Popravek prispevka: “ZBR razkriva Ivana Galeta: Javno je priznal ponarejanje uradnih poslovnih listin in kršenje pogodb! Poglejte njegove odgovore na naša vprašanja”

Ivan Gale. (Foto: STA)

“Bojan Požar je lažno komentiral sodni razplet med Zavodom za blagovne rezerve in Ivanom Galetom. Ivan Gale ni javno priznal ponarejanja poslovnih listin v obdobju, ko je vodil ZBR. To je lažna izjava, ki jo dodatno lažno interpretira še novinar Požar. Nikakor ne gre za uradno dejstvo. Zavod v izjavi navaja, da gre za ponarejeno poslovno listino in me s tem spet javno obtožuje storitve kaznivega dejanja. V delovnopravnem sporu mi je očital, da sta na njej dva lažna podatka. Prvi je ta, da je bilo naročilo oddano 16. 4. 2020. Ni res, 16. 4. 2020 je samo datum naročilnice, ki je bila izdana zgolj kot ugotovitvena listina, za njeno izdajo pa so večkrat ustno in pisno zaprosili predstavniki Pošte zaradi njihovih internih pravil poslovanja. Drugi pa ta, da je bilo naročilnici navedeno, da bo rok dobave točno na dan 20. 4. 2021. Tudi to je laž. Da ne gre za nikakršno ponarejanje poslovnih listin, je presodila tudi tožilka, ki vodi primer. Ker sem prepričan, da je ovadbo oz. naznanilo kaznivega dejanja Rumpf v funkciji zakonitega zastopnika Zavoda podpisal ob polnem zavedanju, da nisem storil tega kaznivega dejanja, ga bom v kratkem prijavil tožilstvu zaradi krive ovadbe.

Ni res, da sem priznal, da sem prevzemal zaščitno opremo od dobaviteljev po poteku pogodbenih rokov. Izpovedal pa sem, da je bilo blago samo po eni izmed pogodb prevzeto en dan po dobavnem roku, ki je bil po pogodbi določen kot bistvena sestavina pogodbe. Šlo je ze posel s podjetjem Dobnik Trade d.o.o., za katerega je na Zavod klical Marjan Podobnik in grozil direktorju Zakrajšku s Počivalškom in Janšo, če posel ne bo sklenjen. Šlo pa je za čisto navadne troslojne maske, namenjene zaščiti splošne populacije, ki jo je takrat lahko nadomestila npr. tudi tekstilna bandana, ruta, šal. Rok za dobavo je imel omenjeni ponudnik 15. 4. 2021. Blago je pripeljal Zavodu šele 16. 4. 2021. Tisti dan se je na Zavodu oglasil tudi Zakrajšek z bolniškega staleža in je prišel pospravit pisarno in iskat svoje osebne stvari, ker mu je Počivalšek grozil z razrešitvijo. Krajši čas se je zadržal tudi v pogovoru z mano in še nekaj sodelavci, med katerim sem mu omenil, da bi bilo potrebno zavrniti dobavo. Dobnik Trade je tudi zavajal Zavod pred tem glede lokacije in predvidenega datuma dobave. Zakrajšek je takrat vpričo več zaposlenih na Zavodu izrecno naročil, da se blago prevzame in ne komplicira zaradi enega dne zamude. Zavod je bil proti dobavitelju izpostavljen z neustrezno zavarovanim avansom v višini skoraj 600.000 evrov. Kar pa se samih prevzemov tiče, pa sem že v začetku aprila prejel navodilo direktorja Zakrajška, da naj se z njimi (ob vsem drugem) ne ukvarjam, ker ima Zavod za to svojo tehnično službo in najeto zunanjo kontrolno hišo. Zavod v izjavi omenja, da sem “prevzemal” oz. “ves čas zavestno kršil”. Prepozna dobava se nanaša izključno na en posel in nikakor ne more iti za večkratno ponavljanje, sploh pa ne za dalj časa trajajoče obdobje. Kot že rečeno, pa jaz nisem ničesar prevzemal. Če bi jaz odločil, bi Dobnik Tradu dobavo zavrnil. Direktor Zakrajšek je odločil drugače.

V prispevku z dne 20. 5. 2021 je tudi lažno navedeno, da sta se obe strani s poravnavo zavezali k molčečnosti. Da te klavzule ni bilo v njej, je bil prvi pogoj, pod katerim jo je bil Ivan Gale sploh pripravljen podpisat. V prispevku je tudi napačno zapisano, da je Ivan Gale objavil obširen odgovor na sodbo na Facebooku. Nobene sodbe ni bilo, saj sodišče o ničemer ni meritorno odločalo. Je pa bila pred sodiščem sklenjena sodna poravnava, s samo vsebino pa sodišče ni imelo nič, temveč je bila dogovorjena izključno med strankama, t.j. med Ivanom Galetom in Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve.

V prispevku je povzet tudi del izjave Zavoda za medije, da je Ivan Gale na sodni obravnavi priznal, da se je vseskozi dogovarjal s pričami. Ivan Gale se ni dogovarjal z nobeno izmed prič. Beseda dogovarjati pomeni z dogovorom doseči soglasje. Na sodišču dne 19. 5. 2021 pa sem povedal, da sem se o primeru pogovarjal z večimi bivšimi sodelavci. Nekateri so mi tudi nudili pomoč v obliki koristnih informacij in posredovanjem dokumentacije, v katero vpogled mi Zavod že več mesecev zavrača in mi jo je zdaj dolžan izročiti tudi na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca. V delovnopravnem sporu sem predlagal zaslišanje prav vseh bivših sodelavcev, ki so bili na Zavodu zaposleni v trenutku moje odpovedi. Nikomur pa nisem kakorkoli sugeriral, kako naj izpove, kaj šele, da bi jih nagovarjal k lažnemu pričanju ali se dogovarjal z njimi, kaj naj izpovejo. Komunikacija s pričami seveda ni prepovedana in je povsem običajna.

V zaključenem sodnem postopku tudi ni šlo za nikakršno “pravdanje iz zasede, kot povzema prispevek. Vlaganje dodatnega gradiva na prvem naroku za glavno obravnavo ni prepovedano. Zakon o pravdnem postopku v prvem odstavku 286. člena jasno določa: “Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih dokazih nasprotne stranke. To velja tudi za uveljavljanje ugovorov zaradi pobota in zastaranja.” Dne 19. 5. 2021 je bil v zadevi prvi narok za glavno obravnavo (marca je bil opravljen samo poravnalni narok), na katerem je možno v spis vlagati gradivo in predlagati dokaze. Ne gre za nikakršno manipulacijo, ampak za običajno postopanje v sodnem postopku. Se pa manipulacij poslužuje Zavod, ko z zavajanjem in potvarjanjem dejstev nadaljuje s povračilnimi ukrepi zoper  Ivana Gale in ga skuša očrniti.

Nepravilna je tudi navedba, da je do poravnave in dogovora prišlo na zahtevo Ivana Galeta. V zvezi z vsebino sodne poravnave nima pravno formalno nihče pravice nič zahtevati, vse temelji na soglasju volj strank. V postopku Zavodu ni preostalo drugega kot da pristane na poravnavo, saj bi sodni spor izgubil.

Očitkov o laganju Ivan Gale ne razume, saj je Zavod tisti, ki laže in zavaja javnost. Zavod navaja, da je zoper Ivana Galeta v teku več sodnih postopkov. Ivanu Galetu ni znano, da bi zoper zanj tekel kakršenkoli sodni postopek. Zelo verjetno je, da gre spet za neresnično izjavo Zavoda.”

Lep pozdrav
Ivan GALE