fbpx

Plačaj, pa boš doktorirala! Fakultete nimajo posluha za mlade mamice

Mlada druzina se igra v parku (Foto: sta).

Podiplomska doktorska študentka je  o dogajanju na Biotehniški fakulteti v obdobju njenega študija ter še zlasti v času njene nosečnosti in zgodnjem poporodnem obdobju obvestila medije. Fakulteta je pokazala, da jih sploh ne zanima, kako bo končala svoj študij.  Iz napisanega se vidi, da pa jih zelo zanima denar.

Senat Biotehniške fakultete ji je potrdil dispozicijo disertacije, ki je med drugim predvidevala tudi določeno računalniško simulacijo. Niti mentorica niti kdo drug od zaposlenih na Biotehniški fakulteti ji ni nudil ustrezne strokovne pomoči. Študentka je samoiniciativno stopila v stik s strokovnjakom z druge fakultete, ki ji je povedal, da predvidena simulacije ni izvedljiva, ter predlagal boljši način za obdelavo podatkov, pridobljenih z raziskavo.

Študentka je skladno s predlaganimi napotki dopolnila disertacijo, vendar je ni uspela predstaviti pred komisijo za oceno doktorske disertacije. Sestanek je bil namreč sklican zgolj en mesec po porodu (kljub temu, da je študentka pojasnila, da se v predlaganem terminu sestanka ne more udeležiti, se je komisija sestala sama). Po  sestanku študentke nihče izmed udeleženih  ni obvestil o dogajanju ter sprejetih odločitvah.

Na fakulteti njene nosečnosti in poroda tudi sicer niso upoštevali, saj so pričakovali, da se mora z doktoratom ukvarjati vse do poroda – mentorica ji je popravke poslala takoj po nastopu starševskega dopusta, čeprav je sporočila, da se v tistem obdobju ne bo mogla ukvarjati z doktoratom.

Zavrnitev doktorske disertacije
V sklepu o zavrnitvi disertacije, ki je med drugim vseboval napačen pravni pouk, so študentki kot edino rešitev predlagali vpis v 1. letnik bolonjskega doktorskega študija ter  ponovno plačilo celotne šolnine. Študentka se je zato pritožila na Univerzo v Ljubljani ter zahtevala sklic neodvisne komisije za pregled disertacije. Kljub ugotovljenim nepravilnostim je tudi Univerza zavrnila pritožbo. Niti Fakulteta niti Univerza pa nista bili pripravljeni vzpostaviti kakršnega koli dialoga, da bi razrešili nastalo situacijo in pomagali mladi mamici, kot pišejo na 24.kul.

Čeprav so za vsak študij predpisani postopki in uradni roki, ki jih mora študent upoštevati, so predpisane tudi obveznosti delavcev fakultet in njihovih komisij ter drugih teles in tudi za njih velja, da morajo opraviti delo, za katerega so plačani. Da v višjem in visokem šolstvu diši po denarju, se je razkrilo že s primerom dodatkov za pripravljenost na fakultetah in pri tem nihče ni niti zardel. Svetovalne ure, strokovni nasveti v smisli metodoloških in tehnično ustreznih postopkov – to je povsem odvisno od profesorja samega. Nekateri svojega dela ne opravijo, drugi ga opravijo tako, da bi uspeli tudi v tujini. Doktorskih študentov je malo, zato vsi pričakujejo, da bodo znotraj dovoljenih rokov profesorji primerno svetovali in našli skupne rešitve. Da gre v zgornjem primeru za denar in užaljenost, ker je poiskala nasvet drugje, je več kot očitno. Avtonomija univerze ne pomeni, da lahko prihaja do zlorab s strani sistema, temveč da naj ne bi bilo ideoloških diktatov. Da o odnosu do mladih družin sploh ne govorimo!

Aleksandra Belšak