Odlazek izkoristil ranljive invalide, da zasluži dodatnih 370.000 evrov letno

V uredništvu Nove24TV smo prejeli dokumente, ki dokazujejo, da je ministrstvo za delo družino in socialne zadeve pod vodstvom Ivana Svetlika in takratne državne sekretarke Anje Kopač Mrak, leta 2011, dalo nezakonito državno pomoč podjetju Papir servis, d. o. o., ki ga je takrat vodil Martin Odlazek, v višini 370.000 evrov letno, kar je invalidskemu podjetju doslej prineslo že okoli 2 milijona evrov državne pomoči!

Ministrstvo je namreč dalo soglasje za prezaposlitev 74 invalidov in pridobitev statusa invalidskega podjetja Odlazkovemu podjetju, kljub negativnemu mnenju strokovne komisije. Desetega marca 2011 je invalidsko podjetje Papir servis, d. o. o., ministrstvo zaprosilo za soglasje k povečanju števila zaposlenih za 173 oseb v koledarskem letu 2011, od tega za prerazporeditev 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana, d. o. o., v podružnico Ma-tisk.

Strokovna komisija ministrstva ni soglašala
Strokovna komisija ministrstva ni soglašala s prerazporeditvijo 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana v Ma-tisk, saj je ocenila, da gre za navidezno prerazporeditev, ki je le na papirju.

zajeta-slika3

Komisija ministrstva je 1. aprila 2011 opravila nadzor v invalidskem podjetju Papir servis, poslovni enoti Ma-tisk v Mariboru. Ugotovila je, da je invalidsko podjetje ustanovilo poslovno enoto Ma-tisk in v njej že zaposlilo 45 delavcev, od tega invalida (prezaposlenega prav tako iz povezane družbe Korotan Ljubljana, d. o. o.), brez predhodnega soglasja ministrstva, ki je po odločbi ministrstva o dodelitvi statusa invalidskega podjetja obvezno, če gre za spremembo števila zaposlenih nad 20 delavcev. Invalidskemu podjetju, ki brez soglasja ministrstva poveča ali zmanjša število zaposlenih za več kot 20 delavcev, lahko ministrstvo odvzame status in s tem olajšave pri plačevanju prispevkov. Ministrstvo je tudi v tem primeru invalidskemu podjetju Papir servis, d. o. o., “pogledalo skozi prste” in mu ni odvzelo statusa!

Strokovna komisija ministrstva je pri nadzoru ugotovila, da je bila načrtovana prerazporeditev 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana, d. o. o., v podružnico Ma-tisk, prerazporeditev na papirju, ki nima povezave z ustvarjanjem delovnih mest invalidov niti z njihovim ohranjanjem, čemur je državna pomoč invalidskim podjetjem namenjena, da torej prerazporeditev ne ustreza pogojem za soglasje. To je bilo mnenje vseh treh članov strokovne komisije, ki so sodelovali pri nadzoru: dva predstavnika ministrstva za delo in predstavnik ministrstva za finance, kar je razvidno tudi iz zapisnika o nadzoru!

Ministrstvo je naredilo uslugo Odlazku
Ministrstvo ni spoštovalo ugotovitev strokovne komisije in je, po naših podatkih, dober mesec po navedenem nadzoru, kljub negativnemu mnenju komisije, izdalo soglasje za navedeno administrativno (navidezno) prerazporeditev 74 delavcev. S tem soglasjem je ministrstvo dodelilo invalidskemu podjetju pravico, da za te delavce ne plačuje ustreznih prispevkov. Dodati je treba, da je bilo mnenje komisije o prerazporeditvi dokončno, ne glede na število prerazporejenih delavcev – tudi, če bi jih bilo le 5.

Iz ministrstva so nam odgovorili:
MDDSZ je torej na podlagi različnih dodatnih informacij na koncu sprejelo drugačno odločitev, kot je to predlagala Strokovna komisija. Inšpektor je v postopku preveril celoten postopek izdaje soglasja za povečanje števila zaposlenih v invalidskem podjetju Papir Servis d.o.o., status invalidskega podjetja družbe Papir Servis d.o.o in postopek obravnavanja vloge za nameravane prerazporeditve delavcev z dne 10 .3. 2011.” Inšpektor je o pregledu vodil zapisnik in iz povzetka zapisnika je razvidno, da “inšpektor pri pregledu ni odkril nepravilnosti”.

zajeta-slika2

Iz navedenega izhaja, da ni bilo treba izvesti nobenih ukrepov, da je ministrstvo v tem primeru ravnalo zakonito, prav tako pa s svojo odločitvijo invalidskemu podjetju ni omogočilo, da bi poslovalo v nasprotju z veljavno zakonodajo. Ministrstvo je tudi takrat ocenilo, da se v postopku “spoštuje tako slovensko zakonodajo, kot tudi Uredbo EU v zvezi z državnimi pomočmi”.

zajeta-slika

Na ministrstvu torej trdijo, da mnenje strokovne komisije ni zavezujoče in imajo pravico odločiti drugače. Zakaj ima ministrstvo za takšne primere strokovno komisijo, ki primer pogleda na terenu, torej ni jasno. Očitno gre za politične odločitve. Ministrstvo, kjer je bila državna sekretarka zdajšnja ministrica Anja Kopač Mrak, očitno deluje po načelu “strokovna mnenja upoštevamo le takrat, ko so nam všeč, sicer pa odločimo, kot nam narekuje politični interes”. Da gre za 2 milijona evrov davkoplačevalskega denarja, jim očitno ni mar.

