Podpredsednik vlade Tonin: “Naši rezultati so neprimerljivi s katerokoli levo vlado v zadnjih petnajstih letih.”

Mag. Matej Tonin (Foto: Bruno Toič)

Razmere, v katerih deluje naša vlada, so neprimerljive z okoliščinami, v katerih so delovale katerekoli drugi vlade. Statistične številke in rezultati pa kažejo, da so tudi naši rezultati neprimerljivi s katerokoli levo vlado v zadnjih petnajstih letih. Po hitrosti okrevanja smo ena najuspešnejših evropskih držav. Je pa med slovensko vlado in vladami v drugih evropskih državah ena bistvena razlika. Mi se ne borimo samo proti epidemiji novega koronavirusa, ampak tudi s popolnoma destruktivno opozicijo,” je v intervjuju za Demokracijo izpostavil Matej Tonin, ki je hkrati tudi ponosen na mlado ministrsko ekipo NSi, saj so pričeli premikati zadeve, ki so bile do tedaj nerešljive.

S podpredsednikom Vlade Republike Slovenije, ministrom za obrambo in predsednikom Nove Slovenije mag. Matejem Toninom smo se pogovarjali o razvoju in opremljanju Slovenske vojske, skoraj dveletnem delovanju vladajoče koalicije, destruktivnem ravnanju leve ekstremistične opozicije, strankarskem dogajanju in pripravah na prihajajoče državnozborske volitve.

Gospod Tonin, glede na to, da ste minister za obrambo, bi začela ta pogovor s Slovensko vojsko (SV). Kako si razlagate dejstvo, da je bila pred nastopom sedanje vlade, pred vašim prihodom na ministrstvo torej, naša vojska tako zapostavljena? Da se je praktično celo desetletje varčevalo na njen račun, čeprav je eden glavnih atributov slovenske državnosti …
Preteklo desetletje je bilo za SV pogubno. Leve vlade so jo izstradale, tako da razen za plače za drugega ni bilo denarja. V takšnih neperspektivnih okoliščinah so vojsko začeli zapuščati tudi ljudje. Bila so leta, ko smo izgubili cel bataljon vojakov. Vojašnice so razpadale. Prišli smo do točke, ko je pred leti načelnik generalštaba generalmajor Alan Geder opozoril, da z nadaljevanjem drastičnega varčevanja pri vojski te kmalu ne bomo imeli več. Ko sem prevzel dolžnosti ministra, smo morali ukrepati hitro. Vojska je potrebovala modernizacijo in nove ljudi. Vse aktivnosti smo podredili tema dvema ciljema. Hvaležen sem predsedniku vlade, ministrskim kolegom in tudi poslancem, ki so naša prizadevanja ves čas nesebično podpirali, čeprav nas je skrajna Levica silovito napadala in blatila. SV je eden od konstitutivnih elementov naše domovine, dolžni smo jo vzdrževati. Ne smemo pozabiti, da je varnost krhka vrednota in da je prvi pogoj za delovanje vseh drugih podsistemov družbe. Zdajšnje razmere v Ukrajini, Severni Afriki in na Zahodnem Balkanu od nas terjajo dobro usposobljeno in opremljeno vojsko.

Kot vemo, se je v času sedanje desnosredinske vlade, to je v skoraj v dveh letih, odkar ste minister, veliko naredilo za izboljšanja statusa vojaškega in častniškega poklica. Bi lahko pri tem izpostavili ključne sprejete zakonodajne spremembe, ki govorijo temu v prid?
Res je, v skoraj dveh letih smo veliko naredili, da smo izboljšali položaj vojaka. Z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v letih 2021–2026 se je začela  modernizacija SV, v okviru katere bomo slovenskim vojakom zagotovili moderno tehniko, prenavljamo vojašnice, večina med njimi je bila res dotrajana, poskrbeli bomo za osebno opremo vojakov. Vendar pa je ključno, da so tudi vojaki zadovoljni, za to smo v tem mandatu naredili veliko. Veseli me, da je bil z dvetretjinsko večino podprt zakon o obrambi, ki predvideva ureditev socialnega statusa vojakov po 45. letu. Tisti, ki zasedajo deficitarne formacije ali so posebni specialisti, bodo lahko svoje delo opravljali še naprej. Za vse druge pa novela predvideva, da se bodo lahko prezaposlili v druge državne organe, in to z istimi plačnimi razredi.

