Očetje, ali veste koliko dni očetovskega dopusta lahko po novem koristite?

Foto: Pixabay

S prvim januarjem se je zakonodaja na področju očetovskega dopusta spremenila. Bodoči očetje bodo po novem lahko uveljavljlali dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta. Dodatnih 5 dni bodo lahko uveljavljali tudi že obstoječi starši, a pozor – le če je otrok mlajši od 3 let.

Sprememba zakonodaje na področju očetovskega dopusta je v javnosti sprožila veliko zmede, predvsem med tistimi očeti, ki lahko to pravico uveljavljajo za nazaj. Pogoji za uveljavljanje pravice namreč za bodoče starše niso enaki kot za že obstoječe starše, razlagajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dodatnih pet dni lahko novi očetje porabijo kadarkoli, dokler otrok ne konča prvega razreda
Novi očetje so od 1. januarja dalje upravičeni do 5 dodatnih plačanih dni očetovskega dopusta. Skupaj lahko po novem torej koristijo 20 plačanih dni očetovskega dopusta ter 50 dni neplačanega očetovskega dopusta, kjer država krije le plačilo prispevkov za socialno varnost.

”Dodatne plačane dneve očetovskega dopusta bi morali imeti vsi očetje otrok, ki še niso končali prvega razreda osnovne šole in še niso izrabili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta,” opozarja Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude in poziva starše, katerih otroci so starejši od 3 let, naj vseeno vložijo vlogo.

Prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta mora novi oče izrabiti do 6. meseca otrokove starosti, dodatnih 5 dni pa lahko porabi kadarkoli do takrat, ko otrok konča 1. razred osnovne šole. Taka ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta prvič in so vlogo vložili po 1. 1.2016.

Za dodatnih 5 dni lahko zaprosijo tudi nekateri že obstoječi očetje
Zakon pa daje 5 dodatnih dni plačanega dopusta tudi že obstoječim očetom, a zgolj če je otrok mlajši od 3 let in še niso uveljavljali pravice do očetovskega dopusta ali pa je niso izkoristili v celoti. Torej lahko za dodatnih 5 dni očetovskega dopusta zaprosite, če je na dan vloge vaš otrok mlajši od 3 let in zanj niste koristili več kot 50 dni očetovskega dopusta.

Dodatnih 5 dni očetovskega dopusta bodo že obstoječi starši lahko porabili kadarkoli, dokler otrok ne zaključi 1. razreda osnovne šole. Očetovski dopust lahko očetje z vlogo uveljavijo na centru za socialno delo.

M. G.