fbpx

Saj ni res, pa vendar je! Feministke in skrajni levičarji so protestirali proti razpravi o izumiranju slovenskega naroda

Foto: Demokracija

Danes, 24. maja, v prostorih državnega sveta RS (spodnja parlamentarna dvorana) poteka posvet z naslovom “Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda”, na katerem sodelujejo številni razpravljalci in predavatelji. Cilj posveta naj bi bila predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji.

Očitno pa je dogodek zelo moteč za civilnodružbeni sektor tranzicijske levice, ki je v javnost poslal protestno noto proti temu dogodku. Tako so zapisali, da sklicevalec posveta “izumiranje slovenskega naroda” razume kot nedvomno družbeno realnost, “kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove”. “Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti,” so zapisali podpisniki.

Moti pa jih tudi sestava razpravljalcev, češ da je “med seznamom povabljenk in povabljencev v strokovnem delu posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze”. In nadaljujejo: “Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki narod razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin.”

Pripadniki izrojene levice čedalje bolj nervozni
No, pa smo tam. Po prepričanju levičarskih aktivistov naj bi šlo torej za čisto zlorabo strokovnosti, a verjetno je bistvo problema povsem drugje. Morda v tem, da se imajo sami za edine nosilce strokovnosti in (seveda neideološke) znanosti, ker pa jim je nekdo skočil v zelje, so sedaj dobili peno okoli ust. To dokazuje tudi stavek: “S tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami se državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.” Zanimivo, sedaj je nek posvet že kar del predvolilne kampanje? No, res bi nas zanimalo, če je med razpravljalci kakšen kandidat za volitve.

Čisto za konec – se še spomnite afere s podčrtovanjem kot novostjo v slovenskem jeziku za razbijanje spolne binarnosti? Podpisniki to prakso uporabljajo: “Podpisane_i posameznice_ki, skupine in organizacije odločno protestiramo proti aktivnemu vključevanju državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje.”

In kdo je med podpisniki? Pojavljajo se tako posamezniki kot institucije, a našteli bomo samo najbolj znane: Boris Vezjak, Metka Mencin Čeplak, Mirovni inštitut, ŽPZ Kombinat, Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Darja Zaviršek, Barbara Rajgelj, Renata Salecl, Lezbično-feministična univerza, Delovni odbor za feminizem, Študentska Iskra, društvo ŠKUC, Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, FemA – Feministična akcija, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje, Mirovni inštitut, Zavod TransAkcija, Tanja Rener, Tatjana Greif in drugi. Vseh seveda nismo naštevali, večinoma pa gre za večinsko žensko populacijo z akademskimi naslovi, nekatere tudi z navedbo fakultete, na kateri predavajo.

Skratka, še en dokaz, da so pripadniki izrojene levice čedalje bolj nervozi. Z bližino volitev ta nervoza samo še narašča.