Spremembe zakona o službi v SV zagotavljajo dodatni počitek ter dopust pripadnicam in pripadnikom v mednarodnih operacijah in misijah, skrajšujejo čas nujne zaposlitve po štipendiranju, urejajo možnost financiranja srednješolske izobrazbe za tiste, ki sklenejo pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, in uvajajo nadomestilo zaradi prepovedi stavke.

Za izboljšanje pripravljenosti SV boste na obrambnem ministrstvu tudi letos sprejemali ukrepe, usmerjene v izboljšanje stanja popolnitve in socialnega položaja vojakov ter pomlajevanje strukture SV, je bilo pred dnevi slišati na novinarski konferenci vašega ministrstva. Za katere ukrepe gre?
Nadaljujemo z delom v letošnjem letu – vlagamo v SV in njeno že omenjeno modernizacijo, prav tako pa nadaljujemo z uveljavljanjem spremenjenega koncepta vstopa v SV. Lani julija smo uvedli enotno vstopno točko za vse oblike služenja domovini – prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbeno rezervo in stalno sestavo SV. Prenovili smo sistem in vsebine 13-tedenskega usposabljanja. To sedaj poteka v treh fazah, ki trajajo 5, 6 in 2 tedna. Vsebine so privlačne in dinamične, mladim zagotovo ni niti trenutek dolgčas, spoznajo nove prijatelje, hkrati pa lahko dobro zaslužijo in pridobijo pogoje za opravljanje vozniškega izpita. Že v času usposabljanja lahko opravijo teoretični del vozniškega izpita, na koncu pa del nagrade, ki je tudi za to višja za kar 1000 evrov, namenijo za praktični del, vožnjo v avtošoli torej, ki jo sami izberejo. Poleg tega, da se spoznajo z vojaškim načinom življenja, smo dali več poudarka tudi vsebinam, ki jih bodo udeleženci lahko uporabljali v vsakdanjem življenju – gasilske veščine, preživetje v naravi … Mladi po koncu prostovoljnega služenja vojaškega roka, po vseh 13 tednih torej dobijo 3305 evrov nagrade (v lanskem letu 3199 evrov, letos se je ta zaradi dviga minimalne plače še nekoliko povišala). Tudi letos nadaljujemo z izjemno uspešnimi tabori za mlade – MORS in mladi, ki je namenjen nepolnoletnim dijakom, in z Vojaškim taborom, ki je namenjen polnoletnim dijakom in študentom. Tabori trajajo po en teden, zanimanje pa je res izjemno. Tudi v letošnjem letu MORS podeljuje štipendije dijakom in študentom. Gre za ene najvišjih štipendij v državi, hkrati pa si mladi tako zagotovijo tudi prvo zaposlitev. Več informacij o vsem najdete na spletnih straneh in omrežjih Postani vojak.

Vse našteto, modernizacija SV, boljši status vojakov, prenovljena usposabljanja, se kaže v povečanju zanimanja in pozitivnih kadrovskih trendih za vse oblike služenja domovini.

Se pravi, da se lani vpeljane spremembe že odražajo v pozitivnih kadrovskih številkah?
Tako je. Zelo ponosen sem na boljše kadrovske trende, predvsem pa na to, da so mladi zelo zadovoljni z usposabljanji in SV vidijo kot potencialno kariero tudi za naprej. Tudi klima v SV se je izboljšala, zavedamo se, da je samo zadovoljen vojak najboljši promotor SV.

