fbpx

Protest občanov naletel na gluha ušesa. Šole v Senožetih ne bo več.

Vir: Google street view; Senožeti

Okoli 150 prebivalcev Senožet je včeraj zaman protestiralo pred občinsko zgradbo v Dolu pri Ljubljani, v kateri so občinski svetniki razpravljali o ukinitvi podružnične osnovne šole. Svetniki občine Dol pri Ljubljani so odločili, da podružnične šole v Senožetih ne bo več. Županov predlog je prejel tri glasove proti, en svetnik pa se je glasovanja vzdržal. 

V prvi obravnavi občinskega sveta so bile podprte spremembe šole v vrtec z dogovorom, da bodo v času do druge obravnave poskusili najti še kakšno drugo možnost za rešitev problema. Če je ne bo, bodo šolo, v kateri je potekal kombiniran pouk od prvega do četrtega razreda, po 92 letih delovanja zaprli.

.

Občina bo dosedanje šolske prostore preuredila v vrtec. “50 do 60 otrok vsako leto ostane brez vrtca. V preteklosti so se pri meni oglašali starši, ki zelo težko najdejo varstvo za svojega otroka. Tudi če ga najdejo, ga težko plačujejo, ker gre večinoma za varovanje otrok pri zasebnikih, kjer so cene dokaj visoke,” je dejal Tekavc, ki ob tem meni, da ni sprejemljivo, da morajo zaradi tega nekateri starši plačevati dražje namestitve pri zasebnikih.

Razočarani starši: Šola je središče kulturnega življenja
Odločitev občinskega sveta bo po vsej verjetnosti razočarala precejšnje število staršev in otrok, ki so lahko sedaj obiskovali šolo, ne da bi jim bilo treba stopiti na avtobus. Eden izmed glavnih argumentov Iniciative za šolo v Senožetih je bil, da se število otrok v Senožetih povečuje in da zaradi tega šole ni smiselno ukinjati.

K mnenju iniciative se je pridružil tudi sindikat SVIZ (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije), ki je v sporočilu za javnost zapisal, da “podružnične šole prinašajo v naš izobraževalni sistem pomembno in posebno kakovost ter so nepogrešljive pri ohranjanju življenja na slovenskem podeželju in v odročnejših naseljih”. Nekateri se bojijo, da bo ukinitev šole vodila tudi v ugašanje kulturnega in družabnega življenja kraja, čigar središče predstavlja prav šola.

Župan Tekavc: Od države nismo prejeli niti evra
Župan Dola pri Ljubljani pritrjuje, da je v celotni občini vedno več prebivalcev. V zadnjih petih letih naj bi se število občanov povečalo za cca. 16 odstotkov. Prav povečanje prebivalstva naj bi bil tudi razlog za nujne spremembe, kot je nadzidava matične šole, pri čemer jih ministrstvo ni podprlo s finančnimi sredstvi.

Žal od ministrstva v enem letu nismo dobili niti 1 EUR za reševanje problematike predšolskega varstva in šolstva, občina pa je prezadolžena, tako da se ne sme več zadolževati. Smo pa v enem dnevu dobili dopis, da rešitve, ki smo je našli, ne podpirajo. Žal temu ni sledil predlog, kako nam bodo na drug način pomagali rešiti to problematiko,” trdi Tekavc.

“Razumela bi, če bi se število šoloobveznih otrok zmanjševalo, se pa iz leta v leto povečuje. Velika škoda za naš kraj je, da v njem ne bo več šole,” je povedala krajanka Senožeti Maja Sedej Prosenc.

Otroci v šolo od sedaj naprej z avtobusom
V kolikor se bo odločitev občinskega sveta obdržala, bodo otroci, ki so do sedaj obiskovali podružnično šolo, prerazporejeni v dva oddelka na matični šoli. V šolo, ki je od kraja oddaljena približno 4 kilometre, se bodo vozili z avtobusi.

Ž. K.