade bolj spodbujati k oblikovanju družine, jim omogočiti višje štipendije in več prakse med študijem ter jim pomagati pri iskanju svojega prvega stanovanja. V SDM so se že veliko ukvarjali z reševanjem stanovanjske problematike, ki je po raziskavi Mladina 2020 najbolj pereč problem mladih. “Skupaj s poslansko skupino pripravljamo zakon o stanovanjsko jamstveni shemi, ki bo mladim in mladim družinam, ki imajo praviloma nizko kreditno sposobnost, omogočil jamstva za najem stanovanjskega kredita,” je poudaril predsednik SDM Dominik Štrakl.

Včeraj smo pisali, kaj vse je vlada storila za mlade, tokrat pa se osredotočamo na problematiko, s katero se bo soočala prihodnja vlada. Govorili smo s predsednikom in podpredsednikom Slovenske demokratske mladine (SDM) Dominikom Štraklom in Andrejem Hoivikom.

Kot prvo problematiko smo izpostavili, da ima Slovenija enega najvišjih deležev mladih, ki živijo doma pri starših. Hoivik glavno rešitev vidi v sistemski ureditvi družinske politike, kot jo je z dobrimi ukrepi začrtala že aktualna vlada. Predvsem je treba nasloviti spodbude za oblikovanje družinskega življenja, hkrati pa dati priložnost mladim, da si uredijo svoje prvo stanovanje. “Ob tem je potrebno več sredstev nameniti v regionalni razvoj države, saj bodo mladi lažje (in tudi cenejše) svoj prvi dom poiskali v domačem okolju,” pravi podpredsednik SDM Hoivik.

Foto: Pixabay

Po besedah predsednika SDM Štrakla bi stanovanjsko problematiko reševali z gradnjo novih neprofitnih stanovanj. “Smo pa trdno prepričani, da to ni dovolj,” je poudaril. Večina mladih bi rada prišla do svojega lastnega stanovanja, zato menijo, da bi država morala pomagati mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja.

Pripravlja se zakon o stanovanjsko jamstveni shemi, ki bo omogočil jamstva za najem stanovanjskega kredita
V Slovenski demokratski mladini so se že veliko ukvarjali z reševanjem stanovanjske problematike, ki je po raziskavi Mladina 2020 najbolj pereč problem mladih. “Skupaj s poslansko skupino pripravljamo zakon o stanovanjsko jamstveni shemi, ki bo mladim in mladim družinam, ki imajo praviloma nizko kreditno sposobnost, omogočil jamstva za najem stanovanjskega kredita,” je še dejal Štrakl. Tako bo država pomagala pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja.

Foto: Pixabay

Na vprašanje o tem, kaj bi storili, da mladi pričnejo prej vplačevati v pokojninsko blagajno oziroma da se zaposlijo že med študijem za zapolnitev luknje v pokojninski blagajni in zgodnejšo upokojitev, je Hoivik mnenja, da obstajajo boljše rešitve, kot da so mladi med študijem primarno dolžni vplačevati prispevke v pokojninsko blagajno. “Čas študija naj bo predvsem namenjen uspešnemu in dokončanemu študiju, saj bodo le tako mladi kar se da najhitreje vstopili na trg dela,” je poudaril.

Spodbujajo višje štipendije
Ob tem še meni, da mora država spodbujati gospodarstvo, da mladim lahko ponudi kadrovske štipendije. Hkrati podpirajo tudi postopno zvišanje državnih in Zoisovih štipendij, ki bi omogočale, da študentje brez večjih skrbi glede prihodkov uspešno in redno zaključijo s študijem. “Luknje v pokojninski blagajni pa je potrebno nasloviti z drugimi ukrepi, predvsem na področju demografije,” je bil jasen.

Podpredsednik SDM Andrej Hoivik (Foto: Facebook)

Vse manj mladih se odloča za družino, po mnenju Hoivika pa bi moralo družinsko življenje cenjeno. Rešitve, da bi se več mladih odločilo za družine, vidijo v lažji dostopnosti do prvih stanovanj, ugodnosti pri najetju stanovanjskih in drugih kreditov ter dodatni dohodninski olajšavi. Delodajalci bi po njegovem mnenju morali poskrbeti, da zagotovijo takšno delovno okolje, ki zaposlenim omogočajo usklajenost družinskega in poklicnega življenja. “Vsekakor pa finančna sredstva niso glavni motivator za veselje do novega življenja – ta mora priti z vzgojo, prek izobraževalnega sistema in motivacije za lepo prihodnost, ki jo lahko ponudi lastna družina,” je še dodal.