V primerjavi z letom 2019 smo v letu 2021 zabeležili kar štirikrat več napotenih kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka. Če je bilo še v letu 2019 v celem letu 65 napotenih na prostovoljno služenje vojaškega roka, jih je bilo lani 285. Več je tudi zanimanja za pogodbeno rezervo in stalno zaposlitev v SV. V letu 2020 je bilo 100 odstotkov več zaposlitev, še več jih beležimo v letu 2021 in končno se lahko pohvalimo s pozitivnimi številkami.

Kot vemo, ste v zadnjih slabih dveh letih veliko pozornosti namenjali tudi posodobitvi oborožitve SV. Sprejet je bil tudi zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Se pravi, da bo SV končno sodobno opremljena.
Z modernizacijo, ki je bila več kot nujna, smo začeli že v lanskem letu. Kljub vsem poskusom za referendum o vlaganjih v SV je ustavno sodišče pritrdilo, da o varnosti ne moremo odločati na referendumih. V letošnjem letu smo že začeli z nujno prenovo vojašnic. Te so bile dotrajane, stare, skozi zaprta okna je pihalo … Vojake smo ustrezno oblekli, da v medijih ne bomo več gledali strganih čevljev in neustrezne opreme. Začeli smo z nakupom lahkih oklepnih vozil Oshkosh, ki bodo našim vojakom zagotavljala več varnosti, podpisali smo pogodbo za nakup transportnega letala Spartan C27-J, ki ne bo služilo le potrebam vojske, temveč bo uporabno tudi v sistemu zaščite in reševanja. Prav epidemija nas je naučila, da se moramo zanesti na lastne zmogljivosti, da lahko tudi sami z letalom zagotavljamo transport obolelim, poškodovanim, letalo bo sodelovalo pri požarih … Načrtujemo nakup oklepnikov 8X8, posodobitev helikopterjev, ki so nepogrešljivi tudi pri helikopterski nujni medicinski pomoči in reševanju v gorah … Skratka, tega je res veliko. Naš načrt je vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, ki je tudi del Natovih ciljev zmogljivosti, hkrati pa bomo na ta način zagotovili večjo varnost vojakov tako pri delu doma kot na misijah po svetu.

Kako pa gledate na to, da vaša prizadevanja, prizadevanja vlade za modernizacijo SV na vse načine skuša preprečiti leva opozicija? Predvsem glasna je ekstremistična stranka Levica, ki je skušala tudi z zahtevami za referendume preprečiti, da bi SV dobila več denarja …
Zagotavljanje varnosti EU kot celote bo ključni, morda celo najpomembnejši izziv prihodnjega desetletja. Slovenija mora najprej poskrbeti za lastno varnost, s tem bo pripomogla tudi k varnosti celotne EU. Stališče skrajne Levice je jasno – razgradnja in ukinitev SV. Preseneča pa me, da tudi druge stranke leve opozicije pri tem večkrat povsem nekritično sledijo skrajni politiki Levice. Če gledam povsem legalistično, kot minister samo izvajam strateške obrambne dokumente, ki jih je potrdil Državni zbor RS, pripravile pa so jih pretekle vlade. In te niso bile desne. Izvajam zaveze Republike Slovenije, ki so jih našim partnerjem v okviru Nata dale vlade pred našo. Vlad Alenke Bratušek, Mira Cerarja in Marjana Šarca nihče ni silil v te zaveze. Seveda pa naši partnerji upravičeno pričakujejo, da dane besede tudi držimo. Če pogledam širše, pa je nujno, da se vsi skupaj zavedamo, da bomo za lastno varnost morali storiti več. Za varnost namenjamo en odstotek našega proračuna in to ne more biti preveč!

