fbpx

Okostnjak v omari Kopač Mrakove terja svoj dolg

Fotografija je simbolična (foto: iStock)

“Gre za neke vrste ‘damage control’, gre za to, da ščitijo drug drugega, svoje interese, drug drugemu ščitijo tudi politične položaje,” situacijo ugrabljenih koroških dečkov in dejstvo, da nihče razen direktorja CSD Slovenj Gradec še ni prevzel odgovornosti, komentira socialni delavec Franci Donko.

Upravno sodišče je ugotovilo, da so bile ob odvzemu dečkov iz Velenja kršene ustavne in človekove pravice tako dečkoma kot tudi njuni babici. Sodišče je s tem ugodilo tožbi, s katero je odvetnik babice ugrabljenih dečkov Velimir Cugmas terjal ugotovitev, da je CSD Velenje z odvzemom otrok 30. marca letos ravnal nezakonito in posegel v otrokove pravice v razmerju do babice ter s tem povzročil protipravno stanje babici in vnukoma.

Sodišče prav tako ugotavlja, da je bil odvzem mladoletnih vnukov babici v nasprotju z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Ustavo RS. “Konvencija o otrokovih pravicah ščiti tudi odnos babica-vnuk in ne dopušča, da bi država posegala v ta odnos,” je bil jasen odvetnik Cugmas. Glede na aktualno slovensko zakonodajo pa odvzem otroka babici sploh možen.

Velimir Cugmas (Nova24TV)

Velimir Cugmas. Foto: Nova24TV

Očetu bi morali odvzeti roditeljsko pravico, starima staršema pa izdati dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti
“V tem primeru je vse, kar so počeli, protipravno, saj so z odločbo, ki je nična, odvzemali otroka očetu, ki si je otroka vzel sam, ko je bil priprt in ni imel več oblasti nad svojima sinovoma. Dejstvo je, da mu ni bilo kaj odvzeti. CSD bi moral predlagati odvzem roditeljske pravice, starim staršem pa ugoditi vlogi, da postaneta rejnika,” je povedal Cugmas.

Državni organi so konec marca “oznanili”, da je stara mati pretirano žalovala in da je njuno stanovanje premajhno. Kasneje so ugotovili, da stanovanje ni premajhno. Glede žalovanja pa psihoterapevt in sociolog Borut Pogačnik opozarja: “Eno je pričakovana smrt, drugo pa nenadna, nepričakovana smrt zaradi nasilja. Da ne žaluješ, je nečloveško, in če nekdo ocenjuje, da je tvoje žalovanje nečloveško, potem ta človek, po moji oceni, ni človek.”

Borut Pogačnik (Nova24TV)

Borut Pogačnik. Foto: Nova24TV

Vrtci in šole – prostori ugrabitev otrok
Sporno je tudi to, da vrtci in šole postajajo prostori ugrabitev otrok. To, da so svetovalke na nekem centru za socialno delo odvzele otroka staršem v vrtcu ali šoli, se ni zgodilo prvič. “Vrtec je neke vrste azil, zatočišče … In v to zatočišču pride država in ugrabi otroka. Prideš, otroka več ni, ugrabitelji pa ti pošljejo SMS, da je otrok ugrabljen … To me spominja na severnokorejski režim, kjer ugrabljajo otroke, stare starše, politike … jih pobijejo ali pa premestijo na neznani kraj. In na takem, neznanem kraju sta zdaj ta dva otroka,” je nevzdržnost postopkov državnih institucij opisal psihoterapevt Borut Pogačnik.

3000 krajanov, sosedov in znancev je podpisalo podporo starima staršema
3000 državljanov, krajanov Pameč pri Slovenj Gradcu, je podpisalo peticijo v podporo starima staršema. Vsi se sprašujejo enako: Kakšni so razlogi za ugrabitev dečkov starima staršema?

“Teh razlogov ni,” je zatrdil Cugmas, odvetnik oškodovane babice Marije Otorepec. In ko so udeleženci seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti od sekretarke na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martine Vuk zahtevali, naj navede razloge za ugrabitev dečkov, je le-ta komentirala, da je takšno vprašanje provokacija.

Okostnjak v omari Kopač Mrakove
“Babici je bilo predlagano, naj vloži vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. In jo tudi je; pri pristojnem centru v Slovenj Gradcu. Ta vloga bi morala biti nemudoma poslana ministrici, kajti ona je tista, ki odloča o dovoljenju za rejništvo … In je tudi bila; v njeni omari kot okostnjak. Zakaj ministrica ne prizna, da je bila pravočasno seznanjena in bi morala pravočasno reagirati?” se sprašuje odvetnik Cugmas.

Socialni delavec Franci Donko je prepričan, da gre v primeru ugrabljenih koroških dečkov za neke vrste “damage control”. “Gre za to, da ščitijo drug drugega in svoje interese; drug drugemu ščitijo tudi politične položaje,” je dejal Donko.

“Apeliral bi na premierja Mira Cerarja in ministrico Anjo Kopač Mrak, da omogočita, da se otroka vrneta starim staršem. Z vidika človeštva in človeka naj to storita. Če ne bosta, ju bo to spremljalo do njunega konca; političnega in življenjskega,” je prepričan Pogačnik.

Metka Zevnik in Franci Donko (Nova24TV)

Metka Zevnik in Franci Donko. Foto: Nova24TV

Spremeniti je potrebno ZZDR
“Pri nas gre za sistemsko napako. Združenje Glas starih staršev je nastalo ob podobnem primeru: ugrabitev otrok iz šole, odvzem majhnih otrok, medtem ko je mama obešala perilo. Na položaju je bila ista ministrica in tudi takrat je položaj razrešil sposoben odvetnik,” je na podobne primere iz preteklosti spomnila Metka Zevnik iz združenja Glas starih staršev.

Metka Zevnik se je nedavno pridružila tudi Gibanju za otroke in družine. “Pripravlja se Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi  in družinskih razmerjih v delu, ki se dotika starih staršev, da se take stvari ne bi več dogajale. Predlagamo, da bi lahko starši napisali neko vrsto socialne oporoke in se zavarovali pred takimi dogodki. Tako, da bi zapisali, kam želijo dati svojega otroka, če se jim kaj zgodi, ne pa da o tem odloča država in povzroča čustveno škodo,” je še povedala Metka Zevnik, ki upa, da bo ta predlog podprlo čim več državljanov.

Vesna Vilčnik