fbpx

Primc: To je najhitrejši način, da se uredijo pravice istospolnih partnerjev

Aleš Primc (foto: N. K.).

V Koaliciji “Za otroke gre!” so v skladu s predreferendumsko obljubo mesec dni po referendumu pripravili predlog zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Organizirali so javno tribuno, na kateri je potekalo javno sooblikovanje predloga zakona. Primc poziva homoseksualne aktiviste, naj držijo besedo in sodelujejo pri oblikovanju končne rešitve problematike.

Na srečanju so zbrane nagovorili Aleš Primc, Metka Zevnik in pravnik Gašper Dovžan. “Predlog zakona ureja pravice istospolnih partnerjev na način, ki je edini možen po rezultatu na referendumu,” je pojasnil Primc. Šli so namreč od primera do primera po vseh zakonih, po katerih so urejene socialne in ekonomske pravice zakonskih in izvenzakonskih skupnosti.

Ena sama omejitev, zato da ne bi prišlo do zlorab
Zakon po besedah Primca ureja vse medsebojne pravice in dolžnosti za istospolne partnerje. V zakonu se pojavlja ena sama omejitev. Zakon določa okoliščine, v katerih po zakonu ne more nastati neregistrirana istospolna skupnost, in sicer: med študentoma v študentskem domu ali zasebnem študentskem stanovanju v času študija ali srednje šole, v domu za ostarele ter v drugih vzgojno- in socialno-varstvenih zavodih.

“V teh primerih je za ugotovitev istospolnega partnerstva potrebno obojestransko soglasje ali da partnerja zvezo registrirata. Gre namreč za oblike dalj časa trajajočega bivanja, kjer praviloma skupaj bivajo osebe istega spola, zato je namen te omejitve zgolj preprečevanje zlorab iz tega naslova,” je pojasnil Primc.

Gašper Dovžan (foto: N. K.).

Gašper Dovžan. Foto: N. K.

Dovžan: Zakon je primeren za nadaljnjo obravnavo
Pravnik Dovžan ocenjuje, da je zakon jasen in ne vzbuja nobenih dvomov pri interpretaciji: “Zakon je povsem ustrezen za nadaljnjo obravnavo. Za razliko od preteklih poizkusov je bolj realističen in naravnan na raven splošnega družbenega soglasja.”

Ključni cilji, ki jih po mnenju pravnika zakon zasleduje:
  • gre za zakon, ki obeta neke vrste krepitev družbenega soglasja, omogočil bo boljše sprejemanje istospolnih skupnosti v družbi;
  • sledi logiki odločb ustavnega sodišč;
  • krepitev oziroma varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • krepitev načela enakosti pred zakonom;
  • spoštovanje delitve oblasti; zakonodajalec ga lahko ustrezno sprejme oziroma dopolni; zakonodajalcu daje možnost, da izpolni svojo zakonodajalsko dolžnost;
  • zakon je odraz državljanske participacije.
Foto: N. K.

Metka Zevnik. Foto: N. K.

Zevnikova: Gre za celovito urejanje področja pravic istospolnih partnerjev

“Veseli me, da pravni strokovnjak meni, da gre za zakon, ki je ustrezen za nadaljnjo obravnavo v državnem zboru,” je izpostavila sovoditeljica koalicije. Poudarila je, da so že v začetku kampanje povedali, da je pravice istospolnih partnerjev potrebno urediti. Hvaležna je vsem pravnim strokovnjakom, ki so zakon pripravili. “Gre za celovito urejanje področja. Verjamemo, da bo zakon ustrezno obravnavan,” je še dodala. Prisotne je tudi prisotne, da podajo svoja mnenja.

Zakon ureja pravice istospolnih partnerjev, izključuje pa možnost posvojitve otrok
Predlog zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti sicer posega v 60 zakonov in ima skupaj 119 členov. Vključuje vse položaje drugačne obravnave istospolnih razmerij s pari različnega spola iz te analize – razen dela, ki se nanaša na posvojitve, umetne oploditve, nadomestno materinstvo ter vlogo in pomen mame in očeta za otrokov razvoj in vzgojo.

Primc pogreša javno razpravo
Podporniki pravic otrok so tudi sicer odprli javno razpravo. Čas razprave bodo tudi podaljšali, sprva je bilo namreč načrtovano, da bo trajala do 20. februarja. V tem obdobju vabijo “državljanke in državljane, organizacije homoseksualnih aktivistov, druge organizacije civilne družbe, politične stranke in vladne institucije, da se opredelijo do osnutka ter posredujejo predloge za njegovo izboljšavo”.

Primc namreč pogreša javno razpravo. Civilno družbo poziva k pogovoru, da se s skupnimi močmi oblikuje predlog zakona. “Mi kažemo na to, da smo v referendumski kampanji mislili resno,” je poudaril. Homoseksualne aktiviste je pozval, naj držijo besedo in se udeležijo dialoga za končno ureditev predloga zakona. Želi si, da bi pri oblikovanju predloga zakona sedli skupaj, se o njem pogovorili ter ga uskladili.

N. K.