Levica vam populistično očita vse mogoče. Ne bom ponavljal za njimi vseh njihove neumnosti, ki že mejijo na sabotažo, na poskus uničenja SV. Kljub temu pa me zanima, kako komentirate njihov zapis, ki sem ga zasledil na njihovi spletni strani: “Minister Tonin zapravlja za oklepnike po dvakrat višji ceni od prvotne.” V mislih imajo oklepnike 8×8 Boxer … Kako jim odgovarjate?
Kot minister sem zagotovil, da bomo vse vojaške nakupe izvajali popolnoma transparentno. Če pri tem ne bi bili uspešni, bi s tem ogrozili vse prihodnje vojaške nabave. Zato večino vojaške opreme, kjer je le mogoče, izvajamo prek sistema vlada-vladi, da se izognemo posrednikom. Osemkolesnike Boxer bomo kupili prek mednarodnega programa OCCAR. Ocenjena vrednost vozil je bila določena v investicijski dokumentaciji, točna cena pa bo določena v pogodbi. Cena bo zagotovo višja, kot je bila predvidena pred leti, ko je skrajna Levica izsilila ustavitev projekta. Podražili so se osnovni materiali, spremenile so se varnostne okoliščine. Odgovornost za višjo ceno je vsekakor na skrajni Levici, čeprav cena zanjo očitno ni ključna, ampak preprosto dejstvo, da je za skrajno Levico vsak evro, ki ga namenjamo za varnost in SV, preveč. Zanje bi bila edina rešitev ukinitev SV. O teh stvareh sedaj že povsem odkrito tudi govorijo. Za stranko, ki slovensko osamosvojitev vidi kot »nateg« in »klasično kapitalistično kontrarevolucijo«, kot je zapisal njihov poslanec Kordiš, je to razumljivo. V Novi Sloveniji pa bomo naredili vse, da politika Levice ne bo nadkoalicijska politika prihodnje vlade.

Kako pa odgovarjate na njihove populistične očite, češ da gre denar za vojsko, po njihovo »za tanke«, »za Toninove igrače«, »naj gre za zdravstvo  in socialo«? Hkrati pa v Levici povsem nelogično nasprotujejo temu, da bi ljudje dobili višje neto plače …
Dobra vlada, ki zna voditi državo in razume izzive časa, poskrbi za vse – za vsem dostopno javno zdravstvo, šolstvo, delujoč socialni sistem, uspešno gospodarstvo in seveda tudi za varnost. Varnost je ključna dobrina, ki omogoča delovanje družbe kot celote. Usposobljena in dobro opremljena vojska je porok naše samostojne države. Zato bi skrajni Levici postavil drugačno vprašanje: deset let so SV načrtno zanemarjali in jo praktično spravili na kolena. Koliko bolnišnic, šol, vrtcev in domov za ostarele so zgradili, medtem ko so praktično zlomili SV? V tem času niso zgradili nobenega novega javnega doma za ostarele, uspelo jim je zgraditi 340 javnih stanovanj in zagotoviti dodatnih 348 postelj v javnih domovih za ostarele. Javni zdravstveni sistem so gradili po načelih socialističnega samoupravljanja. Danes za zdravstvo namenjamo 800 milijonov evrov več kot leta 2013, vendar se to ne odraža na skrajšanju čakalnih dob in večji kakovosti storitev. Naša vlada je dokazala, da zmore razvijati vse ključne podsisteme družbe. Zaradi vlaganja v Slovensko vojsko prav noben resor ne dobi manj proračunskih sredstev. Zavedamo se, da je ključno ustvarjanje proračunskih prihodkov in ne njihovo prerazdeljevanje. Naš cilj je gospodarsko uspešna Slovenija in statistični kazalniki kažejo, da smo pri svojem delu uspešni.

