Odlazek izkoristil ranljive invalide, da zasluži dodatnih 370.000 evrov letno

V uredništvu Nove24TV smo prejeli dokumente, ki dokazujejo, da je ministrstvo za delo družino in socialne zadeve pod vodstvom Ivana Svetlika in takratne državne sekretarke Anje Kopač Mrak, leta 2011, dalo nezakonito državno pomoč podjetju Papir servis, d. o. o., ki ga je takrat vodil Martin Odlazek, v višini 370.000 evrov letno, kar je invalidskemu podjetju doslej prineslo že okoli 2 milijona evrov državne pomoči!

Ministrstvo je namreč dalo soglasje za prezaposlitev 74 invalidov in pridobitev statusa invalidskega podjetja Odlazkovemu podjetju, kljub negativnemu mnenju strokovne komisije. Desetega marca 2011 je invalidsko podjetje Papir servis, d. o. o., ministrstvo zaprosilo za soglasje k povečanju števila zaposlenih za 173 oseb v koledarskem letu 2011, od tega za prerazporeditev 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana, d. o. o., v podružnico Ma-tisk.

Strokovna komisija ministrstva ni soglašala
Strokovna komisija ministrstva ni soglašala s prerazporeditvijo 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana v Ma-tisk, saj je ocenila, da gre za navidezno prerazporeditev, ki je le na papirju.

zajeta-slika3

Komisija ministrstva je 1. aprila 2011 opravila nadzor v invalidskem podjetju Papir servis, poslovni enoti Ma-tisk v Mariboru. Ugotovila je, da je invalidsko podjetje ustanovilo poslovno enoto Ma-tisk in v njej že zaposlilo 45 delavcev, od tega invalida (prezaposlenega prav tako iz povezane družbe Korotan Ljubljana, d. o. o.), brez predhodnega soglasja ministrstva, ki je po odločbi ministrstva o dodelitvi statusa invalidskega podjetja obvezno, če gre za spremembo števila zaposlenih nad 20 delavcev. Invalidskemu podjetju, ki brez soglasja ministrstva poveča ali zmanjša število zaposlenih za več kot 20 delavcev, lahko ministrstvo odvzame status in s tem olajšave pri plačevanju prispevkov. Ministrstvo je tudi v tem primeru invalidskemu podjetju Papir servis, d. o. o., “pogledalo skozi prste” in mu ni odvzelo statusa!

Strokovna komisija ministrstva je pri nadzoru ugotovila, da je bila načrtovana prerazporeditev 100 delavcev iz družbe Korotan Ljubljana, d. o. o., v podružnico Ma-tisk, prerazporeditev na papirju, ki nima povezave z ustvarjanjem delovnih mest invalidov niti z njihovim ohranjanjem, čemur je državna pomoč invalidskim podjetjem namenjena, da torej prerazporeditev ne ustreza pogojem za soglasje. To je bilo mnenje vseh treh članov strokovne komisije, ki so sodelovali pri nadzoru: dva predstavnika ministrstva za delo in predstavnik ministrstva za finance, kar je razvidno tudi iz zapisnika o nadzoru!

Ministrstvo je naredilo uslugo Odlazku
Ministrstvo ni spoštovalo ugotovitev strokovne komisije in je, po naših podatkih, dober mesec po navedenem nadzoru, kljub negativnemu mnenju komisije, izdalo soglasje za navedeno administrativno (navidezno) prerazporeditev 74 delavcev. S tem soglasjem je ministrstvo dodelilo invalidskemu podjetju pravico, da za te delavce ne plačuje ustreznih prispevkov. Dodati je treba, da je bilo mnenje komisije o prerazporeditvi dokončno, ne glede na število prerazporejenih delavcev – tudi, če bi jih bilo le 5.

Iz ministrstva so nam odgovorili:
MDDSZ je torej na podlagi različnih dodatnih informacij na koncu sprejelo drugačno odločitev, kot je to predlagala Strokovna komisija. Inšpektor je v postopku preveril celoten postopek izdaje soglasja za povečanje števila zaposlenih v invalidskem podjetju Papir Servis d.o.o., status invalidskega podjetja družbe Papir Servis d.o.o in postopek obravnavanja vloge za nameravane prerazporeditve delavcev z dne 10 .3. 2011.” Inšpektor je o pregledu vodil zapisnik in iz povzetka zapisnika je razvidno, da “inšpektor pri pregledu ni odkril nepravilnosti”.

zajeta-slika2

Iz navedenega izhaja, da ni bilo treba izvesti nobenih ukrepov, da je ministrstvo v tem primeru ravnalo zakonito, prav tako pa s svojo odločitvijo invalidskemu podjetju ni omogočilo, da bi poslovalo v nasprotju z veljavno zakonodajo. Ministrstvo je tudi takrat ocenilo, da se v postopku “spoštuje tako slovensko zakonodajo, kot tudi Uredbo EU v zvezi z državnimi pomočmi”.

zajeta-slika

Na ministrstvu torej trdijo, da mnenje strokovne komisije ni zavezujoče in imajo pravico odločiti drugače. Zakaj ima ministrstvo za takšne primere strokovno komisijo, ki primer pogleda na terenu, torej ni jasno. Očitno gre za politične odločitve. Ministrstvo, kjer je bila državna sekretarka zdajšnja ministrica Anja Kopač Mrak, očitno deluje po načelu “strokovna mnenja upoštevamo le takrat, ko so nam všeč, sicer pa odločimo, kot nam narekuje politični interes”. Da gre za 2 milijona evrov davkoplačevalskega denarja, jim očitno ni mar.

A. R.