fbpx

Popravek članka: Ukradel 50.000 evrov, nato pa gladovno stavkal, ker mu Cerar ni dal še več

Foto: STA

V skladu z zakonom o medijih objavljamo naslednji popravek, ki se nanaša na članek z naslovom Ukradel 50.000 evrov, nato pa gladovno stavkal, ker mu Cerar ni dal še več.

Ministrstvo na pomoč poklicalo dolgoletnega prijatelja

Kako sta Matjaž Šekoranja in Boštjan Bezek preživljala skupno otroštvo ne vem, očitno pa je, da še desetletja kasneje gojita prijateljstvo in skupne strasti. Oba namreč odkrito prezirata umetnost in umetnike. Prvi kot nižji sekretar na Ministrstvu za kulturo, ki se mora dnevno ukvarjati z ‘razvajenimi otroci’, drugi pa kot oče, ki se ne more sprijazniti, da je njegov sin umetnik.

Uničevanje Ksevta s strani trenutne ekipe na Ministrstvu za kulturo sedaj poteka že več kot eno leto. Po seriji neuspešnih poskusov medijske in pravne likvidacije ustanoviteljev KSEVT, sta direktorica direktorata za ustvarjalnost Biserka Močnik in nižji sekretar Matjaž Šekoranja na pomoč poklicala zgoraj omenjenega dobrega prijatelja z Urada za nadzor proračuna, inšpektorja Boštjana Bezeka.

Njegova naloga je bila opraviti inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi javnega proračuna pri občini Vitanje. Predmet pregleda je bila zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev. Končno nekdo, ki naj bi po mesecih različnih interpretacij brez pravne podlage umestil problem v pravno shemo.

Toda zaman. Po večmesečnem sklicevanju Ministrstva za kulturo na nezakonito rabo proračunskih sredstev, tega inšekcijski pregled ni potrdil. Inšpekcijski izdelek namreč ne vsebuje jasne dikcije, kateri veljavni predpis RS je bil z našim ravnanjem kršen. Sklicuje se zgolj na neskladje med letnim planom in zaključnim poročilom.

Tu pa se zaplete, saj v sklopu predstavitve dejstev, vezanih na predmet pregleda, inšpektor Bezek navede zgolj dejstva, ki ustrezajo zaključku Ministrstva za kulturo, izpusti pa niz dejstev, ki trditve ministrstva ovrže. Naše postopkovno dopolnilo zapisnika inšpekcijskega pregleda namreč subjektivno in diskriminatorno zavrne, ker mu dejstva ne ustrezajo.

Katera dejstva ne ustrezajo inšpektorju Bezeku? Ne ustreza mu dejstvo, da je bil s pogodbo določen program v celoti izveden. Ne ustreza mu dejstvo, da so bili ministrstvu predloženi tudi upravičeni programski stroški, ki so nastali na s pogodbo določenemen programu, toda so zaradi tranzicije iz zasebnega v javni zavod, nastali na prvemu, ne slednjemu. Ne ustreza mu dejstvo, da so se mu zaposleni na ministrstvu lagali glede pravočasno zaključnega poročanja, in to na nenamenskih obrazcih.

To nerazumno subjektivnost v luči prijateljevanja ne moremo razumeti drugače kot pristransko prirejanje ugotovitev. Seveda pa to ekipi na ministrstvu ni zadoščalo, zato je inšpektor Bezek v zapisnik izven predmeta preiskave vključil še cel kup slabo preverjenih ugotovitev, katerih namen je zgolj moja osebna diskreditacija skozi objavo zapisnika v medijih.

Izjavljam! Poleg osebnega dohodka v višini 800 EUR mesečno, nadomestila za prehrano, prevoza na delo in potnih stroškov iz javnega zavoda KSEVT nisem prejel nobenih sredstev. Tudi noben “moj” zavod ni od javnega zavoda KSEVT prejel nobenih sredstev. Plačilo Poloni Lovšin je bila poravnava dolga, ki je izhajala iz predhodnika javnega zavoda KSEVT, ne moj osebni dolg.

Poraba proračunskih sredstev je transparentna!

Pomembno je omeniti tudi, da se je inšpektor Bezek načrtno izogibal srečanja z mano in s tem podrobnega preverjanja dejstev pri meni kot očitnem preiskovancu.

Ugotavljanje upravičene rabe proračunskih sredstev tako še ni zaključeno in se bo očitno še nekaj časa nadaljevalo na pristojnih inštitucijah.

Sramota, ki nastaja na Ministrstvu za kulturo pod vodstvom ministrice Julijane Bizjak Mlakar, je sedaj že folklora, sedaj pa se širi še v polje inšpekcijske subjektivnosti.

Kaj ostane nam umetnikom? Objektivnost? Tudi lahko! Zato vas 19. februarja vabimo na novo razstavo v KSEVT z naslovom Objektivi, kjer v sodelovanju s Centrom za usposabljanje kozmonavtov J. Gagarina iz Zvezdnega mesta predstavljamo pol stoletno zgodovino vesoljske filmske in fotografske opreme iz vesolja.

Miha Turšič
Vitanje, 14. februar 2016