A. R.

 • kiki43

  No, kadar odloča Kopačka oz. je merodajno njeno monstrum ministrstvo,
  lahko zagotovo vemo, da je vgrajena umazana prevara ali pa čista indiferenca!
  Kadar se tovarišica Kopač želi reklamirati , obrača “čudodelne” tri stavke kot
  motnjo za razumevanje njenih nadvse plemenitih namenov!

  • Od Kekca prjatu ..pa to

   K̲̅w̲̅a̲̅ ̲̅p̲̅a̲̅ ̲̅j̲̅e̲̅ ̲̅t̲̅o̲̅ ̲̅z̲̅d̲̅a̲̅j̲̅ ̲̅n̲̅o̲̅v̲̅a̲̅ ̲̅2̲̅4̲̅ ̲̅T̲̅V̲̅,̲̅ ̲̅b̲̅r̲̅e̲̅z̲̅ ̲̅A̲̅v̲̅a̲̅t̲̅a̲̅r̲̅j̲̅e̲̅v̲̅,̲̅ ̲̅k̲̅o̲̅t̲̅ ̲̅e̲̅m̲̅i̲̅g̲̅r̲̅a̲̅n̲̅t̲̅j̲̅e̲̅,̲̅ ̲̅N̲̅O̲̅ ̲̅M̲̅O̲̅N̲̅E̲̅Y̲̅,̲̅ ̲̅N̲̅O̲̅ ̲̅H̲̅O̲̅N̲̅E̲̅Y̲̅.̲̅ ̲̅T̲̅u̲̅d̲̅ ̲̅1̲̅ ̲̅č̲̅l̲̅a̲̅n̲̅e̲̅k̲̅ ̲̅n̲̅i̲̅s̲̅t̲̅e̲̅ ̲̅b̲̅i̲̅l̲̅i̲̅ ̲̅s̲̅p̲̅o̲̅s̲̅o̲̅b̲̅n̲̅i̲̅ ̲̅n̲̅a̲̅p̲̅i̲̅s̲̅a̲̅t̲̅,̲̅ ̲̅k̲̅o̲̅t̲̅ ̲̅o̲̅p̲̅r̲̅a̲̅v̲̅i̲̅č̲̅i̲̅l̲̅o̲̅ ̲̅n̲̅a̲̅m̲̅ ̲̅k̲̅o̲̅m̲̅e̲̅n̲̅t̲̅a̲̅t̲̅o̲̅r̲̅j̲̅e̲̅m̲̅ ̲̅i̲̅n̲̅ ̲̅s̲̅ ̲̅t̲̅a̲̅k̲̅š̲̅n̲̅i̲̅m̲̅ ̲̅n̲̅a̲̅č̲̅i̲̅n̲̅o̲̅m̲̅ ̲̅s̲̅e̲̅ ̲̅b̲̅o̲̅s̲̅t̲̅e̲̅ ̲̅b̲̅o̲̅r̲̅i̲̅l̲̅i̲̅ ̲̅p̲̅r̲̅o̲̅t̲̅i̲̅ ̲̅l̲̅e̲̅w̲̅a̲̅š̲̅k̲̅i̲̅m̲̅ ̲̅l̲̅a̲̅ž̲̅e̲̅m̲̅,̲̅ ̲̅ž̲̅e̲̅ ̲̅v̲̅n̲̅a̲̅p̲̅r̲̅e̲̅j̲̅ ̲̅s̲̅t̲̅e̲̅ ̲̅o̲̅b̲̅s̲̅o̲̅j̲̅e̲̅n̲̅i̲̅ ̲̅n̲̅a̲̅ ̲̅n̲̅e̲̅u̲̅s̲̅p̲̅e̲̅h̲̅,̲̅ ̲̅ž̲̅a̲̅l̲̅,̲̅ ̲̅k̲̅a̲̅j̲̅ ̲̅s̲̅o̲̅ ̲̅p̲̅r̲̅i̲̅ ̲̅v̲̅a̲̅m̲̅ ̲̅5̲̅ ̲̅k̲̅o̲̅l̲̅o̲̅n̲̅a̲̅š̲̅i̲̅ ̲̅a̲̅l̲̅i̲̅ ̲̅v̲̅a̲̅m̲̅ ̲̅s̲̅p̲̅o̲̅s̲̅o̲̅b̲̅n̲̅o̲̅s̲̅t̲̅ ̲̅p̲̅e̲̅š̲̅a̲̅.̲̅ ̲̅U̲̅p̲̅a̲̅m̲̅,̲̅ ̲̅d̲̅a̲̅ ̲̅b̲̅o̲̅s̲̅t̲̅e̲̅ ̲̅k̲̅o̲̅m̲̅e̲̅n̲̅t̲̅i̲̅r̲̅a̲̅n̲̅j̲̅e̲̅ ̲̅u̲̅r̲̅e̲̅d̲̅i̲̅l̲̅i̲̅ ̲̅n̲̅a̲̅ ̲̅n̲̅i̲̅v̲̅o̲̅j̲̅u̲̅,̲̅ ̲̅d̲̅o̲̅ ̲̅t̲̅a̲̅k̲̅r̲̅a̲̅t̲̅ ̲̅p̲̅a̲̅ ̲̅l̲̅e̲̅p̲̅ ̲̅p̲̅o̲̅z̲̅d̲̅r̲̅a̲̅v̲̅.̲̅
   O̲̅d̲̅g̲̅o̲̅v̲̅o̲̅r̲̅i̲̅ ̲̅

