fbpx

Pravni in ekonomski strokovnjaki na Akademskem forumu Nove univerze: Podjetništvo oblast omejuje z dolgimi in birokratiziranimi postopki, s težavami pri financiranju ter negativnim javnim mnenjem

Foto: EPF

Akademski forum Nove univerze na temo Država in svobodna podjetniška pobuda je potekal v prostorih univerze na Mestnem trgu 23 v Ljubljani. Razpravo je začel dr. Matej Avbelj, ustavni pravnik in strokovnjak za pravo Evropske unije, sicer moderator dogodka, ki je uvodoma ugotovil, da kritični opazovalci v Republiki Sloveniji že dalj časa opazujejo paradigmatični premik hkratnega poteka dveh dogodkov – po eni plati se dogaja nekaj, kar je v demokratični in pravni državi nujno za razvoj avtentičnega zasebnega gospodarstva, ki je neodvisno od oblasti, to je razcvet podjetništva, po drugi strani pa se vodi ustroj proti gospodarstvu. Najbolj zgovoren pokazatelj tega je morebiti to, da je ne le v parlamentu, temveč v koaliciji, stranka, ki je odkrito proti gospodarstvu. Videti je, da se na nek način ustvarja novo, obenem pa se oživlja staro.

Postavlja se vprašanje, ali je sploh mogoče zatreti svobodno podjetniško pobudo na način, ki je skladen s slovensko ustavno ureditvijo? Prof. dr. Peter Jambrek, nekdanji ustavni sodnik, je izpostavil, da Ustava RS ureja zasebno lastnino in svobodno gospodarsko pobudo v členih 33 in 74. Poleg tega je izpostavil, da pravica svobodnega izražanja pomeni, da vsak lahko izraža, kar želi. Vsled tega politična stranka ne deluje protiustavno, če izraža svoje mnenje in se zavzema za cilje, ki so protiustavni, če jih poskuša doseči na miren način. Vendar pa opozarja, da bi takšna ustavna sprememba pomenila odstop od načel prava EU ter Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zavezujejo Slovenijo.

Doc. dr. Gorazd Justinek, dekan FDŠ, je poudaril, da kljub deklarativni poziciji, da se podpira podjetništvo, je veliko načinov, kako to omejevati – dolgi, preveč birokratizirani postopki, težave pri financiranju, samo negativno javno mnenje. Z zgodovinskim pregledom je ponazoril, kako pomembna je svobodna gospodarska pobuda za blagostanje neke države.

Foto: EPF

 

Prof. dr. Žiga Turk je predstavil svoj pogled na zasebno lastnino, ki izvira iz posameznikovega dela in ustvarjalnosti in je tako vir časti ter legitimne oblasti. Zaradi ostalin preteklega sistema, kjer zasebna lastnina ni bila vrednota, podjetniška pobuda v Sloveniji še danes ostaja nekaj slabega, nekaj, kar je treba upravičiti v splošnem družbenem interesu.

Doc. dr. Anže Burger je poudaril, da je podjetništvo nujno za napredek. Večina učbenikov ekonomije ne omenja neučinkovitosti vlade, temveč omenja neučinkovitost trgov. Dr. Burger je hkrati pozval k dialoškemu razreševanju problemov v družbi, tudi na področju ekonomije.

Fotografija osebe Evropska pravna fakulteta, Nova univerza.

Foto: EPF

Razpravi so se priključili tudi gosti iz uglednih vrst podjetnikov. Tako gosti kot tudi govorniki so se strinjali, da je pomembno ohranjati inkluziven diskurz vseh udeleženih, poleg tega pa se morajo pojmi pravilno razlagati.

Dr. Matej Avbelj je večer zaključil z optimistično noto, da Slovenija že ima jasne ustavne temelje za delovanje svobodne družbe, demokratične in pravne države, katerih nujni sestavni del je spoštovanje zasebne lastnine in svobodnega podjetništva. Ti postulati pa potrebujejo akterje za svoje udejanjanje v praksi.

C. Š.