fbpx

Brglez pred rovom Sv. Barbare: Zločini, ki so se zgodili, so zločini proti človečnosti

Foto: STA

Predsednik DZ Milan Brglez se je poklonil žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja. Venec je še z nekaterimi predstavniki države položil v spremstvu častne straže Slovenske vojske.  

Brglez: Prejšnji zakon ni omogočal odkrivanja grobišč, ki so bila namerno prikrita

“Vsi takšni zločini, ki so se zgodili, zločini proti človečnosti so tisto, kar je treba obžalovati, in to smo v državnem zboru končno storili,” je pred Hudo Jamo komentiral Brglez.

Na vprašanje, kaj na novo sprejeti zakon o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu pomeni za žrtve, je odgovoril: “Če nič drugega, omogoči, da se država do tega obnaša na ustrezen način. Prejšnji zakon je imel namreč to luknjo, da je bilo zaradi postopkov onemogčeno nadaljevanje odkrivanja tistih grobišč, ki so bila namerno prikrita.”

Jože Dežman: Takšne podpore področje povojnih pobojev še ni imelo
Predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman se slovesnosti sicer ni udeležil, je pa povedal, kako ocenjuje delo trenutne vlade. Komisija, ki ji predseduje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, si je zadala štiri naloge (navedene spodaj). Upa, da bodo na MDDSZ za izvedbo uspeli zagotoviti dovolj proračunskih sredstev.

  1. Rov Sv. Barbare – Huda Jama se do dokončne zagotovitve dodatnih varnostnih in zakonskih pogojev, ki bodo omogočili obisk večjega števila obiskovalcev, zapre za obiske javnosti. Dovoljeni so le obiski za strokovno-znanstvene namene in potrebne posege za zagotavljanje varstva vojnega grobišča.

  2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do konca leta 2015 izvede potrebne postopke, s katerimi se zagotovi pogoje za nadaljnji varen dostop širše javnosti.

  3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu s predpisanimi zakonskimi pogoji uredi razmerja s Pivovarno Laško.

  4. V letu 2016 se izkopljejo posmrtni ostanki še preostalih žrtev iz prvega jaška.

  5. Posmrtni ostanki preostalih žrtev se do ureditve dokončnega pokopnega mesta pred rovom prenesejo v eno izmed kostnic. Preveri se, če je možna začasna hramba v kostnici Škofja Loka.

 Franc Zabukošek: Morišče ne sme postati grobišče

 »Komu na čast takšna dejanja, če predstavnik oblasti ni pripravljen kaj tudi narediti? To je potem farsa,« je povedal Franc Zabukošek, pobudnik civilne pobude Teharje, spomenik genocida in katarze.

Morišče Huda Jama
V Hudi Jami so leta 2009 odkrili množično morišče in grobišče, v katerem sedaj počivajo žrtve povojnega revolucionarnega nasilja. Po ugotovitvah stroke so v rovu predvsem Slovenci, eni izmed zadnjih, ki so bili pripeljani iz taborišča Teharje. Žrtve so pomorili pred in v rudniku, mnogi so bili zakopan živi.

Ž. K.