 • Anonimno

  Nekateri prejemajo mnogo, drugi nič! Niso pa sposobni urediti “osebne asistence”!

  • boris

   za to pa je zaslužen G, Suštaršič-nedotakljivi

 • Anonimno

  Ali je komentiranje po novem omogočeno tudi anonimno? Zakaj moram pri vsakem oddanem komentarju napisati ime in e-pošto? To mi ni všeč!

  • TurboRizlingHaloze

   Ne rabiš e-pošte, samo ime je dovolj.

 • ZVESTI UPORABNIKI PORTALA ….

  Javni poziv nova 24TV !
  Komentatorji smo razočarani glede vašega odnosa do nas, 2 dan je že od kar nam ne omogočite normalnega komentiranja, kljub mojemu tel. klicu k vam v tajništvo, da vsaj objavite članek o teh težavah in se nam opravičite, vidim zdaj 12h kasneje, da tega še niste storili, tako lewaki delajo, od vas sem pričakoval vsaj kulturni odnos do nas. Če imate tehnične težave, ne pometajte to pod preprogo ampak javno obelodanite, bomo vse razumeli, molka pa sigurno ne. Ko sem že pri pisanju vam povem, da se je portal poslabšal od kar nimate več admina, pa tako dober je bil in zadnji čas je, da pod komentarji Edit• Reply•Share › zamenjate s Slovenskimi besedami, saj smo še v Sloveniji in od medijev, ki se deklarirajo za zavedne, upravičeno pričakujemo, da bodo spoštovali materni jezik. Upam, da vam uspe čimprej odpraviti to napako, če ne pa Rožleta pokličite, vam bo vse v 0 spedenu, jaz bom pa Bukovo elektrodo prinesu, sam, da jo boste dober zalival. Sem jim tud na e-mail poslal.

  • Anonimno

   S to “izboljšavo” ste naredili še večji zmazek. Sramota !

   • Anonimno

    Itaq …

   • orgle (radames)

    Ni izboljšava, marveč korak nazaj. Zdi se mi, da jim je potekla licenčnina ali pa pogodba za Disqus. Za nov najem nimajo denarja. Zato so scimprali neko levo tehnično rešitev za forum.

  • Anonimno

   Lepo napisano! Sem tudi razočarana!

   • Anonimno

    Enako ..

    • Anonimno

     enako….

  • Soc

   Podpišem! Sem pisal predvčerajšnjim na info naslov, nič. Včeraj dvakrat klical na uredništvo, nihče ne dvigne. Na številki administracije neko punče, ne ve ne za kaj gre, še mank kdo pije in kdo plača.

   Popolna sramota za portal, na katerega smo v vedno večjem številu pristopali nekdanji Financarji. Vrnite prejšnjo obliko, ali pa se eoočite s svojim realnim dometom – in good luck.

   • Dulek

    Se podpišem.

   • Anonimno

    Portal nima oglasov – kje se naj napaja?

  • TurboRizlingHaloze

   Čuj, zakaj že nismo smeli komentirat? A lahko jas povem?… V javnost so prišla fsa imena SDS-ofcef ki so snifali kokain ne “famoznem” posnetku …ki ga je baje lansiral sam veliki JJ (tak pravi Čuš)… Fsi glavni mediji so o tem poročali razen NovaTV… ZAKAJ??? A je to razlog???

  • Vstrajnik

   Se v celoti strinjam.

 • Prle

  ha

 • KOMENTIRAJ …

  ───▄██▄─────────────▄▄
  ──█████▄▄▄▄───────▄▀
  ────▀██▀▀████▄───▄▀
  ───▄█▀▄██▄████▄─▄█
  ▄▄█▀▄▄█─▀████▀██▀

 • Vstrajnik

  Na portalu nova24tv.si delujejo SABOTERJI, kot ob startu !

 • Dulek

  Svinjarija brez vsake odgovornosti, žal!

 • Anonimno

  In kaj je bilo narobe z Disqusom?

  • orgle (radames)

   Eno od razlag, zakaj, sem napisal zgoraj.

 • Olga

  Bo šel v zapor takokot Volk?