Ste podpredsednik vlade, minister za obrambo in predsednik koalicijske stranke Nova Slovenija. Pojdiva torej na splošno k delu te vlade, ki se vse od svojega nastanka sooča z epidemijo novega koronavirusa in s hudimi napadi dominantnih medijev ter umetno spodbujenimi protesti. Ali se strinjate s tistimi, ki pravijo, da je ta vlade ena najbolj delavnih do zdaj?
Razmere, v katerih deluje naša vlada, so neprimerljive z okoliščinami, v katerih so delovale katerekoli drugi vlade. Statistične številke in rezultati pa kažejo, da so tudi naši rezultati neprimerljivi s katerokoli levo vlado v zadnjih petnajstih letih. Po hitrosti okrevanja smo ena najuspešnejših evropskih držav. Je pa med slovensko vlado in vladami v drugih evropskih državah ena bistvena razlika. Mi se ne borimo samo proti epidemiji novega koronavirusa, ampak tudi s popolnoma destruktivno opozicijo. Njihov moto je “kolikor slabše za državo in ljudi, toliko boljše za nas”. Zato smo na doseženo lahko še toliko bolj ponosni.

Vaš ministrski kolega Zdravko Počivalšek je v intervjuju za prejšnjo številko Demokracije recimo dejal, da je zaradi konkretnih ukrepov vlade Slovenija danes med zmagovalci koronakrize. Se strinjate z njim? Katere ukrepe vlade bi ob tem izpostavili?
Ta vlada je z dobro ciljanimi ukrepi dosegla, da epidemija ostaja samo zdravstvena kriza in ni prerasla v gospodarsko, socialno in splošno družbeno krizo. Uspelo nam je zadržati standard ljudi, ohraniti delovna mesta in z izdatnim pospeševanjem investicij postavljamo trdne temelje za nadaljnji razvoj Slovenije. Naredili smo pomembne korake v smeri debirokratizacije in digitalizacije naše države. Naš zadnji izziv pa je razbremenitev dela in dvig vseh neto plač – da bo delo cenjeno in bo vsak od svojega dela imel več.

Kot predsednik Nove Slovenije pa lahko povem, da sem izjemno ponosen na našo mlado ministrsko ekipo. Dokazali smo, da smo učinkoviti. Na svojih resorjih smo premaknili zadeve, ki so se prej vrsto let zdele nerešljive. Minister Jernej Vrtovec po celotni Sloveniji modernizira cestno in železniško infrastrukturo. Dobivamo tretjo razvojno os, elektronske vinjete, gradi se predor Karavanke. Janez Cigler Kralj ni naročal študij, ampak je domove starejših preprosto začel graditi. Mark Boris Andrijanič začenja z ambicioznim projektom digitalnega opismenjevanja vseh generacij. Našo ekipo iz vrst NSi pa je nedavno okrepil tudi kmetijski minister Jože Podgoršek.

Za vami je tudi uspešno končano slovensko predsedovanje Svetu EU. Kako si razlagate dejstvo, da ga je leva opozicija v navezi z dominantnimi mediji skušala na vsak način sabotirati?
Slovensko predsedovanje je zgodba o uspehu, kar nam priznava celotna EU. Zaprli smo številne zahtevne dosjeje. Naše delo so pohvalili tudi evropski poslanci in komisarji, ki prihajajo iz družine evropskih levih strank. In to je ključna razlika med sodobnimi evropskimi strankami in slovensko opozicijo. Politika je skrb za skupno dobro, ki mora presegati blokovske delitve.

No, letos je supervolilno leto. Konec aprila bodo državnozborske volitve, jeseni predsedniške in lokalne volitve. Prek elektorskega sistema bomo volili tudi nov Državni svet Republike Slovenije. Očitno je, da bomo v tem volilnem boju pomembno vlogo igrali tudi mediji. Kako odgovarjate na očitke tednika, ki smo ga nekoč z veseljem brali, da ste zabili nož v hrbet Ljudmili Novak? Da ste tik pred volitvami »zavezali usta svoji politični mami«. Pri tem je vsakemu poznavalcu slovenskega političnega prostora in medijev jasno, da levi mediji vabijo v svoje goste vašo nekdanjo predsednico stranke samo zato, ker je kritična do sedanjega predsednika vlade in vlade na splošno …. Pred tem je sicer ta tednik povsem neutemeljeno obtožil Janeza Janšo, da je »izdal Pučnika« …
Z Ljudmilo Novak sva opravila konstruktiven pogovor. Imava skupni cilj in to je, da Nova Slovenija na prihajajočih volitvah doseže čim boljši rezultat.