Za več prakse študentov med samim študijem
V SDM podpirajo več prakse med študijem, saj menijo, da so kadri, ki so že v času študija pridobili več praktičnega znanja tudi bolj zaposljivi. Za vstop na trg dela je nujna predložitev verodostojne listine o preteklih delovnih izkušnjah. “Mladi ob zaključku posameznega študijskega dela ne prejmejo ustreznega potrdila, ki bi lahko služilo v ta namen,” je kritičen Štrakl.

Foto: Facebook

Zaradi tega so v SDM predlagali, da je ob končanem študijskem delu delodajalec vezan k izdaji enotnega obrazca, iz katere je jasno razvidno opravljeno delo v skladu z izobrazbo, številom ur, ki jih posameznik opravi, in natančno določenimi delovnimi nalogami, ki so bile del študentovega delovnega procesa. S takšnim dokazilom bodo mladi ob prvi zaposlitvi dejansko uveljavljali delovne izkušnje, ki jih bo delodajalec upošteval kot verodostojne, s tem pa bodo bolj zaposljivi. “V SDM tudi podpiramo uvedbo praktičnih usposabljanj ne le v poklicnih šolah, ampak tudi predvsem več prakse na fakultetah,” je pojasnil.

Ustvariti moramo pogoje, da bodo mladi ostali v Sloveniji
V Slovenski demokratski mladini so pripravili resolucijo z imenom Oda mladosti, ki je namenjena mladim in je bila sprejeta na lanskem kongresu SDS. V SDM vidijo mnogo možnosti za izboljšavo življenjskih pogojev. Menijo, da potrebujemo izvršilno politiko, ki bi te pogoje želela in tudi zmogla ustvariti, tako da bi mladi svojo prihodnost ustvarjali doma. Zato so v SDM predlagali obvezno plačano prakso ob zaključku študija v sklopu zaključnega dela v višini 30 odstotkov minimalne plače. “Menimo, da je prav, da vsaka delovna izkušnja šteje,” nam je obrazložil Štrakl.

Foto: Facebook

Zato predlagajo, da je ob končanem študentskem delu delodajalec zavezan k izdaji enotnega obrazca, iz katerega je razvidno opravljeno delo in natančno določene naloge, ki jih je študent opravljal. Predlagajo, da so vsi mladi do 26. leta upravičeni plačevanje dohodnine, ker menijo, da bi s tem predlogom mlade finančno razbremenili na začetku njihove karierne poti in bi jim tako dali dodatno spodbudo in motivacijo za delo v Sloveniji.

Več študentskih domov in državnih subvencij pri nakupu nepremičnin
V SDM tudi menijo, da bi država pri reševanju stanovanjskega problema morala posebno pozornost nameniti izgradnji novih študentskih domov, ker bi njihova gradnja in obnova dotrajanih bistveno pripomogla k reševanju bivanjske problematike. Zagovarjajo tudi državne subvencije mladim pri nakupu in obnavljanju nepremičnin na podeželju. “Zato je pomembna poenostavitev najema stanovanjskih kreditov in razširjeni dostop do neprofitnih stanovanj. Za ta namen pripravljamo ponovno oživitev Stanovanjsko jamstvene sheme, ki bo eden od korakov za začetek reševanja stanovanjske problematike mladih,” je dejal Štrakl.

Foto: Freepik

SDM v svoji resoluciji predlaga še veliko ukrepov, ki bi pripomogli k reševanju položaja mladih v Sloveniji. V SDM so prepričani, da mladi danes potrebujejo konkretne rešitve, na podlagi katerih bodo z veseljem živeli, delali in ustvarjali doma. “Z ugodno štipendijsko, stanovanjsko in družinsko politiko, politiko zaposlovanja in hitrejšega regionalnega razvoja bomo Slovenijo naredili privlačno za mlade.”

Stremeti moramo h kakovostnemu krožnemu gospodarstvu
Hoivik tudi meni, da smo mladi garant za uspešno prihodnost Slovenije, zato bo tudi naslednja vlada morala prioritetno nasloviti našo generacijo. Smo na dobri poti, saj so bili ukrepi v času epidemije in zdravstvene krize hitri in učinkoviti ter so omogočili, da smo v dobri kondiciji. Izkazalo se je, da je najboljša socializacija naših najmlajših prav v šolskem prostoru, zato vidijo še veliko možnosti za izpopolnjevanja vsebin vzgoje poleg izobraževanja. “Prav tako pa je posebno pozornost potrebno nameniti ohranitvi naše lepe narave in usmeriti vse moči v čim kakovostnejše krožno gospodarstvo. Le s slednjim bomo rešili ključne izzive, na katere danes brez pretirane odgovornosti ob negativnih posledicah opozarjajo mladi aktivisti,” je na koncu sklenil Hoivik.

Sara Rančigaj