fbpx

Prihodnje leto se starostna meja za upokojitev poviša za štiri mesece

(Foto: STA)

Ženske se bodo lahko prihodnje leto starostno upokojile, ko bodo stare 59 let in štiri mesece, moški pa 59 let in osem mesecev. To za ženske brez dokupa let pomeni, da bodo morale imeti 39 let in osem mesecev pokojninske dobe, moški pa 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Ženske se bodo lahko leta 2017 upokojile tudi, če bodo stare 63 let in šest mesecev ter imele najmanj 20 let pokojninske dobe. Prav tako se bodo lahko upokojile tiste, ki bodo stare 65 let in bodo imele najmanj 15 let zavarovalne dobe. Moški se bodo poleg že omenjenih pogojev lahko tako kot letos upokojili tudi s 65 leti starosti in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, so sporočili z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine ob dopolnjeni starosti 55 let in šest mesecev, kar je šest mesecev več kot v letošnjem letu.

Do starostne pokojnine tudi prej
Pravico do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih pridobiti tudi pri nižji starosti. Takšni primeri so vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom, služenje obveznega vojaškega roka in skrb za otroke v prvem letu starosti. Prav tako v skupino primerov, pri katerih je mogoče pravico do starostne pokojnine dobiti tudi pri nižji starosti, sodijo beneficirana doba oziroma delo na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju, ter osebne okoliščine, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem in zaradi katerih so bili zavarovanci do 31. decembra leta 2000 upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in nato do prištete dobe.

Podaljšuje se obdobje za izračun pokojninske osnove
V letu 2017 se bo podaljšalo obdobje, ki ga upoštevajo za izračun pokojninske osnove. V letošnjem letu so upoštevali osnove, iz katerih koli najugodnejših zaporednih 22 let zavarovanja od leta 1970, v letu 2017 pa bodo upoštevali 23 let. To obdobje se bo leta 2018 povečalo na 24 let, potem pa se ne bo več spreminjalo. Znesek starostne pokojnine je pogojen z višino pokojninske osnove in z dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Višina odstotka za odmero starostne pokojnine se razlikuje glede na spol zavarovanca. Za 15 let zavarovalne dobe znaša za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe ženski prištejejo 1,38 odstotka, moškemu pa 1,25 odstotka. Če ima daljša pokojninska doba manj od 12 mesecev, a vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za takšno pokojninsko dobo pri ženskah poveča za 0,69 odstotka, pri moških pa za 0,63 odstotka.

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot pri starostni pokojnini, in v enakem odstotku, kot bi se glede na dopolnjeno pokojninsko dobo odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 63 let in šest mesecev pri ženskah oziroma do dopolnitve starosti 65 let pri moških zmanjša za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Pri predčasni pokojnini tudi ni mogoče zniževati zahtevane starosti.

Branka Jurhar