Kako gledate na to, da različna leva omrežja v navezi z dominantnimi mediji pred bližajočimi se volitvami spet vidijo rešitev v  t. i. novem obrazu, se pravi v Robertu Golobu?
V Novi Sloveniji imamo jasen program in kompetentno kadrovsko ekipo, zato lahko takoj po vstopu v vlado začnemo z delom. Naši mladi ministrski ekipi rezultate priznavajo vsi. Želim si, da bi ljudje na volitvah podprli stranke, ki so s svojim delom že dokazale, da zmorejo premikati stvari na bolje. Zgodovina novih obrazov v slovenskih politiki je znana, ne preveč bleščeča, zato bo imel gospod Golob težko delo.

Kako se Nova Slovenija pripravlja na volitve ob tem, da smo spet priča pojavu številnih novih strank, list in gibanj …
Nova Slovenija ima pripravljen osnutek vladnega programa za obdobje 2022–2026. Naše ključne prioritete so izboljšanje poslovnega okolja, zagotovitev vsem dostopnega javnega zdravstva in podpora mladim družinam, saj bo demografija ključen izziv slovenske prihodnosti. Imeli bomo listo kompetentnih kandidatov. Vrste NSi smo nedavno okrepili z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom in vsekakor lahko napovem še kakšna prijetna presenečenja.

In še za konec. Zakaj so državnozborske volitve konec aprila tako pomembne za prihodnost Slovenije? O čem bomo tokrat po vaše odločali? Ali verjamete, da bomo imeli desnosredinsko vlado tudi v prihodnjem državnozborskem mandatu?
Za prihodnost Slovenije je zagotovo najboljša desnosredinska vlada. Je pa Nova Slovenija pripravljena sodelovati z vsemi strankami, ki delujejo znotraj ustavnega okvira. Ključna bo uskladitev naših programov. Bodo pa prihodnje volitve izjemno pomembne. Odločale bodo o prihodnjem razvoju Slovenije. Ljudje bomo s svojim glasom odločili o tam, ali Slovenijo želimo razvijati v sodobno državo, ki bo vsem omogočila pogoje za razvoj talentov in bomo nanjo lahko upravičeno ponosni. Ali pa se vračamo v preteklost, tja, kjer smo enkrat že bili. V čase socialističnih ekonomskih eksperimentov, zanikanja slovenske identitete in preganjanja drugače mislečih. V Novi Sloveniji bomo storili vse, da državljanom pokažemo pot v prihodnost.

Biografija
Matej Tonin se je rodil leta 1983 v Ljubljani. Študiral je politologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2010 magistriral iz osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve. Politično je aktiven od leta 2001, ko se je včlanil v NSi. Na lokalnih volitvah leta 2006, 2010 in 2014 je bil izvoljen v občinski svet občine Kamnik. Leta 2007 je začel sodelovati s poslansko skupino NSi kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi, nato pa je novembra 2008 začel samostojno podjetniško pot. Leta 2011 je bil na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca v državnem zboru. Funkcija poslanca mu je bila zaupana tudi na parlamentarnih volitvah leta 2014, v obeh mandatih pa je bil imenovan tudi za vodjo poslanske skupine NSi. Leta 2018 je prevzel vodenje NSi. Isto leto je bil na predčasnih parlamentarnih volitvah znova izvoljen za poslanca, na ustanovni seji pa tudi za predsednika državnega zbora. Po oblikovanju manjšinske leve vlade je prevzel vodenje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Od marca 2020, ko je nastopila mandat sedanja desnosredinska vlada, je podpredsednik vlade in minister za obrambo Republike Slovenije.

Metod Berlec